Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 35 .:. Вопросов в базе: 45805
   


Автор вопроса: Марина из города: Київ :: Вопрос: 47607  
Марина спрашивает:
Сутність метапсихологічної категорії діяльності
Наш ответ:
Бойко-Бузиль Ю. Ю. Особистість як центральна категорія психології [Електронний ресурс] / Ю. Ю. Бойко-Бузиль // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки. — 2017. — Вип. 4(1). — С. 13-19. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkhp_2017_4(1)__4
Гаврищак Л. Щастя як психологічна категорія [Електронний ресурс] / Л. Гаврищак, З. Борисенко // Проблеми гуманітарних наук. Серія : Психологія. — 2019. — Вип. 45. — С. 39–51. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgn_ps_2019_45_5
Заєць О. М. Особливості психоаналізу як науки [Електронний ресурс] / О. М. Заєць // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. — 2012. — Вип. 3. — С. 55-62. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/filipol_2012_3_11
Казьмірчук Н. С. Наступність як психолого-педагогічна категорія [Електронний ресурс] / Н. С. Казьмірчук // Молодий вчений. — 2018. — № 5.2. — С. 7-11. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_5
Кантарьова Н. В. Образ-Я як психологічна категорія [Електронний ресурс] / Н. В. Кантарьова // Вісник Одеського національного університету. Серія : Психологія. — 2015. — Т. 20, Вип. 1. — С. 58-63. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_psi_2015_20_1_9
Сватенкова Т., Тимошенко О. Методологічні та теоретичні проблеми психології: навч. посіб. [Електронний ресурс] / Т. Сватенкова, О. Тимошенко // НДУ ім. М. Гоголя, 2018. — 143 с. – Режим доступу: http://www.ndu.edu.ua/storage/2021/zahal_psy_lib/144_Metodolohichni_ta_teoretychni_problemy_psykholohiyi.pdf
Сторіжко Л. В. Екзистенціальний психоаналіз – нова методологія пізнання сутності людини [Електронний ресурс] / Л. В. Сторіжко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. — 2019. — Вип. 40. — С. 93-100. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_7_2019_40_14
Трач Р. С. Психоаналіз Зиґмунда Фройда як основа людинознавства [Електронний ресурс] / Р. С. Трач // Психологія і суспільство. — 2021. — № 1. — С. 150-159. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Psis_2021_1_9
Шевченко З. В. Концепція розщеплення свідомості у психоаналізі та наслідки її застосування для соціального пізнання [Електронний ресурс] / З. В. Шевченко // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Філософія. — 2019. — Вип. 52(1). — С. 133-147. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnpu_filos_2019_52(1)__14
Юрченко В. М. Вивчення свідомості людини як предмет метапсихології [Електронний ресурс] / В. М. Юрченко // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Психологія і педагогіка. — 2009. — Вип. 13. — С. 499-505. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoapp_2009_13_50

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 25.01.2024 18.46.49 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.351161 seconds