Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45653
   


Автор запитання: Оля із міста: Хмельник :: Запитання: 5286  
Оля запитує:
Співвідношення держави і права
Наша відповідь:
Зауваження віж координатора довідки:
Повторне надсилання запиту від користувача протягом дня є грубим порушенням умов нашої довідки.
Якщо подібна дія повторюватиметься, ми змушені будемо позбавити Вас можливості надсилати запити!

1. Основи правознавства : Навчальний посібник/ В. П. Пастухов, В. Ф. Пеньківський, Л. М. Подкоритова; За ред. В. П. Пастухова; М-во освіти і науки України, Акад. адвокатури України. -К.: Алерта, 2005. -377 с. -Бібліогр.: с. 366-368. -ISBN 966-8533-29-1
2. Історія держави і права України: Курс лекцій/ О.О.Шевченко, В.О.Самохвалов, В.П.Капелюшний, М.О.Шевченко; За ред. В.Г.Гончаренка. -К.: Вентурі, 1996. -285,[2] с. -ISBN 966-570-005-7
Авт. зазначені на звороті тит. Арк.
3. Тодоров И.Я. Основы государства и права: Пособие в помощь школьникам, абитуриентам, учителям/ И.Я. Тодоров, Э.А. Чередниченко. -Донецк: Центр подготовки абитуриентов, 1997. -255 с. -Пер.вид.: . -ISBN 966-7177-20-3
4. Музиченко, Петро Павлович. Історія держави і права України: Навчальний посібник/ Петро Музиченко,. -К.: Знання, 1999. -661 с. -(Сер. "Вища освіта XXI століття"). -ISBN 966-7293-32-7
5. Молдован, Валеріан Васильович. Основи держави і права: Опорні конспекти/ Валеріан Васильович Молдован,; Валеріан Молдован; Відп.ред. О.О.Півень. -К.: Юмана, 1997. -238,[2] с. -ISBN 966-7005-10-0
6. Основы государства и права Украины: Учебник/ Ред. И.Н. Пахомов. -Харьков: Одиссей, 2000. -319 с. -Библиогр.: с.314-316. -ISBN 966-7334-91-0
7. Основы государства и права Украины в вопросах и ответах: Пособие для абитур. и студ. неюрид. вузов/ Авт. кол.: А.С.Васильев, Л.М.Зилковская, В.В.Иванов и др.. -Харьков: Одиссей, 2000. -415 с. -ISBN 966-633-000-8
Авт. указ. на обороте тит.л.
8. Алексеев, Сергей Сергеевич. Общая теория права: Курс в 2-х т./ Сергей Сергеевич Алексеев. -М.: Юрид. лит., 1981 -
Т.1. -1981. -359 с. -Предм. указ.: с. 356-359
9. Музиченко, Петро Павлович. Практикум з історії держави і права України: Навчальний посібник/ П.П. Музиченко, Н.І. Долматова, Н. М.Крестовська,. -К.: Вікар, 2002. -421 с. -Бібліогр. у кінці розд. -ISBN 966-7131-41-6
10. Основи правознавства України : Навчальний посібник/ С. В. Ківалов, П. П. Музиченко, Н. М. Крестовська, А. Ф. Крижанівський. -2-е вид., доп. і перероб.. -Харків: Одіссей, 2003. -334,[1] с. -Бібліогр. в кінці глав. . -ISBN 966-633-216-7
11. Коломоєць Т. До питання співвідношення державно-правового примусу і суміжних понять/ Т. Коломоєць // Право України. -2005. -№ 1. - С.91-94. -Бібліогр.: 14 назв

http://www.refine.org.ua/pageid-2204-1.html
http://www.refine.org.ua/pageid-2286-1.html
http://www.lawbook.by.ru/theory/Skakun/cont.shtml
http://www.lawbook.by.ru/vak/aref/12.00.01.shtml
http://www.lawyer.org.ua/?w=r&i=6&d=453
http://www.ukrreferat.com/chapters/76/9.htm
http://ebk.net.ua/Book/BookPravothnavstvo/Glava1/R1G1par6.htm
http://msoffice.com.ua/moreinfo.php?diplomID=2373
http://www.ukrreferat.com/index.php?chapter=76&pg=275
http://studentu.org.ua/index.php?go=Files&file=print&id=28
http://www.biblioteka-ua.com/139.html
http://korolenko.org.ua/a/viewdoc.pl?num=199193
http://adk.com.ua/ua/main/to_student/derzhava.html

.: Розділ: Держава і право :: 26.02.2006 11.51.44 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Додаткова інформація від :.
.:  Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.292853 seconds