Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45629
   


Автор запитання: Аліна із міста: Київ :: Запитання: 44202  
Аліна запитує:
Підбирати інформацію про чарівний світ витинанок. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Аліно! Ми відповідали на подібне запитання: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером запитання - N 4405, 21941, 29836, 42601, 43828.

.: Розділ: Образотворче мистецтво :: 14.05.2020 12.05.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віра із міста: Київ :: Запитання: 44162  
Віра запитує:
Доброго дня! Будь ласка, підберіть літературу про українську художницю-емігрантку Софію Левицьку. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня,Віро! Перегляньте наступні джерела:
Асеева Н. Ю. Украинское искусство и европейские художественные центры. Конец ХІХ-начало ХХ века / Н. Ю. Асеева. – Киев : Наук. думка, 1989. – 198 с.
Горбачов Д. На карті українського авангарду / Д. Горбачов // Українське мистецтво та архітектура кінця ХІХ–початку ХХ ст. – Київ, 2000. – С. 93-105.
Левицька Софія // Енциклопедія українознавства / гол. ред. В. Кубійович ; Наук. тов-во ім. Т. Шевченка у Львові. – Перевид. в Україні. – Т. 4. – Львів, 1994. – С. 1205-1599.
Пеленська О. Український портрет на тлі Праги: українське мистецьке середовище в міжвоєнній Чехо-Словаччині / О. Пеленська. – Нью-Йорк-Прага: Narodni knihovna CR, 2005. – 222 c.
Авер’янова Н. Мистецька еліта: українські жінки-художниці в Парижі [Електpoнний pеcуpc] / Н. Авер’янова // Українознавчий альманах. – 2011. - Вип. 6. – С. 7-11. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Ukralm_2011_6_3.pdf.
Корсак І. Палітрою їй слугувала веселка [Електpoнний pеcуpc] / І. Корсак // Слово Просвіти. – 2017. – 28 вересня. – С. 1 . – Режим доступу: http://slovoprosvity.org/2017/09/28/palitroyu-jij-sluhuvala-veselka/.
Лопата П. Нещастям оповите життя малярки: до 80-ліття смерті Софії Левицької [Електpoнний pеcуpc] / П. Лопата // Міст online : тижневик для українців всього світу : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://meest-online.com/culture/neschastyam-opovyte-zhyttya-malyarky-do-80-littya-smerti-sofiji-levytskoji/. – Назва з екрану.
Трембіцький А. М. Подояни в еміграційному українському мистецькому середовищі (20-ті-80-ті роки ХХ століття) [Електpoнний pеcуpc] / А. М. Трембіцький // Вісник Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту імені Івана Огієнка. Сер.: Історичні науки. – 2009. - С. 208-221. – Режим доступу: http://visnyk-history.kpnu.edu.ua/article/download/54963/51138.

.: Розділ: Образотворче мистецтво :: 9.05.2020 17.57.43 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вікторія із міста: Кропивницький :: Запитання: 44157  
Вікторія запитує:
Цікавить тема "Килимарство на Україні". Дякую!
Наша відповідь:
Пропонуємо переглянути по Вашому питанню таку літературу:
Бабенко О. О. Основоположні принципи вивчення українського килимарства в загальному контексті викладання декоративно-ужиткового мистецтва [Електронний ресурс] / О. О. Бабенко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти. - 2011. - Вип. 11. - С. 215-218. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_014_2011_11_59

Бубенок О. Б. Центральноазійський слід у килимарстві Центральної України [Електронний ресурс] / О. Б. Бубенок // Східний світ. - 2015. - № 1. - С. 5-12. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/SkhS_2015_1_3

Дутка В. Етнореґіональна специфіка Буковини та її вплив на формування килимарства [Електронний ресурс] / В. Дутка // Вісник Львівської національної академії мистецтв. - 2015. - Вип. 26. - С. 258-266. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnam_2015_26_29

Косаківський В. А. Розвиток ткацтва та килимарства у містечку Чечельник на Південно-Східному Поділлі [Електронний ресурс] / В. А. Косаківський // Записки історичного факультету. - 2014. - Вип. 25. - С. 66-84. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/zif_2014_25_8

Кушнір В. Килимарство українців південного лісостепу і степової зони Буго-Дністровського межиріччя та Буджака [Електронний ресурс] / В. Кушнір // Етнічна історія народів Європи. - 2008. - Вип. 25. - С. 103–111. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eine_2008_25_17

Приймак Х. Ткацтво i килимарство Сокальщини кінця XIX — початку XX ст.: розвиток в умовах етнокультурного порубіжжя та художні особливості [Електронний ресурс] / Х. Приймак // Вісник Львівської національної академії мистецтв. - 2016. - Вип. 28. - С. 119-130. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnam_2016_28_13

Радомська А. М. Окремі нотатки до історії килимарства на Слобожанщині [Електронний ресурс] / А. М. Радомська // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв . Мистецтвознавство. Архитектура. - 2009. - № 1. - С. 130-133. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2009_1_17

Удріс І. M. Дослідження українського килимарства в працях вітчизняних вчених кінця ХІХ - початку ХХ століття [Електронний ресурс] / І. M. Удріс // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв . Мистецтвознавство. Архитектура. - 2008. - № 4. - С. 104-115. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2008_4_17

Харковина Є. Г. Мистецтво килимарства Полтавського краю: історичні традиції та сучасний стан [Електронний ресурс] / Є. Г. Харковина // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Філософія, культурологія, соціологія. - 2015. - Вип. 9. - С. 180-185. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_fks_2015_9_26

Харковина Є. Г. Формування мистецтва килимарства на теренах України [Електронний ресурс] / Є. Г. Харковина // Вісник [Київського національного університету культури і мистецтв]. Мистецтвознавство. - 2014. - Вип. 30. - С. 116-123. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknukim_myst_2014_30_18

Харковина Є. Г. Художні та техніко-технологічні особливості килимарства Полтавщини в колі світових центрів ткацтва [Електронний ресурс] / Є. Г. Харковина // Молодий вчений. - 2019. - № 7(1). - С. 99-103. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2019_7(1)__24

Ямборко О. Українське килимарство в теорії та на практиці: сучасний стан проблеми [Електронний ресурс] / О. Ямборко // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії. - 2011. - Вип. 11. - С. 17-20. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrmyst_2011_11_5

.: Розділ: Образотворче мистецтво :: 8.05.2020 12.53.40 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Житомир :: Запитання: 44148  
Катерина запитує:
Підберіть будь ласка інформацію про петриківський розпис. Дякую!
Наша відповідь:
Катерино! Пропонуємо переглянути таку інформацію:
Гарькава Т. А. Історичні витоки петриківського декоративного розпису [Електронний ресурс] / Т. А. Гарькава // Грані. - 2017. - Т. 20, № 4. - С. 53-57. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2017_20_4_11
Гарькава Т. А. Петриківський декоративний розпис : підручник / Т. А. Гарькава; ред.: Є. А. Антонович; Дніпр. нац. ун-т ім. О. Гончара. — Дніпро : Ліра, 2017. — 218 c.
Гарькава Т. А. Петриківський розпис: теорія і методика [Електронний ресурс] / Т. А. Гарькава // Естетика і етика педагогічної дії. - 2019. - Вип. 20. - С. 144-151. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eepd_2019_20_17
Гарькава Т. А. Синтез добра і краси петриківського розпису [Електронний ресурс] / Т. А. Гарькава // Грані. - 2017. - Т. 20, № 3. - С. 110-113. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2017_20_3_19
Гарькава Т. Петриківський народний розпис: шлях до визнання (кінець ХVIII – початок XX СТ.) [Електронний ресурс] / Т. Гарькава // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Історія. - 2019. - Вип. 1. - С. 10–16. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ist_2019_1_3
Горбик О. Р. Характерні особливості застосування петриківського розпису в сучасних інтер’єрах житлових і громадських будинків і споруд [Електронний ресурс] / О. Р. Горбик, М. С. Саркісян // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. - 2015. - Вип. 39. - С. 150-155. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spam_2015_39_21
Євсєєва Г. П. Петриківський розпис – перлина народного мистецтва світового рівня [Електронний ресурс] / Г. П. Євсєєва // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. - 2013. - № 11. - С. 55-58. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpabia_2013_11_11
Кирій С. Мальовничий світ петриківського розпису [Електронний ресурс] / С. Кирій // Рідна школа. - 2012. - № 10. - С. 52. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsh_2012_10_15
"Петриківка: на шляху до визнання" Хроніка визнання Петриківського розпису культурною спадщиною людства [Електронний ресурс] // Місцеве самоврядування та регіональний розвиток в Україні. - 2013. - № 4. - С. 5. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mcrru_2013_4_5
Сагач Г. М. Благословенна краса петриківського розпису [Електронний ресурс] / Г. М. Сагач // Таврійський вісник освіти. - 2016. - № 3. - С. 43-50. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2016_3_10
Чуднівець А. Інтерпретація петриківського розпису в сучасному архітектурно-просторовому середовищі [Електронний ресурс] / А. Чуднівець // Художня культура. Актуальні проблеми. - 2017. - Вип. 13. - С. 232-244. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/khud_kult_2017_13_21
Чуднівець А. Презентація петриківського розпису у творах виставкового та масового характеру в сучасному культурному просторі [Електронний ресурс] / А. Чуднівець // Мистецтвознавчі записки. - 2018. - Вип. 33. - С. 176-183. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mz_2018_33_24

.: Розділ: Образотворче мистецтво :: 7.05.2020 14.54.57 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олексій із міста: Бровари :: Запитання: 44126  
Олексій запитує:
Чи можливо підібрати літературу про Ларису Іванову-українську художницю?
Наша відповідь:
Доброго дня, Олексію! На жаль, конкретної відповіді за запитом нам знайти не вдалося (у доступних нам джерелах). Деяку інформацію можна переглянути в наступних джерелах:
Іванова Л. В. Лариса Іванова : ілюстр., акварелі, мал., естампи, портр. / Нац. Спілка худож. України, Музеї Лесі Українки. — Київ : Європа прінт, 2009. — 63, [3] с. : іл.
Іванова Л. В. Лариса Іванова завжди дружила з Ларисою Косач / Л. В. Іванова ; спілкувалася Н. Кир'ян // Слово Просвіти. — 2009. — 17-23 верес. — С. 14.
Леонтович О. Світ краси художниці Лариси Іванової / О. Леонтович // Українське слово. — 2009. — 23-29 верес. — С. 14.
Перевальський В. Світ образів Лариси Іванової : творчий портрет / В. Перевальський, В. Петрашик // Образотворче мистецтво. — 2014. — № 3.— С. 110-111.
Українські бібліографи : біогр. відомості. Проф. діяльність. Бібліографія. Вип. 1 / М-во культури і туризму України, Державний заклад "Національна парламентська бібліотека України". — Київ : Національна парламентська бібліотека, 2008. — 231 с.
Також пропонуємо відвідати сайт Nostalgie за гіперпосиланням: art-nostalgie.com.ua/Ivanova.

.: Розділ: Образотворче мистецтво :: 5.05.2020 21.54.42 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Додаткова інформація від :.
.:  Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.329252 seconds