Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 38526
   


Автор запитання: Вероніка із міста: Жовква :: Запитання: 40444  
Вероніка запитує:
Матеріал на курсову роботу. Тема Цінність людськго життя у вченні Івана Павла 2-гого на основі енцикліки "Evangelium Vitae"
Наша відповідь:
Доброго дня, Вероніко!
Відповідь див.: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук по номеру запитання - 40434.

.: Розділ: Інше :: 14.03.2017 19.55.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Київ :: Запитання: 40428  
Марія запитує:
Хотіла б вас запитати літературу за темою: Культивування Calcarisporium arbuscula для отримання Ауровертину В. Дякую!
Наша відповідь:
Маріє, добрий день! пробуйте опрацювати такі джерела інформації:

Арнольд Г.Р.В. Новые местонахождения некоторых несовершенных микофильных грибов в СССР // Нов. системат. низш. раст. - 1971. - 8. -С. 139-146.

Арнольд Г.Р.В. Первая находка Sporophagomyces chrysosiomus (Berk, el Br.) К. Poldmaa et Samuels в Украине // Укр. ботан. журн. - 2005. - 62. № 1. - С. 67-69.

Борисова В.Н. Гифомицеты лесной подстилки в различных экосистемах. -Киев: Наук. Думка, 1988. - 252 с.

Джаган В.В.. Иридюк M. Рідкісні для мікобіоти України види мікотрофних ірибів // Мат-ли конф. молодих учених-ботаніків «Акт. пробл. ботан. та екол.» (Канів, 7-10 вересня 2004 p.). - 2004. - Вип. 9. -С 16-18.

Коваль Е. Матеріали до вивчення мікофільних грибів на Україні // Укр.ботан. журн. - 1964. - 21, № 5. - С 58-64.

Коваль Е.З. До поширення та екології деяких мікофільних грибів в УРСР/ Коваль Е.З.. Роженко ГЛ.. Берегова В.Й. // Укр. ботан. журн. - 1973. - № І. - С 60-63.

Акулов О. НОВІ ТА МАЛОВІДОМІ ДЛЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ВИДИ МІКОФІЛЬНИХ ГРИБІВ.РОДИ CALCARISPORIUM, GONATOBOTRYUM, NEMATOGONUM ТА SYMPODIOPHORA
http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/5141/2/Akulov p1.pdf

ГРИБНЫЕ БИОТЕХНОЛОГИИ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В МЕДИЦИНЕ НОВЫЕ ЛЕКАРСТВА И БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ ИЗ ГРИБОВ
http://kniga.seluk.ru/k-biologiya/819575-1-gribnie-biotehnologii-ispolzovanie-medicine-novie-lekarstva-biologicheski-aktivnie-soedineniya-poluchennie-gribo.php

Рудаков O.JI. Микофильные грибы, их биология и практическое значение. М.: Наука, 1981,160 с.
http://ashipunov.info/shipunov/school/books/rudakov1981_mikofilnye_griby.pdf

СРЕДСТВО, ОБЛАДАЮЩЕЕ МОСКИТОЦИДНЫМИ СВОЙСТВАМИ: ПАТЕНТ (Формула изобретения: Средство,обладающее москитоцидными свойствами и представляющее собой Ауровертин«В» из штамма гриба Calcarisporium arbuscula ГНЦПМБF-80)
http://www.freepatent.ru/images/patents/71/2391389/patent-2391389.pdf

Средство, обладающее москитоцидными свойствами и представляющее собой Ауровертин «В» из штамма гриба Calcarisporium arbuscula ГНЦ ПМБ F-80.
http://www.findpatent.ru/patent/239/2391389.html

Формирование коллекции природных микромицетов и выявление штаммов с антибактериальными и москитоцидными свойствами
http://earthpapers.net/formirovanie-kollektsii-prirodnyh-mikromitsetov-i-vyyavlenie-shtammov-s-antibakterialnymi-i-moskitotsidnymi-svoystvami

.: Розділ: Інше :: 13.03.2017 15.05.24 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Львів :: Запитання: 40421  
Оксана запитує:
Як виявити контрольовані операції, звіт про які не подано підприємствами до ДФС або контрольовані операції, які не включено до поданого звіту. Контрольовані операції в Україні за 2015 рік.
Наша відповідь:
1. http://www.vobu.com.ua/ukr/analytics/view/35

2. http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/6830

3. https://news.dtkt.ua/ua/accounting/reposts/36368

4. http://legalcenter.kiev.ua/blog/podatkova-reforma-kontrolovani-operatsiyi/

5. http://tak-audit.com.ua/material/416-yaki-operatsiji-vidobrazhayutsya-u-zviti-pro-kontrolovani-operatsiji-za-2015-rik

6. http://firstconsulting.com.ua/articles/98-transfertne-tsinoutvorennia-2015-shcho-take-kontrolovani-operatsii

7. http://taxlink.ua/ua/news/z-nastupnogo-roku-dijatimut-novi-vartisni-kriterii-kontrolovanih-operacij-ta-stroki-podannja-zvitu.htm

8. https://news.dtkt.ua/ua/taxation/profits-tax/38458

9. http://sfs.gov.ua/podatki-ta-zbori/zagalnoderjavni-podatki/podatok-na-pributok-pidpri/listi-dps/print-284636.html

10. Адамович, Н. Трансфертне ціноутворення // Податки та бухгалтерський облік. - 2017. - 16 січня. - С. 13-14

11. Мішин, Микола. Контрольовані операції: особливості проведення перевірок // Вісник. Право знати все про податки і збори. - 2016. - № 19 (травень). - С. 28-33

12. Василенко, Андрій. Звіт про контрольовані операції за 2015 рік: нові правила та форма // Все про бухгалтерський облік. - 2016. - № 33 (13 квітня). - С. 6-7

.: Розділ: Інше :: 11.03.2017 13.42.44 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Сергій із міста: Суми :: Запитання: 40415  
Сергій запитує:
Доброго дня, допоможіть, будь ласка, знайти матеріал з теми: "Аналітичний огляд методів автоматизації та управління ТЕС. Методи дослідження ТЕС". Дякую за допомогу.
Наша відповідь:
Сергію, добридень! Для вас підібрані такі джерела інформації:

Артюх С.Ф.Основы автоматизированных систем управления энергогенернрующнмн установками электростанций [Текст] / С.Ф. Артюх, М.А. Дуэль. И.Г. Шелепов - X.: Знание. 1998. - 324 с.


Автоматизированное вибродиагностирование турбоагрегатов ТЭС и ТЭЦ стационарными устройствами : междунар. науч.-практ. конф. / Н. Г. Шульженко, Ю. Г. Ефремов, В. И. Цыбулько А. В. Депарма // Енергетика та електрифікація. - 2012. - № 5. - С. 36-42 : рис., табл. - Библиогр.: с. 42

Бабак, В. П.Автоматизований пункт керування теплоспоживанням [Текст] / В. П. Бабак, Б. Д. Білека, А. О. Назаренко // Промышленная теплотехника : Международный научно-прикладной журнал. - 2013. - № 1. - С. 57-64 :

Бабак, В. П. Автоматизовані системи керування теплоспоживанням: сучасний стан та перспективи впровадження [Текст] / В. П. Бабак, О. О. Назаренко, А. О. Назаренко // Промышленная теплотехника : Международный научно-прикладной журнал. - 2014. - Т.36, № 6. - С. 38-45

Бессекерскніі В.А. Теория систем автоматического регулирования [Текст] / В.А. Бессекерскіш. Е.П. Попов. - М: Наука. 1975. - 340 с.

Бунке О.С. Автоматизація процесів керування інерційними контурами котлоагрегата теплової електростанції з використанням методу динамічної корекції [Текст]: дне. канд. техн. наук : 05.13.07 / О.С. Бунке -Київ. 2014.-174 с

Волчуков, Н. П.Автоматизированная система учета топлива ТЭС [Текст] / Н.П.Волчуков, А.В.Зубенко, Н.П.Малафеев // Энергетика и электрификация. - 2001. - № 9. - С. 49-53.

Головко Д.Б. Автоматика і автоматизація технологічних процесів: Підручник д.ля інженерів та студентів вузів [Текст] / Д.Б. Головко. К.Г. Рего. Ю.О. Скрипник. - К.: Лнбідь. 1997. - 232 с

Демченко В.А. Автоматизация и моделирование технологических процессов АЭС п ТЭС [Текст] / В.А. Демченко. - Одесса : Астропринт. 2001.-305 с.

Денисенко В.В. ПИД-регуляторы: принципы построения и модификации[Текст] / В.В. Денисенко // Современные технологии автоматизации. -2007. - №2. - С. 90-98.

Денисенко В.В. Непараметрическая модель объекта управления в ПИД регуляторах с автоматической настройкой // Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика, No6, 2009, с. 9-13. (Глава 5)

Денисенко В.В. Компьютерное управления технологическим процессом. экспериментом, оборудованием [Текст] В.В. Денисенко. - М.: Горячая линия. Телеком. 2009. - 608 с.

Деякі напрямки заощадження енергоресурсів котельними агрегатами [Текст] / Л.І. Янко. Й.С. Мнсак. М.О. Тут. С.М Якнмів. ТЮ. Кравець // Энергетика и электрификация. - 1999. - №9. - С. 9-12.

Дорф Р. Современные системы управления. Пер. с англ. Копылова Б.И. [Текст] / Р. Дорф. Р. Бишоп - М.: Лаборатория Базовых Знании. 2002. -832 с.

Дуэль М.А. О технико-экономической эффективности АСУ енергоблоками [Текст] М.А. Дуэль. Т.Л. Дуэль Энергетика и электрификация. - 2001. -№1. - С. 21-28.
Лнпатников Г.А. Автоматическое регулирование объектов теплоенергетики [Текст] / Г.А. Лнпатников. М.С. Гузеев. - Владивосток : ДВПИ им. Куйбышева. 2007. - 136 с.

Луцька Н.М. Дослідження та синтез оптимальних регуляторів для систем автоматизації технологічних комплексів неперервного типу [Текст]: дис. канд. техн. наук : 05.13.07 / Н.М. Луцька - Київ. 2006. - 221 с

Маліновський, А. А. Розвиток методів аналізу й удосконалення режимів систем комунальної теплоенергетики [Текст] / А. А. Маліновський, В. Г. Турковський, А. З. Музичак // Промышленная теплотехника : научно-прикладной журнал. - 2016. - Т. Т.38, № 2. - С. 81-89

Михайленко, В. С. Синтез нейромережевої системи автоматичного регулювання рівня води в барабані котла енергоблока ТЕС [Текст] / В. С. Михайленко // Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : Науково-технічний журнал. - 2012. - № 5. - С. 45 – 50.

Михеев М.А. Основы теплопередачи [Текст] / М.А. Михеев. И.М. Михеева - М.: Энергия. 1973. - 320 с.

Назаренко , А. О. Експериментальні дослідження автоматизованого пункту керування теплоспоживанням [Текст] / А. О. Назаренко // Промышленная теплотехника : Международный научно-прикладной журнал. - 2013. - № 2. - С. 43-49 : табл.

Наладка средств автоматизации и автоматических систем регулирования [Текст] : справочное пособие / А.С. Клюев. А.Т. Лебедев. С.А. Клюев. А.Г. Товарное: Под ред. А.С. Клюева - 2-е изд.. перераб. и доп. М.: Энергоатомнздат. 1989. - 368 с.

Підвищення ефективності використання сонячної енергії в комбінованих системах промислового теплопостачання / Є.В. Новаківський. – Одеса, 2004. – 22 с.

Плетнев, Геннадий Пантелеймонович.Автоматизация технологических процессов и производств в теплоэнергетике [Текст] : учебник для студ. вузов / Г. П. Плетнев. - 4-е изд., стер. - М. : Изд. дом МЭИ, 2007. - 352 с.

Попов, С.Опыт внедрения технологии консервации блоков 300 Мвт с использованием автоматизированного химического контроля [Текст] / С. Попов // Современные технологии автоматизации (СТА). - 2006. - № 4. - С. 30-32

Самсонов, Владимир Степанович.Автоматизированные системы управления [Текст] : учеб. для уч-ся энерг. спец. техн. / В.С. Самсонов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 1991. - 238 с.

Федорова, С. В.Исследование и разработка энергосберегающей автоматизированной системы подачи и распределения холодной и горячей воды [Текст] / С. В. Федорова // Промышленная теплотехника. - 2009. - № 6. - С. 72-74

Штейнберг Ш.Е., Сережин Л.П., Залуцкий И.Е., Варламов И.Г. Проблемы создания и эксплуатации эффективных систем регулирования // Промышленные АСУ и контроллеры. - 2004. - No7.- С. 1-7.

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ По курсу «Автоматизация теплоэнергетических процессов»
http://works.doklad.ru/view/Z-9rN_-jWIc/all.html

Основы теории автоматического управления : Конспект лекций для студентов специальности "Автоматизированное управление технологическими ?процессами и производствами " заочной формы обучения / Сост. Батюк Г.С. Бунь В.П., оформители Марцинковский А.О., Чумакова Н.В. - Киев: НТУУ " КПИ " , 1999 - 140 с.
http://textarchive.ru/c-1559057-pall.html

Развитие методов автоматизированной настройки систем регулирования теплоэнергетических объектов
http://vpu7.lg.ua/w/888554

.: Розділ: Інше :: 10.03.2017 10.18.36 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ангеліна із міста: Житомир :: Запитання: 40327  
Ангеліна запитує:
Доброго дня. Допоможіть знайти реферат або хоч якусь інформацію на цю тему: "Вантажні установочні прилади. матеріал ізоляція". Буду дуууже вдячна.
Наша відповідь:
Добрий день, Ангеліно!
На жаль, конкретної інформації з теми Вашого запиту нам знайти не вдалося. Спробуйте переформулювати запит якомога конкретніше.
ДСТУ IEC 60426:2015. Матеріали електроізоляційні. Визначення електролітичної корозії, спричиненої ізоляційними матеріалами. Методи випробування (IEC 60426:2007, IDT) [Текст]. - Чинний від 2016-09-01. - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - V, 18 с. : рис., табл. - (Національний стандарт України).
ДСТУ IEC 60984:2008. Рукави з ізоляційного матеріалу для робіт під напругою ( IEC 60984:1990 А1:2002, IDT). - Чинний від 2011-01-01. - Київ : Держспоживстандарт України, 2011. - VI, 28 с. : рис. - (Національний стандарт України).
Матеріали для ізоляції, оболонок і зовнішніх покривів низьконапружних силових кабелів. - Київ : Держспоживстандарт України, 2012. - (Національний стандарт України).

.: Розділ: Інше :: 27.02.2017 17.16.50 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.438062 seconds