Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 35 .:. Вопросов в базе: 45805
   


Автор вопроса: Аня из города: Кропивницький :: Вопрос: 47636  
Аня спрашивает:
Добрий день. Потрібна будь-яка література на тему: Розвиток стресостійкості у педагогів за допомогою консультацій психолога. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день. Опрацюйте таку літературу за вашим запитом:
Андрєєва О. Вплив рухової активності на підвищення стресостійкості здобувачів вищої освіти [Електронний ресурс] / О. Андрєєва, Н. Бишевець, О. Плєшакова // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. — 2023. — № 2. — С. 32-36. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/TMFVS_2023_2_5.
Афанасьєва Н. Є. Психологія консультування фахівців екстремального профілю діяльності : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.01 / Н. Є. Афанасьєва; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 36 c.
Венгер Г. Стоп емоційному вигоранню! : тренінг для педагогів / Г. Венгер // Дошкільне виховання. — 2020. — № 7. — С. 26-29.
Журов В. В. Технології консультування осіб, які постраждали від пcихотравми : посіб. для практ. психологів / В. В. Журов, О. О. Анищенко, Д. А. Новік. — Чернігів : [б. в.], 2015. — 52 с.
Зливков В. Л. Сучасні тренінгові техноголії: інтегративний підхід / В. Л. Зливков, С. Ліпінська, С. О. Лукомська. — Київ ; Ніжин : Видавець ПП Лисенко М. М., 2020. — 207 с. : іл., табл.
Кабанцева А. Як пережити війну і не втратити здоровий глузд : поради дорослим : психологія / А. Кабанцева // Дошкільне виховання. — 2023. — № 4. — С. 7-9.
Кляпець О. Когнітивний потенціал педагогів під час війни : забезпечуємо психологічний супровід / О. Кляпець // Вихователь-методист дошкільного закладу. — 2023. — № 11. — С. 57-61.
Мельник Н. М. Психологічний аспект формування стресостійкості педагога [Електронний ресурс] / Н. М. Мельник // Вісник Одеського національного університету. Серія : Психологія. — 2016. — Т. 21, Вип. 3. — С. 194-203. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_psi_2016_21_3_23.
Норман Р. Кризове консультування. Як діяти і що говорити у критичних ситуаціях = Crisis & Trauma counseling. What to do and say when it matters most! / д-р Р. Норман ; [пер. з англ. О. Лавріненко ; ред. Г. Кірієнко] ; Укр. єванг. теол. семінарія. — Київ : Паливода А. В. [вид.], 2018. — 399 с.
Особистість у кризових ситуаціях: огляд сучасних психодіагностичних методик : навч. посіб. / Євдокимова, Наталя Олексіївна [и др.] ; НАПН України, Інститут психології імені Г. С. Костюка. — Миколаїв : Іліон, 2016. — 341 с. : іл., фотоіл., табл.
Панок В. Г. Основи психологічної допомоги: теорія та практика психоконсультування : навч. посіб. / В. Г. Панок, Я. В. Чаплак, Я. Ф. Андрєєва ; за заг. ред. В. Г. Панка, І. М. Зварича ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці : ЧНУ : Рута, 2019. — 383 с.
Панченко С. Підвищення стресостійкості педагогів: короткий курс стрес-менеджменту : скабниця здоров'я / С. Панченко // Педагогічна трибуна. — 2015. — № 11-12. — С. 24-26.
Пляка Л. В. Формування стресостійкості як складової психологічного здоров’я сучасного викладача / Л. В. Пляка, Л. Г. Кайдалова, Н. В. Альохіна // Молодий вчений. — 2019. — № 3(1). — С. 144-148.
Ришко Г. М. Психологічні особливості розвитку стресостійкості у науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Г. М. Ришко; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. — Київ, 2014. — 20 c.
Роль особистості у формуванні соціальних відносин у сучасному суспільстві : зб. наук. пр., 2014 р., Ірпінь / В. А. Можаровський, О. В. Волошина, Н. В. Ківенко, О. Ф. Хміляр, О. Г. Льовкіна; ред.: Н. В. Ківенко; Держ. податк. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь : Вид-во Нац. ун-ту ДПС України, 2014. — 286 c.
Самолюк Н. М. Професійні стреси: причини та методи запобігання / Н. М. Самолюк // Соціально-трудові відносини: теорія та практика. — 2016. — № 1. — С. 165-175.
Скок А. Г. Психологічна служба освіти : навч. посіб. для студ. ВНЗ / А. Г. Скок, І. М. Ющенко. — Київ : Слово, 2013. — 238 c.
Сливінська Т. О. Інформаційно-методичний супровід розвитку стресостійкості учасників освітнього процесу [Електронний ресурс] / Т. О. Сливінська, А. В. Кучеренко, К. Ю. Алхімова // Вересень. — 2023. — № 4. — С. 105-114. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vere_2023_4_10.
Ткачук І. Психосоціальна підтримка учасників освітнього процесу в закладах професійної освіти / І. Ткачук, Ю. Луценко // Наук. вісн. Ін-ту проф.-техн. освіти НАПН України. Проф. педагогіка. — 2019. — № 1. — С. 156-161.
Цибуляк Н. Ю. Професійна стресостійкість спеціального педагога [Електронний ресурс] / Н. Ю. Цибуляк // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки. — 2019. — Вип. 4. — С. 266-274. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkhp_2019_4_37.
Як підтримати себе у стресових умовах: п’ять технік : взаємодіємо зі спеціалістами // Вихователь-методист дошкільного закладу. — 2023. — № 3. — С. 46-49.
Якимчук Б. А. Розвиток стресостійкості об’єкта навчання в умовах освітнього середовища у контексті його самореалізації [Електронний ресурс] / Б. А. Якимчук // Вісник Національного університету оборони України. — 2022. — Вип. 2. — С. 139-145. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnaou_2022_2_18.

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 12.02.2024 08.23.36 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.238854 seconds