Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 44556
   


Автор запитання: Ліна із міста: Київ :: Запитання: 46242  
Ліна запитує:
Доброго дня, хотілось би якісь книжки про мегалодонів.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ліно! Дивіться відповідь на ваш запит: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером запиту - N 45506, 45616. Крім того, перегляньте книжку Паркер С. 100 фактів: динозаври / С. Паркер. - Київ : КМ-Букс, 2018. - 48 с.

.: Розділ: Зоологія. Тваринництво :: 4.02.2022 10.02.39 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Євгеній із міста: Глеваха :: Запитання: 46009  
Євгеній запитує:
Добрий вечір! Необхідні дані за темою "дослідження збудливості нерва у риб". Заздалегідь вдячний за відповідь
Наша відповідь:
Доброго дня. пропонуємо переглянути наступні джерела:
Дехтярьов П.А., Євтушенко М.Ю Шерман І.М., Фізіологія риб: підручник // Київ,2008. – 241 с. (розділ 3)
https://studfile.net/preview/5513069/
Хохлов С.М. Фізіологія риб: Конспект лекцій. – Одеса, 2011. – 111 с.
http://eprints.library.odeku.edu.ua/id/eprint/776/1/ChochlovSM_Fiziologiy_rib_KL_2011.pdf
http://zoology.univer.kharkov.ua/lit/shanlit/Phisiology-Fishes-Ivanov-2003.pdf
Фізіологія нервово-м’зового апарату
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Kaf_anatomii/Biblioteka/Metodychka do laboratornykh robit - Fiziolohiia zbudlyvykh tkanyn.pdf
Нервова система
http://college.zsmu.edu.ua/upload/distance learning-2/farmac/1/anatomia_f_lekcii.pdf

.: Розділ: Зоологія. Тваринництво :: 10.11.2021 18.07.13 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Євгеній із міста: Глеваха :: Запитання: 45946  
Євгеній запитує:
Добрий вечір! Цікавлять матеріали за темою "Вплив гребель Канівської та Киїаської ГЕС на нерестову міграцію Ляща"
Наша відповідь:
Доброго дня, Євгеній! На жаль, дуже мало інформації з Вашого питання. Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Екологічні основи управління водними ресурсами : навч. посіб. / А. І. Томільцева, А .В. Яцик, В. Б. Мокін та ін. – Київ : Інститут екологічного управління та збалансованого природокористування, 2017. – 200 с. (Бібліотека екологічних знань). — Режим доступу: http://dea.edu.ua/img/source/Book/4.pdf.
Канівська ГЕС [Електронний ресурс] // Вікіпедія: вільна енциклопедія : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Канівська_ГЕС. — Назва з екрана.
Мисливство та рибальство в Україні / [Авт.-упоряд. В.В.Болгов]. — Київ : Громад. орг. «Укр. наук. т-во геральдики та вексилології», 2006-. [Вип. 1] 2006. — 160, [15] с. : іл.
Рибальство (промислове, любительське та спортивне) : [підруч. для викладачів біол. і рибогосп. ф-тів, науковців і робітників рибогосп. галузі України] / Ю. В. Пилипенко [та ін.]. — Київ : Компринт, 2020. — 615 с. : іл., табл.
Рибальство та рибництво трансформованих річкових систем Півдня України / Шерман І. М. [та ін.] ; за ред. І. М. Шермана. — Херсон : Гринь Д. С., 2017. — 310 с. : іл., табл.

.: Розділ: Зоологія. Тваринництво :: 23.10.2021 18.58.44 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Євгеній із міста: Глеваха :: Запитання: 45899  
Євгеній запитує:
Добрий вечір! Мені потрібні джерела на тему: "основні напрямки функціонування пасовищної марикультури". Заздалегідь вдячний за відповідь.
Наша відповідь:
Арчибісова Д. Концептуальна модель розвитку марикультури в Україні та світі [Електронний ресурс] / Д. Арчибісова, Г. Рижкова // Економіка і суспільство. – 2016. — № 6. — С. 407-413. — Режим доступу: https://economyandsociety.in.ua/journals/6_ukr/70.pdf
Арчибісова Д. С. Особливості управління ризиками в аквакультурі [Електронний ресурс] / Д. С. Арчибісова // Вісник ХНАУ. Серія : Економічні науки. — 2020. — № 4(2). — С. 252-265. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhnau_ekon_2020_4(2)__21
Вдовенко Н. М. Організаційно-економічні засади розвитку рибальства й аквакультури в Україні [Електронний ресурс] / Н. М. Вдовенко, М. М. Павленко, І. О. Сіненок // Бізнес Інформ. — 2020. — № 4. — С. 221-228. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2020_4_28
Гайдучок Т. С. Cучасний стан та обліково-аналітичне забезпечення управління підприємствами аквакультури [Електронний ресурс] / Т. С. Гайдучок, О. М. Дмитренко, С. А. Вітер // Наукові горизонти. — 2018. — № 5. — С. 60–69. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhnau_2018_5_10
Галоян Л. Л. Застосування продукційних кормів різних виробників при вирощуванні радужної форелі в умовах індустріальної аквакультури [Електронний ресурс] / Л. Л. Галоян, О. І. Худий, С. В. Тертерян, А. І. Мрук, Л. В. Худа // Біологічні системи. — 2016. — Т. 8, Вип. 2. — С. 189-194. —- Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchu_biol_2016_8_2_8
Гончарова О. В. Аналіз технологічних аспектів вирощування гідробіонтів на тлі використання ресурсозберігаючих технологій в аквакультурі [Електронний ресурс] / О. В. Гончарова, В. С. Тараненко, В. О. Ляшко, І. Є. Половинка, В. А. Сосницький // Молодий вчений. — 2018. — № 9(1). — С. 203-206. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_9(1)__47
Інтенсивні технології в аквакультурі: навч. посіб. [Електронний ресурс] / [Р. В. Кононенко, П. Г. Шевченко, В. М. Кондратюк, І. С. Кононенко]. – Київ : «Центр учбової літератури», 2016. – 410 с. — Режим доступу: https://moodle.znu.edu.ua/pluginfile.php?file=/293576/mod_resource/content/1/Рибогоспод. Меліораціяintensiv_teh_v_akvakulture.pdf
Іртищева І. Особливості марикультури в світі і Україні: стан та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / І. Іртищева, Д. Арчибісова, Г. Рижкова // Економіст. — 2017. — № 2. — С. 20-24. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econ_2017_2_6
Михальчишина Л. Г. Дія організаційно-економічного механізму регулювання в умовах конкурентного середовища й інноваційного розвитку аквакультури і модернізації системи збору даних [Електронний ресурс] / Л. Г. Михальчишина, Н. М. Вдовенко, Ю. Є. Шарило // Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. Серія : Економіка та менеджмент. — 2019. — № 18. — С. 93-102. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Piir_2019_18_11
Сіненок І. Організаційні та економічні механізми регулювання рибальства та аквакультури [Електронний ресурс] / І. Сіненок // Проблеми і перспективи економіки та управління. — 2018. — № 4. — С. 122-130. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppeu_2018_4_16
Скупський Р. М. Марикультура Чорного моря - концептуальні засади створення рибогосподарського кластеру [Електронний ресурс] / Р. М. Скупський // Економічний форум. — 2015. — № 1. — С. 86-102. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2015_1_16
Федоренко М. Механізми функціонування марикультури туреччини і напрямки їх впровадження в україні через розвиток прибережних територій чорного моря [Електронний ресурс] / М. Федоренко, Н. Вдовенко, О. Поплавська, І. Матіїв // Водні біоресурси та аквакультура. — 2021. — № 1. — С. 101-113. — Режим доступу: http://wra-journal.ksauniv.ks.ua/archives/2021/1_2021/1_2021.pdf
Чемерис В. А. Стан та перспективи розвитку аквакультури в Україні [Електронний ресурс] / В. А. Чемерис, В. І. Душка, В. Л. Максим // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Серія : Економічні науки. — 2016. — Т. 18, № 2. — С. 169-175. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/smlnues_2016_18_2_35
Чемерис В. Економічна та інвестиційна ефективність створення сімейних ферм з вирощування продукції ставкової аквакультури в Україні [Електронний ресурс] / В. Чемерис, В. Душка, В. Максим, Й. Янінович // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Серія : Економічні науки. — 2020. — Т. 22, № 96. — С. 42-47. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/smlnues_2020_22_96_9
Шекк П. Марикультура: підруч. [Електронний ресурс] / П. Шекк, В. Шевченко, А. Орленко. — Стереотип. вид. — Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. — 328 с. — Режим доступу: https://oldiplus.ua/downloads/238.pdf

.: Розділ: Зоологія. Тваринництво :: 2.10.2021 22.13.36 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Андрій із міста: Мигалки :: Запитання: 45685  
Андрій запитує:
Доброго дня шановні працівники бібліотекі. доможіть будьласка найти інформацію для написання статті " ПЦР діагностика геморагіної хвороби кролів". Дякую !!!!
Наша відповідь:
Доброго дня, Андрію! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – https://vetmarket.ltd/info/disease/gemoragichna_khvoroba_kroliv/
http://eurovet.com.ua/ru/novosti/gemorogichna-2-1/
http://rep.btsau.edu.ua/bitstream/BNAU/1307/1/Vіrusna_gemoragіchna_hvoroba_krolikіv.pdf
http://rep.btsau.edu.ua/bitstream/BNAU/1307/1/Vіrusna_gemoragіchna_hvoroba_krolikіv.pdf
https://u.farmafans.ru/kroliki/32381-virusna-gemoragichna-hvoroba-kroliv.html
http://kroliki.pp.ua/вірусна-геморагічна-хвороба-кролів/
http://193.138.93.8/bitstream/BNAU/1341/3/іnfekcіjnі_ta_іnvazіjnі_hvorobi_krolіv.pdf
https://studfile.net/preview/4000858/page:94/
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/visnyk/2008/02/r3_vetmedicina_2_2008.pdf#page=44

– Вірусна геморагічна хвороба кролів / В.М. Малинівський, І.К. Авдосьєва, І.Л. Мельничук, В.В. Регенчук // Проблеми вет. обслуговування 71 дрібних домашніх тварин : зб. мат-лів V-ї Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ, 2000. – С. 57-58.
– Вирусная геморрагическая болезнь кроликов – новая патология / А.И. Бакулов, В.А. Балабанов, А.Л. Семенихин и др. // Ветеринария. – 1988. – № 11. – С. 71-72.
– Власов Н.А. Вирус геморрагической болезни кроликов / Н.А.Власов // Матер. Международн. научн. конф.: общая эпизоотология: иммунологические, экологические и методологические проблемы. – Харьков, 1995. – С. 322-324.
– Гуненков В.В. Вирусная геморрагическая болезнь кроликов / В.В.Гуненков // Ветеринария. – 1990. – № 5. – С. 13-15.
– Гуненков В.В. Вирусная геморрагическая болезнь / В.В.Гуненков, Г.Д.Кузнецов, В.М.Карпов // Кролиководство и звероводство. – 1989. – № 3. – С. 20.
– Шавшина А. Вирусная геморрагическая болезнь кроликов / А.Шавшина // Ветеринарная газета. – 2000. – № 2. – С. 5.
– Шевченко В.И. Диагностика вирусной геморрагической болезни кроликов / В.И.Шевченко // Степные просторы. – 1989. – № 12. – С. 26.
– Максимчук Р. С. Вирусная геморрагическая болезнь кроликов / Р. С. Максимчук // Ветеринарна практика. - 2011. - № 4. - С. 30-32.
– Вирусная геморрагическая болезнь кроликов // Ветеринария сельскохозяйственных животных. - 2012. - № 5. - С. 22-24.
– Шевцова Л. Вирусная геморрагическая болезнь кроликов / Л. Шевцова // Ветеринария сельскохозяйственных животных. - 2012. - № 11. - С. 19-20.
– Шевцова Л. И. Контроль геморрагической болезни кроликов / Л. И. Шевцова, В. И. Уласов [и др.] // Ветеринария. - 2013. - № 10. - С. 32-34.
– Хомін С.П. Діагностика деяких вірусних хвороб кролів / С.П.Хомін, В.Ю.Стефаник // Наук. вісник НАУ. – Київ, 2001. – С. 63-67.

.: Розділ: Зоологія. Тваринництво :: 1.07.2021 10.42.00 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.262451 seconds