Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 38681
   


Автор запитання: Аліна із міста: Київ :: Запитання: 40596  
Аліна запитує:
Доброго дня!Порадьте будь ласка літературу на тему курсової роботи:"Фразеологізми у творах Марії Матіос "
Наша відповідь:
Доброго дня, Аліно! Радимо Вам переглянути наступні посилання: – http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/38317/49-Pyroga.pdf?sequence=1
file:///C:/Users/User/Desktop/Ukrm_2014_4_10 (1).pdf
http://journal.kdpu.edu.ua/filstd/article/viewFile/729/670
http://www.rusnauka.com/21_DSN_2013/Philologia/2_143141.doc.htm
http://naub.oa.edu.ua/2013/somatychna-frazeolohiya-yak-oznaka-idiostylyu-zahidnoukrajinskyh-pysmennykiv/
http://mentalnist-2016.blogspot.com/p/blog-page_17.html
http://www.srw.kspu.edu/?p=911
http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/7070/1/Povorozniuk.pdf
http://visnykznu.org/pdf/t_visn_2012/VISNYK-2012-1-filolog.pdf
http://nauka.hnpu.edu.ua/sites/default/files/fahovi vudannia/2009/Statti Lingvistuchni doslidgennia 26/19.html
http://journal.kdpu.edu.ua/filstd/article/view/1350/1086
– Селіверстова К. М. Структура діалектної лексики роману Марії Матіос "Солодка Даруся" / К. М. Селіверстова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 10 : Проблеми граматики і лексикології української мови : сборник / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. - Вип. 6. - С. 51-54.
– Ніколаєнко І. О. Фразеологічні засоби в романі Марії Матіос "Солодка Даруся" / І. О. Ніколаєнко // Актуальні проблеми слов'янської філології. Серія : Лінгвістика і літературознавство : Міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Нац. акад. наук України, Бердянський держ. пед. ун-т, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України. - Бердянськ, 2011. - Вип. 24, Ч. 3. - С. 404-408.
– Мислива Т. А. Діалектизми у жіночій прозі к. ХХ- п. ХХІ ст. (на матеріалі творів М. Матіос) / Т. А. Мислива // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 10: Проблеми граматики і лексикології української мови : сборник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. - Вип. 8. - С. 267-271.
– Поворознюк С.І. Лексико-фразеологічні засоби експресивності у "Кулінарних фіглях" Марії Матіос / С. І. Поворознюк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 8: Філологічні науки (мовознавство і літературознавство) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - Вип. 5 : До 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка та 25-річчя кафедри стилістики української мови. - С. 247-254.
– Ісаєнко К. П. Стилістичні особливості української сучасної прози (на матеріалі творчості М. Матіос) / К. П. Ісаєнко // Література та культура Полісся : Збірник наукових праць / Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2012. - Вип. 70 : Історико-культурні процеси Лівобережної України в загальноукраїнському контексті. - С. 15-19.
– Поворознюк С. Експресеми у гастрономічному дискурсі Марії Матіос / С. Поворознюк // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України. - 2014. - № 7/8. - С. 44-47.
– Цуркан М. Загальномовна та індивідуально-авторська фразеологія у прозі Марії Матіос / М. Цуркан // Українська мова : Науково-теоретичний журнал. - 2014. - № 4. - С. 90-101.
– Пасік Н. М. Комунікативно-синтаксична деструкція в художньому мовленні Марії Матіос / Н. М. Пасік, В. В. Рогальчук // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Філологічні науки / М-во освіти і науки України, Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2013. - Кн. 2. - С. 132-137.
– Насмінчук І.А. Проза Марії Матіос: особливості індивідуального стилю : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Насмінчук Ірина Анатоліївна ; Прикарпатський національний ун-т ім. Василя Стефаника. - Івано-Франківськ, 2009. - 16 с.
– Давиденко Т.А. Лексико-фразеологічна параметризація жіночої прози 90-х років XX - початку XXI століть (на матеріалі прозових творів С. Майданської, Т. Зарівної, М. Матіос, Є. Кононенко) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Давиденко Тетяна Анатоліївна ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк, 2014. - 20 с.

.: Розділ: Інше :: 12.04.2017 16.06.11 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олеся із міста: Суми :: Запитання: 40589  
Олеся запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, підібрати інформацію до бакалаврської роботи на тему: "Мовні ігри як засіб формування мовної компетенції". На практиці викладалася англійська мова. Заздалегідь дякую Вам за допомогу.
Наша відповідь:
Олесю, добрий день! Для вас підібрані такі джерела інформації:

Артеменко, Олександр.Використання рольових ігор на уроках англійської мови [Текст] / О. Артеменко // Іноземні мови в сучасній школі. - 2013. - N 2. - С. 29-34. -

Білик, О. Рольові ігри на уроках іноземної мови [Текст] / О.Білик // English language and culture. Англійська мова та культура. – 2010. – No 31. – С. 7-9.

Близнюк, Олександр Ісаакович. Ігри у навчанні іноземних мов [Текст] : посібник для вчителів / О. І. Близнюк, Л. С. Панова. - К. : Освіта, 1997. - 64 с.

Бойко, О.Змінюємо навчальні режими / О. Бойко // Дошкільне виховання. - 2008. - № 3. - С. 22-23.

Бондар М. В. 130 ігор для уроків з англійської мови [Текст].– Х.: Основа, 2004. –128 с.–(Б-ка журн. «Англійська мова та література» ; вип. 9).

Бочарова Л.Н. Ігри на уроках англійської мови на початковій і середній ступіні навчання // Іноземні мови в школі .- 1996.- № 3. – С. 50-55.

Гашкова В.П. Рольові ігри і завдання на уроці англійської мови в IV класі // Іноземні мови в школі.- 1986.-№5.-С.53-56.

Григор'єва, О.Використання нестандартних уроків з метою підвищення інтересу учнів до вивчення англійської мови / О. Григор'єва // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць. - Київ, 2006. - Вип. 13. - С. 270-276. - Бібліогр. в кінці ст.

Денисенко М. Принципи комунікативно- орієнтованого навчання : ( На прикладі вивчення англійської мови ) // English.- 2002. - № 25. - С. 37.

Дзюба, Ганна.Розвиток творчих здібностей дітей під час проведення бінарних занять з музики та англійської мови [Текст] / Г. Дзюба // Іноземні мови в сучасній школі. - 2013. - N 3. - С. 22-26. -

Дубова, Г. Відвідування музею. 11 клас [Текст] : [мовні ігри] / Г. Дубова // Англійська мова та література - 2013. - № 32. - С. 14-16. - Бібліогр. в кінці ст.

Єрмоленко Л.П. Комунікативний підхід до навчання англійської мови в середній школі // Іноземні мови. - 2002. - № 3.- C.10-11.

Жарська, Вікторія. Використання казки на уроках англійської мови як засобу розвитку творчих здібностей учнів та підвищення ефективності навчального процесу [Текст] / В. Жарська // Іноземні мови в сучасній школі. - 2013. - N 5. - С. 31-35. - Бібліогр. в кінці ст.

Ivanenko, Ann. Jolly lessons : [ІГРИ ДЛЯ РОЗВИТКУ] // Веселі уроки. - 2016. - № 8. - С. 17.
Игры на уроке [Текст] // English.Английский язык.–2007.– No17.–С. 25-26.

Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід: метод. посібник / Авт.-уклад. О.Пометун, Л. Пироженко. – К.: АПН,2002. – 136 с.

Карпова В.М.Використання буквених ігор в навчанні англійської мови [Текст] : (у вузі) / Карпова В.М. // Іноземні мови. - 1998.-N4. - С.34-40.

Коваленко, Людмила. Fruits Word Search : учимося граючись : English / мал. автора // Крилаті. - 2017. - № 1 (січень-лютий). - С. 12.

Компетентнісний підхід в освіті : методичні рекомендації керівним педагогічним кадрам для проведення науково-практичних семінарів з питань впровадження компетентнісного підходу в практику роботи ЗНЗ. – Харків: ХОНМІБО, 2005. – 92 с.

Кравченко, Алла. Коли двері розмовляють а букви оживають... : цикл уроків англійської мови у 2 класі / А. Кравченко // Іноземні мови в навчальних закладах. - 2007. - N 4. - С. 123-127.

Ларіна Э. Ігрова вправа як ефективний засіб навчання іноземної мови в школі // Учитель.- 2001. - № 3 . - C.45

Лобанова В. Рольова гра на заняттях з англійської мови. // Рідна школа.- 2002.- № 10.- С.51-52.

Магденко, Т. П. Сценарій гри «Lucky Chance» [Текст] : [Англія; країнознавство ] / Т.П.Магденко // Англійська мова та література. – 2007. – No 29. – С. 30-31.

Моїсєєва Ізабела. "Я розмовляю так, що можу виграти" : Мовні ігри для дошкільників // Іноземні мови в навчальних закладах. - 2005.- №5. - С.36-39.

Ніколаєва С.Ю. Сучасні підходи до викладання іноземних мов / Ніколаєва С.Ю., Шерстюк О.М. // Іноземні мови. - 2002. - № 1. - C.39-46

Олійник Т.І. Рольова гра у навчанні англійської мови в 6-8 класах: Посібник для вчителів. – К.: Основа, 1992..- 127с.

Павлюк Ф.В. 200 ігор на уроках англійської мови. – Тернопіль: Мандрівець, 2002.

Парфан, О.Вивчати мову легко й просто, до казки завітавши в гості [Текст] : дидактичні казки до уроків англійської мови / О. Парфан // Учитель початкової школи : Науково-методичний журнал. - 2015. - N 1. - С. 38-40.

Перкас С.В. Рольові ігри на уроці англійської мови. // Іноземні мови в школі.- 1999.- № 4.- С.23-26.

Пономаренко, Вікторія. Вчимося - граючи : конспекти ігрових уроків німецької та англійської мов / В. Пономаренко // Іноземні мови в навчальних закладах. - 2009. - N 1. - С. 63-74.

Радченко, Н. В. Розвиток мовної особистості шляхом використання ігрових форм роботи [Текст] / Н. В. Радченко // English language and culture. Англійська мова та культура.–2007.– No 9. – С. 5-7.

Самовник, В. В.Значення та роль гри як інтерактивної технології навчання : [значення гри в навчально-виховному процесі] // Англійська мова та література. - 2012. - № 27. - С. 2-7.

Саніна, Н. А. Використання ігор як шлях підвищення пізнавальної активності учнів [Текст] / Н.А.Саніна, А.М.Собко // Англійська мова та література.– 2015.- No 6.–
С. 2-7.

Сидорова Н. Використання ігрових форм у процесі навчання англійської мови // Завуч.- 2002. - № 8.- C.6

Слезенко, Аліна. Місце рольових ігор у вивченні англійської мови [Текст] / А. Слезенко // Рідна школа. - 2006. - N5. - С. 50-52. - Бібліогр. в кінці ст.

Сучасний урок: традиційні та інноваційні підходи / Укл. О.О. Байназарова, І.В.Капустін, З.В. Рябова, Л.Д. Покроєва, С.Б. Ставицький; За заг. ред. Л.Д. Покроєвої. – Харків: ХОНМІБО, 2006. – 28с.

Усачова, Л. А. Ділові комунікативні ігри під час навчання учнів іноземної мови [Текст] / Л.А.Усачова // Англійська мова та література. – 2008.– No 5.– С. 2-4.

Цетлин В.С. Реальні ситуації спілкування на уроці // Іноземні мови в школі.- 2000.-№ 3.- С.24-26.

Чогут, Н. В.Психолого-педагогічне обгрунтування доцільності використання рольових ігор на заняттях з англійської мови [Текст] / Н. В. Чогут // Наукові записки. Серія: Педагогічні та історичні науки : сборник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. - Вип. 98. - С. 218-224

Шишкова, Галина.Як збудити цікавість? (Шляхи підвищення мотивації мовленнєвої діяльності учнів на уроках англійської мови (блок уроків по темі "Traveling", 7 кл.) [Текст] / Г. Шишкова // Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. - 2004. - N4. - С. 28-36.

Шишкова, Галина. Як збудити цікавість? (Шляхи підвищення мотивації мовленнєвої діяльності учнів на уроках англійської мови у 7-8 класах (фрагменти уроків) [Текст] / Г. Шишкова // Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. - 2004. - N3. - С. 60-66.

Шишкова, Галина.Як збудити цікавість? (Шляхи підвищення мотивації мовленнєвої діяльності учнів на уроках англійської мови у 7-8 кл. (фрагменти уроків) [Текст] / Г. Шишкова // Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. - 2004. - N1. - С. 65-76

Школа - простір для дітей : [добірка матеріалів з досвіду роботи вчителів Верхньодніпровського району Дніпропетровської області] // Початкова освіта (Шкільний світ). - 2013. - № 14. - С. 1-39. - Бібліогр.: с. 19.

Дидактичні ігри як засіб формування комунікативних компетенцій молодших школярів на уроках англійської мови
http://pedvistavka.at.ua/publ/2015_ko_specifika_navchalnikh_predmetiv/inozemni_movi/didaktichni_igri_jak_zasib_formuvannja_komunikativnikh_kompetencij_molodshikh_shkoljariv_na_urokakh_anglijskoji_movi/40-1-0-826

Ігри на уроках англійської мови як засіб формування комунікативної компетенції школярів / уклала Т.М. Гавінська. Слобідко-Охрімовецький НВК.- 2015.- 67 с.
http://slobidka-oxrim.ucoz.ua/document/gavinska_t.m-igri_na_urokakh_anglijskoji_movi.pdf

Ігрові форми роботи на уроках англійської мови як засіб формування комунікативної компетенції школярів
http://allreferat.com.ua/uk/inozemni_movu_movoznavstvo/kursovaya/3966

Ігрові форми роботи як засіб формування комунікативної
компетентності школярів
http://www.yrok.net.ua/load/rozrobki_urokiv/anglijska_mova/igrovi_formi_roboti_jak_zasib_formuvannja_komunikativnoji_kompetentnosti_shkoljariv/41-1-0-6367

Коммуникативно-направленные игры на уроках английского языка в начальных классах (игры для развития устной речи младших школьников)
http://deg.at.ua/index/igry/0-7

Пожидаєва О.Г. Розвиток комунікативних компетенцій молодших школярів на уроках англійської мови / Пожидаєва Олена Геннадіївна // Учительский журнал он-лайн [Електронний ресурс].— Умови доступу: http://teacherjournal.in.ua/shkilni-predmeti/anglijskij/2504-rozvytok-komunikatyvnykh-kompetentsii-molodshykh-shkoliariv-na-urokakh-anhliiskoi-movy2.

.: Розділ: Інше :: 10.04.2017 19.07.16 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вікторія із міста: м. Кам'янець - Подільський :: Запитання: 40570  
Вікторія запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти літературу до курсової на тему : "Методика проведення уроків зв'язного мовлення у шостому класі"
Наша відповідь:
Доброго дня, Вівкторія!
Пропонуємо Вам переглянути наступну інформацію:
Дидук И. Система работы по развитию н связной речи в соответствии с новыми концепций преподавания родного языка / И. Дидук // Украинский язык и литература в школе. - 2000. -№ 5. - С. 24-28.
Лобчук А. Устный перевод как средство развития н связной речи / А. Лобчук // Початкова школа. - 2002. - № 2. - С. 23-25.
Методика проведения уроков связной речи в начальных класс ах - http://rmkboguslav.at.ua/Rmk/Seminaru/1_klas/4.doc
Петрик А. Формирование диалогической речи учащихся 2-4 классов / А. Петрик, А. Гориценко // Начальная школа. 2007. - № 9. - С. 21.
Привой А.Формирование графических навыков письма - необходимое умлова развития письменной речи / А. Привой // Начальная школа. - 2007. - №9. - С. 3.
Развитие свя связной речи как предпосылка успешного развития личности - https://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=uk&u=http://yareshky-nvk.edukit.kiev.ua/Files/downloads/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%B7%D0%B2'%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%92%D1%87.%20%D0%9E%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%20%D0%86.%D0%9C..doc&prev=search
Сиранчук-Василишина Н. Лингвистический направление развития образной речи школьников / Н. Сиранчук-Василишина // Начальная школа. - 2007. - № 7 - С. 13.
Шарагова Н. Игры на уроках украинского языка в 1-2 классах / Н. Шарагова // Начальная школа. - 2007. - № 9. - С. 6.

.: Розділ: Інше :: 7.04.2017 15.45.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олександр із міста: Житомир :: Запитання: 40556  
Олександр запитує:
Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, підібрати матеріал на тему "Діяльність Ради ООН з прав людини"
Наша відповідь:

.: Розділ: Інше :: 6.04.2017 00.05.38 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Михайло із міста: Львів :: Запитання: 40513  
Михайло запитує:
Доброго вечора, допоможіть підібрати літературу "тлумачення спокуси в різних сферах і напрямах науки".
Наша відповідь:
Доброго вечора, Михайло.
Ми раніше відповідали на схоже запитання. Див. відповідь – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання - 40313, 40305, 40304, 40303, 40302. А також додатково пропонуємо переглянути:
Козицька І. В. Психологічні аналоги феномену антиномічності [Електронний ресурс] / І. В. Козицька // Проблеми сучасної психології. - 2013. - № 1. - С. 39-44. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pspz_2013_1_9.
Матушевська Н. В. Онтологічні характеристики комунікативної ситуації спокуси [Електронний ресурс] / Н. В. Матушевська // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. - 2013. - Вип. 4. - С. 273-277. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDU_2013_4_58.
Мацюк Я. Характер і значення поняття "cпокуса" у Священному Писанні Старого Завіту [Електронний ресурс] / Я. Мацюк // Труди Київської Духовної Академії. - 2015. - № 15. - С. 184-189. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/tkda_2015_15_17.
Релігієзнавство : навч.-метод. посіб. із опор. конспектом лекцій, тематикою семінар. занять і метод. вказівками до їх підгот., тест. завданнями, рек. літ., завданнями до самост. роботи та КМР, корот. слов. термінів і понять / Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка, Каф. філософії ; [уклад. І. К. Вітюк]. - Житомир : Євенок О. О. [вид.], 2015. - 104 с.

.: Розділ: Інше :: 28.03.2017 23.28.06 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.935722 seconds