Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 41153
   


Автор запитання: Ульяна із міста: Київ :: Запитання: 42334  
Ульяна запитує:
Реферат "Цікаві факти про Великодень"
Наша відповідь:
Доброго дня, Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – № 36563, 41895.
Бондаренко Н. Світлиця : Читанка: 3 кл. : Для загальноосвіт. навч. закл. / Бондаренко, Неллі Володимирівна ; Худож. О.В.Мягкова. - К.; Ірпінь : Перун, 2000. - 191 с. : іл.
Все для хлопчиків / уклад. Ю.Полякова. - Донецьк : БАО, 2001. - 382 с. : ілюстр.
Історичний календар : наук.-попул. альм. Вип. 7 / Дмитрієнко, Марія [и др.]. - Київ : Генеральна дирекція по обслуговуванню іноземних представництв, 2001. - 423 с. : іл.
Книш В. Дзвінке джерело [Ноти] : навч. посіб. / В. Книш, С. Грицюк ; Міністерство освіти України; Інститут змісту і методів навчання. - Київ : Котигорошко, 2000. - 158 с.
Олійник О. Україно! Чи ти в лузі не калина... : Укр. нар. свята, символи, звичаї / О. Олійник ; худож. В.Дунаєва. - Київ : Червона калина, 2000. - 195 с. : іл.
Сьогодні свято : посіб. для вчителів. Ч. 2 : Сценарії свят у початковій школі / упоряд. О. В. Лабащук, Я. Ф. Морська, О. В. Скіпакевич. - Тернопіль : Мандрівець, 2000. - 87 с. : іл. - (Початкова школа).

.: Розділ: Інше :: 1.10.2018 08.56.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлия із міста: Сумы :: Запитання: 42323  
Юлия запитує:
Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу на тему "Методики компетенцій засновані на побудові певних життєвих або бізнес-ситуацій" та застосування даного методу для працівників організації, підприємства тощо. Бажано мати посилання на актуальну літературу з електронним переходом до джерела та українських авторів. Заздалегідь дякую за роботу.)
Наша відповідь:
Доброго дня, Юліє! Перегляньте наступні джерела:
Бізнес-аналітика [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. усіх форм навчання спец. 073 «Менеджмент» та 8.03060101 «Менеджмент організацій та адміністрування» / Н. М. Шведа. - Тернопіль, ТНТУ, 2016. – 70 с. - Режим доступу: elartu.tntu.edu.ua/.../1/Конспект лекцій БА 2016.docx.
Заруба В. Я. Управлінська концепція іміджбілдінгу [Електронний ресурс] / В. Я. Заруба, О. І. Шаша // Менеджмент і маркетинг. – 2011. - № 1. - С. 90 – 94.- Режим доступу: http://www.business-inform.net/thematic-search/?theme=management-and-marketing.
Кривонос О. М. Формування інформаційно-комунікаційних компетентностей майбутніх учителів інформатики в процесі навчання програмування [Електронний ресурс] : автореф. дис...канд. педагог. наук: 12.00.02 / О. М. Кривонос ; Ін-т інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. – Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/11625/1/08_dis_Кривонос.doc.
Лісович Т. Ю. Планування організаційних змін на машинобудівних підприємствах [Електронний ресурс] : автореф. дис...канд. екон. наук: 08.00.04 / Т. Ю. Лісович ; Нац. ун-т «Львівська політехніка». - Режим доступу: http://lp.edu.ua/sites/default/files/dissertation/2017/6497/diss_lisovych.pdf.
Мажник Л. О. Методика оцінки технології управління підприємства [Електронний ресурс] / Л. О. Мажник // Менеджмент і маркетинг. – 2011. - № 1. - С. 94-99.- Режим доступу: http://www.business-inform.net/thematic-search/?theme=management-and-marketing.
Миколайчук І. П. Моделювання ключових компетенцій управлінського персоналу [Електронний ресурс] : економіка та управління підприємствами / І. П. Миколайчук // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2016. - Вип. 4 (04). - С. 176 -. Режим доступу: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/4_2016/37.pdf.
Пічугіна Т. С. Управління змінами [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Т. С. Пічугіна, С. С. Ткачова, О. П. Ткаченко ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків : ХДУХТ, 2017. – 226 с. – Режим доступу: http://elib.hduht.edu.ua/bitstream/123456789/1895/1/Посібник Управління змінами 2017_combine.pdf.
Управління потенціалом підприємства. Тема 1: Управління формуванням та розвитком потенціалу підприємства [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.kdu.edu.ua/new/lekcii/3_170.doc.

.: Розділ: Інше :: 25.09.2018 18.59.35 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Суми :: Запитання: 42322  
Юлія запитує:
Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу на тему "Метод портретних виборів (тест Сонді)" та застосування даного методу для працівників організації, підприємства тощо. Бажано мати посилання на актуальну літературу з електронним переходом до джерела та українських авторів. Заздалегідь дякую за роботу.)
Наша відповідь:
Доброго дня, Юля! Перегляньте наступні джерела:
Актуальні питання кримінального процесу, криміналістики та судової експертизи [Електронний ресурс] : матер. міжвідомчої наук.-практ. конф., 24 листоп. 2017, м. Київ / Нац. поліція України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Ч. 2. – Київ, 2017. – 406 с. – Режим доступу: https://www.naiau.kiev.ua/files/naukova-diyalnist/naukovi-zaxodi/zbirnuki/2017/materialy_2_24112017.pdf.
Алещенко В. І. Психологія військового колективу: соціально-психологічні процеси і явища / В. І. Алещенко // Вісн. Нац. ун-ту оборони України. – 2015. - № 3 (46). – С. 8-13. – Режим доступу: http://vesniknuou.esy.es/images/Nomer_3_2015/Розділ 1.pdf.
Буняк Н. А. Психологічна експертиза : лекції [Електронний ресурс] / Н. А. Буняк. - Режим доступу: https://core.ac.uk/download/pdf/153576110.pdf.
Видатні постаті психології: історія та сучасність [Електронний ресурс] : зб. тез 5 наук. регіон. семінару, 20 квіт., 2018, м. Львів / Львів. держ. ун-т безпеки життєдільності. – Львів, 2018. – 123 с. – Режим доступу: https://sci.ldubgd.edu.ua/bitstream/handle/123456789/4689/збірник тез 5 круглого столу До дня психолога 20.04.2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Гейко Є. В. Соціально-психологічні основи цілісності особистості [Електронний ресурс] : автореф. дис... докт. психол. наук: 19.00.05 / Є. В. Гейко ; Східноукр. нац. ун-т імені Володимира Даля. – Северодонецьк, 2017. – 45 с. – Режим доступу: https://snu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/11/Gejko-YE.V.-avtoreferat.pdf.
Досвід України та країн Європейського Союзу у вирішенні актуальних проблем психології в сучасних соціально-політичних умовах [Електронний ресурс]: зб. наук. ст. / за ред С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки,О.В. Креденцер та ін.- Київ : Люблін, 2016. - 148 с. - Режим доступу: http://psychology-naes-ua.institute/files/pdf/maket_last.compressed_1457603920.pdf.
Ставицький О. М. Теоретичні та методичні засади професійного виховання майбутніх офіцерів-прикордонників [Електронний ресурс] : дис... докт. педагог. наук: 13.00.07 / О. М. Ставицький ; Нац. акад. Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького. – Хмельницький, 2015. – 528 с. – режим доступу: http://luguniv.edu.ua/wp-content/uploads/2015/12/d29.053.03_18.12.15_stavitskiy_dis.pdf.
Хромов М. І. Визначення та оцінка профпридатності фахівців до роботи в різних сферах економічної та суспільної діяльності [Електронний ресурс] / М. І. Хромов // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. – 2010. - № 2. - T. 1. – С. 135-139. - Режим доступу: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2010_2_1/pdf/135-139.pdf.

.: Розділ: Інше :: 25.09.2018 18.55.26 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Сергей із міста: Київ :: Запитання: 42309  
Сергей запитує:
Журнал "Паросток" онлайн
Наша відповідь:
Доброго дня, Сергію!
Науково-художній журнал для дітей та юнацтва “ПАРОСТОК” - https://nenc.gov.ua/wp/?p=597

.: Розділ: Інше :: 24.09.2018 14.27.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Станіслав із міста: Харків :: Запитання: 42301  
Станіслав запитує:
Добрий день!Підкажіть будь-ласка, як оформлювати у список літератури до дисертації видання, де на титулі вся назва записана різним регістром, а іноді, повністю великими літерами. Наприклад, "Отчёт Харьковского Отделения Императорского Русского Музыкального Общества и учрежденного при нем Музыкального училища" или "ОТЧЁТ ХАРЬКОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ИМПЕРАТОРСКОГО РУССКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА И УЧРЕЖДЕННОГО ПРИ НЕМ МУЗЫКАЛЬНОГО УЧИЛИЩА". ДСТУ читав, але відповіді не знайшов. Дуже дякую за допомогу!
Наша відповідь:
Доброго дня, Станіславе! За Вашим питанням рекомендуємо звернутися до порталу, присвяченому полегшенню процедури оформлення наукових джерел відповідно до вимог Вищої атестаційної комісії (ВАК) України за посиланням: http://vak.in.ua/.

.: Розділ: Інше :: 23.09.2018 10.35.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.677186 seconds