Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45811
   


Автор запитання: Володимир із міста: Рівне :: Запитання: 47761  
Володимир запитує:
Доброго дня. Підскажіть будь-ласка джерела на тему: "Класифікація обліково-аналітичного забезпечення управління виробництвом продукції рослинництва сільськогосподарських підприємств".
Наша відповідь:
Добрий день. Пропонуємо вам для опрацювання таку літературу:
Белова І. М. Обліково-аналітичне забезпечення виробництва продукції рослинництва : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / І. М. Белова ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр «Ін-т аграр. Економіки». — Київ, 2012. — 21 с. : рис.
Бондарєва Т. Г. Обліково-аналітичний аспект управління біологічними активами в сільськогосподарських підприємствах [Електронний ресурс] / Т. Г. Бондарєва, О. Б. Немкович // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економічні науки. — 2018. — Вип. 3. — С. 19-30. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnuvgp_ekon_2018_3_4.
Вакуленко В. Л. Теоретико-методологічні засади управлінського обліку виробництва продукції рослинництва: стан та розвиток [Електронний ресурс] / В. Л. Вакуленко // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. — 2010. — Вип. 18. — С. 371-376. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ZnpPdatu_2010_18_84.
Гаврильченко О. В. Управління витратами у відтворювальних процесах сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / О. В. Гаврильченко; Харк. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. — Харків, 2011. — 20 c.
Гангал Л. С. Механізм обліково-аналітичного забезпечення управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс] / Л. С. Гангал // Інноваційна економіка. — 2016. — № 1-2. — С. 124-130. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2016_1-2_22.
Дзюба Т. Г. Обліково-аналітичне забезпечення управлінням економічного зростання сільськогосподарських підприємства [Електронний ресурс] / Т. Г. Дзюба // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія : Економічні науки. — 2017. — № 2. — С. 51-56. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnjie_2017_2_11.
Костенко О. М. Обліково-аналітичне забезпечення управління ефективністю діяльності сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / О. М. Костенко; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2011. — 19 c.
Нагайчук В. В. Організація обліково-аналітичного забезпечення управління виробництвом [Електронний ресурс] / В. В. Нагайчук // Агросвіт. — 2011. — № 1. — С. 45-48. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2011_1_11.
Погосова А. В. Обліково-аналітичне забезпечення управління витратами на виробництво продукції рослинництва у сільськогосподарських підприємствах [Електронний ресурс] / А. В. Погосова // Агросвіт. — 2014. — № 9. — С. 37-42. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2014_9_9.
Подолянчук О. А. Основні аспекти обліково-аналітичного забезпечення виробництва біоенергетичних культур у сільськогосподарських підприємствах [Електронний ресурс] / О. А. Подолянчук, Н. І. Коваль, Т. В. Колесник // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. — 2016. — № 12. — С. 81-91. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efmapnp_2016_12_11.
Прокопчук Л. М. Управлінські заходи впливу на ефективність виробництва продукції рослинництва [Електронний ресурс] / Л. М. Прокопчук // Вісник ХНАУ. Серія : Економічні науки. — 2015. — № 3. — С. 63-75. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhnau_ekon_2015_3_9.
Рилєєв С. В. Управлінський аналіз в обліково-аналітичному комплексі сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс] / С. В. Рилєєв // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. — 2017. — Вип. 1-2. — С. 372-383. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2017_1-2_39.
Симоненко О. І. Аналіз як складова забезпечення управління витратами на виробництво продукції рослинництва [Електронний ресурс] / О. І. Симоненко, Ю. І. Пучка // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». — 2021. — № 19. — С. 22-26. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnj_2021_19_5.
Скрипник С. В. Методичні аспекти формування облікової інформації щодо витрат і калькулювання собівартості продукції у діяльності сільськогосподарських підприємств / С. В. Скрипник // Вісн Бердян. ун-ту менеджменту і бізнесу. — 2017. — № 2. — С. 64-73.
Сокіл О. Г. Функції, принципи та складові системи обліково-аналітичного забезпечення управління сталим розвитком сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс] / О. Г. Сокіл // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). — 2017. — № 3. — С. 270-278. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znptdau_2017_3_37.
Суліменко Л. Обліково-аналітичне забезпечення управління виробництвом на підприємствах плодоовочевої консервної промисловості україни [Електронний ресурс] / Л. Суліменко, С. Вітер. // Економіка. Управління. Інновації. Серія : Економічні науки. — 2022. — Вип. 1. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2022_1_15.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 16.04.2024 22.29.21 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.429162 seconds