Back

Матусин заповітМАТУСИН ЗАПОВІТ


Раз мені 
казала мати: 
«Можеш мов 
багато знати, 
кожну мову 
шанувати, 
та одну 
із мов усіх, 
щоб у серці 
ти зберіг».
В серці

ніжну і погідну 
збережу я 
мову рідну!

Джерело: Хоросницька Марія Василівна. Матусин заповіт / М. Хоросницька  // Матусина радість : вірші  / М. Хоросницька. - Львів, 1991. – С. 4.