Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45832
   


Автор запитання: Тетяна із міста: Львів :: Запитання: 46127  
Тетяна запитує:
Доброго дня! Мені потрібна література про образи природи і людини в творчості сучасних художників (ХХ-ХХI ст).
Наша відповідь:
Добрий день, Тетяно! Перегляньте таку літературу:
Борейко В. Е. Художники дикой природы / В. Е. Борейко ; Киевский эколого-культурный центр. — Киев : [б.и.], 2005. — 224 с. — (Серия «Охрана дикой природы» ; вып. 48).
Булат В. «Пейзаж на морському узбережжі» Давида Бурлюка повернувся на Сумщину, батьківщину художника [Електронний ресурс] / В. Булат // Віче. — 2013. — № 13. — С. 70. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/viche_2013_13_36.
Золотухина Н. А. Пейзаж в творчестве крымских художников XX века : учеб. пособие / Н. А. Золотухина; РВУЗ «Крым. инженер.-пед. ун-т». — Симф. : Ариал, 2011. — 145 c.
Кабаченко В. П. Пейзажне втілення природних особливостей чорноморського степу [Електронний ресурс] / В. П. Кабаченко // Художня культура. Актуальні проблеми. — 2020. — Вип. 16(2). — С. 135-139. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/khud_kult_2020_16(2)__18
Каспарі О. П. Відображення образів природи у тематичній картині 1950 – 1980-х рр. На матеріалі творів художників Луганщини [Електронний ресурс] / О. П. Каспарі // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. — 2012. — № 3. — С. 58-63. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2012_3_17.
Луковська О. І. Мотиви природи у творчості львівських художників ткацтва другої половини ХХ ст. [Електронний ресурс] / О. І. Луковська // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. — 2007. — № 10. — С. 65-68. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2007_10_9.
Немцова В. С. Пейзажний живопис Петра Левченка [Електронний ресурс] / В. С. Немцова // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. — 2007. — № 2. — С. 100-108. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2007_2_12.
Николай Андреевич Шелюто. Заслуженный деятель искусств Украины (1906 — 1984) : [альбом] / сост.: А. Н. Шелюто, Т. В. Басанец. — Киев : Оранта, 2008. — 300 c.
Осадца М. З. Міська тематика в пейзажному малярстві Станіславщини 50-60-х років ХХ століття: культурологічний аспект [Електронний ресурс] / М. З. Осадца // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. — 2014. — Вип. 20(2). — С. 135-139. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uk_msshr_2014_20(2)__36.
Павлова Т. В. Художньо-стилістичні напрямки в українському пейзажі І третини ХХ ст. (харківське мистецьке коло) [Електронний ресурс] / Т. В. Павлова // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. — 2012. — № 7. — С. 115-117. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2012_7_28.
Петрова О. Природа творчої діяльності: Чуттєве сприйняття світу художником як світоглядна подія [Електронний ресурс] / О. Петрова // Сучасні проблеми художньої освіти в Україні. — 2013. — Вип. 8. — С. 185-187. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spkho_2013_8_14.
Соколюк Л. Д. «Лісова пісня» Лесі Українки в ілюстраціях та оформленні Олени Сахновської / Л. Д. Соколюк // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — Харків, 2002. — № 1. — С. 67-71.
Соколюк Л. Д. Пленерна традиція та її регіональні особливості в українському пейзажі (1920–1940-і рр.) [Електронний ресурс] / Л. Д. Соколюк, О. В. Чурсін // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. — 2014. — № 8. — С. 85-96. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2014_8_18.
Ткачук С. І. Владислав Галімський — український художник, пейзажист, педагог [Електронний ресурс] / С. І. Ткачук // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. — 2015. — № 1. — С. 114-117. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2015_1_23.
Урсу Н. Міський пейзаж у творчості сучасних митців Кам’янеччини [Електронний ресурс] / Н. Урсу // Сучасне мистецтво. — 2010. — Вип. 7. — С. 333-338. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/S_myst_2010_7_30.
Юзефчик О. Л. Смислово-пізнавальна сутність художньої традиції / О. Л. Юзефчик // Пробл. гуманіт. наук. — 1999. — Вип. 3. — С. 125-133.

.: Розділ: Образотворче мистецтво :: 10.12.2021 03.47.09 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Яна із міста: Київ :: Запитання: 46079  
Яна запитує:
Доброго дня! мені потрібна інформація за темою "Моделювання систем візуальної інформації". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Яно! Перегляньте наступні джерела:
Рубцов А. Л. Дизайн систем візуальної орієнтації міського середовища / А. Л. Рубцов, В. О. Свірко, О. В. Чемакіна ; Нац. авіац. ун-т // Міське середовище: ХХІ сторіччя. Архітектура. Будівництво. Дизайн : тези доповідей ІІІ Міжнар. наук.-практ. конгресу. м. Київ, 2018 р. – 2018. - С. 185-187.
Дизайн систем візуальної інформації [Електронний ресурс] : посіб. / за заг. ред. В. О. Свірки. – Київ : УкрНДІ ДЕ, 2017. - 191 с. - Режим доступу: https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/38013/2/3 Електрон-посібник Дизайн СВІ-конвертирован.pdf.
Колесник Я. Моделі та моделювання. Аналіз та візуалізація даних [Електронний ресурс] / Я. Колесник // Інформаційне суспільство : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://sites.google.com/site/informacijnesuspilstvo26/modeli-ta-modeluvanna-analiz-ta-vizualizacia-danih. - Назва з екрана.
Чемакіна О. В. Моделювання систем візуальної інформації в середовищі транспортних центрів [Електронний ресурс] / О. В. Чемакіна, Л. Р. Гнатюк // Теорія і практика дизайну. Дизайн архітектурного середовища : зб. наук. пр. - 2019. - Вип. 19. - С. 77-87. - Режим доступу: https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/Design/article/view/14374/20535.
Чемакіна О. В. Дизайнерська діяльність: системи візуальної інформації / О. В. Чемакіна, А. Л. Рубцов, В. О. Свірко, О. П. Олійник. – Київ : УкрНДІ ДЕ, 2017. – 191 с.

.: Розділ: Образотворче мистецтво :: 30.11.2021 08.52.02 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Львів :: Запитання: 46071  
Тетяна запитує:
Доброго дня. Підберіть, будь ласка, літературу на тему "Людина і природа в урбаністичному просторі". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Урбаністичні тенденції сучасної України
https://uaculture.org/texts/urbanistychni-tendencziyi-suchasnoyi-ukrayiny/
Ключові тренди в організації міського простору для роботи та відпочинку
https://eba.com.ua/klyuchovi-trendy-v-organizatsiyi-miskogo-prostoru-dlya-roboty-ta-vidpochynku/
Урбаністичні перспективи і свобода сучасної людини
http://visnik.knute.edu.ua/files/2015/03_2/7.pdf
Розміщення і структура ландшафтно-рекреаційної зони міста
http://eprints.kname.edu.ua/41622/1/2015 2Н пособие Безлюбченко.pdf
Принципи ландшафтної організації відкритих громадських просторів
https://vestnik-construction.com.ua/images/pdf/2_96_2019_t2/30.pdf
Використання контейнерного озеленення в ландшафтному дизайні сучасного міста
https://agro.snau.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/1_Контейнерні-рослини.pdf
Біофільний дизайн: повернення до природи
https://sad.ukr.bio/ua/articles/10506/
https://ua.interfax.com.ua/news/blog/760577.html
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/12/8.pdf
Як побудувати розумне місто?
https://hmarochos.kiev.ua/2014/10/01/yak-pobuduvati-rozumne-misto-chastina-1/
https://hmarochos.kiev.ua/2014/11/10/yak-pobuduvati-rozumne-misto-chastina-2/
https://ua.boell.org/uk/vsi-publikaciyi-z-urbanistiki
15 найкращих урбаністичних проєктів десятиліття в Україні
https://hmarochos.kiev.ua/2020/12/30/15-najkrashhyh-urbanistychnyh-proyektiv-desyatylittya-v-ukrayini/
Урбаністична Україна: в епіцентрі просторових змін
http://www.geokyiv.org/pdf/Urban_Ukraine.pdf

.: Розділ: Образотворче мистецтво :: 28.11.2021 22.56.29 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Яна із міста: Бориспіль :: Запитання: 45895  
Яна запитує:
Добрий день. Цікавить література про Тетяну Нилівну Яблонську. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Яно! Перегляньте такі джерела:
Кожукало Н. «А доля їхня – доля України...» : поетично-музично-художній вернісаж про знаних і незнаних талановитих українок-берегинь / Н. Кожукало // Зарубіжна література в школах України. — 2017. — № 3. — С. 60-64.
Коновалова О. В. Історіографія художньої діяльності Тетяни Яблонської [Електронний ресурс] / О. В. Коновалова, І. В. Ситник // Молодий вчений. — 2020. — № 5(1). — С. 59-65. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2020_5(1)__15.
Мамаєва К. Яблонська і час (у тіні минаючої епохи) : мистецька спадщина / К. Мамаєва // Образотворче мистецтво. — 2017. — № 2. — С. 52-55.
Павельчук І. Традиції українського народного мистецтва в живописних композиціях Тетяни Яблонської [Електронний ресурс] / І. Павельчук // Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. — 2012. — Вип. 4. — С. 106-113. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmpmn_2012_4_38.
Писаренко С. Гаяне Атаян: «Шкода, що мама не дожила до щасливого часу, коли побачила світ ця розкішна книга «Тетяна Яблонська» [Електронний ресурс] / С. Писаренко // Віче. — 2010. — № 3. — С. 65-67. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/viche_2010_3_25.
Саврук Л. М. Жінки в історії українського мистецтва : (виховний захід) : виховання навчання / Л. М. Саврук // Мистецтво в школі (музика, образотворче мистецтво, художня культура). — 2018. — № 3. — С. 27-31.
Супрун І. Хлібом славиться земля : урок образотворчого мистецтва в 6-му класі / І. Супрун // Шкільний світ. — 2019. — № 20. — Образотворче мистецтво. — 2019. — № 10. — С. 1-8.
Яблонська Тетяна Нилівна. Книга, яку знищили : [худож. реконструкція альбому «Тетяна Яблонська» 1969 р. з віршами І. Драча : до 100-річчя від дня народж. видат. укр. живописця Т. Яблонської] / Тетяна Нилівна Яблонська, [вступ. ст. та вірші] Іван Драч. — Київ : Мистецтво, 2018. — [56] с. : портр., репрод.
Яблонська Тетяна Нилівна. Тетяна Яблонська. : щоденники, спогади, роздуми / [упоряд. Г. Атаян, І. Зайцева ; фото І. Окуневський, В. Сокур, М. Іванов ; пер. укр. Н. Самрук, А. Палагнюк]. — Київ : Родовід, 2020. — 579 с. : іл.

.: Розділ: Образотворче мистецтво :: 1.10.2021 10.40.57 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Костя із міста: Бровари :: Запитання: 45821  
Костя запитує:
Мені потрібна література про український костюм. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Костя! Перегляньте наступні джерела:
Гаврильченко Т. В. Вишивка. Малювання зразків орнаменту для вишивання деталей українського костюма : ("Мистецтво", 4-й клас) : [конспект уроку] / Т. В. Гаврильченко // Мистецтво в шк. (музика, образотворче мистецтво, художня культура). - 2013. - № 8. - С. 12-13.
Ганейзер Г. Е. Река в пустыне / Г. Е. Ганейзер ; рис. А. Кондратьева. - М. : Дет. лит., 1972. - 288 с. : іл.
Кара-Васильєва Т. Історія української вишивки [Образотворчий матеріал] : книга-альбом / Т. Кара-Васильєва. - Київ : Мистецтво, 2008. - 463 с. : іл., фотогр.
Орлова Є. Український костюм - душа народу / Є. Орлова // Мистецтво в шк. (музика, образотворче мистецтво, художня культура). - 2009. - № 4. - С. 14-20, вкладка. - С. 1-4.
Приходченко К. Український костюм - частка народної історії : матер. для позакл. заходу / К. Приходченко // Укр. мова та літ. (Шк. світ). - 2009. - № 45-46. - С. 25-42.
Слідзевська К. А. Історія національного костюма : [український одяг] / К. А. Слідзевська // Мистецтво в шк. (музика, образотворче мистецтво, художня культура). - 2012. - № 5. - С. 25-28.
Історичні та культурні особливості національного українського одягу [Електронний ресурс] // Etnoxata.com.ua : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://etnoxata.com.ua/statti/traditsiji/istoricheskie-i-kulturnye-osobennosti-natsionalnoj-ukrainskoj-odezhdy/. - Назва з екрана.
Регіональні відмінності в загальному національному стилі українського одягу [Електронний ресурс] // Etnoxata.com.ua : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://etnoxata.com.ua/statti/traditsiji/regionalni-vidminnosti-v-zagalnomu-natsionalnomu-stili-ukrajinskogo-odjagu/. - Назва з екрана.
Український національний одяг: від історії до сучасності [Електронний ресурс] // Vzhe-vzhe.com : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://vzhe-vzhe.com/blog/ukrainian-national-clothes/. - Назва з екрана.

.: Розділ: Образотворче мистецтво :: 13.09.2021 12.18.07 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.187138 seconds