Back

КарусельПозбігалися мурашки
до високої ромашки:
- Аби ми були веселі,
будь, ромашко, каруселлю!
На стеблині закрутися
і під хмари піднімися,
понад лісом, понад лугом,
понад синім-синім Бугом,
попід ту ясну веселку,
наша славна каруселько!


Струцюк Й. Карусель / Й. Струцюк // Струцюк Й. Я не шевчик і не кравчик / Й. Струцюк. – К., 1973. – С. 14.