Back

Тобі, рідний краюТобі, рідний краю


Тобі, рідний краю, і честь, і любов.

Хай вітер гуде пісню волі.

За тисячу років і сльози, і кров

Народ твій пролив у неволі.

 

Криваво стояв у тяжкій боротьбі

За волю, за рідну державу,

Був вірним до смерті,  країно, тобі

За правду, за честь і за славу.

 

За волю народу, що з мертвих воскрес,

Життя ми готові віддати,

Щоб сонце свободи світило з небес

На наші зелені Карпати.   Джерело: Ґренджа-Донський Василь. Тобі рідний краю : вірш / В. Ґренджа-Донський // На Верховині / упоряд., підгот. текстів, вступ. ст., прим. та слов. О. В. Мишанича ; худож. В. Ю. Скакандій. – Ужгород, 1984. – С. 323.