Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41263
   


Автор запитання: Марія із міста: Рівне :: Запитання: 42461  
Марія запитує:
Допоможіть знайти літературу за темою "Специфіка діяльності інформаційних установ у сучасному інформаційному просторі"?
Наша відповідь:
Доброго дня, Маріє! Радимо Вам використати наступні посилання:– http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/9171/1/feu_kdidu_sdid_dotudiu_NP.pdf
http://194.44.112.13/chytalna/4411/index.html#p=1
http://referat-ok.com.ua/informatika/sistema-informaciinih-sluzhb-v-ukrajini
https://pidruchniki.com/17050603/dokumentoznavstvo/organizatsiya_dokumentuvannya_osnovnih_vidiv_i_informatsiynoyi_diyalnosti
http://eprints.zu.edu.ua/18616/1/16.pdf
https://buklib.net/books/22630/
http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3065:sotsialni-informatsijni-komunikatsiji-i-rozvitok-diyalnosti-suchasnikh-informatsijnikh-tsentriv&catid=81&Itemid=415
– Кононученко Л. Становлення та розвиток теорії інформаційних потреб користувачів документо-інформаційних установ / Л.Кононученко // Вісник Книжкової палати. - 2004. - № 7. - С. 42-43.
– Куделя Г. Сучасна бібліотека - регіональний центр інформації / Г. Куделя // Бібліотека в інформаційному суспільстві: пошуки гармонії, шляхи трансформації . - Вінниця, 2002. - Тези регіональної науково-практичної конференції ( 21-22 листопада 2002 року). - С. 24-27.
– Солонська Н. Г. Бібліотеки та інформаційні центри в реалізації інформаційної політики / Н.Г. Солонська // Бібліотечний вісник. - 2004. - № 6. - С. 2-12.
– Чабанна М. Використання інформаційних систем підтримки прийняття політичних рішень органами державної влади в Україні / М. Чабанна // Вибори та демократія. - 2010. - № 1. - С. 63-70.
– Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: матеріали VII міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 25-27 трав. 2010 р. / Харківська державна академія культури, Ін-т держ. управління та інформ. діяльності ; наук. ред.: М. С. Слободяник, Г. В. Власова. - Київ : Б. в., 2010. - 300 с.
– Сучасна бібліотека - науково-інформаційний центр освіти майбутнього : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23-24 верес. 2008 р.) / уклад.: О. П. Куніч, держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка Харк. - Харків : ХДНБ ім. В. Г. Короленка, 2009. - 157 с.
– Бібліотеки та інформаційні центри в системі наукового супроводу суспільних реформ: [матеріали наук. конф., Київ, 12-14 жовт. 2004 р.] [Текст] // Бібліотечний вісник. - 2004. - № 6. - С. 2-60.
– ГаврилюкА. Туристично-інформаційні центри як чинники державного регулювання туристичної галузі України / А. Гаврилюк // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2009. - № 1. - С. 78-86.
– Жиляєв І. Б. Орієнтири державної політики України з розбудови інформаційного суспільства на найближчу перспективу / І.Б.Жиляєв // Проблеми та пріоритети розвитку правової науки в інформаційній сфері : матеріали "круглого столу", 11 лист. 2010 р. / Національна академія правових наук України, НДЦ правової інформатики Акад. прав. наук України, Київ. регіон. центр. - Київ : Б. в., 2010. - С. 9-11.
– Дерев’янко А.Г. Інформаційні центри: структура і методи діяльності : навч. посібник / А. Г. Дерев'янко ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин. - Київ : [б.в.], 1999. - 78 с.
– Міжнародна наукова конференція "Бібліотеки та інформаційні центри в системі наукового супроводу суспільних реформ". Секція 1 "Інформаційно-аналітична діяльність бібліотек: напрями, структури, продукти" : матеріали для учасників секції, (12-14 жовтня 2004 р.) / Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського, Служба інформ.-аналіт. забезп. органів держ. влади (СІАЗ) ; гол. ред. О. С. Онищенко. - Київ : Вид-во НБУ ім. В.І.Вернадського "НВЦ", 2004. - 110 с.

.: Розділ: Інше :: 24.10.2018 14.09.15 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: оля із міста: житомир :: Запитання: 42453  
оля запитує:
Доброго дня пишу реферат на тему: Державне управлыння ветеренарноъ медицини Житомирськоъ області
Наша відповідь:
Доброго дня, Оля! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – № 42451.

.: Розділ: Інше :: 23.10.2018 11.31.59 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: оля із міста: м. Житомир :: Запитання: 42452  
оля запитує:
Доброго дня допоможіть знайти реферат на тему:Державне управління ветеринарною медициною житомирської області
Наша відповідь:
Доброго дня, Оля! Ваше питання досить обширне. Пропонуємо переглянути загальну інформацію:
Батюк Б. Б. Теорія прийняття управлінських рішень в менеджменті підприємства та їх класифікація / Б. Б. Батюк, І. В. Вороний // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького / Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. — Львів, 2016. — Т. 18, № 2 (69). — С. 3-8.
Вовк М. В. Проблеми управління якістю на підприємствах в умовах входження України в ЄС / М. В. Вовк // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького / Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. — Львів, 2016. — Т. 18, № 2 (69). — С. 13-16.
Кафлевська С. Г. Організаційно-економічний механізм управління конкурентоспроможністю молокопереробних підприємств / С. Г. Кафлевська // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького / Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. — Львів, 2016. — Т. 18, № 2 (69) С. 67-71.
Коробка С. В.Корпоративне управління в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення / С. В. Коробка // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького / Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. — Львів, 2016. — Т. 18, № 2 (69). — С. 80-83.
Минів Р. М. Сучасні концепції управління ефективністю діяльності сільськогосподарських підприємств / Р. М. Минів, О. Я. Батюк // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького / Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. — Львів, 2016. — Т. 18, № 2 (69). — С. 96-101.
Параняк Р. П. Основні напрями формування комплексного механізму екологічно орієнтованого управління землекористуванням / Р. П. Параняк, Н. В. Войтович, М. П. Козловський // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького / Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. — Львів, 2013. — Т. 15, № 1 (55), ч. 4 . — С. 162-167.
Параняк Р. П. Система управління водними ресурсами у Львівській області / Р. П. Параняк, Н. В. Войтович, Б. М. Калин // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького / Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. — Львів, 2014. — Т. 16, № 3 (60), ч. 3. — С. 386-393.
Перспективи удосконалення управління в лісовому господарстві України та поліпшення його екологічного стану / З. В. Ємець, З. П. Купіна, О. М. Маменко [та ін.] // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини : зб. наук. пр. / Харків. держ. зоовет. акад. — Харків, 2017. — Вип. 33, ч. 1. — С. 320-330.
Піпенко М. А. Теоретико-методологічні аспекти управління на підприємствах агропромислового комплексу – товариствах з обмеженою відповідальністю / М. А. Піпенко, Ю. Г. Батир // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини : зб. наук. пр. / Харків. держ. зоовет. акад. — Харків, 2017. — Вип. 33, ч. 1 — С. 293-304.
Родіонова К. О. Значення виробничої санітарії у системі управління безпечністю харчових продуктів (НАССР) / Родіонова К. О. // Ветеринарна медицина : міжвідом. темат. наук. зб. / Нац. наук. центр ”Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини” НААН України. — Харків, 2016. — Вип. 102. — С. 217-219.
Томчук О. Ф. Аналітичне забезпечення управління кредиторською заборгованістю підприємства / О. Ф. Томчук // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького / Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. — Львів, 2016. — Т. 18, № 2 (69). — С. 160-164.

.: Розділ: Інше :: 22.10.2018 21.29.33 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Дмитро із міста: Херсон :: Запитання: 42443  
Дмитро запитує:
Здравствуйте! Пишу курсовую работу на тему "Основные направления и перспективы развития современного судового электрооборудования", помогите пожалуйста подобрать интернет ресурсы по данному вопросу. Спасибо
Наша відповідь:
Доброго дня, Дмитро! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Актимиров А. Особенности электрических машин современных систем электродвижения / А. Актимиров // Морской сборник. – 2014. – № 10. – С. 60-63.
Байко А. Фильтр-компенсирующие устройства для судовых электроэнергетических систем с электродвижением / А. Байко, Г. Цицикян, А. Сенченко // Труды Крыловского государственного научного центра. – 2013. – Вып. 74. – С. 167-182.
Балабанов Б. Выбор напряжения единой судовой электроэнергетической системы / Б. А. Балабанов, И. М. Васин, Л. Н. Токарев // Судостроение. – 2012. – № 2. – С. 41-43.
Васильев Е. Современные энергосистемы объектов морской инфраструктуры / Е. Васильев, Д. Губницын // Морской вестник. – 2013. – № 3. – С. 47-50.
Голубев К. Методология формирования схемно-технических и конструктивных решений разрабатываемой единой электроэнергетической системы для судов с электродвижением / К. Голубев // Морской вестник. – 2014. – № 1. – С. 49-51.
Голубев К. Обоснование выбора единой электроэнергетической системы в качестве энергетического комплекса для современных судов / К. Голубев // Морской вестник. – 2013. – № 4. – С. 45-46.
Голубев К. Энергетические установки кораблей с электродвижением / К. Голубев // Морской вестник. – 2013. – № 2. – С. 38-39.
Губанов А. Бесперебойное электропитание : теория и практика / А. Губанов, Ю. Губанов // Морской вестник. – 2011. – № 2. – С. 53-56.
Калмыков А. Особенности проектирования гибридных энергоустановок морских транспортных средств / А. Калмыков, С. Галушин, Б. Дмитриев // Морской вестник. – 2014. – № 4. – С. 34-39.
Карпов Ю. Оценка безопасности морских нефтегазовых сооружений и их подсистем с использованием логико-вероятностных методов / Ю. Карпов, В. Разуваев // Морской вестник. – 2010. – № 2. – С. 62-64.
Перспективы развития судовых электроэнергетических систем // Морской вестник. – 2011. – № 2. – С. 59-60.
Посадов Д. Сравнительный анализ систем электродвижения специального назначения / Д. Посадов, Д. Умяров, В. Титов // Морской вестник. – 2014. – № 1 – С. 39-41.
Предупреждение аварий в высоковольтных ЭЭС напряжением 6 и 10 кВ для перспективных российских судов и других морских объектов / М. Тихомиров [и др.] // Судостроение. – 2015. – № 3. – С. 34-38.
Семионичев Д. Рекомендации по выбору закона и параметров распределения при имитационном моделировании в процессе прогноза риска эксплуатации СУЭ / Д. Семионичев, В. Медведев // Судостроение. – 2011. – № 3. – С. 37-40.
Скворцов Б. Единая электроэнергетическая система с системой электродвижения повышенной частоты для перспективных судов с турбогенераторной энергетической установкой / Б. Скворцов // Труды Крыловского государственного научного центра. – 2014. – Вып. 81. – С. 51-64.
Создание «электрического» корабля – основное направление развития корабельной энергетики / В. Г. Иванов [и др.] // Судостроение. – 2013. – № 5. – С. 13-20.
Стародед С. Развитие методов контроля состояния изоляции в морских электроэнергетических системах высокого напряжения / С. Стародед, М. Тихомиров, А. Неёлов // Морской вестник. – 2013. – № 3. – С. 63.
Структурные схемы гребных установок, анализ и перспективы развития / Н. А. Лазаревский [и др.] // Судостроение. – 2012. – № 3. – С. 44-47.
Тихомиров М. Определение задач мониторинга электрооборудования в судовых ЭДС средствами диагностики / М. Тихомиров, А. Неелов, С. Стародед // Морской вестник. – 2013. – № 2. – С. 43-44.
Тихомиров М. Особенности использования средств защиты для диагностики электрооборудования напряжением 6 (10) кВ в судовых единых электроэнергетических системах / М. Тихомиров, А. Неелов, С. Стародед // Морской вестник. – 2012. – № 2. – С. 35-38.
Токарев Л. Мультилинейная структура электроэнергетической системы судов с электродвижением / Л. Токарев, Д. Хайров // Труды Крыловского государственного научного центра. – 2013. – Вып. 77. – С. 43-51.
Токарев Л. Промышленность России способна обеспечить строительство систем электродвижения любой мощности при напряжении до 1000 В / Л. Токарев // Судостроение. – 2015. – № 2. – С. 24-28.
Томилин С. А. Проблемы создания кораблей с электродвижением / С. А. Томилин, Г. С. Ясаков // Судостроение. – 2013. – № 3. – С. 11-14.
Цицикян Г. Резонансные частоты судовой электроэнергетической системы с двумя различными фильтр-компенсирующими устройствами / Г. Цицикян, М. Семенов, А. Сенченко // Труды Крыловского государственного научного центра. – 2013. – Вып. 74. – С. 183-188.
Цицикян Г. Пульсации тока в преобразователях судовых систем электродвижения / Г. Цицикян, М. Антонов, А. Сенченко // Труды Крыловского государственного научного центра. – 2014. – Вып. 81. – С. 91-102.
Цицикян Г. Широкополосные пассивные фильтры для судовой электроэнергетической системы с электродвижением / Г. Цицикян, А. Сенченко, Ю. Баранов // Труды Крыловского государственного научного центра. – 2013. – Вып. 77. – С. 85-96.
Ясаков Г. Проблемы выбора режима заземления нейтрали в высоковольтных сетях единых электроэнергетических систем кораблей и судов / Г. Ясаков, Д. Яковлев // Морской вестник. – 2014. – № 4. – С. 57-58.

.: Розділ: Інше :: 20.10.2018 20.29.15 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Брусилів :: Запитання: 42424  
Оксана запитує:
Доброго дня, допоможіть підібрати літературу та інформацію до питання "Соціальна допомога населенню в умовах надзвичайної ситуації"
Наша відповідь:
Цушко, Ірина.
Допомога переселенцям із житлом [Текст] / Ірина Цушко // Надзвичайна ситуація. - 2014. - № 9. - С. 14-19 : табл.

Цушко, Ірина.
Їх почули, їм співчувають і допомагають [Текст] / Ірина Цушко // Надзвичайна ситуація. - 2014. - № 9. - С. 26-29

Соціальна і психологічна допомога населенню, що постраждало від техногенних катастроф: (За матеріалами Чорнобильської катастрофи) [Текст] : Посібник / Мін-во України з питань надзвич. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи; Бородянський соц.-психол. центр "Довір'я" та ін. ; За ред. В.Г.Панка. - К. : [б. и.], 1997. - 179 с.

http://redvin.com.ua/2012-11-20-18-41-19.html
https://mistoboyarka.gov.ua/zhyteliam/materialna_dopomoha/materialna_dopomoha_Text.html
http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/119
http://mns.romny.info/index.php?option=com_content&view=article&id=11:nadannyadopomogy&catid=5:psyhologichnadopomoga&Itemid=16
https://studme.com.ua/14860110/bzhd/zhizneobespech
https://studme.com.ua/14860110/bzhd/zhizneobespechenie_naseleniya.htm
https://posibnyky.vntu.edu.ua/bjd/64.htm

.: Розділ: Інше :: 16.10.2018 12.00.19 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.790946 seconds