Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44057
   


Автор запитання: Ольга із міста: Ужгород :: Запитання: 38303  
Ольга запитує:
Доброго дня! Підкажіть, бідь ласка, літературу з теми "Тематика дослідницької роботи з тваринами (наприклад, на шкільній тваринницькій фермі). Дякую
Наша відповідь:
Добрий день, Ольго! Радимо скористатися такими джерелами інформації:

Бабюк Т. Й. Організація дослідницько-експерементальної діяльності дітей у природі : навч.-метод. посіб. / Т. Й. Бабюк ; М-во науки і освіти, молоді та спорту України, Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. - Кам'янець-Подільський : Сисин О. В. : Абетка, 2012. - 63 с.

Біологічні експерименти в школі / С.М. Шамрай, К.М. Задорожний. - Київ : Основа, 2003. - 96 с.

Васильєва С.О. Підготовка учнів до науково-дослідної діяльності / С.О. Васильєва // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. праць. - Вип. 20. - Харків : Харківська державна академія дизайну і мистецтв, 2002. - С. 45-50.

Вербицький В. Еколого-натуралістична діяльність позашкільних закладів: шляхи розвитку / В. Вербицький // Біологія і хімія в школі. - 1998. - № 1. - С. 23-25.

Вербицький В. В. Розвиток позашкільної еколого-натуралістичної освіти в Україні (1925-2000 рр.) : Автореф. дис. д-ра пед. наук: 13.00.01 / В. В. Вербицький ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : [Б. в.], 2004. - 48 с.

Головецький, Ігор. Дослідницька робота на навчальний пасіці / І. Головецький, О. Лосєв. - С.24-32. - Бібліогр.: 21 назв. : іл., табл.

Робота в гуртках юннатів / Л.П. Манорик, С.А. Клименко, Г.П. Пустовіт та ін. - Київ: Рад. шк., 1989. - 144 с.

Відділ еколого-натуралістичного напряму // http://balakliya-sun.edu.kh.ua/struktura/viddil_ekologo-naturalistichnogo_napryamku/

Мешканці кутка живої природи ЗОЕН" // http://zoenc.edukit.uz.ua/tvorchi_laboratorii/kutok_zhivoi_prirodi/

Методичні рекомендації щодо організації науково-дослідницької діяльності учнів у відділенні екології та аграрних наук Малої академії наук України // http://man.gov.ua/files/49/organozacija-NDD-viddilennia-ekologiji.pdf

Мій рідний край - моя земля // http://junnat.kherson.ua/miy-ridniy-kray-moya-zemlya.htm

Про проект // http://school3.ck.ua/pro-proekt/

ПРОГРАМА РОБОТИ ГУРТКА «ОСНОВИ БІОЕТИКИ»
http://old.dneprunnat.dp.ua/dokument/metod-materialy/gurtkova-robota/225-gurtkova-robota-9.html

Шулдик В.І.Навчально-польова практика з методики біології: навч.-метод. посібник.Вид. 2-е, змін. Й доп. – Умань: ПП Жовтий, 2013. – 244 с.
http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/bitstream/6789/712/1/schuldic_2013.pdf.pdf

.: Розділ: Зоологія. Тваринництво :: 8.02.2016 10.43.10 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена Андріївна із міста: Кременчук :: Запитання: 38194  
Олена Андріївна запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію до курсової роботи на тему: "Червонокнижні види хребетних тварин Полтавської області". Дякую!
Наша відповідь:
Добрий день, Олено Андріївно! Радимо використати для вашої курсової роботи такі джерела інформації:

ІГНАТЮК, М. ТВАРИННИЙ СВІТ : [Миргородщини] / М. ІГНАТЮК // Ігнатюк М. В. Фізико-географічна характеристика Миргородщини / М. В. Ігнатюк. - Миргород : Миргород, 2005. - С. 97-108.

МИНЧУК, О. КТО ЖИВЕТ В НАШИХ ЛЕСАХ? : [фауна Кременчугского р-ну] / О. МИНЧУК // КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ТЕЛЕГРАФЪ. - 2013. - 17 жовт. (№ 42). - С. 10 : фот.

НЕЇЖМАК, В. ЖУРАВЛИНА ТУГА [Текст] : червона книга України пишеться кров"ю рідкісних птахів / НЕЇЖМАК В. // УКРАЇНА МОЛОДА. - 2003. - 22 квіт.. - С. 8.

Поширення рідкісних хребетних тварин на природно-заповідних територіях Лохвицького району // Байрак О. М. Заповідними стежинами Лохвицького краю / О. М. Байрак. - Полтава : Дивосвіт, 2011. - С. 174-181.

ТЕПЕР - СВОЯ "ЧЕРВОНА КНИГА" // ДЕМОКРАТИЧНА УКРАЇНА. - 1998. - 23 черв.. - С. 2.

У СЕЛІ ЗАВЕДЕНО ЧЕРВОНУ КНИГУ // ПОЛТАВЩИНА. - 1995. - 16 черв.. - С. 2.

Червона книга України. Тваринний світ [Текст] / ред. М. М. Щербак. - К. : Українська енциклопедія, 1994. - 464 с.

ЧЕРВОНА КНИГА УКРАЇНИ : Полтавська область // Передати нащадкам. Екологічне краєзнавство: науково-популярні розповіді. - Полтава : Верстка, 2006. - С. 291-302.

Червонокнижні тварини національного природничого парку "Пирятинський" / упоряд. В. А. Горобчишин. - К. : Геопрінт, 2011. - 24 с. : іл.

Шеремет, Т. Біологія та екологія найпоширеніших хижих ссавців Котелевського району / Т. Шеремет, А. Бажан // Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Полтава, 16 квіт. 2015 року. - [Полтава] : [Б. в.], 2015. - С. 23-26.

ШОВКОПЛЯС, Л. "ЗБЕРЕЖИ, ДЕ СТОЇШ, ДЕ ЖИВЕШ" : під такою назвою з’явилася на Полтавщині своя Червона книга / Л. ШОВКОПЛЯС // ЗОРЯ ПОЛТАВЩИНИ. - 1998. - 26 трав.. - С. 3.

Перелік тварин Полтавської області, занесених до ЧЕРВОНОЇ КНИГИ УКРАЇНИ
http://www.eco-poltava.gov.ua/chervonk.htm#chertvar

Степові тварини Полтавської області, занесені до Червоної книги України
http://pryroda.in.ua/step/redlist/animal-poltava/

Тварини Полтавської області, занесені до Червоної книги України
http://redbook-ua.org/animals/region/poltavska

Хребетні
http://svit-tvarin.net.ua/hrebetn.html

Червона книга Полтавської області Тваринний світ
http://nature.land.kiev.ua/animals-obl-16.html

.: Розділ: Зоологія. Тваринництво :: 25.01.2016 17.10.32 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Таня із міста: Ратнів :: Запитання: 37465  
Таня запитує:
Допоможіть знайти інформацію для курсової роботи: Особливості розмноження та живлення нутрії на Житомирщині.
Наша відповідь:
Доброго дня, Таню!
Сьогодні ми вже відповідали на Ваш запит: див. відповідь – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання - 37464.
На жаль, конкретної відповіді за запитом нам знайти не вдалося (у доступних нам джерелах). Додатково пропонуємо переглянути:
Аз-Буки-Веді тваринника [Текст] : навч. посібник / В. А. Бурлака [та ін.] ; за ред. В. А. Бурлаки ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир : Рута, 2007. - 436 с.
Гордієнко Н. В. Найновіша енциклопедя тваринництва для професіоналів і любителів [Текст] / [Н. В. Гордієнко ; пер. з рос. О. В. Зав'язкіна]. - Донецьк : БАО, 2009. - 448 с.
Ібатуллін І. І. Практикум з годівлі сільськогосподарських тварин : навч. посіб. для вищ. навч. агр. закл. III - IV рівнів акредитації із спец. "Зооінженерія" та "Вет. медицина" / І. І. Ібатуллін, Ю. О. Панасенко, В. К. Кононенко, В. Д. Столюк, І. П. Чумаченко. - К. : Вища освіта, 2003. - 432 c.
Карасьова О. С. Регіональний стан виробництва продукції нутріївництва [Електронний ресурс] / О. С. Карасьова // Агросвіт. - 2012. - № 22. - С. 40-43. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/agrosvit_2012_22_10.pdf.
Кролі та нутрії [Текст] : практичні поради фахівців / пер. з рос. О. В. Кузьменко. - Донецьк : ТОВ ВКФ "БАО", 2004. - 112 с.: іл. - (Господарю в подарунок).
Кузьменко О. А. Аналіз годівлі нутрій в сучасних сільськогосподарських підприємствах України [Електронний ресурс] / О. А. Кузьменко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. - 2015. - Вип. 205. - С. 302-307. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/nvnau_tevppt_2015_205_41.pdf.
Кучер Л. Ю.Управління проектами ефективного розвитку нутріївницьких підприємств [Електронний ресурс] / Л. Ю. Кучер // Глобальні та національні проблеми економіки. — 2015. — трав. (Вип. 5). — С. 481-485. - Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/5-2015/98.pdf.
Лещенко А. В. Обгрунтування оптимальних технологічних режимів вирощування молодняку нутрій : автореф. дис... канд. с.-г. наук : 06.02.04 / А. В. Лещенко ; УААН. Ін-т тваринництва. - Х., 2002. - 20 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2002/02lavvmn.zip.
Мирось В. В. Кролівництво і звірівництво : навч. посіб. / В. В. Мирось; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В.Докучаєва. - Х., 2008. - 215 c.
Нутрії [Текст] / уклад. Г. Коваленко. - К. : КП "Дім, сад, город", 2004. - 66 с.: іл. - (Бібліотека "Дім, сад, город- плюс" ; №6, 2004).
Ображей А. Ф. Нутрія [Текст] / А. Ф. Ображей, В. І. Оненко. - К. : [б.в.], 2002. - 64 с. - (Бібліотека ветеринарної медицини ; 7/2002).
Павленко О. С. Обгрунтування створення інтеграційного формування суб’єктів галузі нутріївництва / О. С. Павленко // Агросвіт. — 2015. — № 3-4. — С. 75-79.
Павленко О. С. Основні напрями стратегічного управління розвитком нутріївничих підприємств / О. С. Павленко // Інвестиції: практика та досвід. — 2014. — № 19. — С. 97-102.
Свириденко К. О. Економічна ефективність нутріївництва в сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / К. О. Свириденко ; Харк. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. - Х., 2011. - 20 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2011/11SKOVSP.zip.
Свириденко, К. О. Підвищення ефективності технологій вирощування нутрій / К. О. Свириденко // Збірник наукових праць. — Вінниця, 2008. — Вип. 34, т. 1. — С. 42-45.
Свириденко К. О. Чинники, що впливають на ефективність виробництва продукції нутріївництва / К. О. Свириденко // Наукові праці. — Сімф., 2010. — Економічні науки. — С. 113-118.
Чигринов Є. І. Удосконалення технології вирощування нутрій / Є. І. Чигринов // Вісник. — Х., 2012. — Технічні системи і технології тваринництва. — С. 372-379.

.: Розділ: Зоологія. Тваринництво :: 18.10.2015 16.44.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Таня із міста: Ратнів :: Запитання: 37464  
Таня запитує:
Допоможіть знайти інформацію для курсової роботи: Особливості розмноження та живлення нутрії на Житомирщині.
Наша відповідь:
1. http://www.agro-business.com.ua/suchasne-tvarynnytstvo/417-rozvedennia-nutrii.html

2.
Ерин, Александр Тимофеевич
Приусадебное кролиководство и нутриеводство/ А. Т. Ерин, В. Г. Плотников, Е. И. Рыминская. - Минск : Ураджай, 1990. - 382,[2] с., [4] л. ил. : ил ; 20 см. - ISBN 5-7860-0132-6

3. Зайцев, Олександр Григорович
Присадибне нутрієводство. - К. : Урожай, 1982. - 41 с. : 17 см


4. Фірсова, Ніна Матвіївна.
Розведення кролів і нутрій у присадибному господарстві / Ніна Фірсова, Валентина Волколупова, В. А. Пінчук. - К. : Урожай, 1989. - 156,[1] с. : [32] а. іл. ; 20 см. - ISBN 5-337-00440-9


5. Фірсова, Ніна Матвіївна.
Кролі і нутрії у присадибному господарстві / Ніна Фірсова, Валентина Волколупова, В. А. Пінчук. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Урожай, 1993. - 160 с. : іл. ; 20 см

6. Энциклопедия травоядных пушных животных : содержание, разведение, кормление, уход / сост. Светлана Бондаренко. - М. : АСТ ; Донецк : Сталкер , 2002. - 409 с. : ил., табл., 4 л. цв. ил. - (Сер. "Домоводство"). - Библиогр.: с. 402. - ISBN 966-596-891-2

7. Іонов, Ігор Анатолійович.
Тваринництво на вашому подвір’ї : розведення, утримання, догляд, ветеринарна допомога / Ігор Іонов, Юрій Бойчук, Олена Зуб ; худ. Галина Печенізька. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. - 350 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 346-347. - ISBN 978-966-14-1195-0


8. Кузнецов, Л.
Техника разведения нутрий // Кролиководство и звероводство. - 1997. - № 2. - С. 31-31

9. Кладовщиков, В.
Корма и особенности кормления нутрий // Кролиководство и звероводство. - 2000. - № 2 . - С. 28-29


10. Кладовщиков, В.
Рационы для нутрий // Кролиководство и звероводство. - 2000. - № 4 . - С. 28-29


11. Колесов, Леонид.
Основы кормления // Огородник. - 2005. - № 6. - С. 48-49

12. Колесов, Леонид.
Секреты рациона : Для нутрий // Огородник. - 2004. - № 12. - С. 48-49

13. Колесов, Леонид.
Секреты рациона : Подготовка кормов к скармливанию и нормы дачи нутриям // Огородник. - 2005. - № 3. - С. 50-51


14. Сосновенко, В.
Ефективність вирощування нутрій // Тваринництво України. - 2007. - № 10. - С. 10-12


15. Герасимец, Тимур.
Запасаем корм для нутрий // Огородник. - 2012. - № 8. - С. 46-47 : кол.іл.


16. Герасимец, Тимур.
Нутрий вволю не кормят // Огородник. - 2012. - № 9. - С. 44-45 : кол.іл.

.: Розділ: Зоологія. Тваринництво :: 18.10.2015 15.27.42 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Таня із міста: Ратнів :: Запитання: 37436  
Таня запитує:
Допоможіть будь ласка знайти інформацію для курсової роботи: Особливості розмноження та живлення нутрії на Житомирщині.
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяна!
Ми вже частково відповідали на схоже запитання. Див. відповідь – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук по номеру запитання № 37464, 37465.
Також радимо скористатись наступною інформацією:
Карасьова О. С. Регіональний стан виробництва продукції нутріївництва [Електронний ресурс] / О. С. Карасьова // Агросвіт. - 2012. - № 22. - С. 40-43. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/agrosvit_2012_22_10.pdf.
Павленко О. С. Обгрунтування створення інтеграційного формування суб’єктів галузі нутріївництва / О. С. Павленко // Агросвіт. — 2015. — № 3-4. — С. 75-79.
Павленко О. С. Основні напрями стратегічного управління розвитком нутріївничих підприємств / О. С. Павленко // Інвестиції: практика та досвід. — 2014. — № 19. — С. 97-102.
Свириденко К. О. Економічна ефективність нутріївництва в сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / К. О. Свириденко ; Харк. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. - Х., 2011. - 20 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2011/11SKOVSP.zip.
Свириденко К. О. Чинники, що впливають на ефективність виробництва продукції нутріївництва / К. О. Свириденко // Наукові праці. — Сімф., 2010. — Економічні науки. — С. 113-118.

.: Розділ: Зоологія. Тваринництво :: 14.10.2015 19.35.25 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.243886 seconds