Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 41153
   


Автор запитання: Кароліна із міста: Житомир :: Запитання: 40562  
Кароліна запитує:
Доброго дня, допоможіть ,будь ласка, підібрати літературу, що стосується щастя та особистого успіху. Бажано на тему: "Щастя як основна складова успіху у приватному житті". Буду безмежно вдячна
Наша відповідь:
Доброго дня, Кароліно!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Варава Л. А. Особливості переживання та механізми рефлексії почуття щастя в підлітковому віці [Електронний ресурс] / Л. А. Варава // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Сер. : Психологічні науки. - 2012. - Т. 2, Вип. 9. - С. 27-31. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdups_2012_2_9_7.
Добко Т. Любов і щастя у філософії Дітріха фон Гільдебранда [Електронний ресурс] / Т. Добко // Гілея: науковий вісник. - 2013. - № 73. - С. 179-182. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2013_73_84.
Добко Т. Д. Щастя і відношення людської особи до добра [Електронний ресурс] / Т. Д. Добко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. - 2014. - Вип. 3. - С. 14-17. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_FP_2014_3_5.
Добко Т. Щастя і приємність [Електронний ресурс] / Т. Добко // Філософська думка. - 2014. - № 1. - С. 51-63. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Philos_2014_1_7.
Дяченко М. В. Людина, сенс її буття та проблема щастя (світоглядні ідеї у філософії Б. Паскаля та Ж. О. Ламетрі) [Електронний ресурс] / М. В. Дяченко // Культура України. - 2010. - Вип. 29. - С. 67-76. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ku_2010_29_9.
Романова В. С. Філософські, духовні та наукові погляди на щастя: наукове визначення і міра щастя (англ.) [Електронний ресурс] / В. С. Романова // Актуальні проблеми психології. - 2015. - Т. 7, Вип. 39. - С. 301-308. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/appsuh_2015_7_39_31.
Саламатов В. Щастя: де воно? [Електронний ресурс] / В. Саламатов // Віче. - 2013. - № 23. - С. 17-19. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/viche_2013_23_8.
Скворцова К. М. Ґенеза соціально-філософського дослідження феномену щастя [Електронний ресурс] / К. М. Скворцова // Культурологічний вісник. - 2013. - Вип. 30. - С. 222-227. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kultv_2013_30_43.
Скворцова К. М. Діяльність як субстанція щастя [Електронний ресурс] / К. М. Скворцова // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2015. - Вип. 60. - С. 100-113. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2015_60_11.
Скворцова К. М. Зміст поняття "щастя" [Електронний ресурс] / К. М. Скворцова // Культурологічний вісник. - 2014. - Вип. 33. - С. 241-249. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kultv_2014_33_38.
Содомора П. А. Співвідношення чесноти і щастя в людському житті (на матеріалі "Суми теології" теології” Томи з Аквіну) [Електронний ресурс] / П. А. Содомора // Соціогуманітарні проблеми людини. - 2012. - № 6. - С. 129-138. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/spl_2012_6_11.
Уварова Т. Ю. Обґрунтування педагогічних умов формування в підлітків уявлень про щастя як особистісної самореалізації [Електронний ресурс] / Т. Ю. Уварова // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. - 2014. - Вип. 38. - С. 345-350. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2014_38_49.
Уварова Т. Ю. Педагогічні умови формування у підлітків уявлень про щастя як особистісної самореалізації [Електронний ресурс] / Т. Ю. Уварова // Педагогіка та психологія. - 2016. - Вип. 53. - С. 233-240. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ped_2016_53_29.
Шушкевич Є. М. Людвіг Вітгенштайн: роздуми про щастя і сенс життя [Електронний ресурс] / Є. М. Шушкевич // Філософські обрії. - 2013. - Вип. 30. - С. 50-58. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Filo_2013_30_8.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 6.04.2017 18.16.07 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Івано-Франківськ :: Запитання: 40550  
Софія запитує:
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, знайти літературу на тему "Феномен ненависті у філософьких дослідженнях: історико-філософський аналіз" Дуже дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Софіє!
На жаль, матеріалу з теми Вашого запиту дуже мало. Деяку інформацію можна переглянути в наступних джерелах:
Кудин В. А. Раздумья (о смысле жизни, о перспективах развития человечества, о любви и ненависти, о добре и зле, о терроре и терроризме, о призвании в жизни и др.) / В. А. Кудин. - Харьков : НТУ "ХПИ", 2003. - 184 с.
Кучманич І. М. Почуття ненависті як об’єкт психологічного аналізу [Електронний ресурс] / І. М. Кучманич, С. В. Селіванова // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Сер. : Психологічні науки. - 2013. - Т. 2, Вип. 10. - С. 182-185. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdups_2013_2_10_37.
Тарнашинська Л. Б. Художнє слово між ненавистю і любов’ю: аспект психологічної антропології [Електронний ресурс] / Л. Б. Тарнашинська // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту). - 2013. - Вип. 16. - С. 40–51. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tkht_2013_16_8.
Циганов В. В. Феномен медіа-ненависті в контексті національної безпеки [Електронний ресурс] / В. В. Циганов //Стратегічна панорама. - 2016. - № 2. - С. 84-89. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Stpa_2016_2_15.
Цюрупа М.Культура миру проти культури проти культури ненависті [Електронний ресурс] / М. Цюрупа // Наукові записки [Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса]. - 2014. - Вип. 3. - С. 264-272. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2014_3_25.
Можливо, що для отримання кращого результату Вам треба було його конкретизувати.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 5.04.2017 15.45.52 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: роман із міста: грабів :: Запитання: 40529  
роман запитує:
коротке ессе аналіз нікомахова етика (6 книга) із зносками дуже дякую за допомогу!!!!!!!
Наша відповідь:

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 2.04.2017 11.49.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: роман із міста: грабів :: Запитання: 40485  
роман запитує:
короткі ессе (опис ) по таких творах Джон Локк *Нарис про першу філософію(4 книга 1 і 2 глава)* Девід Г'юм (Юм)*Трактат про людську природу (частина 1 розділ 1. Частина 3 розділ 14)* Рене Декарт *Медитації про першу філософію*(1 і 2 медитації) Дуже вам дякую за допомогу!!!!!!
Наша відповідь:
Доброго дня, Романе!
На жаль, нам не вдалося знайти інформацію, яка б стовідсотково відповідала запиту. Можливо, Вам допоможе надана інформація для самостійного складання есе.
1. Г'юм Д. Трактат про людську природу : спроба запровадження експериментального методу міркувань про об'єкти моралі : пер. с англ. / Д. Г'юм ; пер. П. Насада. – Київ : Видавничий дім "Всесвіт", 2003 . – 550 с.
2. Гоян І. Психологізм філософії Девіда Юма [Електронний ресурс] / І. Гоян // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. - 2011. - Вип. 16(1). - С. 33-38. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpfsp_2011_16(1)__6.
3. Гусєв В. І. Локк і Декарт: порівняльний аналіз теорії знання [Електронний ресурс] / В. І. Гусєв // Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. - 2013. - Т. 141. - С. 38-45. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMAfr_2013_141_8.
4. Розова Т. В. Філософія Нового часу : навч. посіб. / Т. В. Розова, О. В. Шинкарук; Одес. нац. юрид. акад. - Одеса : Юридична література, 2000. - 32 c.
5. Теслюк С. С. Філософія. (Відповіді на питання студентів) / С. С. Теслюк ; Луц. держ. техн. ун-т. - Луцьк : Надстир'я, 2001. - 226 c.
6. Хома О. Декартові "Медитації" у новому форматі [Електронний ресурс] / О. Хома // Філософська думка. - 2014. - № 4. - С. 110-113. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Philos_2014_4_11.
7. Скратон Р. Коротка історія новітньої філософії : від Декарта до Вітгенштайна [Текст] / Р. Скратон ; пер.з англ. О. Коваленко. - Київ : Основи, 1998. - 331 с.
8. Декарт Р. Размышления о первой философии [Електронний ресурс] / Р. Декарт. – Режим доступу: http://www.psylib.org.ua/books/dekar02/index.htm.
9. Історія філософії. "Трактат про людську природу..." [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/69770/filosofiya/traktat_pro_lyudsku_prirodu.
10. Метафізичні розмисли Рене Декарта [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Dekart/.
11. Скирбекк Г. История философии [Електронний ресурс] : учебное пособие / Г. Скирбекк, Н. Гилье. – Режим доступу: https://books.google.com.ua/books?id=pXOhAAAAQBAJ&pg=PT503&lpg=PT503&dq=Джон Локк очерк о первой философии&source=bl&ots=ePlW9sxlKz&sig=9gFF5jAIldcDm9RLGfeII-Wo0k0&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwjisp7NyvPSAhWFWhQKHY0ADrQQ6AEIPzAH#v=onepage&q=Джон Локк очерк о первой философии&f=false.
12. Філософія нового часу - Давид Юм [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://daviscountydaycare.com/storya-zaxdno-flosof/143-flosofya-novogo-chasu-david-yum.html.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 24.03.2017 15.04.05 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: олег із міста: львів :: Запитання: 40481  
олег запитує:
Морально-етичний ідеал римського стоїка
Наша відповідь:
Олеже, добрий день! За вашим запитом підібрано такі джерела інформації:

Гайденко П.П.Этика стоиков| позднеантичный идеал мудреца [Текст] / Гайденко П.П. // История западноевропейской философии| Учеб.пособие.-. - М., 1998.-. - С.57-59.

Гусев, Д. А. Античный скептицизм в перспективе эволюции философии науки и становления морали современного общества [Текст] / Д. А. Гусев // Вестник Московского университета. Сер. 7, Философия : Научный журнал. - 2011. - № 5. - С. 83-97

Джохадзе , Давид Викторович.Диалектика эллинистического периода [Текст] : научное издание / Д. В. Джохадзе . - Москва : Высшая школа, 1979. - 127 с.

Дьяченко, Николай Васильевич. Римские стоики: Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий : опыт прочтения / Николай Дьяченко. — Харьков : Савчук О. О., 2014. — 154 с.

Кравченко, П.Щастя як загальна мета людського життя в античній етиці стоїцизму [Текст] / П. Кравченко, С. Москаленко // Філософські обрії. Вип.19. - К. : Б. в., 2008. - С. 196-211

Лосев, А.Ф.Поздние стоики // Римские стоики. - М., 1995. - С.364-385.

Лосев А.Ф.Эллинистически-римская эстетика // Лосев А.Ф.Юбилейн. собр. соч.: в 9 т. Т. 9. М.: Мысль, 2010. 703 с.

Попов, В. Ю. Космологія тотожності у філософії стоїків / В. Ю. Попов // Гілея. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки : Наук. вісник: зб. наук. праць. Вип. 45 (№ 3) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова, Українська АН ; [голов. ред. В. М. Вашкевич]. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. - С . 244-248.

Сапов, В. О стоиках и стоицизме // Римские стоики. - М., 1995. - С.5-12.

Северенчук А. М. Сутність етичного ідеалу стоїків (атараксії) в умовах сучасних викликів історії / А. М. Северенчук // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка-2010" [Текст] : зб. матеріалів ХІІ Всеукр. студ. наук. конф., 21-22 квітня 2010 р., м. Черкаси. Серія Гуманітарні науки / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2010. - - С. 131-132

Сенека, Луцій Анней. Моральні листи до Луцилія / Луцій Анней Сенека ; [пер. з латини А. Содомора ; передм. та примітки А. Содомора]. — Л. : Апріорі, 2011. — 323 с.

Сербін, О.Концептуальне представлення предметності тріади з позиції класифікації наук стоїків / О. Сербін // Вісник Книжкової палати. - 2010. - № 1. - С. 39 - 42.

Степанова, А. С.Полибий и стоики [Текст] / А.С. Степанова // Вестник древней истории. - 2005. - №4. - С. 158-173.

Степанова, А. С. Философия Древней Стои / [Пер. с греч. А.С.Степанова]. — Спб. : Алетейя : KN, 1995. — 227 с. — (Античная библиотека. Исследования / [Руководитель сер. Абышко О.Л.]).

Меленко, С. Г.Стоїцизм: феноменологічно-правовий аналіз [Текст] / С. Г. Меленко // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. / Чернівецький університет. - Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2013. - Вип. 644 : Правознавство. - С. 26-30.

Елліністично-римська філософія: стоїцизм, скептицизм, епікуреїзм
https://daviscountydaycare.com/zagalna-flosofya/281-ellnstichno-rimska-flosofya-stoczizm-skepticzizm-epkurezm-.html

Етика стоїків
http://ibib.ltd.ua/etika-stoikov-28046.html

Етика стоїцизму
http://referat.niv.ru/view/referat-philosophy/21/20508.htm

Етика стоїцизму
http://pidruchniki.com/1048030439703/etika_ta_estetika/etika_stoyitsizmu

Кремень В. 3.2.4. СВІТОГЛЯДНІ ІДЕАЛИ РИМСЬКИХ МИСЛИТЕЛІВ
http://studentbooks.com.ua/content/view/1364/53/1/1/

Кочеров С.Н.Римский стоицизм как соединение этической теории и моральной практики
http://iphras.ru/uplfile/root/biblio/em/em_16_1/31–45.pdf

Мовчан В. Етичні школи доби еллінізму
http://ellib.org.ua/pages-6957.html

Морально-етична система стоїцизму
http://www.etica.in.ua/moral-no-etichna-sistema-stoyitsizmu/

Содомора Андрій. На дорозі до самого себе
http://ae-lib.org.ua/texts/sodomora__seneca__ua.htm

Стоїцизм як етичне вчення античного Риму.
http://osvita.ua/vnz/reports/culture/30410/

Этика стоиков
http://studopedia.ru/1_18225_etika-stoikov.html

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 23.03.2017 08.23.11 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.667175 seconds