Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45380
   


Автор запитання: Катерина із міста: Київ :: Запитання: 46423  
Катерина запитує:
Д доброго ранку Підберіть літературу про діяльність Довженка (режисер)
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Безручко О. Невідомі документи ЦДАМЛМ України до біографії Олександра Довженка [Електронний ресурс] / О. Безручко // Архіви України . — 2005. — № 5-6(258). — С. 49-69. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ay_2005_5-6(258)_.pdf
Безручко О. Нові документи з архіву СБУ: штрихи до портрета Олександра Довженка [Електронний ресурс] / О. Безручко // Архіви України . — 2005. — № 1-3(256). — С. 37-62. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ay_2005_1-3(256)_.pdf.
Біляцька В. «З чолом Вітчизни білий мій учитель» (художній портрет Олександра Довженка в поезії шістдесятників) [Електронний ресурс] / В. Біляцька, К. Шахова // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Філологічна . — 2013. — Вип. 32. — С. 13-24. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoaf_2013_32_4.pdf.
Громовенко Л. Довженко Олександр [Електронний ресурс] // EX.UA : [веб-сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://www.ex.ua/6097742. — Назва з екрана.
Довженко Олександр Петрович (10.09.1894-25.11.1956) [Електронний ресурс] : [життєвий та творчий шлях письменника] // Гордість України : [веб-сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://greatest.com.ua/d/dovzhenko_olexandr. — Назва з екрана.
Езерская Б. Трагедия художника [Електронний ресурс] : [характеристика творчості О. Довженка як кінорежисера] // Журнал «Вестник» Online : [веб-сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://www.vestnik.com/issues/2002/0529/win/ezersky.htm. — Назва з екрана.
Олександр Довженко [Електронний ресурс] : [критичні матеріали про життя та творчість, електронні версії основних творів митця] // Український Центр : [веб-сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://ukrcenter.com/Література/19221/Олександр-Довженко. — Назва з екрана.
Олександр Довженко [Електронний ресурс] : [коротка біографія, фільмографія, нагороди та премії] // Українські пісні : [веб-сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://www.pisni.org.ua/persons/2143.html. — Назва з екрана.
Олександр Петрович Довженко [Електронний ресурс] : [біографія, мистецька та літературна спадщина, фільмографія, вшанування пам'яті] // ВікіпедіЯ : вільна енциклопедія : [веб-сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Довженко_Олександр_Петрович. — Назва з екрана.
Яворський-Лук’янюк Т. Олександр Довженко і його кіноповісті [Електронний ресурс] : [огляд життя та творчості] // Державне Самоврядування Українців Угорщини : [веб-сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://arhiv.ukrajinci.hu/arhiv/hromada_61_ua/kultura_ua/dovzsenko.htm. — Назва з екрана.

.: Розділ: Театр. Кінематограф :: 20.05.2022 07.17.37 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Стебник :: Запитання: 46413  
Марія запитує:
Добрий день. Потрібна інформація про театр Березіль. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Маріє! Радимо вам опрацювати такі джерела інформації:
Бойко Т. А. Модифікації сценічної маски акторів-березільців у контексті формотворчих шукань першої третини ХХ століття [Електронний ресурс] / Т. А. Бойко, М. В. Сорока // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. — 2019. — Вип. 24. — С. 32-38. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkkarogo_2019_24_6.
Бойко Т. А. Сценічна практика Йосипа Гірняка в контексті березільської системи виховання актора [Електронний ресурс] / Т. А. Бойко // Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія : Сценічне мистецтво. — 2018. — Вип. 2. — С. 114-124. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bknucassa_2018_2_11.
Гордєєв С. Акторські пошуки Валентини Чистякової в театрі «Березіль» (1922–1933) [Електронний ресурс] / С. Гордєєв // Студії мистецтвознавчі. — 2017. — Число 1. — С. 65-72. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/StudM_2017_1_10.
Єрмакова Н. П. Березільська культура: історія, досвід : [монографія] / Н. П. Єрмакова; Нац. акад. мистец. України, Ін-т пробл. сучас. мистец. — Київ: Фенікс, 2012. — 509 c.
Єрмакова Н. До питання про авангард і традиції у творчому досвіді мистецького об’єднання «Березіль» [Електронний ресурс] / Н. Єрмакова // Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. — 2008. — Вип. 1. — С. 174-180. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmpmn_2008_1.
Маригіна Д. О. Специфіка роботи актора в музично-драматичному театрі на прикладі вистав театру «Березіль» [Електронний ресурс] / Д. О. Маригіна // Соціально-гуманітарний вісник. — 2019. — Вип. 25. — С. 135-138. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sochumj_2019_25_59.
Світлична О. О. Художнє слово у театрі «Березіль» [Електронний ресурс] / О. О. Світлична, А. М. Біленька // Соціально-гуманітарний вісник. — 2018. — Вип. 20-21. — С. 55-59. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sochumj_2018_20-21_16.

.: Розділ: Театр. Кінематограф :: 18.05.2022 10.31.29 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Бобровиця :: Запитання: 46249  
Марія запитує:
Добрий вечір. Допоможіть, будь ласка, підібрати монолог з творів сучасних письменників для читання на конкурс. Дякую.
Наша відповідь:
Терен Т. RECвізити : антол. письмен. голосів. Кн. 1 / Т. Терен ; світлини О. Хоменка. — Львів : Видавництво Старого Лева, 2015. — 276 с.
Терен Т. RECвізити : антол. письмен. голосів. Кн. 2 / Т. Терен ; світлини О. Хоменка. — Львів : Видавництво Старого Лева, 2015. — 263 c.
Терен Т. RECвізити : антол. письмен. голосів. Кн. 3 / Т. Терен ; світлини О. Хоменка. — Львів : Видавництво Старого Лева, 2017. — 288 с.

.: Розділ: Театр. Кінематограф :: 7.02.2022 22.20.55 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Крістіна із міста: Київ :: Запитання: 46109  
Крістіна запитує:
Доброго дня! Підберіть літературу за темою: елементи театральної педагогіки у формуванні педагогічної майстерності. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Крістіно! Перегляньте наступні джерела:
Абрамян В. Театральна педагогіка : навч. посіб. для студ. вузів / В. Абрамян. - Київ : Лібра, 1996. - 224 с.
Булатова О. С. Общность и различие актерско-режиссерской и педагогической деятельности / О. С. Булатова // Искусство и образование. – 2004. – № 1. – С. 45-53.
Голік О. Педагогічна майстерність (організаційно-управлінський аспект самостійної діяльності студентів) / О. Голік. - Донецьк : Юго-Восток ЛТД, 2009. - 261 с.
Зязюн І. А. Педагогічна майстерність : підручн. / І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос та ін ; за ред. І. А. Зязюна. – 3-тє вид., допов. і перероб. – Київ : СПД Богданова А.М., 2008. – 376 с.
Ильев В. А. Технология театральной педагогики в формировании и реализации замысла школьного урока / В. А. Ильев. – М. : Аспект Пресс, 1993. – 127 с.
Калько Р. М. До питання про роль театральної педагогіки у формуванні культуротворчої особистості [Електронний ресурс] / Р. М. Калько // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. - 2010. - № 2. - С. 83-93. - Режим доступу: http://oaji.net/articles/2014/690-1396862035.pdf.
Моргун В. Ф. Особистість та гра / В. Ф. Моргун // Проблеми засвоєння театральної педагогіки у професійно-педагогічній підготовці майбутнього вчителя / В. Ф. Моргун. - Полтава, 1991.
Сафарян С. Засоби театральної педагогіки у процесі формування педагогічної майстерності [Електронний ресурс] / С. Сафарян // Інознемні мови в школах України. - 2014. - № 4. - С. 8-16. - Режим доступу: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/3897/1/S_Safaryan_IMVSHU_4_IPPO.pdf.
Середа Н. В. Елементи театральної педагогіки у формуванні педагогічної майстерності [Електронний ресурс] / Н. В. Середа // Теорія і практика управління соціальними системами, - 2011. - № 2. - С. 48-53. - Режим доступу: https://www.kpi.kharkov.ua/archive/Наукова_періодика/Tipuss/
2011_2/Sereda.pdf.
Театр та театральна педагогіка України у ХХІ столітті: теорія, методологія, практика [Електронний ресурс] : матер. ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (21–22 лютого 2013 р., м. Луганськ). – Луганськ : Вид-во ЛДАКМ, 2013. – 184 с. - Режим доступу: https://lgaki.info/wp-content/uploads/2019/10/TEATR-TA-TEATRALNA-PEDAGOGIKA_IV-VNPK-2013.pdf.
Театральна педагогіка та її вплив на формування мовної особистості [Електронний ресурс] // Сайт для вчителів-словесників : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: http://mova.ippo.kubg.edu.ua/teatralna-pedagogika. - Назва з екрана.
Цина А. Ю. Елементи театральної педагогіки у формуванні педагогічної майстерності вчителя трудового навчання [Електронний ресурс] / А. Ю. Цина, І. В. Шах // Актуальні проблеми підготовки вчителя трудового навчання та технологій : теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць / О. В. Марущак (голова) та [ін.]. – Вінниця : ПП Балюк І.Б., 2019. - Вип. 3. – С. 12-14. - Режим доступу: https://library.vspu.net/jspui/bitstream/123456789/4832/1/Цина,Шах.pdf.

.: Розділ: Театр. Кінематограф :: 6.12.2021 14.22.11 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Київ :: Запитання: 45884  
Анна запитує:
Мене цікавить інформація про українське поетичне кіно. Дякую заздалегідь.
Наша відповідь:
Доброго дня, Анно! Перегляньте наступні джерела:
Брюховецька Л. І. Поетична хвиля українського кіно / Л. І. Брюховецька. - Київ : Мистецтво, 1989. - 171 с. : [12] л. іл.
Брюховецька Л. Прорив до вічного / Л. Брюховецька // Кіно-Театр. — 2008. — № 5. — С. 2-6.
Брюховецька О. До питання «поетичного кіно» / О. Брюховецька // Світова кінокласика : зб. ст. - Вип. 2-ий. — Київ : Ред. журналу «Кіно-Театр» : Видавн. дім «КМ Академія», 2002. — С. 103–117.
Бут О. Пісенний образ в українському кіно / О. Бут // Кіно Театр. - 2010. - № 4. - С. 18-19.
Госейко Л. Історія українського кінематографа / Л. Госейко. — Київ : Кіноколо, 2005. — 464 с.
Левицька Й. Повернення до коріння. Українське поетичне кіно / Й. Левицька. — Київ : Задруга, 2011. — 124 с.
Поетичне кіно: заборонена школа : зб. ст. і матер. / авт. ідеї та упоряд. Л. Брюховецька. - Київ : АртЕк : Редакція журналу "Кіно-Театр", 2001. - 463 с. : фотоіл.
Українське кіно від 1960-х до сьогодні. Проблема виживання : зб. наук. ст. / упор. Л. Брюховецька. - Київ : Задруга, 2010. - 249 с. : іл, фото. - (Б-ка журналу "Кіно-театр").
Брюховецька О. В. «Поетичне кіно»: фільм «Тіні забутих предків» у контексті візуальної культури 1960-х років [Електронний ресурс] / О. В. Брюховецька // Маґістеріум. Серія : Культурологія. - 2013. - Вип. 52. - С. 48-52. - Режим доступу: https://core.ac.uk/download/pdf/149249272.pdf.
Пащенко А. Українське поетичне кіно як зразок національного кінематографа [Електронний ресурс] / А. Пащенко // Кіно-театр. - 2012. - № 2. - Режим доступу: http://archive-ktm.ukma.edu.ua/show_content.php?id=1337.
Турчин Т. М. Українське поетичне кіно: тріумф і трагедія [Електронний ресурс] / Т. М. Турчин // Педагогіка мистецтва : навч. посіб. / Т. М. Турчин ; Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. - Чернігів : Десна Поліграф, 2015. - 270 c. - Режим доступу: https://pidru4niki.com/86805/kulturologiya/ukrayinske_poetichne_kino_triumf_tragediya.

.: Розділ: Театр. Кінематограф :: 27.09.2021 09.32.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.569481 seconds