Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45727
   


Автор запитання: Олег із міста: Чернівці :: Запитання: 47639  
Олег запитує:
Добрий день. Досліджую творчість М. Хвильового. Цікавлять наукові праці, статті тощо. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день. Перегляньте наступні джерела:
Барабаш Ю. «Гоголь» як інтертекст у простороні українського модернізму 20-х років (троє з кола «Розстріляного відродження») / Ю. Барабаш // Слово і Час. — 2018. — № 1. — С. 3-17.
Бонь О. І. «В цьому запаморочливому присмерку нашої — не своєї — столиці» (Микола Хвильовии у спогадах Олекси Варавви) [Електронний ресурс] / О. І. Бонь // Українська біографістика. — 2021. — Вип. 22. — С. 138-150. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ubi_2021_22_11.
Галерея чуття. Ч. 3 : Герой нашого часу / керівник проекту І. Іванова ; авт. ідеї та упоряд., [передм.] С. Привалової ; у вид. використані графіч. роботи О. Денисенка. — Київ : Nebo BookLab Publishing, 2018. — 245 с. : репрод., фотоіл.
Голик О. Конфлікт душі, або «...і бачив я звіра і бачив я людину» / О. Голик // Українська мова і література в школах України. — 2018. — № 10. — С. 32-38.
Григор’єв О. Стилістична роль риторичних запитань у структурі публіцистичного дискурсу Миколи Хвильового / О. Григор’єв // Українська мова і література в школах України. — 2015. — № 1-2. — С. 31-35.
Єна Я. М. Тема духовного перетворення людини у творчості Ф. Кафки та М. Хвильового / Я. М. Єна // Все для вчителя. — 2013. — № 5. — С. 58-61.
Кодак М. П. Микола Хвильовий як митець-психолог : монографія / М. П. Кодак. — Луцьк : Твердиня, 2008. — 195 c.
Констанкевич І. Автоінтертекстуальні стратегії Миколи Хвильового [Електронний ресурс] / І. Констанкевич // Волинь філологічна: текст і контекст. — 2015. — Вип. 19. — С. 87-95. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vftk_2015_19_11.
Курівчак С.-М. Т. Явище детермінологізації в памфлеті миколи хвильового «Україна чи Малоросія» / С.-М. Т. Курівчак, С. З. Булик-Верхола // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Журналістика. — 2022. — Т. 33(72), № 3. — С. 23-27. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_filol_2022_33(72)_3_7.
Лавріненко Ю. Розстріляне відродження : антол. 1917-1933 : поезія – проза – драма – есей / Ю. Лавріненко ; упоряд., передм., післямова Ю. Лавріненка ; післямова Є. Сверстюка. — 7-е вид. — Київ : Смолоскип, 2015. — 973 с.
Ленська С. Українська мала проза 20-х років: жанрово-стильовий аспект : [добірка статей із монографії «Українська мала проза 1920-1960-х років на перетині жанру й стилю», Полтава, 2014] / С. Ленська // Бібліотечка «Дивослова». — 2019. — № 2. — С. 2-64.
Лесняк Ю. В. Вокалізація чужості в художній прозі (на матеріалі новел Миколи Хвильового) [Електронний ресурс] / Ю. В. Лесняк // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. — 2020. — Т. 31(70), № 1(4). — С. 103-109. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_filol_2020_31(70)_1(4)__21.
Лозицький В. С. Бунтівник. Життя і смерть Миколи Хвильового / В. С. Лозицький; Центр. держ. арх. громад. об-нь України. — Київ : Генеза, 2009. — 117 c.
Панченко В. Літературний ландшафт України. ХХ століття : 50 «слайдів» / В. Панченко. — Київ : Ярославів вал, 2019. — 523 с. : фотоіл., портр., репрод.
Петров В. П. Українська інтелігенція – жертва большевицького терору / В. П. Петров ; за заг. ред. Л. Івшиної ; упоряд. І. Сюндюков, Н. Тисячна ; дизайн обкл. А. Гаврилюк, І. Зеленько. — Вид. 1-е. — Київ : Українська прес-група, 2013. — 63 с. : 1 портр. — (Бібліотека газети «День» Україна Incognita) (Підривна література).
Самі про себе = About themselves : автобіогр. укр. митців 1920-х років / Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України ; упоряд., [передм.] Р. Мовчан. — Київ : КЛІО, 2015. — 638 с. : іл., фотоіл., портр.
Сергійчук З. В. Художня проза Миколи Хвильового: герменевтичні аспекти стилю : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / З. В. Сергійчук; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. — Київ, 2014. — 19 c.
Соловей О. Між аванґардом і гуманізмом: до розуміння поезії Миколи Хвильового [Електронний ресурс] / О. Соловей // Актуальні проблеми української літератури і фольклору. — 2017. — Вип. 25. — С. 173-200. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apulf_2017_25_15.
Соловій Я. «Я (Романтика)» Миколи Хвильового : проблема добра і зла, внутрішнього роздвоєння людини. Жорстокість і фанатизм головного героя / Я. Соловій // Українська мова та література (Шкільний світ). — 2018. — № 15-16. — С. 33-38.

.: Розділ: Література :: 12.02.2024 20.51.16 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.237709 seconds