Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41260
   


Автор запитання: Галина із міста: Львів :: Запитання: 40309  
Галина запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайтиінформацію для написання реферату на тему "Львівська екологі-геоморфологічна школа". Наперед дякую за допомогу ))
Наша відповідь:
Доброго дня, Галино!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Гемографія - https://uk.wikipedia.org/wiki/Геоморфологія
Гошовский С. Экологическая безопасность техноприродных геосистем в связи с катастрофическим развитием геологических процессов / С. Гошовский, Г. Рудько, Б. Преснер . - Львов : Киев ЗАО "Началова", 2002. - 624 с.
Дедков А. Основные этапы развития геоморфологи / А. Дедков // геоморфологические исследования в Украине: прошлое, настоящее, будущее. Материалы междунар. научно-практической. конф. к 50-летию кафедры геоморфологии и палеогеографии Львов, ун-та. 18-20 октября 2000 - Львов : Издательский центр ЛНУ им. И.Франко, 2002. - С. 22-26.
Современная динамика рельефа Украины / Под ред. В. П. Палиенко. - Киев : Наукова думка, 2005. - 258 с.
Черванев И. Г. Флювиальные геоморфосистемы: исследования и разработки Харьковской геоморфологической школы / Под ред. И. Г. Черванев, С. В. Костриков, Б. Н. Воробьев. - Харьков: РИО ХНУ имени Василия Каразина, 2006. - 322 с.
Українська екологічна школа - http://ru.osvita.ua/vnz/reports/ecology/18869/
http://ru.osvita.ua/vnz/reports/geograf/26275/

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 24.02.2017 15.27.41 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Руслан із міста: Кропивницький :: Запитання: 40272  
Руслан запитує:
Доброго дня! Допоможіть підібрати матеріали для магістерської роботи: "Характеристика басейну річки інгул. Структура стоку, земельний фонд, екопроблеми".
Наша відповідь:

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 19.02.2017 14.36.25 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Переяслав :: Запитання: 40120  
Катерина запитує:
аналіз дослідно-експериментальної роботи в класах з профільним вивченням географії
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино, пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:

Варфоломєєва І. М. Моделі розвитку пізнавального інтересу до вивчення географії в старшій профільній школі / І. М. Варфоломєєва // Педагогіка вищ. та серед. шк. : зб. наук. пр. - 2011. - Вип. 31. - С. 83-88.

Даценко Л. М. Географія у профільних класах старшої школи [Електронний ресурс] / Л. М. Даценко // Часопис картографії. - 2013. - Вип. 8. - С. 133-141. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ktvsh_2013_8_11.

Зосименко О. В. Особливості проведення дослідно-експериментальної роботи з організації проектної діяльності майбутніх педагогів [Електронний ресурс] / О. В. Зосименко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. - 2015. - № 5. - С. 219-233. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2015_5_29.

Корнєєв В. П. Профільне навчання і шкільна географія [Електронний ресурс] / В. П. Корнєєв // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. - 2009. - Вип. 9. - С. 124-130. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pbgo_2009_9_26.

Корнєєв В. П. Урок географії у профільній школі [Електронний ресурс] / В. П. Корнєєв // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. - 2010. - Вип. 12. - С. 100-106. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pbgo_2010_12_21.

Корнєєв О. В. Методи і форми використання краєзнавчого матеріалу на уроках географії у профільній школі [Електронний ресурс] / О. В. Корнєєв // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. - 2010. - Вип. 11. - С. 83-90. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pbgo_2010_11_17.

Круглик Л. І. Методичні засади становлення географічної освіти у профільній школі України [Електронний ресурс] / Л. І. Круглик // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. - 2010. - Вип. 12. - С. 106-113. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pbgo_2010_12_22.

Круглик Л. І. Методологічне та методичне забезпечення профільного навчання з проблем соціальної географії [Електронний ресурс] / Л. І. Круглик // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. - 2009. - Вип. 9. - С. 143-151. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pbgo_2009_9_29.

Круглик Л. І. Розвиток творчої діяльності старшокласників засобами профільних курсів з географії [Електронний ресурс] / Л. І. Круглик // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. - 2011. - Вип. 14. - С. 60-63. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pbgo_2011_14_21.

Кушнаренко Н. М. Особливості реалізації краєзнавчого підходу в процесі навчання географії на профільному рівні у 10-11 класах [Електронний ресурс] / Н. М. Кушнаренко // Педагогічна освіта: теорія і практика. - 2015. - Вип. 18. - С. 279-282. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2015_18_51.


Мартинюк О. В. Цільові проекти дослідно-експериментальної діяльності – основа розвитку навчального закладу [Електронний ресурс] / О. В. Мартинюк // Педагогічний пошук. - 2015. - № 3. - С. 28–31. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedp_2015_3_10
Мойсеєва С. Г. Географія формує глобальне мислення / С. Г. Мойсеєва // Пед. вісн. - 2012. - № 3. - С. 40-41.

Мойсеєва С. Г. Оновлений зміст географічної освіти та підвищення її пріоритетності / С. Г. Мойсеєва // Пед. вісн. - 2013. - № 3. - С. 32-34.

Назаренко Т. Педагогічний процес навчання географії в профільній школі як особлива форма пізнання [Електронний ресурс] / Тетяна. Назаренко // Молодь і ринок. - 2010. - № 1-2. - С. 25-27. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2010_1-2_7.

Назаренко Т. Умови та етапи впровадження профільного навчання географії [Електронний ресурс] / Т. Назаренко // Педагогічні науки. - 2010. - Вип. 2. - С. 16-21. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pena_2010_2_6.

Порубай Н. Учнівська краєзнавча конференція : методика організації / Порубай, Наталія
// Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2012. - № 12 (березень). - Шкільний туризм. - 2012. - Вип. 3. - С. 13-15.

Співакова І. Б. Стратегія розвитку методичної роботи ліцею в умовах організації експериментально – дослідної роботи [Електронний ресурс] / І. Б. Співакова // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Педагогіка, психологія, філософія. - 2015. - Вип. 208(2). - С. 303-313. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_ped_2015_208(2)__33.

Топузов О. М. Психолого-педагогічні умови навчання географії в профільній школі / О. М. Топузов, Т. Г. Назаренко // Педагогіка і психологія. - 2012. - № 1. - С. 70-76.

Топузов О. М. Теоретико-методичні засади навчання географії в профільній школи / О. М. Топузов, Т. Г. Назаренко // Педагогіка вищ. та серед. шк. : зб. наук. пр. - 2011. - Вип. 32. - С. 125-132.

Топузов О. Науково-методичні підходи до організації навчання вчителів географії для професійної діяльності в умовах профільної школи [Електронний ресурс] / О. Топузов, Т. Назаренко // Рідна школа. - 2012. - № 10. - С. 3-7. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsh_2012_10_3.

Філончук З. В. Підготовка вчителів географії до професійної діяльності в умовах профільної школи [Електронний ресурс] / З. В. Філончук // Педагогічний альманах. - 2013. - Вип. 20. - С. 168-175. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedalm_2013_20_29.

Чмир О. В. Педагогічні умови ефективності дослідно-експериментальної діяльності учнів початкової школи при вивченні природознавства [Електронний ресурс] / О. В. Чмир // Таврійський вісник освіти. - 2014. - № 1(1). - С. 264-268. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2014_1(1)__47

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 25.01.2017 16.45.09 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Михайло із міста: Ужгород :: Запитання: 40095  
Михайло запитує:
Допоможіть,будь ласка,знайти інформацію по темі "Рекреаційно-туристична галузь Ужгородського району".
Наша відповідь:
Доброго дня, Михайле, радимо скористатися наступними джерелами інформації

Донець Т. Замок Тамплієрів в Закарпатті / Т. Донець, В. Кулевська // Чумацький шлях. - 2011. - № 2. - С. 19-20.
Закарпаття - край чарівних гір : мандруємо нашою Батьківщиною : [добірка статей]// Позакласний час. - 2011. - № 2. - С. 53-65.
Заповідники та національні природні парки Закарпаття / Під заг. ред. Ф. Д. Гамора, В. І. Камендаря. - Ужгород : Карпати, 2005.
Зубач В. Привиди Ужгородського замку / Василь Зубач // Україна Incognita / за ред. Л. Івшиної. - Київ, 2002. - С. 357-359.
Марченко О. Потенціал Закарпаття/ О. Марченко // Закарпаття : туристичний журнал. – 2010. – № 2. - С. 53.
Найкращі мандрівки школярів : [кращі туристські маршрути з путівника] // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2012. - № 44 (листопад). - Шкільний туризм. - 2012. - Вип. 11. - С. 1-23.
Перлина Карпат : [Ужгород] / підготувала О. Подобєд // Історія України (Шкільний світ). - 2016. - № 7. - С. 24-27.
Плахтій С. Мальовничі Карпати / Станіслав Плахтій // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2012. - № 16 (квітень). - Шкільний туризм. - 2012. - Вип. 4. - С. 15-16.
Симочко Г. Печери Закарпаття : дослідження та використання / Ганна Симочко // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2013. - № 6 (березень). - Шкільний туризм. - 2013. - Вип. 3. - С. 12-18.
Сядро В. Сент-Міклош і його славетні "родичі" : [старовинні замки Закарпаття] / Володимир Сядро // Історія для допитливих. - 2013. - № 3 (березень). - С. 6-11.
Шимон Ю. Історичні подорожі Україною. Закарпаття : матеріали для вчителя / Юрій Шимон, Ігор Щерба // Історія України (Шкільний світ). - 2009. - № 6. - Вкл. - С. 1-16.
Шкіря Н. Водоспади Закарпаття / Наталія Шкіря // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2013. - № 4 (лютий). - Шкільний туризм. - 2013. - Вип. 2. - С. 17.
Шкіря Н. Закарпаття - маленька Швейцарія / Наталія Шкіря // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2011. - № 32 (серпень). - Шкільний туризм. - 2011. - Вип. 8. - С. 12-14.


Економіка, бізнес, інвестиції. Стратегія економічного і соціального розвитку Закарпатської області до 2015 року. Конкурентні переваги та обмеження перспективного розвитку Закарпатської області (свот-аналіз) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.carpathia.gov.ua

Интересные достопримечательности Ужгорода // http://tourlib.net/statti_tourism/uzhgorod.htm
Коваль О. Розвиток туризму міста Ужгород та околиць // http://tourinform.org.ua/15749-2
Куда поехать на майские праздники в Украине // http://tourlib.net/statti_tourism/majskie-prazdniki-v-ukraine.htm
Лазаренко Э. . По вулканическим Карпатам : Вулкан... В центре Ужгорода // http://tourlib.net/books_tourism/lazarenko13.htm

Молнар О.С. Оцінка наявного туристично-рекреаційного потенціалу рекреаційних зон Закарпаття [Електронний ресурс] / О.С.Молнар, О.І.Марченко. – Режим доступу: http://www.transcarpathiatour.com.ua/publications/statia2_ind.html

Славік Р.В. Дослідження ринку рекреаційно-туристичних послуг Закарпатської області / Р. В. Славік, М.Ю. Маєвська.
http://www.visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua/images/pubs/44/44_45.pdf


Осташ С.В. Перспективи розвитку туристично-рекреаційного комплексу Закарпатської області / С. В. Осташ, Н. В. Булеца // http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/natural/Nvuu/Ekon/2011_33_sv4/SOURCE/23.pdf

Шандор Ф. Розвиток туристичної галузі / Федір Шандор // http://www.zakarpatia.com/?p=838

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 21.01.2017 17.44.50 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Мукачево :: Запитання: 39963  
Оксана запитує:
Будь-ласка,надішліть Дипломну роботу на тему: "Природно-ресурсний потенціал Закарпатської області для організації екскурсійної діяльності". ДЯКУЮ.
Наша відповідь:
Доброго дня, Оксано!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
відповіді – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання - 37643, 39523.
Волошин І. М. Туристично-рекреаційний потенціал Закарпаття [Електронний ресурс] / І. М. Волошин, К. В. Ненько, Р. М. Щурокова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. - 2015. - № 1. - С. 124-131. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUg_2015_1_21.
Габчак Н. Ф. Основні тенденції в’їзного туристичного потоку до Закарпаття [Електронний ресурс] / Н. Ф. Габчак // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - 2014. - Вип. 45. - С. 279-284. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpviknu_2014_45_46.
Габчак Н. Ф. Фестивальний туризм Закарпаття та його регіональна політика [Електронний ресурс] / Н. Ф. Габчак // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - 2013. - Вип. 44. - С. 256-262. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpviknu_2013_44_46.
Гребенюк Ю. М. Розвиток туризму в Закарпатській області [Електронний ресурс] / Ю. М. Гребенюк, О. М. Лютак // Економічні науки. Сер. : Економічна теорія та економічна історія. - 2013. - Вип. 10. - С. 64-71. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnet_2013_10_9.
Кічура А. В. Сучасний стан функціонування та перспективи розвитку природно-заповідного фонду Закарпатської області [Електронний ресурс] / А. В. Кічура // Науковий вісник НЛТУ України. - 2013. - Вип. 23.12. - С. 131-140. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2013_23.
Кулич І. Б. Передумови та підходи до розвитку туристичної діяльності на Закарпатті [Електронний ресурс] / І. Б. Кулич // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. : Економіка. - 2014. - Вип. 1. - С. 257-260. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuec_2014_1_52.
Малахова С. О. Сільський зелений туризм – основа розвитку туристичної індустрії Закарпаття [Електронний ресурс] / С. О. Малахова, С. С. Радомський // Науковий вісник НЛТУ України. - 2013. - Вип. 23.16. - С. 129-133. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2013_23.
Манько А. Проблеми та перспективи туристичного бізнесу Великоберезнянського району Закарпатської області [Електронний ресурс] / А. Манько, О. Кушнірчук-Ставнича // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. - 2012. - Вип. 29(1). - С. 100-109. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Mv_2012_29(1)__16.
Маслиган О. О. Інструментарій виділення перспектив кластеризації сфери туризму та рекреації (на прикладі Закарпатської області) [Електронний ресурс] / О. О. Маслиган // Сталий розвиток економіки. - 2013. - № 5. - С. 172-185. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sre_2013_5_23.
Мельник А. В. Тематичні юбіквітні атласи: передумови створення для туристичної привабливості Закарпаття [Електронний ресурс] / А. В. Мельник // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - 2013. - Вип. 43. - С. 308-312. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpviknu_2013_43_53.
Мілашовська О. І. Модель туристичного кластера Закарпатської області [Електронний ресурс] / О. І. Мілашовська, Н. М. -Маркович Гоблик // Науковий вісник НЛТУ України. - 2013. - Вип. 23.2. - С. 284-292. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2013_23.
Мілашовська О. І. Перспективні напрями активізації розвитку туризму в Закарпатській області [Електронний ресурс] / О. І. Мілашовська, Н. М. Гоблик-Маркович // Науковий вісник НЛТУ України. - 2013. - Вип. 23.3. - С. 121-127. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2013_23.
Мілашовська О. І. Роль та місце екскурсійної діяльності у розвитку релігійного туризму на Закарпатті [Електронний ресурс] / О. І. Мілашовська, А. М. Удовенко // Науковий вісник НЛТУ України. - 2013. - Вип. 23.16. - С. 124-129. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2013_23.
Молнар О. С. Теоретичні основи розробки регіональної програми розвитку туристично-рекреаційного комплексу в системі стратегії соціально-економічного розвитку Закарпаття [Електронний ресурс] / О. С. Молнар, Ф. А. Важинський, В. Й. Даньків // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер : Економіка. - 2013. - Вип. 4. - С. 140-147. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuec_2013_4_28.
Папп В. В. Туристичний потенціал національних природних парків (на прикладі Закарпатської області) [Електронний ресурс] / В. В. Папп // Бізнес Інформ. - 2015. - № 9. - С. 223-229. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2015_9_35.
Пойда-Носик Н. Н. Аналіз розвитку та оцінка інвестиційного процесу туристично-рекреаційної галузі Закарпатської області [Електронний ресурс] / Н. Н. Пойда-Носик, І. І. Січка // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер : Економіка. - 2013. - Вип. 4. - С. 148-157. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuec_2013_4_29.
Симочко Г. В. Характеристика геологічних об’єктів Закарпатської області з позицій використання в туристично-рекреаційних цілях [Електронний ресурс] / Г. В. Симочко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. - 2013. - № 1. - С. 175-180. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUg_2013_1_29.
Удовенко А. М. Роль та місце екскурсійної діяльності у розвитку релігійного туризму на Закарпатті [Електронний ресурс] / А. М. Удовенко. // Економіка. Управління. Інновації. - 2013. - № 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2013_2_81.
Шандор Ф. Ф. Бальнеологічний туризм. Туристичний маршрут "Мінеральні води Закарпаття" (Ужгород-Плоске-Поляна-Голубине-Свалява-Неліпино-Шаян-Драгово-Сойми-Келечин) [Електронний ресурс] / Ф. Ф. Шандор, І. М. Мінькович // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Економіка. - 2015. - Вип. 1(3). - С. 152-156. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuec_2015_1(3)__29.
Шпак Ю. І. Природно-ресурсний потенціал Закарпатської області та проблеми його раціонального використання / Ю. І. Шпак // Механізм регулювання економіки. — 2005. — № 4. — С. 258-264. - Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/8792.
Шпеник Т. К. Аналіз соціально-економічного стану Закарпатської області з точки зору розвитку туристичної галузі [Електронний ресурс] / Т. К. Шпеник // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер : Економіка. - 2013. - Вип. 4. - С. 157-165. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuec_2013_4_30.
Шпеник Т. К. Оцінка природно-ресурсного потенціалу районів Закарпатської області з точки зору перспективи розвитку сільського (зеленого) туризму [Електронний ресурс] / Т. К. Шпеник // Молодий вчений. - 2014. - № 2(05). - С. 63-66. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2014_2(05)__15.

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 19.12.2016 19.59.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.985095 seconds