Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41258
   


Автор запитання: Христина із міста: Калуш :: Запитання: 42400  
Христина запитує:
інформаційні норми редагування документації
Наша відповідь:
Доброго дня, Христино! Відповідь на подібний запит можете переглянути в Віртуальній довідці – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання - № 42371.

.: Розділ: Інше :: 10.10.2018 19.18.38 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Христина із міста: Калуш :: Запитання: 42377  
Христина запитує:
Основи психології менеджменту
Наша відповідь:
1.Шарма, Робин. Уроки лидерства от Монаха, который продал свой "феррари" : восемь ритуалов для руководителей с перспективным видением / Робин Шарма ; пер. с англ. А. Зарудний. - М. : София, 2006. - 349,[2] с. : портр., ил.
2.Донченко О.А. Архетиповий менеджмент : монографія / Олена Донченко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соціальної та політичної психології. - К. : [б. в.] ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. - 261,[2] с.
3.Психология менеджмента [Текст] / П. К. Власов [и др.] ; ред. Г. С. Никифоров. - 3-е изд. - Харьков : Гуманитарный центр, 2007. - 510 с.
4.Коносуке Мацусити Принципы успеха / Коносуке Мацусити ; пер. с англ. Ю. Адлер ; ред. В. Муратханов. - 3-е изд. - М. : Альпина Паблишерз, 2010. - 126 с
5.Фраймут, Йоахим. Страх в работе менеджеров : психология и инновационный менеджмент / Йоахим Фраймут, Сабина Бернер [та ін.] ; пер. : О. А. Шипилова, И. В. Разваляева. - Харьков : Гуманитарный центр, 2005. - 414,[1] с.
6.Дип, Сэм Верный путь к успеху [Текст] : 1600 советов менеджерам : [Пер. с англ.] / С. Дип, Л. Сесмен. - М. : АО "Вече" и др., 1995. - 382 с. ; 21 см. - (Сер. "Self-help").
7.Экономическая психология : Социокультурный подход / Под ред. И.В.Андреевой. - СПб. : Питер, 2000. - 511 с. - (Сер. "Теория и практика менеджмента")
8.Курячая, Елена. Раз, два, жители: Украинцы не верят, что работа в команде с человеком-раздражителем повышает их собственную эффективность // Бизнес. - 2013. - № 18-19 (13 мая). - С. 38-40
9.Кушнір А. Адаптація керівника-початківця до управлінської діяльності // Персонал. - 2005. - № 1. - С. 68-70.
10.Тест : Опросник К. Вилсона: "Оценка управленческих навыков" // Персонал. - 2004. - № 12. - С. 61 - 67. - По материалам: Чикер В.А. Психологическая диагностика организации и персонала. - Спб.: Речь, 2003. - с. 9 - 62.
11.Баева Елена Мужчина и женщина: два полюса в кадровом менеджменте // Персонал. - 2004. - № 9. - С. 74-78.
12.Креативность в менеджменте [Текст] : Тест // Персонал. - 2004. - № 4. - С. 70 - 73

.: Розділ: Інше :: 7.10.2018 16.32.53 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Емілія із міста: Київ :: Запитання: 42374  
Емілія запитує:
Допоможіть знайти матеріал на тему " Оцінка стану пожежної безпеки складу ВТМ військової частини". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Еміліє!
Для Вас пропонуємо наступні посилання:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0529-06
Про затвердження Положення про пожежну безпеку в Збройних Силах України
https://patrul.in.ua/doc/zak/zu-svszsu/vymogy-pozhezhnoyi-bezpeky-pro-statut-vnutrishnoyi-sluzhby-zsu/
ВИМОГИ пожежної безпеки
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/TF022305.html
ПЛАН пожежної безпеки військової частини
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/548-14
Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України
http://kyrator.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=612:pdruchnik-ppp&catid=10&Itemid=119
Конспект по ПОЖЕЖНО – ПРОФІЛАКТИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ слухача курсів сержанта військової служби за контрактом
Про затвердження Положення про пожежну безпеку в Міністерстві оборони України і Збройних Силах України : наказ Міноборони України від 29 вересня 2014 р. № 685 // Офіційний вісник України. – 2014. - №101. - С.20-136.
Успіхів!

.: Розділ: Інше :: 6.10.2018 23.22.39 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Христина із міста: Калуш :: Запитання: 42371  
Христина запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти інформацію про інформаційні норми редагування документації Буду дуже вдячна за відповідь!
Наша відповідь:
Доброго дня, Христино! Перегляньте наступні джерела:
Волошин В. Г. Комп’ютерна лінгвістика : навч. посіб. – Суми : Університет. книга, 2004. – 382 с.
Городенко Л. Системи верстки : навч. посіб. / Л. Городенко. – Київ, 2006. - 490 с.
Гузенко С. В. Літературне редагування : навч. посіб. / С. В. Гузенко. – Миколаїв : ІЛІОН, 2013.
Дмитренко М. Й. Ділове спілкування: норми, принципи, стратегії : моногр. / М. Й. Дмитренко ; Черкас. ін-т банків. справи Ун-ту банків. справи Нац. банку України (м. Київ). – Черкаси : Брама-Україна, 2009. – 119 с.
Жадько В. О. Журналістика та основи редакторської майстерності : навч. посіб. / В. О. Жадько. – Київ : Знання, 2012. – 271 с.
Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова : [підруч. для вищ. навч. закл.] / М. Г. Зубков. – Харків : Торсінг, 2005. – 446 с.
Іванченко Р. Г. Адекватність розуміння і ясність тексту / Р. Г. Іванченко.- Київ : Тов-во «Знання», 1991. – 48 с.
Капелюшний А. О. Редагування в засобах масової інформації / А. О. Капелюшний. – Львів : ПАІС, 2005. – 304 с.
Капелюшний А. О. Стилістика і редагування журнальних тестів / А. О. Капелюшний. - Львів : ПАІС, 2003. – 344 с.
Капелюшний А. О. Стилістика і редагування / А. О. Капелюшний. - Львів : ПАІС, 2002. – 576 с.
Крейг Р. Інтернет-журналістика : робота журналіста і редактора у нових ЗМІ / Р. Крейг. – Київ : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – 323 с.
Кубко В. П. Документа лінгвістика : конспект лекцій для студ. спец. 7.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» денної та заочної форм навчання / В. П. Кубко. – Одеса : ОНПУ, 2009. – 81 с.
Мильчин А. Э. Методика редактирования текста / А. Э. Мильчин. – М. : Логос, 2005. – 524 с.
Партико З. В. Загальне редагування: нормативні основи : [навч. посібник] / З. В. Партико ; [наук. ред.: І. З. Дуцяк та ін.]. - Львів : Афіша, 2009. - 16 с.
Партико З. В. Загальне редагування: нормативні основи : навч. посіб. / З. В. Партико. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Львів : ВФ «Афіша», 2011. – 640 с.
Пономарів О. Д. Культура тексту: мовностилістичні поради / О. Д. Пономарів. – Київ : Либідь, 1999. – 240 с.
Різун В. В. Літературне редагування : підручник / В. В. Різун. – Київ : Либідь, 1996. – 240 с. – (Трансформація гуманітарної освіти в Україні).
Тимошик М. С. Як редагувати книжкові та газетно-журнальні видання: практ. посіб. / М. С. Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2012. – 376 с. – (Серія «Бібліотека видавця, редактора, автора»; т. 4).
Швецова-Водка Г. М. Документознавство : словник-довідник термінів і понять : навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка. – Київ : Знання, 2011. – 319 с.
Ярема С. М. Технічне редагування / С. М. Ярема. – Київ : Ун-т «Україна», 2003. – 283 с.
Яцимірська М. Культура мовлення – актуальна проблема часу / М. Яцимірська // Укр. журналістика: формування сучасного обличчя. – Львів, 1993. – С. 88-93.
Горячок І. В. Загальне редагування : курс укр. філології [Електронний ресурс] / І. В. Горячок ; Хмельниц. нац. ун-т. - Режим доступу: http://dn.khnu.km.ua/dn/k_default.aspx?M=k0915&T=01&lng=1&st=0.
Коляда Т. Ф. Основи літературного редагування [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. спец. 7.020105 – документознавство та інформ. діяльність ден. та заочн. Форм навчання / Т. Ф. Коляда, І. Є. Морозюк ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса : Наука і техніка, 2005. – 76 с. - Режим доступу: https://books.google.com.ua/books?id =ItaY1FNWNqcC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false.
Садовнича В. В. Сучасні ділові документи та папери. Як правильно оформити і підготувати : зразки та приклади [Електронний ресурс] / В. В. Садовнича. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2014. – 608 с. - Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/25412/1/НІТ.pdf.

.: Розділ: Інше :: 6.10.2018 18.42.53 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: надя із міста: київ :: Запитання: 42359  
надя запитує:
Поробки з листя для діток
Наша відповідь:
Доброго дня, Надійко! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Завалова І. Відбитки осені : художня студія / І. Завалова // Джміль. - 2017. - № 9. - С. 23.
Зроблено барвінчатами : хенд мейд (hand made) : [поробки з сухого листя] // Барвінок. - 2017. - № 10. - С. 29.
Маныкина Е. Осеннее настроение : [декор квартири] / Е. Маныкина ; ил. Е. Федоровой// А почему?. - 2012. - № 9. - С. 30.
Маныкина Е. Палитра из листочков-лепесточков / Е. Маныкина ; ил. Е. Федоровой// А почему?. - 2012. - № 6. - С. 30.
Осінні прогулянки : [ігри-аплікації, творчі картини, настільні ігри, вірші, логічні завдання, малюнки, казки] // Мамине сонечко. - 2016. - № 19. - С. 1-24, 2-4-а с. обкл.
Пожежна команда : [ігри-аплікації, вірші, логічні задачі, малюнки, казки] // Мамине сонечко. - 2015. - № 20. - С. 1-24, 2-4-а с. обкл.
http://art-time.at.ua/load/cikave_u_sviti_rukodillja/cikave_u_sviti_rukodillja/originalni_virobi_z_listja_i_kvitiv_dlja_ditej/20-1-0-520
http://poradumo.com.ua/155370-virobi-z-listya-na-temu-osin-dlya-ditey-z/
https://liferules.com.ua/rukodillya/virobi-z-listya-derev-svoyimi-rukami-krasivi-majster-klasi-na-temu-osin-z-foto-i-video.html
http://poradum.com/poradi-dlya-domu/virobi-z-osinnogo-listya-svoїmi-rukami.html

.: Розділ: Інше :: 4.10.2018 23.37.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.882906 seconds