Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 43917
   


Автор запитання: Євгеній із міста: Глеваха :: Запитання: 45899  
Євгеній запитує:
Добрий вечір! Мені потрібні джерела на тему: "основні напрямки функціонування пасовищної марикультури". Заздалегідь вдячний за відповідь.
Наша відповідь:
Арчибісова Д. Концептуальна модель розвитку марикультури в Україні та світі [Електронний ресурс] / Д. Арчибісова, Г. Рижкова // Економіка і суспільство. – 2016. — № 6. — С. 407-413. — Режим доступу: https://economyandsociety.in.ua/journals/6_ukr/70.pdf
Арчибісова Д. С. Особливості управління ризиками в аквакультурі [Електронний ресурс] / Д. С. Арчибісова // Вісник ХНАУ. Серія : Економічні науки. — 2020. — № 4(2). — С. 252-265. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhnau_ekon_2020_4(2)__21
Вдовенко Н. М. Організаційно-економічні засади розвитку рибальства й аквакультури в Україні [Електронний ресурс] / Н. М. Вдовенко, М. М. Павленко, І. О. Сіненок // Бізнес Інформ. — 2020. — № 4. — С. 221-228. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2020_4_28
Гайдучок Т. С. Cучасний стан та обліково-аналітичне забезпечення управління підприємствами аквакультури [Електронний ресурс] / Т. С. Гайдучок, О. М. Дмитренко, С. А. Вітер // Наукові горизонти. — 2018. — № 5. — С. 60–69. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhnau_2018_5_10
Галоян Л. Л. Застосування продукційних кормів різних виробників при вирощуванні радужної форелі в умовах індустріальної аквакультури [Електронний ресурс] / Л. Л. Галоян, О. І. Худий, С. В. Тертерян, А. І. Мрук, Л. В. Худа // Біологічні системи. — 2016. — Т. 8, Вип. 2. — С. 189-194. —- Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchu_biol_2016_8_2_8
Гончарова О. В. Аналіз технологічних аспектів вирощування гідробіонтів на тлі використання ресурсозберігаючих технологій в аквакультурі [Електронний ресурс] / О. В. Гончарова, В. С. Тараненко, В. О. Ляшко, І. Є. Половинка, В. А. Сосницький // Молодий вчений. — 2018. — № 9(1). — С. 203-206. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_9(1)__47
Інтенсивні технології в аквакультурі: навч. посіб. [Електронний ресурс] / [Р. В. Кононенко, П. Г. Шевченко, В. М. Кондратюк, І. С. Кононенко]. – Київ : «Центр учбової літератури», 2016. – 410 с. — Режим доступу: https://moodle.znu.edu.ua/pluginfile.php?file=/293576/mod_resource/content/1/Рибогоспод. Меліораціяintensiv_teh_v_akvakulture.pdf
Іртищева І. Особливості марикультури в світі і Україні: стан та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / І. Іртищева, Д. Арчибісова, Г. Рижкова // Економіст. — 2017. — № 2. — С. 20-24. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econ_2017_2_6
Михальчишина Л. Г. Дія організаційно-економічного механізму регулювання в умовах конкурентного середовища й інноваційного розвитку аквакультури і модернізації системи збору даних [Електронний ресурс] / Л. Г. Михальчишина, Н. М. Вдовенко, Ю. Є. Шарило // Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. Серія : Економіка та менеджмент. — 2019. — № 18. — С. 93-102. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Piir_2019_18_11
Сіненок І. Організаційні та економічні механізми регулювання рибальства та аквакультури [Електронний ресурс] / І. Сіненок // Проблеми і перспективи економіки та управління. — 2018. — № 4. — С. 122-130. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppeu_2018_4_16
Скупський Р. М. Марикультура Чорного моря - концептуальні засади створення рибогосподарського кластеру [Електронний ресурс] / Р. М. Скупський // Економічний форум. — 2015. — № 1. — С. 86-102. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2015_1_16
Федоренко М. Механізми функціонування марикультури туреччини і напрямки їх впровадження в україні через розвиток прибережних територій чорного моря [Електронний ресурс] / М. Федоренко, Н. Вдовенко, О. Поплавська, І. Матіїв // Водні біоресурси та аквакультура. — 2021. — № 1. — С. 101-113. — Режим доступу: http://wra-journal.ksauniv.ks.ua/archives/2021/1_2021/1_2021.pdf
Чемерис В. А. Стан та перспективи розвитку аквакультури в Україні [Електронний ресурс] / В. А. Чемерис, В. І. Душка, В. Л. Максим // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Серія : Економічні науки. — 2016. — Т. 18, № 2. — С. 169-175. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/smlnues_2016_18_2_35
Чемерис В. Економічна та інвестиційна ефективність створення сімейних ферм з вирощування продукції ставкової аквакультури в Україні [Електронний ресурс] / В. Чемерис, В. Душка, В. Максим, Й. Янінович // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Серія : Економічні науки. — 2020. — Т. 22, № 96. — С. 42-47. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/smlnues_2020_22_96_9
Шекк П. Марикультура: підруч. [Електронний ресурс] / П. Шекк, В. Шевченко, А. Орленко. — Стереотип. вид. — Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. — 328 с. — Режим доступу: https://oldiplus.ua/downloads/238.pdf

.: Розділ: Зоологія. Тваринництво :: 2.10.2021 22.13.36 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Андрій із міста: Мигалки :: Запитання: 45685  
Андрій запитує:
Доброго дня шановні працівники бібліотекі. доможіть будьласка найти інформацію для написання статті " ПЦР діагностика геморагіної хвороби кролів". Дякую !!!!
Наша відповідь:
Доброго дня, Андрію! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – https://vetmarket.ltd/info/disease/gemoragichna_khvoroba_kroliv/
http://eurovet.com.ua/ru/novosti/gemorogichna-2-1/
http://rep.btsau.edu.ua/bitstream/BNAU/1307/1/Vіrusna_gemoragіchna_hvoroba_krolikіv.pdf
http://rep.btsau.edu.ua/bitstream/BNAU/1307/1/Vіrusna_gemoragіchna_hvoroba_krolikіv.pdf
https://u.farmafans.ru/kroliki/32381-virusna-gemoragichna-hvoroba-kroliv.html
http://kroliki.pp.ua/вірусна-геморагічна-хвороба-кролів/
http://193.138.93.8/bitstream/BNAU/1341/3/іnfekcіjnі_ta_іnvazіjnі_hvorobi_krolіv.pdf
https://studfile.net/preview/4000858/page:94/
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/visnyk/2008/02/r3_vetmedicina_2_2008.pdf#page=44

– Вірусна геморагічна хвороба кролів / В.М. Малинівський, І.К. Авдосьєва, І.Л. Мельничук, В.В. Регенчук // Проблеми вет. обслуговування 71 дрібних домашніх тварин : зб. мат-лів V-ї Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ, 2000. – С. 57-58.
– Вирусная геморрагическая болезнь кроликов – новая патология / А.И. Бакулов, В.А. Балабанов, А.Л. Семенихин и др. // Ветеринария. – 1988. – № 11. – С. 71-72.
– Власов Н.А. Вирус геморрагической болезни кроликов / Н.А.Власов // Матер. Международн. научн. конф.: общая эпизоотология: иммунологические, экологические и методологические проблемы. – Харьков, 1995. – С. 322-324.
– Гуненков В.В. Вирусная геморрагическая болезнь кроликов / В.В.Гуненков // Ветеринария. – 1990. – № 5. – С. 13-15.
– Гуненков В.В. Вирусная геморрагическая болезнь / В.В.Гуненков, Г.Д.Кузнецов, В.М.Карпов // Кролиководство и звероводство. – 1989. – № 3. – С. 20.
– Шавшина А. Вирусная геморрагическая болезнь кроликов / А.Шавшина // Ветеринарная газета. – 2000. – № 2. – С. 5.
– Шевченко В.И. Диагностика вирусной геморрагической болезни кроликов / В.И.Шевченко // Степные просторы. – 1989. – № 12. – С. 26.
– Максимчук Р. С. Вирусная геморрагическая болезнь кроликов / Р. С. Максимчук // Ветеринарна практика. - 2011. - № 4. - С. 30-32.
– Вирусная геморрагическая болезнь кроликов // Ветеринария сельскохозяйственных животных. - 2012. - № 5. - С. 22-24.
– Шевцова Л. Вирусная геморрагическая болезнь кроликов / Л. Шевцова // Ветеринария сельскохозяйственных животных. - 2012. - № 11. - С. 19-20.
– Шевцова Л. И. Контроль геморрагической болезни кроликов / Л. И. Шевцова, В. И. Уласов [и др.] // Ветеринария. - 2013. - № 10. - С. 32-34.
– Хомін С.П. Діагностика деяких вірусних хвороб кролів / С.П.Хомін, В.Ю.Стефаник // Наук. вісник НАУ. – Київ, 2001. – С. 63-67.

.: Розділ: Зоологія. Тваринництво :: 1.07.2021 10.42.00 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Даня із міста: Київ :: Запитання: 45626  
Даня запитує:
Доброго дня. Література про акваріумних рибок
Наша відповідь:
Доброго дня, Даня! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Акваріумна братія : домашні улюбленці : [акваріумні риби] // Куля. — 2015. — № 8. — С. 18-19.
Калинина Н. Малыши / Н. Калинина ; рис. Л. Хайлова. — М. : Государственное издательство детской литературы Министерства просвещения РСФСР, 1959. — 71 с. : іл.
Машир Н. Аквариумные рыбки / Н. Машир // Справи сімейні. — 2013. — № 10. — С. 24-25.
Полонский А. Содержание и разведение аквариумных рыб : Справочник / А. Полонский ; ред. С. Б. Макарова. — М. : Агропромиздат, 1991. — 383 с. : іл.
Семенова Т. Гости с дальнего острова : [спостереження за поведінкою блакитних кубинських раків] / Т. Семенова ; фото автора // Юный натуралист. — 2012. — № 9. — С. 12-15.
Третьяков В. Лягушки в аквариуме : Зооуголок на дому / В. Третьяков // Наука и жизнь. — 2001. — № 7. — С.142-144.
Щербак Л. Акваріум власноруч. Догляд : власноруч / Л. Щербак // Біологія для допитливих. — 2012. — № 9. — С. 26-29.

.: Розділ: Зоологія. Тваринництво :: 8.06.2021 06.42.41 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Руслан із міста: Бровари :: Запитання: 45617  
Руслан запитує:
Енциклопедії про комах
Наша відповідь:
Доброго дня, Руслан! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Афонін М. Світ навколо нас : фотоенциклопедія : зміст. ст., яскраві іл., цікаві факти : Комахи / М. Афонін ; пер. із рос., іл. Д. С. Турбаніст ; дизайн обкл. А. М. Недял. — Київ : Кристал бук, 2019. — 47 с. : іл. — (Бібліотека школяра) (Світ навколо нас).
Афонін М. Світ навколо нас : фотоенциклопедія : зміст. ст., яскраві іл., цікаві факти : Мікросвіт / М. Афонін ; пер. із рос., іл. матеріал Д. С. Турбаніст ; дизайн обкл. А. М. Недял. — Київ : Кристал бук, 2019. — 47 с. : іл. — (Світ навколо нас) (Бібліотека школяра).
Афонін М. Світ навколо нас : фотоенциклопедія : Мікросвіт / М. Афонін ; іл. матеріал, пер. з рос. Д. С. Турбаніст ; дизайн обкл. А. М. Недял. — Київ : Кристал бук, 2018. — 47 с. : фотоіл. — (Бібліотека школяра) (Світ навколо нас).
Велика енциклопедія тварин / В. Бейко [и др.] ; пер. І. Андрущенка ; худож. А. Н. Січкар [та ін.] ; дизайнер обкл. В. А. Коротаєва. — М. : Росмэн, 2011. — 303 с. : іл.
Еліот Д. Дитяча енциклопедія / Д. Еліот, К. Кінг ; за участі С. Кроуфорд та А. Крейг ; пер. з англ. Є. Коржев ; пер. С. Литвиненко. — М. : Росмэн : Дитяча книга, 2001. — 127 с. : іл.
Комахи : 50 найвідоміших видів / пер. з англ. Н. Тучинської. — Київ : Видавнича група КМ-БУКС, 2018. — 56 с. : іл. — (Міні-енциклопедія).
Комахи : 50 найвідоміших видів : міні-енциклопедія : пер. з англ. — Київ : Компанія ОСМА, 2016. — 56 с. : іл.
Станкевич Т. Атлас тварин і рослин України / Т. Станкевич ; пер. Г. С. Тетельман ; іл. Т. А. Бринзевич, Л. А. Бутенко, М. О. Заремба [та ін.]. — Харків : Чайка, 2014. — 63 c. : іл. — (Найцікавіше про...).
Цеханська О. Енциклопедія тварин : ілюстр. енцикл. / О. Цеханська, Д. Стрєлков, ; іл. М. А. Заремби. - Х. : Ранок, 2008. - 127 с. : іл. - (Я пізнаю світ. Світ тварин).
Цеханська О. Світ тварин : Енциклопедія / О. Цеханська, Д. Стрєлков ; іл. М. А. Заремби. — Х. : Ранок, 2006. — 319 с. : іл.
Цеханська О. Світ тварин : енциклопедія / О. Цеханська, Д. Стрєлков ; іл. М. А. Заремби. — Х. : Ранок, 2008. — 319 с. : іл.
6000 фактів про все : велика ілюстр. енцикл. / Ю. Грузін [и др.]. — Х. : Ранок, 2008. — 336 с. : ілюстр. — (6000 фактів).
Шаламов Р. Тваринний світ України : енцикл. довід. : зовнішність, розміри, будова... / Р. Шаламов, О. Литовченко. — Вид. друге, випр. та допов. — Х. : Школа, 2008. — 160 с. : іл., фотоіл.

.: Розділ: Зоологія. Тваринництво :: 6.06.2021 23.49.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: Житомир :: Запитання: 45616  
Катя запитує:
Цікаві книги про динозаврів
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела інформації:
Большая детская энциклопедия Уолта Диснея : Мир вчера и сегодня. — М. : Эгмонт Россия, 2003. — 203 с. : іл. — (Хочу все знать).
Динозавры / текст И. Цибизовой ; худож. Р. Анелло и др. — М. : Махаон, 2004. — 64 с. : іл. — (Познакомься, это...).
Зав'язкін О. В. Велика книжка. Динозаври : для допитливих хлопчиків і дівчаток / О. В. Зав'язкінт ; пер. з рос. Ю. В. Жиронкіної ; іл. матеріал Д. С. Турбаніст ; дизайн обкл. А. М. Недял. — Київ : Кристал бук, 2020. — 16, [1] c. : іл. — (Велика книжка) (Світ навколо нас).
Ілюстрована енциклопедія динозаврів / уклад. Л. А. Резниченко ; пер. з рос. Н. Д. Матюх ; худож. О. Базиль та ін. — Х. : Пегас, 2004. — 111 с. : іл.
Коуен Л. Велика ілюстрована книга про динозаврів /Л. Коуен ; іл. Д. Фолі ; дизайн З. Рей ; пер. Г. Яновської. — Харків : Жорж, 2019. — 31 c. : іл. — (Час із книгою).
От тиранозавра до птеродактиля : Древ. рептилии / Сост. и науч. ред. В. Г. Бабенко ; худож. А.Бринев, С.Крускоп. — М. : ОНИКС 21 век, 2001. — 15 с. : іл. — (Моя первая энциклопедия).
Паркер, Стів. 100 фактів : Динозаври / С. Паркер ; пер. з англ. А. Мішти. — Київ : КМ-Букс, 2018. — 48 с. : іл. — (100 фактів).
Травіна І. В. Динозаври : для читання дорослими дітям / І. В. Травіна ; худож. О. О. Атучин [та ін.] ; пер. І. Андрущенка. — К. : Перо, 2011. — 95 с. : іл. — (Енциклопедія Чомучки).
Чому і тому : енцикл. для дітей дошк. віку / уклад. О. Корчагіна ; ілюстр. М. Дмитрієва [та ін.]. — К. : Перо, 2007. — 144 с. : іл.

.: Розділ: Зоологія. Тваринництво :: 6.06.2021 23.48.02 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.298645 seconds