Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 32 .:. Запитань у базі: 45520
   


Автор запитання: ВЛАДА із міста: КАХОВКА :: Запитання: 4428  
ВЛАДА запитує:
Магебурьке право. Причини винекнення та особливості станонлення. Джерела. Зміст привілеїв та органи управління. Наслідки впровадження. Помогите пожалуста с курсовой или дайте ссылку где можна это найти. Спасиба
Наша відповідь:
Доброго дня, Влада!
Ми вже підбирали Інтернет-джерела по магдебурзькому праву - дивіться відповідь на запит № 4160.
Додаткові джерела: http://www.utr.ukrintell.com.ua/article/?id=72, http://www.vesna.org.ua/txt/paskoja/grn/08.html, http://ru.wikipedia.org/wiki/Магдебургское_право

Друковані джерела:
1. Делімарський Ростислав. Самоврядування Києва за магдебурзьким правом у 15-19 століттях // Пам'ять століть. - 1999.- 2. - С.16-35.
2. Карамаш Сергій. Історія магдебурзького права в документах: Київські сторінки / Карамаш Сергій, Ляхоцький Володимир // Пам'ять століть. - 1999.- 2. - С.80-111.
3. Білоус Наталя. Київські війти XVI - першої половини XVII ст.: Магдебургія // Україна. - 1999.- 6. - С.26-27.
4. Русина О. Магдебурське право в пізньосередньовічному Києві (XY - початок XYII ст.) // Історія України. - 2001.- 6. - С.1-2.
5. Фісун Оксана. До історії київського самоврядування // Київ. - 2002.- 4-5. - С.179-185.
6. Яремчук Віталій. Магдебурське право в Острозі: європейські традиції в українському контексті / Яремчук Віталій, Бондарчук Ярослава // День. - 2004.- 28 лют. - С.7.
7. Королюк Володимир. Через терни - до людини: У цьому дослідженні ми пробуемо розповісти про етапи розвитку самоврядування від середніх віків до нинішніх часів // Голос України. - 2005.- 13 трав. - С.14-15.
8. Музиченко, Петро Павлович. Історія держави і права України: Навч. посібник: Ч. 1 / Одес. держ. ун-т; Юрид. ін-т. - Одеса: Астропринт, 1997. - 231 с.
9. Правознавство / За ред. М.Настюка. - 2-е вид. - Львів: Світ, 1995. - 271 с.
10. Українське державотворення: Невитребуваний потенціал: Словник-довідник / Мироненко, Олександр Миколайович, Ю. І. Римаренко, І. Б. Усенко, В. А. Чехович. - К.: Либідь, 1997. - 559 с. - 10000 пр. - ISBN 532500767Х : 8.60.
11. Делімарський, Ростислав Євгенович. Магдебургзьке право у Києві / Голов. ред. С.Кобець; Худож. Р.Виговський; Фото В.Бондаренка, Ю.Самеляка. - К.: Соборна Україна, 1996. - 143 с.: ілюстр.
12. Гошко, Тетяна Дмитрівна. Нариси з історії магдебурзького права в Україні, 14 - початок 17 ст. / Наук. ред. Я.Дашкевич. - Львів: Афіша, 2002. - 254 с.: фотоіл.

.: Розділ: Держава і право :: 8.12.2005 18.28.03 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оля із міста: Хмельник :: Запитання: 4427  
Оля запитує:
Основні риси права Литовсько-Руської держави: Судебник Каземира, Литовсткі статути, звичаєве право..Текст і аналіз
Наша відповідь:
1.Кудін С.Поняття кримінального штрафу за Руською Правдою та Литовським Статутом/ С.Кудін // Право України. -2000. -№ 11. - С. 141-144
2.Павлов А.Литовський статут та Магдебурзьке право: їх роль у розвитку торгівлі і митної справи на Київщині (XV-XVII ст.)/ А. Павлов // Право України. -2003. -№ 10. - С.144-148. -Бібліогр.: 8 назв
3.Віслобоков Кирил.Литовський статут та "Права, за якими судиться малоросійський народ" : (джерелознавчий аспект)/ Кирил Віслобоков // Бібліотечний вісник. -2004. -№ 2. - С. 32-35
4.Бондарук Тетяна.Західноруське право та його дослідники/ Тетяна Бондарук // Хроніка 2000. -1998. -№ 27-28. - С. 74-81
5.Кудін С.Правопорушення в Литовсько-Руській державі/ С.Кудін // Закон і бізнес. -1999. -8 травня. - С. 15
6.Єрмолаєв В.Про компетенцію представницьких органів місцевого самоврядування доби Литовсько- - Руської держави і Речі Посполитої/ В. Єрмолаєв // Вісник Академії правових наук України. -2003. -№ 1. - С. 70-79
7.Павлов А.Литовський статут та Магдебурзьке право: їх роль у розвитку торгівлі і митної справи на Київщині (XV-XVII ст.)/ А. Павлов // Право України. -2003. -№ 10. - С.144-148. -Бібліогр.: 8 назв
8.Каманин И.Уставные земские грамоты литовско-русского государства. Иследование кандидата прав Михаила Ясинского, удостоенное юридическим факультетом университета св. Владимира золотой медали и премии Н. И. Пирогова. Киев. 1889 г.: Библиография/ И. Каманин // Киевская старина. -1889. -№ 8 . - С. 559-564
9.Трифонов, Сергій.Правове регулювання спадкування в Українських землях за русько-литовським правом ХІV-перша половина XVI ст./ Сергій Трифонов // Підприємництво, господарство і право. -2005. -№ 11. - С. 86-89
10.Лащенко, Ростислав Митрофанович. Лекції по історії українського права/ Ростислав Митрофанович. Лащенко,; Ростислав Лащенко. -К.: Україна, 1998. -253,[2] с.: іл.. -Пер.вид.: . -ISBN 966-524-052--8
Законодательные акты Великого княжества Литовского XV - XVI вв./ Подг. к печати Н. И. Яковкин; Ленинградский гос. ун-т им. А. С. Бубнова. Исторический фак-т. -Л.: Соцэкгиз, 1936. -152,[4] с. -Объяснит. словарь: с. 145-153
11.Любавский М.К.Литовско-русский сейм. - М.,1900.
12.Любавский М.К. Очерки истории Литовско-Русского государства до Люблинской унии включительно. - М.,1915.
13.Максимейко Н.А. Источники уголовных законов Литовского статута. - К.,1894.
14.Лаппо И.И. Литовский статут в Московском переводе-редакции.-Юрьев,1916.
15.Пичета В.И. Белоруссия и Литва XV-XVI вв..- М.,1961.
16.Временник императорского общества истории и Древностей Российских. - Кн.18,19,23. - М.,1854-55.
17.Статут Великого княжества Литовского 1529 г. - Минск, 1960.

----------------------------------------

.: Розділ: Держава і право :: 8.12.2005 17.51.08 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юрий із міста: Одесса :: Запитання: 4401  
Юрий запитує:
Здравствуйте! Прошу помочь мне найти материал к дипломной работе "Расследование убийства связанное с завладением жилья потерпевшего". Спасибо!
Наша відповідь:
Юрий! Предлагаем посмотреть следующие источники:
http://www.kursovik.net/referat/150037.html?kursovikcom=87957b60ae70898b400c97ce1269abe
http://www.hse.ru/infopage/persona/t/tolpekin_k_a....
http://tarasei.narod.ru/avtoref/av8.htm
http://law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1115808
http://www.hse.ru/infopage/persona/t/tolpekin_k_a.htm
http://antenna.com.ua/stat.php?044317
http://library.shu.ru/pdf/shink03.pdf
http://cyber-crimes.ru/library/chapters/?ID=Posob_Dla_Sled
http://shop.piter.com/display.phtml?pattern
http://www.zrpress.ru/96/051/PROK.HTM
http://nadzor.pk.ru/analit/show_m.php?id
http://tribuna.com.ua/print/news/2004/04/15/4673.html
http://www.cry.ru/text.shtml?199907/19990727134418.inc
http://www.trkukr.tv/news/criminal/2004/04/17/115
http://biz.km.ua/index.php3?ct2=detail&nid=4738&ct=bnews&lang=R
http://www.bukvi.ru/stat/stat227.html
http://arw.asu.ru/~sokol/server/resours/reports.html
http://www.podrobnosti.ua/chronicle/ru/60591/
http://gazetanabat.narod.ru/2003.08/2003.08.27/kuchma_od_pr.htm
Волынский, В.А. Расследование преступлений, связанных с незаконным завладением жилья граждан // Проблемы предварительного следствия и дознания. - М., 1996 . - С. 74-82 .
Попов С.И. Выявление и раскрытие умышленных убийств, связанных с приватизацией жилья //Проблемы борьбы с преступностью в современных условиях: Материалы междунар. науч.-практ. конф. (24-26 мая 1995 г.). Ч.3.-Иркутск:ИВШ МВД России,1995.-С.47-50.

.: Розділ: Держава і право :: 6.12.2005 11.59.34 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Іра із міста: Київ :: Запитання: 4385  
Іра запитує:
Допоможіть, будь ласка, знайти відповідь на питання:Норма права і її структура. Види норм права.
Наша відповідь:
Шановна Іра! В запропонованій Вам літературі достатньо матеріалу для того, щоб вивчити і відповісти на необхідне питання. Успіху Вам!


1. Юридична енциклопедія : В 6 т./ НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецькогоа; Ред. кол.: Ю.С.Шемшученко (гол. ред.) та ін.. -К.: Укр. енциклопедія, 1998- -
Т.4: Н-П. -2002. -717
Норма права-С.189-190

2.Алексеев, Сергей Сергеевич
Общая теория права: Курс в 2-х т./ Сергей Сергеевич Алексеев. -М.: Юрид. лит., 1981 -
Т.2. -1982. -359 с. -Предм. указ.: с. 354-359

3.Скакун, Ольга Федорівна
Теорія держави і права: Підручник/ Ольга Скакун,; Пер. з рос. С. О. Бураковський; М-во внутрішніх справ України, Нац. ун-т внутрішніх справ. -Харків: Консум, 2001. -655 с.
Норми права- С.260-293, 404-414

4.Кравчук, Микола Володимирович
Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навч. посібник для підгот. до держ. іспитів/ Микола Кравчук,; М-во освіти і науки України, Юрид. ін-т Терноп. акад. нар. госп.. -3-тє вид., змін. і доп.. -Тернопіль: Карт-бланш, 2002. -243,[4] с. -Бібліогр. с. 227-243

Відмінність норми права від інших соціальних норм-С.119-120
Норми права; поняття, ознаки та їх класифікація-С.123-126
Структура норм права-С.126-128

5. Загальна теорія держави і права: Навчальний посібник для вузів/ За ред. М. В. Цвік, В. Д. Ткаченко, О. В. Петришин; М-о освіти і науки України, Нац. юридична академія України ім. Ярослава Мудрого . -Х.: Право, 2002. -427,[2] с
норми права-С.279-293

6.Кельман, Михайло Степанович
Загальна теорія права (з схемами, кросвордами, тестами): Підручник/ Михайло Кельман, Олександр Мурашин,; Авт.передм. Анатолій Колодій,; Нац. академія внутрішніх справ України. -К.: Кондор, 2002. -353
Норми права та інші соціальні норми-С.38-61

7.Загальна теорія держави і права: Навчальний посібник.-К.: Юрінком Інтер, 1998.-313 С.
Норми права-С.145-159.

.: Розділ: Держава і право :: 5.12.2005 12.11.45 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Алекс із міста: кривой рог :: Запитання: 4382  
Алекс запитує:
здравствуйте.лодскажите,где в сети можна скачать все кодексы украины-очень нужен КЗОТ.Спасибо.
Наша відповідь:
Здравствуйте! Все кодексы Украины в актуальной на сегодняшний день редакции смотрите на сайте Верховной Рады, в базе "Законодавство України". КЗОТ найдете в рубрике "Популярні документи":
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?user=d

.: Розділ: Держава і право :: 5.12.2005 08.04.26 :.
.: Херсонская областная библиотека для детей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.650104 seconds