Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45822
   


Автор запитання: Марина із міста: Миколаїв :: Запитання: 47842  
Марина запитує:
Добрий день. Допоможіть з пошуком літератури (української та зарубіжної) за темою: Підготовка майбутніх андрагогів до проєктування освітнього середовища дорослих. Завчасно дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Марино. Радимо вам таку літературу:
Аніщенко О. В. Андрагогічна компетентність педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих: сутнісний аспект [Електронний ресурс] / О. В. Аніщенко, О. В. Баніт, Т. Г. Калюжна // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. — 2021. — Вип. 2. — С. 63-72. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/OD_2021_2_8.
Баніт О. В. Аналіз структурних компонентів андрагогічної компетентності фахівців з розвитку персоналу у сфері корпоративної освіти [Електронний ресурс] / О. В. Баніт // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. — 2020. — Вип. 2. — С. 54-65. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/OD_2020_2_7.
Герасимова І. Г. Гуманізація професійної підготовки майбутніх вчителів на андрагогічних засадах [Електронний ресурс] / І. Г. Герасимова // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. — 2023. — Вип. 1. — С. 40-50. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/OD_2023_1_6.
Ізбаш С. Компетентність «навчатися впродовж життя» як складник андрагогічної підготовки майбутніх магістрів освіти [Електронний ресурс] / С. Ізбаш, В. Усатий // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія : Педагогіка. — 2018. — № 1. — С. 224-232. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdpu_2018_1_37.
Калюжна Т. Г. Професійний саморозвиток як фактор формування андрагогічної компетентності викладача закладу післядипломної педагогічної освіти [Електронний ресурс] / Т. Г. Калюжна // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. — 2021. — Вип. 1. — С. 72-81. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/OD_2021_1_8.
Лук’янова Л. Б. Точність і достовірність андрагогічних досліджень: імплікації для практики [Електронний ресурс] / Л. Б. Лук’янова // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. — 2022. — Вип. 2. — С. 9-24. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/OD_2022_2_3.
Піддячий В. Сутність і зміст андрагогічної компетентності педагогів [Електронний ресурс] / В. Піддячий // Молодь і ринок. — 2021. — № 10. — С. 29-35. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2021_10_7.
Самко А. М. Особливості андрагогічної компетентності педагогічного персоналу закладів післядипломної педагогічної освіти [Електронний ресурс] / А. М. Самко // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. — 2021. — Вип. 2. — С. 133-144. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/OD_2021_2_16.
Самко А. М. Тенденції розвитку андрагогічної компетентності педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих [Електронний ресурс] / А. М. Самко // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. — 2022. — Вип. 2. — С. 118-130. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/OD_2022_2_13.
Сігаєва Л. Є. Підготовка освітніх менеджерів на засадах андрагогіки [Електронний ресурс] / Л. Є. Сігаєва, А. В. Опольська // Теоретична і дидактична філологія. Серія : Педагогіка. — 2017. — Вип. 24. — С. 201-208. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tdf_2017_24_25.
Сокульська Н. Б. Інтерактивний освітній контент релевантного навчального середовища в андрагогіці [Електронний ресурс] / Н. Б. Сокульська, Н. М. Гузик, В. Ф. Кмін // Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Педагогічні науки. — 2023. — Вип. 209. — С. 383-389. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2023_209_74.
Сологуб О. С. Підготовка андрагогів до організації освітнього процесу засобами технологій дистанційного навчання [Електронний ресурс] / О. С. Сологуб, В. В. Гуменюк // Інформаційні технології і засоби навчання. — 2022. — Т. 92, № 6. — С. 198-218. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2022_92_6_14.
Стечкевич О. О. Синергетична система формування цифрової компетентності вчителя в контексті андрагогічного підходу [Електронний ресурс] / О. О. Стечкевич // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи. — 2022. — Вип. 90. — С. 128-132. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_5_2022_90_28.
Тихонова Т. В. Модель психолого-андрагогічного супроводу професійного саморозвитку педагога в умовах післядипломної освіти [Електронний ресурс] / Т. В. Тихонова // Вересень. — 2021. — № 2. — С. 35-45. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vere_2021_2_5.
Товканець О. Андрагогічний підхід у підготовці менеджерів освіти в європейському освітньому просторі [Електронний ресурс] / О. Товканець // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2021. — № 8. — С. 250-263. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2021_8_26.

.: Розділ: Освіта :: 17.06.2024 10.53.41 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: м. Львів :: Запитання: 47780  
Катя запитує:
Добрий день, потрібна література на тему: Хвороби серця і судин: причини, симптоми, профілактика. Дякую!
Наша відповідь:
Добрий день, Катю. Радимо вам для опрацювання таку літературу за вашим запитом:
Бочкова Н. Л. Профілактика чинників ризику серцево-судинних захворювань засобами фізичної реабілітації [Електронний ресурс] / Н. Л. Бочкова // Науковий часопис [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). — 2016. — Вип. 3(2). — С. 50-53. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_2016_3(2)__17.
Буц М. А. Умови виникнення, профілактика та лікування серцево-судинних хвороб дітей та підлітків [Електронний ресурс] / М. А. Буц // Молодий вчений. — 2016. — № 9.1. — С. 9-12. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_9.
Ілащук Т. О. Досягнення та наукові здобутки кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб: кардіологічний напрямок [Електронний ресурс] / Т. О. Ілащук, І. В. Окіпняк, В. Л. Васюк, Н. М. Малкович // Клінічна та експериментальна патологія. — 2014. — Т. 13, № 1. — С. 224-226. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kep_2014_13_1_61.
Клінічний протокол профілактики серцево-судинних захворювань на первинній ланці [Електронний ресурс] // Український медичний часопис. — 2016. — № 5. — С. 91-96. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UMCh_2016_5_32.
Корж О. М. Профілактика серцево-судинних захворювань при цукровому діабеті: роль глікемічного контролю [Електронний ресурс] / О. М. Корж // Семейная медицина. — 2019. — № 1. — С. 76-79. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/simmed_2019_1_14.
Кулаєць Н. М. Первинна профілактика серцевої недостатності – один із пріоритетів сучасної кардіології [Електронний ресурс] / Н. М. Кулаєць // Вісник проблем біології і медицини. — 2014. — Вип. 3(1). — С. 185-189. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpbm_2014_3(1)__40.
Міщенко Л. А. Значення нових факторів серцево-судинного ризику у хворих на гіпертонічну хворобу з атеросклеротичним ураженням сонних артерій [Електронний ресурс] / Л. А. Міщенко // Проблеми безперервної медичної освіти та науки. — 2012. — № 2. — С. 27-33. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Psmno_2012_2_8.
Носенко Н. М. Пацієнт з інсультом на консультації у кардіолога. Причини, діагностика, тактика [Електронний ресурс] / Н. М. Носенко, Т. М. Бабкіна, Д. В. Щеглов, М. М. Новікова // Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія. — 2016. — № 4. — С. 18-28. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evnh_2016_4_5.
Рідкісні хвороби у практиці лікаря-кардіолога [Електронний ресурс] // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. — 2021. — № 3. — С. 54-59. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/karx_2021_3_10.
Свінціцький І. А. Серцево-судинні наслідки коронавірусної хвороби 2019: особливості клінічного перебігу, діагностики, лікування [Електронний ресурс] / І. А. Свінціцький // Практикуючий лікар. — 2021. — Т. 10, № 2. — С. 24-27. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PraktLik_2021_10_2_5.
Скибчик В. А. Огляд оновлених рекомендацій Європейського товариства кардіологів із кардіоваскулярної профілактики (2021) [Електронний ресурс] / В. А. Скибчик, Т. М. Соломенчук // Практикуючий лікар. — 2022. — Т. 11, № 1. — С. 26-45. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PraktLik_2022_11_1_6.
Функціональна діагностика серцево-судинних хвороб [Електронний ресурс] // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. — 2014. — № 3. — С. 65-72. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/karx_2014_3_8.
Функціональна діагностика серцево-судинних хвороб. За матеріалами ІІІ науково-практичної конференції [Електронний ресурс] // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. — 2015. — № 2. — С. 67-72. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/karx_2015_2_12.
Хіміон Л. В. Профілактика серцево-судинних захворювань [Електронний ресурс] / Л. В. Хіміон, О. Б. Ященко, С. В. Данилюк, Т. О. Ситюк // Семейная медицина. — 2018. — № 3. — С. 5-12. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/simmed_2018_3_3.
Чекман І. С. Профілактика серцево-судинних захворювань: погляд на проблему [Електронний ресурс] / І. С. Чекман, Н. О. Горчакова, А. С. Свінціцький, М. І. Загородний // Ліки України плюс. — 2011. — № 3. — С. 55. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/liku_2011_3_54.
Шлях від первинної до вторинної профілактики серцево-судинних захворювань [Електронний ресурс] // Український медичний часопис. — 2023. — № 3. — С. 55-61. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UMCh_2023_3_13.

.: Розділ: Освіта :: 30.04.2024 14.56.10 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: м. Львів :: Запитання: 47747  
Катя запитує:
Добрий день, потрібно літературу на тему: "Школа успіху й радості" с. Френе. Дякую!
Наша відповідь:
Добрий день. Радимо таку літературу для опрацювання:
Автомонов П. П. Педагогіка діалогу. Інновації зарубіжної школи : навч. посіб. / П. П. Автомонов; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2012. — 271 c.
Бахов І. С. Соціокультурний та історико-педагогічний контекст педагогіки Селестена Френе [Електронний ресурс] / І. С. Бахов, Н. В. Гончаренко-Закревська // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. — 2017. — Вип. 76(1). — С. 18-23. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2017_76(1)__5.
Дурава А. Ю. Технологія С. Френе «Школа успіху і радості» [Електронний ресурс] / А. Ю. Дурава // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/blogs/tekhnolohiia-s-frene-shkola-uspikhu-i-radosti-17260.html. — Дата звернення : 10.04.2024.
Заболотна О. Альтернативна педагогіка Селестена Френе: між традицією й інноваційністю [Електронний ресурс] / О. Заболотна // Порівняльно-педагогічні студії. — 2013. — № 1. — С. 49-55. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppstud_2013_1_9.
Коваленко О. Світла голова і вмілі руки на заміну знань? : авторитарна школа ніколи не сформує майбутніх громадян демократичного суспільства / О. Коваленко // Освіта України. — 2013. — 15 лип. — С. 15.
Крижик А. О. «Школа успіху та радості» Селестена Френе [Електронний ресурс] / А. О. Крижик // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/skola-uspihu-ta-radosti-selestena-frene-186623.html. — Дата звернення : 10.04.2024.
Ліннік О. О. Змішане навчання як стратегія адаптації освітнього процесу в школі до війни [Електронний ресурс] / О. О. Ліннік // Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка. — 2023. — № 39. — С. 25-32. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Potip_2023_39_6.
Павленко Т. Репрезентація спадщини педагога-реформатора Селестена Френе в електронному ресурсі «Видатні педагоги України та світу» : науково-інформаційне забезпечення освіти / Т. Павленко // Науково-педагогічні студії. — 2021. — № 5. — С. 185-193.
Растригіна А. Вектор педагогіки свободи у парадигмальному просторі сучасних виховних систем [Електронний ресурс] / А. Растригіна // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Педагогічні науки. — 2012. — Вип. 106. — С. 102-109. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2012_106_14.
Растригіна А. М. Педагогіка свободи: Методологічні та соціально-педагогічні основи / А. М. Растригіна. — Кіровоград : Імекс ЛТД, 2002. — 259 c.
Растригіна А. М. Реалізація гендерної рівності в системі освіти і виховання на засадах концепціїї педагогіки свободи [Електронний ресурс] / А. М. Растригіна // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. — 2022. — Вип. 65. — С. 184-195. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mitimpt_2022_65_19.
Суржикова І. А. Педагогіка Селестена Френе з погляду сучасності / І. А. Суржикова // Педагогіка і психологія. — 2005. — № 1. — С. 121-130.
Суржикова І. А. Педагогічні ідеї Василя Сухомлинського і Селестена Френе (порівняльний аналіз) : дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / І. А. Суржикова ; Уманський держ. педагогічний ун-т ім. Павла Тичини. — Умань, 2002. — 202 с.

.: Розділ: Освіта :: 9.04.2024 16.01.02 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ліна Тарасенко із міста: Київ :: Запитання: 47713  
Ліна Тарасенко запитує:
Доброго ранку. Потрібні наступні журнали: "Дошкільне виховання" - №7, 8, 9, 10, 11, 12, 2023 р.; № 1, 2, 3, 2024 р. "Логопед" - № 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2023 р., № 1, 2, 3, 2024 р. "Джміль" - № 1, 2, 2024 р. Журнали заберу у понеділок - 25 березня.
Наша відповідь:
Добрий день! Журнали, які вас цікавлять знаходяться в читальному залі відділу обслуговування дітей середнього і старшого віку та організаторів дитячого читання Національної бібліотеки України для дітей.

.: Розділ: Освіта :: 20.03.2024 07.58.17 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Кременчук :: Запитання: 47638  
Тетяна запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, з питанням : Формування !"Soft Skills" на уроках англійської мови в початковій школі. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день. Перегляньте таку літературу за вашим запитом:
Бескорса О. Інтеграція на уроках англійської мови в початковій школі в контексті концепції Нової української школи [Електронний ресурс] / О. Бескорса // Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти. — 2017. — Вип. 6. — С. 230-238. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prptma_2017_6_27.
Герман Н. М. «FAIRY GARDEN» («Казковий сад-город») : інтегрований урок / Н. М. Герман, Ю. С. Снітка // Шкільний бібліотекар. — 2019. — № 7. — С. 5-8.
Деркач Ю. Я. Формування навичок читання англійською мовою з використанням наочності у початковій школі [Електронний ресурс] / Ю. Я. Деркач, О. С. Біб // Молодий вчений. — 2018. — № 9(1). — С. 27-31. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_9(1)__10.
Дяченко С. Л. Інтерактивні навчальні технології. Комунікативна гра «Мозаїка» : методична скарбничка / С. Л. Дяченко // Англійська мова та література (Основа). — 2019. — № 25-27. — С. 33-35.
Ємельянова Т. В. Засоби формування комунікативної компетенції у початковій школі за концепцією НУШ : нова українська школа / Т. В. Ємельянова, В. І. Долбінцева // Англійська мова та література (Основа). — 2019. — № 34-36. — С. 5-8.
Інтегровані уроки : [добірка матеріалів] // Початкова освіта (Шкільний світ). — 2020. — № 3. — С. 6-65.
Ковальчук Д. С. Формування soft skills навичок у молодших школярів [Електронний ресурс] / Д. С. Ковальчук // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/formuvannia-soft-skills-navychok-u-molodshykh-shkoliariv-562243.html. — Дата звернення : 12.02.2024.
Ліщук Т. С. Навчання учнів техніки читання англійською мовою у початковій школі [Електронний ресурс] / Т. С. Ліщук // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. — 2015. — Вип. 11. — С. 78-82. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ozfm_2015_11_27.
Макаренко С. Я і мої друзі : написання коротких повідомлень у соцмережах. 4-й клас / С. Макаренко // Початкова освіта (Шкільний світ). — 2021. — № 9-10. — С. 56-61.
Малаш О. Дозвілля. Іграшки : англійська мова : 1-й клас / О. Малаш // Початкова освіта (Шкільний світ). — 2022. — № 12. — С. 32-39.
Настільні та рухливі ігри : ігрові форми на уроках // Початкова освіта (Шкільний світ). — 2019. — № 13. — С. 8-65.
Олинець Т. Використання колажної наочності на уроках англійської мови в початковій школі [Електронний ресурс] / Т. Олинець // Педагогічна освіта: теорія і практика. — 2019. — Вип. 27. — С. 386-391. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2019_27_68.
Пертіа І. О. Розвиток «soft skills» у молодших школярів [Електронний ресурс] / І. О. Пертіа // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/rozvitok-soft-skills-u-molodsih-skolariv-207455.html. — Дата звернення : 12.02.2024.
Погребняк, О. М. Англійська мова в умовах НУШ : мій досвід / О. М. Погребняк // Англійська мова в початковій школі. — 2019. — № 5. — С. 26-38.
Прокопчук М. Особливості формування компетентності в техніці письма на початковому етапі вивчення англійської мови [Електронний ресурс] / М. Прокопчук // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія : Педагогіка. — 2019. — № 2. — С. 75-79. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdpu_2019_2_13.
Ходій О. О. Ігрові методи навчання лексиці на уроках англійської мови в початковій школі [Електронний ресурс] / О. О. Ходій // Таврійський вісник освіти. — 2013. — № 4. — С. 191-196. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2013_4_35.
Чорна О. О. Роль гри на уроках англійської мови на початковому етапі навчання [Електронний ресурс] / О. О. Чорна // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. — 2016. — Вип. 46. — С. 272-276. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2016_46_39.
Чуйко А. Урок англійської мови для 2 класу НУШ : за підручником Fly High 2 (New Ukrainian) / А. Чуйко // Початкова школа. — 2020. — № 2. — С. 38-40.

.: Розділ: Освіта :: 12.02.2024 13.19.30 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.169756 seconds