Back

Хуха-Моховинка

Королів-Старий Василь. Нечиста сила : казки для дітей мол. та серед. шк. віку / В. Королів-Старий ; упоряд. та передм. Ф. Погребеника; худож. А. Василенко. –  К. : Веселка, 1992. – 172 с. : іл.

 

Ресурс надано  Краматорською міською центральною бібліотекою для дітей ім. О. С. Пушкіна.

           Текст читає: Якименко Ніна Іванівна, головний бібліограф