Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41260
   


Автор запитання: Оксана із міста: Мукачево :: Запитання: 42517  
Оксана запитує:
Екскурсійна діяльність в Закарпатській області:передумови,стан,перспективи розвитку.
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Гарагонич В. Мистецький туризм на Закарпатті: здобутки і перспективи (с.10); Данилюк Розвиток та використання потенцалу історико-культурної спадщини Закарпаття (с.32); Пеняк П. Археологічні пам’ятки Закарпаття як один із видів історико-культурних рекреаційних ресурсів (с.94); Кочан В., Крон К. Позиціювання малих міст Закарпаття як центрів міжнародного туризму (с.160-164) Лендєл С. Особливості організації екскурсійної діяльності в Закарпатській області (с.165, с.169)
http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/12925/1/konf_uzhgorod2017.pdf
Напрями ефективного залучення фортифікаційних споруд Закарпатської області як туристичних об’єктів
https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/10/029_655_Simochko.pdf
http://eehb.dspu.edu.ua/article/view/101043/96482
Бренд території міста в контексті стратегічного управління сферою туризму
http://www.msu.edu.ua/visn/wp-content/uploads/2018/01/2-8-2-2017-20.pdf
Напрямки розвитку інфраструктури ринку туристичних послуг регіону
http://www.msu.edu.ua/visn/wp-content/uploads/2018/06/1-9-1-2018-16.pdf
http://www.msu.edu.ua/visn/wp-content/uploads/2018/06/1-9-1-2018-19.pdf
Актуальні проблеми розвитку туристично-рекреційного комплексу регіону
http://www.msu.edu.ua/visn/wp-content/uploads/2018/06/1-9-1-2018-19.pdf
Історія становлення і перспективи розвитку рекреційно – туристичної зони Закарпатської області
http://dspu.edu.ua/ehbull/wp-content/uploads/2016/12/jrn-2017-02-17.pdf
Роль та місце екскурсійної діяльності в розвитку релігійного туризму на Закарпатті
http://nltu.edu.ua/nv/Archive/2013/23_16/124_Mil.pdf
http://tourlib.net/statti_ukr/siltur6.htm
http://lgdc.org.ua/sites/default/files/library/2_lytvyn_prezentaciya_karpatskyy-forum-4_1.pdf

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 6.11.2018 10.43.56 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Переяслав :: Запитання: 42477  
Катерина запитує:
Доброго дня. Можете знайти літературу по темі "Профільне навчання географії у європейських країнах"
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерина! Перегляньте наступні джерела:
Дидактика географії [Електронний ресурс] : моногр. / В. М. Самойленко, О. М. Топузов, Л. П. Вішнікова та ін. – Київ : Ніка-Центр, 2013. – 570 с. – Режим доступу: http://www.geo.univ.kiev.ua/images/doc_file/navch_lit/Samojlenko_dydaktyka.pdf.
Назаренко Т. Г. Методика навчання географії в профільній школі : теорія і практика [Електронний ресурс] : моногр. / Т. Г. Назаренко ; Ін-т педагогіки Нац. академії педагог. наук України. – Київ : Педагог. думка, 2013. – 380 с. - Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/9886/1/Nazarenko_монографія.Методика_навчання_географії_в_профільній_школі.pdf.
Профільне навчання географії як один із напрямів інноваційної діяльності [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://collectedpapers.com.ua/problems_teaching_geography_schools/7-1-profilne-navchannya-geografiyi-yak-odin-iz-napryamiv-innovacijnoyi-diyalnosti-zagalnoosvitnoyi-shkoli.
Структура і зміст шкільної освіти у країнах Європи [Електронний ресурс] // Навч. матеріали онлайн : [веб-сайт]. – Електронні дані. - Режим доступу: https://pidruchniki.com/18760415/pedagogika/struktura_zmist_shkilnoyi_osviti_krayinah_yevropi. - Назва з екрану.
Самойленко В. М. Географічні інформаційні системи та технології : підручник / В. М. Самойленко – Київ : Ніка-Центр, 2010. – 448 с.
Сушик Л. Використання комп’ютерних та мультимедійних засобів на уроках географії / Л. Сушик // Географія та основи економіки в шк. – 2008. – № 9. – С.9-11.
Топузов О. М. Методика навчання географії материків і океанів : навч.-метод. посіб. для вчителів географії та студентів педагог. вищих навч. закладів / О. М. Топузов, О. Ф. Надтока, Т. Г. Назаренко та ін. – Київ : ДНВП "Картографія", 2011. – 128 с.
Топузов О. М. Проблемне навчання географії в школі: теорія і практика : моногр / О. М. Топузов. – Київ : Фенікс, 2007. – 304 с.
Топузов О. М. Профільне навчання географії / О. М. Топузов, Т. Г. Назаренко // Географія. – 2010. – № 15-16. – С.37-41.
Фаріон Л. Навчальна ігрова діяльність на уроках географії / Л. Фаріон // Географія та основи економіки в шк. – 2011. – № 7-8. – С.16-23.
Чащина В.О. Використання тестів із застосуванням інформаційно-комукаційних технологій на уроках географії / В.О. Чащина // Географія. – 2011. – № 2. – С. 8-11.
Чорноус О. Методика створення електронних підручників / О. Чорноус, Т. Якушина // Географія та основи економіки в шк. – 2011. – № 3. – С.13–15.
Чумак О.А. До питання класифікації методів навчання / О.А. Чумак // Географія. – 2009. – № 24. – С.2-3.
Шипко Н. Географія як профільний предмет : тестові завдання з географії : 10-11-ті класи / Н. Шипко // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шк. світ). - 2018. - № 8. - С. 26-40.
Шуканова А. Концептуальні підходи до структурування економічних знань у шкільних курсах географії / А. Шуканова // Географія та основи економіки в шк. – 2008. – № 11-12. – С. 2-8.

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 26.10.2018 14.57.03 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Переяслав :: Запитання: 42474  
Катерина запитує:
доброго дня. Допоможіть знайти літеатуру по темі "Урок географії у профільних класах"
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями:
– Назаренко Т.Г. Зміст і структура методики навчання географії в профільній школі / Т. Г. Назаренко // Географія та основи економіки в школі. – 2008. – № 7/8. - С.18-19.
– Варфоломєєва І. М. Формування пізнавальних інтересів учнів до географії в профільній школі : поняттєво-категоріальний апарат / І. М. Варфоломєєва // Географія. – 2008. – № 9. - С. 24-26.
– Корнєєв В. П. Особливості вивчення географії в старшій профільній школі : матеріали до концепції профільного навчання з географії / В. П. Корнєєв [та ін.] // Географія. – 2008. –№ 17. - С. 1-12.
– Круглик Л.І. Допрофільна і профільна освіта в контексті вивчення соціальної географії / Л. І. Круглик // Географія та основи економіки в школі. – 2008. – № 11/12. - С. 9-10.
– Назаренко Т. Г. Мотиваційно-змістові засади вибору учнями навчального географічного профілю / Т. Г. Назаренко // Географія. – 2011. – № 23/24. - С. 2-5.
– Сташук І. Географія куоьтурної і природничої спадщини : прогр. для профільного навч. в загальноосвіт. навч. закладах / І. Сташук // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2008. - Жовт. (№ 39). - С. 6-16.
– Топузов О.М. Елективні курси з географії у профільному навчанні в загальноосвітніх навчальних закладах / О.М Топузов // Географія та основи економіки в школі. - 2008. - N 9. - С. 2-4.
– Топузов,О. М. Психолого-педагогічні умови навчання географії в профільній школі / О. М. Топузов, Т. Г. Назаренко // Педагогіка і психологія. Вісн. НАПН України. - 2012. - № 1. - С. 70-76.
– Кобернік С. Загальна географія. Програма для профільного навчання, 11 клас (35 год., 1 год на тиждень) / С. Кобернік // Географія та основи економіки в школі. - 2011. - № 10. - С. 7-12.
– Назаренко Т. Педагогічний процес навчання географії в профільній школі як особлива форма пізнання / Т. Назаренко // Молодь і ринок. - 2010. - № 1/2. - С. 25-27.
– Варфоломєєва І. Формування пізнавальних інтересів учнів до географії в умовах профільного навчання / І. Варфоломєєва // Рідна школа. - 2008. - № 9. - С. 51-54.
– Підоріна Л. Вплив рівня сформованості навчальної діяльності на зміст профільної освіти з географії / Л. Підоріна // Географія та основи економіки в школі. - 2011. - № 7/8. - С. 32-35.
– Назаренко Т.Г. Підвищення мотивації вивчення географії під час обрання відповідного профілю / Т. Г. Назаренко // Географія та основи економіки в школі. - 2010. - № 11/12. - С. 37-39.
– Шаміна О. Економічна компетентність : профільне навчання / О. Шаміна // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2018. - № 10. - С. 4-11
– Муніч Н. Наукові й освітні виміри конструктивної географії
// Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2006.- № 20. - С.4-7.
– Назаренко Т. Організація профільного навчання географії в школі
// Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2010. - № 18. - С. 3.
– Корнєєв В. П. Профільне навчання і шкільна географія / В. П. Корнєєв // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. - 2009. - Вип. 9. - С. 124-130.
https://collectedpapers.com.ua/problems_teaching_geography_schools/7-1-profilne-navchannya-geografiyi-yak-odin-iz-napryamiv-innovacijnoyi-diyalnosti-zagalnoosvitnoyi-shkoli
file:///C:/Users/User/Desktop/Pbgo_2009_9_26.pdf
https://studopedia.ru/19_70025_profilne-navchannya-v-umovah-reformuvannya-shkilnoi-geografichnoi-osviti-problemi-organizatsii-profilnogo-navchannya-geografii.html
http://ua-referat.com/Профільна_освіта_у_навчанні_шкільної_географії
https://lektsii.com/1-35566.html
http://lib.iitta.gov.ua/9886/1/Nazarenko_монографія.Методика_навчання_географії_в_профільній_школі.pdf
https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/bitstream/6789/3145/1/metidica.pdf
http://geographer.com.ua/content/programa-z-geografiyi-profilnyy-riven10-11-klasy
http://maptimes.inf.ua/CH_08/11.pdf
http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/123456789/5756/1/Щабельська_Пологовська.pdf
http://geographer.com.ua/content/organizaciya-profilnogo-navchannya-z-geografiyi-v-10-11-klasah-znz
http://bo0k.net/index.php?p=achapter&bid=4213&chapter=1
https://bookland.com/download/g/ge/geografija_11_klas_profilnij_riven_rozrobki_urokiv_profilna_shkola/sample.pdf
https://books.google.com.ua/books?id=IFnmEdzDwSMC&pg=PA2&lpg=PA2&dq=уроки географії у профільній школі&source=bl&ots=mcAaq5kM4S&sig=8hmPoMPr-99ypsIPzZ4hQMy8kxM&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwio_ZTH8aPeAhXGhiwKHZWQANg4ChDoATALegQIBBAB#v=onepage&q=уроки географії у профільній школі&f=false

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 26.10.2018 11.54.11 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Переяслав :: Запитання: 42468  
Катерина запитує:
Доброго дня. Чи можете допомогти знайти матеріал по темі "Кабінет географії"
Наша відповідь:

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 25.10.2018 15.06.18 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Кривий Ріг :: Запитання: 42455  
Олена запитує:
Прошу надати довідку про річку "Інгул", та село Інгульськ. Дякую.
Наша відповідь:
Олено, добрий день! Зверніть увагу на вже виконану довідку на номером 40272 (шукати через розширений пошук за номером запитання), а також такі джерела інформації:

Альохіна Т.М. СУЧАСНИЙ ЕКОЛОГО-ГЕОХІМІЧНИЙ СТАН р. ІНГУЛ
http://sites.znu.edu.ua/bioindication/issues/2013-18-1/Aloch.pdf
Бідношия Ю. Назва річки Інгул як пам’ятка мови та етнічної історії [Електронний ресурс] / Ю. Бідношия // Народна творчість та етнологія. - 2017. - № 4. - С. 94-95.
Брагін, А. В. Водні ресурси Миколаївської області та заходи щодо їх збереження / А. В. Брагін, С. А. Любицька // Роль благоустрою у формуванні комфортного середовища проживання : матеріали VI Миколаївських міських екологічних читань «Збережемо для нащадків». Миколаїв, 21-22 листопада 2013 р. - Миколаїв : Видавець ФОП Ємельянова Т. В., 2013. - С. 9 - 13.
Винокуров Д. С. Стан та актуальні завдання досліджень рослинного покриву долини р. Інгул [Електронний ресурс] / Д. С. Винокуров // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 20 : Біологія. - 2011. - Вип. 3. - С. 60-66. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchb_020_2011_3_12
Винокуров Д. Созофіти долини р. Інгул і завдання їх охорони [Електронний ресурс] / Д. Винокуров // Вісник Львівського університету. Сер. : Біологічна. - 2014. - Вип. 65. - С. 135-150. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_biol_2014_65_16
Вовк, В. М. Дослідження динаміки забруднення водних екосистем річки Інгул [Текст] : (у межах Кіровоградської області) / В.М. Вовк // Географія : Науково-методичний журнал. - 2006. - N2. - С. 5-7
Інгульське. Заказник -Урочище «Монастирище» - місце сили, місце де зупиняється час
http://ukrainaincognita.com/kirovogradska-oblast/ingulske-zakaznyk-urochyshche-monastyryshche-mistse-syly-mistse-de-zupynyaetsya
Географічна енциклопедія України: в 3 т. Т. 2: З – О / Редкол.: Федір Семенович Бабичев. – Київ: Українська Радянська Енциклопедія, 1990. – 480 с.: іл.
Дегодюк, Е. Г. Річка Інгул - очікування відродження [Текст] / Е. Г. Дегодюк, С. Е. Дегодюк // Вода і водоочисні технології. - 2009. - № 6/7. - С. 9-12
Добрянський С. Водні джерела – святиня нашої землі Сергій Добрянський // Народне слово. - 2010. -16 листоп.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=2ahUKEwia_8KJvpzeAhUDhywKHcKQBCoQFjAHegQIARAC&url=http://www.vodnik.kr.ua/downloads/ns84.doc&usg=AOvVaw0-sRndHpjOElIzNt_2dRCu
Дяченко, Л. Д. Тема 4. Водні багатства / Л. Д. Дяченко, О. І. Слюсар // Дяченко, Л. Д. Рідний край Миколаївщина / Л. Д. Дяченко, О. І.Слюсар. - Миколаїв, 1998. - С. 69-81 : іл.
Запорожченко, Галина. Річки рідного краю : інтегроване заняття краєзнавчих гуртків// Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2014. - № 8. - Шкільний туризм. - 2014. - Вип. 4. - С. 20.
Захарова, И. Г. Сохранить водное богатство любимого города : [реки Южный Буг и Ингул] / И. Г. Захарова // Збережемо для нащадків : матеріали ІV Миколаївських міських екологічних читань «Екологічний компонент сталого розвитку Миколаєва та інших міст України». Миколаїв, 28-29 жовтня 2011 р. - Миколаїв : СПД Румянцева Г. В., 2011. - С. 26 - 28.
Інгулhttp://goldfishnet.km.ua/reki-ukrainy/ingul
Кондакова А. О. Загадкова річка Інгул: бесіда – подорож / А.О. Кондакова
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=2ahUKEwia_8KJvpzeAhUDhywKHcKQBCoQFjAJegQIAhAC&url=http://portal.prolisok.org/files/MR/Kondakova/ingul.doc&usg=AOvVaw0pgAmhJibuvczp_Zr1v9KD
Корнієнко, В. Розвідка Сави Шевченка про етимологію гідроніму "Інгул" [Текст] / В. Корнієнко // Славістична збірка / НАН України, Інститут української археології та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ; за ред. Д. Гордієнка та В. Корнієнка. - Київ, 2015. - Вип. 1: Зб. ст. за матеріалами Перших Міжнародних наукових Соханівських читань (м. Київ, 18 листоп. 2014 р.). - С. 285-290.
Лобода Н.С. Оцінка якості води річки Інгул за гідрохімічними показниками [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/glghge_2010_4_12.pdf
Водні ресурси та якість річкових вод басейну Південного Бугу / за ред. В. К. Хільчевського. — Київ : Ніка-центр, 2009. — 184с.
Річка Інгул
http://moyaosvita.com.ua/geografija/richka-ingul/
Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища Кіровоградської області у 2016 році
https://menr.gov.ua/files/docs/Reg.report/РЕГІОНАЛЬНА ДОПОВІДЬ ЗА 2016 РІК_м.Кропивницький.pdf
Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища Миколаївської області у 2016 році
https://menr.gov.ua/files/docs/Reg.report/Нацдоп_Миколаївська область_2016.pdf
Сергієва, І. Інгул: річка спотикання / І. Сергієва // Кіровоградська правда. - 2009. - 3 липня. - С. 2
Спотворений владою і людьми Інгул ще можна врятувати
https://persha.kr.ua/article/83351-spotvorenyj-vladoyu-i-lyudmy-ingul-shhe-mozhna-vryatuvaty/

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 23.10.2018 13.22.10 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.780618 seconds