Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41502
   


Автор запитання: Ірина із міста: Херсон :: Запитання: 41220  
Ірина запитує:
Використання Компютерних технологій на урооках географії.
Наша відповідь:

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 30.10.2017 10.23.30 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вова із міста: Рівне :: Запитання: 40933  
Вова запитує:
Допоможіть будь ласка у пошуку літератури до наукової роботи за темою "Історія агроекологічних досліджень поліських ландшафтів ".Буду вдячний за Вашу відповідь!
Наша відповідь:
Добридень, Вово! Для вас підібрані такі джерела інформації:

Агроекологічне районування (методичні рекомендації) / В.В. Коніщук, Т.М. Єгорова,Н.Б. Мельник; наук. ред. О.І. Фурдичко. — К.:ТОВ «ДІА», 2014. — 44 с.

Василенко М.Г. Агроекологічне обґрунтування застосування нових вітчизняних добрив і регуляторів росту рослин в агроекосистемах Лісостепу і Полісся України: автореф. ... дис. д-ра с.-г. наук / М.Г. Василенко. — К., 2015. — 50 с.

Ведення сільськогосподарського виробництва на територіях, забруднених внаслідок Чорнобильської аварії, у віддалений період: Методичні рекомендації / За заг. ред. акад. Б.С. Прістера.— К.: Атіка-Н, 2007. — 196 с.

Гаськевич В. Г. Теоретичні основи і прикладні аспекти деградації ґрунтів Малого Полісся: дис. на здобуття наук. ступеня д-ра геогр. наук: 11.00.05 / В. Г. Гась-кевич. – Львів, 2010. – 851 с.

Дідух М.І., Славов В.П.Особливості радіоактивного забруднення агроекосистем Полісся України у віддалений період після аварії на ЧАЕС // Агроекологічний журнал. – 2016. – № 1. – С.51-58.

Єгорова Т.М. Досвід детальних ландшафтно-геохімічних досліджень Житомирського Полісся / Т.М. Єгорова // Вісник Київського університету. — 2000. — Вип. 17. — С. 40–45. — (Сер.: Геологія).

Єгорова, Т. М. Еколого-геохімічні засади оцінювання агроландшафтів України [Текст] / Т. М. Єгорова // Вісник аграрної науки : наук.-теорет. журн. - 2015. - N 2. - С. 57-61 : табл. - Бібліогр. в кінці ст.

Єгорова Т.М. Наукові основи еколого-геохімічних процесів в агроландшафтах України: автореф. дис. … д-ра с.-г. наук: 03.00.16 / Т.М. Єгорова. — К., 2015. — 47 с.

Єгорова Т.М. Синергізм 137Cs і дисбалансу поживних мікроелементів у агроландшафтах Полісся України // Агроекологічний журнал. – 2017. – № 2. – С. 59-64.

Єгорова Т.М. ЕКОЛОГО-ГЕОХІМІЧНІ ПРОЦЕСИ ФУНКЦІОНУВАННЯ АГРОЛАНДШАФТІВ // АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ . - 2014 - № 4. – С. 28-32.

Єгорова Т.М. До питання розвитку екологічної геохімії України / Т.М. Єгорова // Геолог України. — 2004. — № 1. — С. 13–15.

Краснов В.П., Курбет Т.В., Корбут М.Б.,Бойко О.Л. Розподіл 137Cs у лісових екосистемах Полісся України// Агроекологічний журнал. – 2016. – № 1. – С. 82-87.

Ландін В.П. Радіаційно-екологічні проблеми відновлення сільськогосподарського виробництва в Українському Поліссі // Агроекологічний журнал. – 2016. – № 1. – С. 88- 93.

Мельничук А.О., Нетреба Ю.А., Кочик Г.М.Оцінка сучасної радіологічної ситуації на луках Житомирської області // Агроекологічний журнал. – 2016. – № 1. – С.100-106.

Методика суцільного ґрунтово-агрохімічногомоніторингу сільськогосподарських угідь України / За ред. О.О. Созінова, Б.С. Прістера. — К.:КНД, 1994. — 160 с.

Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Полісся та Лісостепу України / за ред.М.В. Зубця. — К.: Логос, 2004. — 775 с.

Науменко А.С., Макарчук О.В.,Костенко О.В. Радіологічний стан сільськогосподарських угідь Українського Полісся // Агроекологічний журнал. – 2016. – № 1. – С.107-111.

Осипчук С. О. Еколого-економічна модель сталого розвитку землекористування України на середньострокову перспективу / С. О. Осипчук // Землеустрій і кадастр. – 2005. – № 1. – С. 45–61.

Павлюк Н. М. Сірі лісові ґрунти Опілля: монографія / Н. М. Павлюк, В. Г. Гаськевич. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 322 с.

Позняк С. П. Ґрунтознавство і географія ґрунтів: підручник: У 2 ч. Ч. 2. / С. П. Поз-няк. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 286 с.

Прикладная радиоэкология леса / В.П. Краснов, А.А. Орлов, В.П. Ландин и др. — Житомир: Полісся, 2007. — 680 с.

Райчук Л.А., Гриник О.І.Стан та проблеми аграрного виробництва на радіоактивно забруднених територіях Київського Полісся // Агроекологічний журнал. – 2016. – № 1. – С.121-126.

Регіональні геохімічні дослідження ґрунтів України в рамках міжнародного проекту з геохімічного картування сільськогосподарських та пасовищних земель Європи (GEMAS) / В.Р. Клос,М. Бірке, Е.Я. Жовинський та ін. // Пошукова та екологічна геохімія. — 2012. — № 1. —С. 51–67.

Сучасний стан і перспективи ефективного використання земельних ресурсів Житомирської області : зб. статей науково-практичної конференції. – Житомир, 2016. – 221 с.

Соціально-екологічні чинники споживчої поведінки населення на радіоактивно забруднених територіях Полісся / Д.П. Качур, П.В. Замостян, Г.П. Паньковська та ін. // Агроекологічний журнал. — 2010. — С. 106–110. — (Спецвипуск).

Філіпенко, А. Б. Агроекологічні комплекси Західного Полісся / А. Б. Філіпенко // Екологічний вісник. - 2010. - № 3. - С. 22-23. - Бібліогр. с. 23 (6 назв)

Фурдичко О.І. Агроекологія: монографія /О.І. Фурдичко. — К.: Аграр. наука, 2014. — 400 с.

Фурдичко О.І. Роль агроекології у формуванні збалансованої агросфери //Агроекологічний журнал. – 2017. – № 2. – С. 7-13.

Химин М. Природно-заповідний фонд Волинської області / М. Химин, В. Тутейко, О. Грицай. — Луцьк.: Ініціал, 1999. — 48 с.

Чертко М.К., Карпиченко О.О.,Жумар П.В. Ландшафтно-геохімічний стан вироблених торфовищ Білоруського Полісся, їх оптимізація та раціональне використання // Агроекологічний журнал. – 2017. – № 2. –83-88.

Чмель, О. П.Лізиметричні дослідження в агроекологічній оцінці технологій вирощування сільськогосподарських культур Полісся [Текст] / О. П. Чмель // Вісник аграрної науки : наук.-теорет. журн. - 2014. - N 10. - С. 76-79 : табл.

Чоботько Г.М. Радіоекологічний моніторинг селітебних територій в регіоні Українського Полісся // Агроекологічний журнал. – 2016. – № 1. – С.145-151.

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 4.09.2017 09.02.26 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ваня із міста: Рівне :: Запитання: 40931  
Ваня запитує:
Доброго Вам дня! Прошу Вашої допомоги у підборі літератури до теми "Агроекологічна оцінкка виносу хімічних елементів з водозборів озер Волинського Полісся". Наперед вдячний!
Наша відповідь:
Доброго дня, Ваню!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
1. Євтушенко М. Ю. Комплексна оцінка еколого-токсикологічної ситуації водойм Шацьких озер [Електронний ресурс] / М. Ю. Євтушенко, С. В. Дудник, Ю. А. Глєбова // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. - 2011. - Т. 13, № 2 (2). - С. 227-233. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlnu_2011_13_2(2)__42.
2. Ільїн Л. Атрактивність озерних комплексів Шацького національного природного парку[Електронний ресурс] / Л. Ільїн, А. Гринасюк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Географічні науки. - 2014. - № 11. - С. 25-29. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnug_2014_11_6.
3. Ільїн Л. Гідрохімічні дослідження озерних екосистем Шацького національного природного парку: озеро Луки-Перемут [Електронний ресурс] / Л. Ільїн, Ю. Ситник, А. Морозова, П. Шевченко, Н. Хомік // Наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. - 2013. - № 16. - С. 23-31. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnug_2013_16_6.
4. Ільїн Л. В. Озера Волині : лімно-геогр. характеристика / Л. В. Ільїн, Я. О. Мольчак; Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк : Надстир'я, 2000. - 138 c.
5. Ільїн Л. В. Особливості озерних комплексів Західноукраїнського Полісся / Л. В. Ільїн // Наук. пр. Укр. н.-д. гідрометеорол. ін-ту. - 2007. - Вип. 256. - С. 359-366.
6. Ільїн Л. В. Озера України : довідник / Л. В. Ільїн, В. О. Мартинюк. – Львів : Ред.-вид. від. Львів. держ. ун-ту, 1998. – 52 с.
7. Ільїна О. В. Геохімія біогенних елементів донних відкладів озера Гриневське (Волинське Поліссся) / О. В. Ільїна, М. П. Пасічник // Охорона довкілля : зб. ст. XI Всеукр. наук. Таліїв. читань. — Харків, 2015. — С. 157-160.
8. Ільїна О. В. Геохімія донних відкладів озера Мале Згоранське (Волинське Полісся) [Електронний ресурс] / О. В. Ільїна, М. П. Пасічник // Географія та туризм. - 2015. - Вип. 33. - С. 251-259. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/gt_2015_33_28.pdf.
9. Климович П. В. Еколого-меліоративний аналіз природних комплексів Волинського Полісся / П. В. Климович. - Львів : Львівський національний ун-т ім. Івана Франка, 2000. - 251 с.
10. Мартинюк В. О. Історія дослідження озер Волинського Полісся / В. О. Мартинюк // Вісн. Ін-ту пед. освіти. Сер. Географічна. – Рівне, 2009. – № 1. – С. 25–30.
11. Мартинюк В. О. Ландшафтна структура басейнової геосистеми озера Сомитське (Волинське Полісся) / В. О. Мартинюк // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки. – 2007. – № 11 (Ч. ІІ). – С. 94–100.
12. Мартинюк В. Ландшафтно-геохімічні особливості природно-аквального комплексу озера Чорне Велике (Шацький національний природний парк) [Електронний ресурс] / В. Мартинюк, О. Ільїна // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Географічні науки. - 2013. - № 6. - С. 30-38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnug_2013_6_8
13. Мартинюк В. О. Ландшафтознавчо-лімнологічний аналіз Волинського Полісся в межах Рівненської області [Електронний ресурс] : автореф. дис ... канд. геогр. наук / В. О. Мартинюк. – Львів : Б. в., 2010 . – 20 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10MVOMRO.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
14. Мартинюк В. О. Ландшафтознавчо-лімнологічна оцінка басейнової геосистеми оз. Озеро (Волинське Полісся) для кадастрових потреб / В. О. Мартинюк // Фізична географія та геоморфологія : міжвідом. наук. зб. – Київ : Вид-во геогр. л-ри «Обрії», 2004. – Вип. 46. – Т. 1. – С. 207–215.
15. Мартинюк В. О. Уточнена схема фізико-географічного районування Волинського Полісся в межах Рівненської області / В. О. Мартинюк // Географія та екологія: наука і освіта : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. «Географія та екологія : наука і освіта», 15–16 квіт. 2010 р. – Умань : Видавець “Сочінський”, 2010. – С. 162–165.
16. Мельник В. Перлина Європи - Шацькі озера : наші цінності / В. Мельник // Дивосвіт. – 2009. – № 3. – С. 14-16.
17. Ситник Ю. М. Еколого-токсикологічні дослідження озерних екосистем Шацького національного природного парку. Важкі метали в органах та тканинах риб (молодь риби різних видів) [Електронний ресурс] / Ю. М. Ситник, П. Г. Шевченко, Н. В. Олексієнко // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Сер. : Біологічні науки. - 2009. - № 2. - С. 168-171. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnu_2009_2_33.
18. Юрчук, П. В.Водно-болотне угіддя міжнародного значення «Шацькі озера» / П. В. Юрчук, В. І. Матейчик // Моніторинг водно-болотних угідь міжнародного значення : матеріали наук.-практ. семінару «Організація та результати моніторингу водно-болотних угідь міжнародного значення в Україні» (4–6 берез. 2014 р., Нижньодністров. нац. природ. парк, м. Одеса, Україна). – Київ, 2014. – С. 73-81.
19. Формування режиму природних вод району Шацьких озер в сучасних умовах / за ред. М. І. Ромащенко, Ю. Й. Бахмачука. — Київ : Аграр. наука, 2004. — 94 с.
20. Хмелівський В. Сапропелеві мули Полісся (на прикладі Шацьких озер) [Електронний ресурс] / В. Хмелівський, В. Баранов, О. Костюк // Мінералогічний збірник. - 2010. - № 60, Вип. 1. - С. 113-118. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Minzb_2010_60_1_13.
21. Янко Н. В. Антропогенна евтрофікація Шацьких озер [Електронний ресурс] / Н. В. Янко, В. В. Станкевич, Н. М. Коваль // Довкілля та здоров'я. - 2014. - № 3. - С. 51-55. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dtz_2014_3_12.

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 3.09.2017 13.30.21 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Степан із міста: Переяслав-Хмельницький :: Запитання: 40549  
Степан запитує:
Підкажіть гарні книги про міто Переяслав-Хмельницький та села Переяславщини на сайті http://perejaslav.org.ua є не повна інформація
Наша відповідь:
Доброго дня, Степане! Радимо Вам попрацювати з наступними джерелами: – Переяслав-Хмельницький : імена славних сучасників. – Київ : УкрРосьРеклама, [2010?]. – 191 с. : іл., портр.
– Переяслав-Хмельницький. Природа: рослинний світ : крит. інвентаризац. анотов. конспект флори та рослинності: судин. рослини, мохоподібні, лишайники, водорості / [Федорончук М. М. та ін.] ; за ред. В. П. Коцура [та ін.] ; ДВНЗ ”Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди”. – Переяслав-Хмельницький ; Корсунь-Шевченківський : Майдаченко І. С., 2010. – 161, [1] с. : іл.
– Переяслав-Хмельницький = Переяслав-Хмельницкий : фотоальбом / [авт. тексту Я. Г. Олійниченко ; фото С. С. Крячко]. – Київ : Мистецтво, 1978. – 46 с.
– Переяслав-Хмельницький : путівник / авт.-упоряд. Ю. В. Ференцева ; ред. А. Григорук ; фотозйомка В. Хмара, М. Іващенко. - Київ : Балтія Друк, 2004. – 71 с.: фото. – (Київщина) (Мандруємо у вихідні).
– Переяслав-Хмельницький = Pereiaslav-Khmelnytskyi : путівник-довідник-записник / упоряд. О. Романенко . - Київ : АВК-Росток, 2008. – 63, XVI с. : іл. – (Місто в кишені).

http://perejaslav.org.ua/sela/
http://perejaslav.org.ua/istoria/doslidniki-istorichnoy-minuvshini-pereyaslava.html
https://pereyaslav-rda.gov.ua/silski-radi/sela-rajonu?start=8
http://www.boryspil-eparchy.org/index.php/переяслав-хмельницький/857-історія-міста-переяслав-хмельницький.html
http://phm.gov.ua/?page_id=77

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 5.04.2017 15.08.27 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Маша із міста: Суми :: Запитання: 40520  
Маша запитує:
реферат на тему: "клімат, природа зони екваторіальних тропічних лісів і сільськогосподарське використання"
Наша відповідь:
Доброго дня, Маша!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 30.03.2017 20.09.06 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.808582 seconds