Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 39731
   


Автор запитання: Олена із міста: Суми :: Запитання: 41689  
Олена запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу на тему: "Стійкість організацій". Бажано мати посилання на актуальну літературу з електронним переходом до джерела. Заздалегідь дякую за роботу.)
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
http://stud.com.ua/21798/menedzhment/vidi_pokazniki_stiykosti_organizatsiyi
http://library.if.ua/book/60/4221.html
Стійкість організації в бізнесі
https://studopedia.su/8_58714_stiykist-organizatsii-v-biznesi.html
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/18804/1/59-284-290.pdf
Ловінська І. Г. Фінансова стійкість організації як індикатор економічного потенціалу
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Foa_2014_1_21
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/mnj_2016_12(2)__6.pdf
http://www.visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua/images/pubs/42/42_39.pdf
https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/viewFile/638/pdf_308
Концептуальні аспекти стійкості організації
http://studopedia.com.ua/1_303415_kontseptualni-aspekti-stiykosti-organizatsii.html
Гончаренко О.М. Методичні аспекти оптимального управління стійкістю підприємства
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/927/1/Гончаренко О.М. Методичні аспекти оптимального управління стійкістю підприємства.pdf
Оінка впливу зовнішнього середовища на фінансову стійкість підприємства
http://journals.uran.ua/index.php/2225-6407/article/view/105887/101234
http://www.sworld.com.ua/konfer36/564.pdf
https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/viewFile/638/pdf_308
Удосконалення механізму управління фінансовою стійкістю підприємства
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/frvu_2014_6_28.pdf

.: Розділ: Інше :: 19.02.2018 11.47.01 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юля із міста: Суми :: Запитання: 41688  
Юля запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу на тему: "Зарубіжний та вітчизняний досвід антикризового управління". Бажано мати посилання на актуальну літературу з електронним переходом до джерела. Заздалегідь дякую за роботу.)
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Управління діяльністю підприємства в умовах кризи
http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/PPEI/article/viewFile/464/452
http://global-national.in.ua/archive/17-2017/54.pdf
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/25117/3/Borzenko_Antykryzove_upravlinnia_2016.PDF
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2015/11/41.pdf
Антикризове управління підприємством в умовах інноваційного розвитку
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/mnj_2017_1(2)__16.pdf
https://economics.opu.ua/files/archive/2015/No6/193.pdf
Антикризове управління в розвитку малого та середнього бізнесу
http://www.economyandsociety.in.ua/journal/9_ukr/84.pdf
Сучасні пріоритети антикризового управління української економіки
http://kneu.edu.ua/userfiles/Faculty_of_Economics_and_Administration/kmdu fetau/2017/MonografD196ya.pdf
http://pidruchniki.com/1031020864667/finansi/sutnist_antikrizovogo_finansovogo_upravlinnya_suchasnih_umovah_rozvitku_ekonomiki
Антикризове управління в забезпеченні фінансової стійкості банківської системи України: сучасний стан, проблеми та напрями вдосконалення
http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17psstnv.pdf
Оцінка заходів державного антикризового управління в банківському секторі з боку НБУ
http://www.investplan.com.ua/pdf/17_2017/16.pdf
Адаптація світового досвіду до антикризового управління в Україні
http://journals.uran.ua/tarp/article/download/38718/35253
Головін Р.Г.Особливості реалізації заходів державного антикризового управління в провідних країнах світу
http://academy.gov.ua/ej/ej17/PDF/8.pdf
О.Цар. Світовий досвід оздоровлення неплатоспроможних підприємств та можливості його застосування в Україні
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/gev_2013_2_7.pdf
Зарубіжний досвід антикризового управління
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ecpros_2012_68_18.pdf
http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/9_2015/63.pdf

.: Розділ: Інше :: 19.02.2018 11.43.45 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Луганськ :: Запитання: 41663  
Олена запитує:
Добрий день, мені потрібно уточнити сторінки аналітичного опису статей доцента Гаміної Тетяни Сергіївни у таких роботах як: Гамина Т. С. Партия и комсомол в становлении детской коммунистической организации // По пути Великого Октября : тез. докл. межвуз. науч.-практ. конф. преподавателей общественных наук / Кировоград. пед. им. А. С. Пушкина. – Кировоград, 1987. – С ...-...; Гамина Т. С. Последние концерты Ф. Листа в Елисаветграде // Первая Правобережная краеведческая конференция (225 лет со времени исследования Мельгуновского кургана 1763-1888 гг.) : тез. докл. / КГПИ им. А. С. Пушкина, Кировогр. обл. краеведч. музей. – Кировоград, 1988. – С. ...-...
Наша відповідь:
1.Гамина Т. С. Партия и комсомол в становлении детской коммунистической организации // По пути Великого Октября : тез. докл. межвуз. науч.-практ. конф. преподавателей общественных наук / Кировоград. пед. им. А. С. Пушкина. – Кировоград, 1987. – С 111-113;
2.На жаль, потрібної Вам статті в книзі Первая Правобережная краеведческая конференция (225 лет со времени исследования Мельгуновского кургана 1763-1888 гг.) : тез. докл. / КГПИ им. А. С. Пушкина, Кировогр. обл. краеведч. музей. – Кировоград, 1988 - немає.

.: Розділ: Інше :: 12.02.2018 09.33.34 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Настя із міста: Київ :: Запитання: 41651  
Настя запитує:
Доброго дня! Порадьте, будь ласка, книги для молодої господарки (про кулінарію, прибирання, затишок у домі). Щиро вам дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Анастасія! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями:
Франко О.Ф. Практична кухня / Літ. опрацюв. О.П. Сенатович; Худож. І.П. Плесканко. — 2-ге вид. — Львів: Каменяр, 1992. — 238 с.: іл., 20 арк. іл., 1 арк. портр.
Мирошниченко С.А. Драгоценная энциклопедия юной хозяюшки. – Донецк: ООО ПФК «БАО», 2007. – 288 с.
Доцяк В.С. Українська кухня. https://fex.net/#540101237247

.: Розділ: Інше :: 10.02.2018 01.14.52 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Андрій із міста: Камянське :: Запитання: 41628  
Андрій запитує:
Допоможіть будь-ласка знайти "Постановление Совета Министров СССР от 12 февраля 1964 года № 134-49" ! Наперед вдячний за допомогу.
Наша відповідь:
Доброго дня, Андрію! На жаль відповідь на Ваш запит не знайдено.

Переглянуті джерела: ресурси Інтернет у відкритому доступі, збірники законодавчих документів по соціальному забезпеченню. У тому числі «Собрание действующего законодательства СССР. Тт. 6-11: Раздел 3: Законодательство о труде, социальном страховании и социальном обеспечении» (Для служебного пользования).

.: Розділ: Інше :: 5.02.2018 20.15.02 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.454851 seconds