Back

ПрапорецьПРАПОРЕЦЬ

Прапорець, 
що я тримаю, 
для мене — єдиний. 
Прапорець цей, 
що я маю,— 
символ України.
Нема в світі
більш святого
й не буде ніколи
від крайнеба
голубого

над пшеничним
полем.

Джерело:  Хоросницька  Марія Василівна. Прапорець  / М. Хоросницька  // Матусина радість : вірші / М. Хоросницька. –  Львів, 1991. –  С. 12.