Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 42335
   


Автор запитання: Святослав із міста: Львів :: Запитання: 42001  
Святослав запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, з літературою для курсової на тему: "Homo symbolicus у християнському світі Середньовіччя"
Наша відповідь:
Доброго дня, Святославе! Перегляньте наступні джерела:
Андрущенко Т. Естетичне у творчості представників патристики та Блаженного Августина / Т. Андрущенко // Вища освіта України. — 2006. — № 3. — С. 94-98.
Білецька С. Дитинство епохи середньовіччя: становлення християнського сприйняття / С. Білецька // Шлях освіти. — 2009. — № 3. — С. 35-42.
Казьмирчук М. Г. Історія цивілізацій : прогр. та навч.-метод. посіб. / М. Г. Казьмирчук; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : Логос, 2012. — 128 c.
Туренко О. С. Пошуки смислів сумісності індивідуального й колективного: соціально-філософські досвідиСередньовіччя : монографія / О. С. Туренко. — Маріуполь : Схід. видав. дім, 2015. — 426 c.
Любасюк Т. І. Містичне спрямування духовної практики християнського Середньовіччя [Електронний ресурс] : автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Т. І. Любасюк ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2007. — 17 с. — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2007/07ltiphs.zip.
Мошовський Т. М. Соціально-філософська концептуалізація нації: історична генеза та онтологічна сутність : автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.03 / Т. М. Мошовський ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2010. — 20 с. — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2010/10MTMTOS.zip.
Муха О. Я. Категорія тіла в історико-філософській традиції раннього західноєвропейського Середньовіччя [Електронний ресурс] : автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.05 / О. Я. Муха ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Львів, 2007. — 22 с. — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2007/07moyrzs.zip.
Стадник М. М. Трансформація ставлення християнства до науки: релігієзнавчо-філософський аспект [Електронний ресурс] : автореф. дис... д-ра філософ. наук / М. М. Стадник; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2007. — 36 c. — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07smmrfa.zip.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 7.05.2018 21.18.16 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Роман Ж. із міста: Львів :: Запитання: 41995  
Роман Ж. запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка з літературою до курсової роботи на тему: "Вчення про Логос у Юстина Мученика"
Наша відповідь:
Доброго дня, Романе! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – № 41992. Додатково пропонуємо Вам переглянути:
http://www.hrono.ru/biograf/bio_yu/justini.php
http://www.apologet.kiev.ua/-1395859381/19-sviatoottsivske-peredannia/patrologiya/247-4----.html
http://er.ucu.edu.ua/handle/1/112
http://www.foru.ru/slovo.50152.1.html
http://apologet.kiev.ua/-1395859381/23-istoriia-tserkvy/mistse-agraf-u-novozavitnomu-odkrovenni/292------i-iii-.html

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 6.05.2018 14.00.26 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Роман Б. із міста: Львів :: Запитання: 41994  
Роман Б. запитує:
Допоможіть знайти літературу на тему "розуміння часу в творі августина сповідь"
Наша відповідь:

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 6.05.2018 10.34.15 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Роман із міста: Львів :: Запитання: 41992  
Роман запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати літературу для курсової роботи "Вчення про Логос у святого Юстина Мученика (Філософа)". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Роман! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Tixeront J. A Handbook of Patrology. - [Электронный ресурс] / J. Tixeront. - St. Louis: B. Herder book co., 1920. - 399 p. - Режим доступа: http://archive.org/details/ahandbookpatrol00tixegoogа.
Бенедикт XVI. Отцы Церкви. Вот Климента Римского к святого Августина / Бенедикт ХVИ / пер. с итал. А. Хмелевская. - М .: Издательство ББИ, 2012. - vi 184 с. - (Серия "Современное богословие").
Гарнак А. История догматов. - [Электронный ресурс] / А. Гарнак // Общая история европейской культуры. - T.6: Раннее христианство, отдел II. - СПб .: Издание Брокгауза и Ефрона, 1911. - С. 219-467. - Режим доступа: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/dogmatika/Garnak_int.php.
Жильсон Э. История средневековой философии. - [Электронный ресурс] / Э. Жильсон. - М. : Культурная Революция, Республика, 2010. - 678 с. - Режим доступа: http://platonanet.org.ua/load/knigi_po_filosofii/istorija_srednevekovaja/zhilson_eh_dukh_srednevekovoj_filosofii_giffordovskie_lekcii_universitet_aberdina/8-1-0-3034.
Ратцингер Й. Вера, разум и университет. Воспоминания и размышления. - [Электронный ресурс] / Й. Ратцингер // Окончательная редакция лекции Бенедикта XVI в Регенсбурге. – Режим доступа: http://www.benediktxvi.ru/index.php?Itemid=53&id=309&option=com_content&task=view.
Святий Юстин Філософ [Електронний ресурс] // Паломницький центр : [веб-сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://bpc.org.ua/apostolski-otci/sv-yustun-filosof/. Назва з екрана.
Трубецкой С. Учение о Логосе в его истории / С. Трубецкой ; сост., ред. и вступ. статья П. Гайденко; примеч. П. Гайденко, Д. Афиногенова // Сочинения. - М. : Мысль, 1994. - С 43-483, 1 л. портр. - (Филос. наследие).

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 4.05.2018 17.46.25 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Вінниця :: Запитання: 41953  
Анна запитує:
Допоможіть із літературою до курсової на тему "Зміст та духовне значення православного посту! Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Анно!
Пропонуємо Вам наступні джерела:
- Православный пост [Текст]. - Хмельницький : Поділля, 1999. - 63 с.
- Большая православная энциклопедия [Текст] / [авт.-сост. И. Ю. Левашова]. - Донецк : Глория Трейд, 2012. - 382, [16] с. : ил. - 3000 экз.
- Православный календарь до 2030 года [Текст] : [православ. праздники, церков. посты, сплош. седмицы, дни поминовения усопших] / [сост. Кузьмина Л.]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Cемейного Досуга", 2017. - 190 с. - 10000 экз.
- Вадим (отец). Православное целебное питание в будни, посты, праздники [Текст] / Вадим (отец). - Донецк : ООО ПКФ "БАО", 2007. - 384 c.
- Брянчанинов, Игнатий (святитель). О Православии. Слово в первую неделю Великого поста [Текст] / И. Брянчанинов. - Б.м. : [б.в.], Б.г. - 12 с.
- Стецик Ю.О. Василіанські монастирі Перемишльської єпархії: інституційний розвиток, економічне становище та релігійна діяльність (кінець XVII - XVIII ст.): Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Ю.О. Стецик ; НАН України. Ін-т українознав. ім. І.Крип'якевича, Ін-т народознав. — Л., 2005. — 18 с. — укp.
- Ігнатюк О. Великий піст очищує тіло й душу! / О. Ігнатюк // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2015. - № 3. - С. 70-73
- Боднарчук, Павло. Період Петрового посту / Павло Боднарчук // Віра. - 2009. - № 2. - С. 4-5
- Бондарев, Алексей. Поститься, молиться, воздержаться / Алексей Бондарев // Корреспондент. - 2013. - № 15 (апрель). - С. 42-44
- Власенко, Андрій. Днесь весна красується / А. Власенко // Міжнародний туризм. - 2005. - № 1. - С. 102-105 : фото.цв.
- Кожевникова, Зоя. Великий пост: пища и душа / Зоя Кожевникова // Огородник. - 2016. - № 4. - С. 70-73 : кол.іл.
- Конышев, Виктор. Пост и здоровье / Виктор Конышев // Физкультура и спорт. - 2003. - № 2. - С. 12-13
- Котов, Сергей. Великий пост / Сергей Котов // Магістраль. - 2015. - № 12. - С. 15 : фото
- Морозова, Людмила. Піст: вправи для душі / Людмила Морозова // Пенсійний кур’єр. - 2009. - 27 лютого. - С. 14
- Невгод, Віктор. Сподіваючись солодкого раю... / В. Невгод // Людина і світ. - 2004. - № 6. - С. 60-64 ; № 7. - С. 61-64
- Олійник, Володимир. Празників празник і торжество торжеств / Володимир Олійник // Дзеркало тижня. - 2016. - № 16 (квітень-травень). - С. 15
- Романівська, Тетяна. Великий піст: заволодій черевом, поки воно тобою не заволоділо / Тетяна Романівська // День. - 2006. - 21 березня. - С. 11
- Таємниця хреста // Віра. - 2008. - № 1. - С. 8-9 : іл. - Зміст: Великий піст у житті християнина
- Цеханская К. Великий пост-приготовление к радости / К.Цеханская // Наука и религия. - 1999. - № 2. - С. 32-34
- Цветков, Валентин Александрович. Посты: правда и вымыслы / В. А. Цветков, М. А. Резников. - М. : Политиздат, 1990. - 125,[2] с. : ил ; 17 см. - (Сер. "Беседы о мире и человеке"). - Библиогр. в примеч.: с. 122-126
- Иоанн Кронштадтский Великий пост / [Иоанн Кронштадтский]. - [Репринт. изд.]. - М. : Торг.-изд. предприятие "Новелла", 1991. - 173 с. : ил. ; 20 см
http://kyiv-pravosl.info/dokumenty-vsepravoslavnoho-soboru/post/
http://news.church.ua/2016/01/31/vazhlivist-postu-i-dotrimannya-jogo-sogodni/
http://www.sps-ua.org/?p=2978
http://skyt.if.ua/?m0prm=72&showItem=57
https://dknadvirna.org/publikatsiyi/pro-nedili-velykogo-postu/
http://www.wco.ru/biblio/books/pestov2/main.htm

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 23.04.2018 16.23.06 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.55157 seconds