Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45805
   


Автор запитання: Лариса із міста: Київ :: Запитання: 45056  
Лариса запитує:
Допоможіть знайти літературу про пропорції людини, пластичну анатомію людини. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ларисо! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Андрейканіч А. І. Курс пластичної анатомії людини : навч. посіб. / А. І. Андрейканіч. - Чернівці : Букрек, 2010. - 125 c.
Баммес Г. Изображение фигуры человека : пособ. для художников,преподавателей и учащихся / Г. Баммес. - М. : Сварог и К, 1999. - 336 с.
Беляева С. Е. Спецрисунок и художественная графика : учебник / С. Е. Беляева, Е. А. Розанов. - 2-е изд., испр. - М. : Академия, 2007. - 236 с. : ил., цв.ил. - (Среднее профессиональное образование. Легкая промышленность).
Голубець О. М. Між свободою і тоталітаризмом / О. М. Голубець // Мистецьке середовище Львова другої половини XX ст. — Львів, 2001. — С. 38.
Кирцер Ю. М. Рисунок и живопись : учеб. пособие / Ю. М. Кирцер. - 6-е изд., стереотип. - М. : Высш. шк., 2005. - 272 с.
Клебер Г. Полный курс рисунка обнаженной натуры : учебник для вузов / Клебер Г. - М. : АСТ, 2000. - 120с. : ил. - (Энциклопедия художника).
Колесніков В. Г. Рисунок : навч. посіб. / В. Г. Колесніков, М. В. Осипчук, О. П. Басанець ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. - Київ, 2008. - 156 c.
Кузьменко Г. Пропорції постаті людини / Г. Кузьменко, І. Нестерчук // Мистецтво та освіта. - 2007. - № 3. - С. 46-50.
Кузнецов А. Ю. Атлас анатомии человека для художников / А. Ю. Кузнецов. - Ростов-н/Д. : Феникс, 2002. - 160 с. - (Школа изобразительных искусств).
Ли Н. Г. Основы учебного академического рисунка : учебник / Н. Г. Ли. - М. : Эксмо, 2008. - 480 с.
Музика Ф. В. Анатомія людини : навч. посіб. / Музика Ф. В., Гриньків М. Я., Куцериб Т. М. - Львів : ЛДУФК, 2014.-360 с.
Основи зображувального мистецтва : курс лекцій для підготовки фахівців напряму 0202 "Мистецтво" спеціальності 8.020210 "Дизайн" спеціалізації 7.0202.10.04 освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр денної форми навчання / упор. Л. Г. Бондаренко. - Київ : КНУТД, 2006. - 29 с.
Рибін С. В. Використання стародавніх методів побудови пропорції тіла людини у сучасному навчальному процесі / С. В. Рибін // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. - 2002. - № 10. - С. 54-59.
Рибін С. В. "Золотий перетин" і його місце у вивченні пропорцій тіла людини / С. В. Рибін // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. - 2002. - № 11. - С. 31-36.
Ростовцев Н. Н. Академический рисунок : [учебн. для студ. худож.-граф. фак. пед. ин-тов] / Н. Н. Ростовцев ; [ред. Е. А. Комарова]. - Изд. 2-е, доп. и перераб. - М. : Просвещение, 1984. - 240 с.
Чиварди Д. Рисунок. Человеческое тело : анатомия, морфология, пластика / Д. Чиварди ; пер. Г. И. Семенова. – М. : ЭКСМО, 2005. - 111, [1] с.
Шеппард Д. Обнаженная натура. Искусство рисования человеческого тела / Д. Шеппард ; пер. с англ. С. Ананин. - 2-е изд. - М. : Попурри, 2003. - 144с. : ил. - (Школа рисования).
Шилімова-Ганзенко Л. Мета, завдання і техніка виконання начерків та зарисовок / Л. Шилімова-Ганзенко // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. - 2004. - № 6. - С. 84-89.
Красний Е. Малювання фігури людини. Основні пропорції тіла [Електронний ресурс] Е. Красний // Youtube.com : відеохостинг. – Електронні дані. - Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=D87Z0x8hiR4. – Назва з екрана.
Кудрявцева Н. В. Метод визначення морфологічного опису найбільш поширених типів фігури людини у досліджуваній вибірці аналітичним шляхом [Електронний ресурс] / Н. В. Кудрявцева // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Серія : Технічні науки. - 2013. - № 6. - С. 101-108. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vchnu_tekh_2013_6_23.pdf.
Основные пропорции фигуры человека [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://abc.vvsu.ru/Books/risunok/page0003.asp.
Роготченко О. Пластична анатомія у контексті розвитку сучасної вітчизняної образотворчості [Електронний ресурс] / О. Роготченко // Мистецтво, історія, сучасність, теорія : Зб. наук. праць з мистецтвознавства і культурології. - Київ, 2012. - Вип. 8. — С 279-303. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Mist_2012_8_27.pdf.

.: Розділ: Образотворче мистецтво :: 23.12.2020 09.57.53 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Яна із міста: Київ :: Запитання: 44948  
Яна запитує:
Доброго дня! Підберіть літературу за темою "Знакова система в графічному дизайні". Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Яно! Інформацію за Вашою темою шукайте Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за номером запитання – 41454. Крім того, перегляньте даний підручник: Дизайн систем візуальної інформації [Електронний ресурс] : посіб. / за заг. ред. В. О. Свірки. – Київ : УкрНДІ ДЕ, 2017. - 191 с. - Режим доступу: https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/38013/2/3 Електрон-посібник Дизайн СВІ-конвертирован.pdf.

.: Розділ: Образотворче мистецтво :: 30.11.2020 16.30.27 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Київ :: Запитання: 44912  
Катерина запитує:
Доброго дня. Підберіть літературу про Приймаченко. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Байкєніч Г. [Добірка матеріалів про історичні події січня, Українську Революцію, Акт злуки УНР і ЗУНР, про Другу Світову війну, видатних державних і культурних діячів України та ін.] : тематична вкладка / Г. Байкєніч, О. Охрімчук // Позакласний час. — 2017. — № 12. — Школа патріота. — С. 1-48.
Барви Марії Примаченко // Чумацький шлях. — 2016. — № 1. — С. 8-13.
Екскурсійне бюро запрошує : [добірка матеріалів] // Розкажіть онуку. — 2018. — № 12. — С. 5-18.
Журба К. Взаємодія сім'ї і школи у вихованні гідної людини : тренінги та виховні заходи для батьків і дітей : [добірка матеріалів] / К. Журба // Шкільний світ. — 2013. — № 18. — С. 4-37.
Задорожна, Олена. Календар знаменних і пам'ятних дат : (січень 2019 р.) : календар / Задорожна, Олена // Шкільний бібліотечно-інформаційний центр. — 2018. — № 12. — С. 44-45. — Дод. до ст. на диску: ШБІЦ. Бібліотечна робота. — 2018. — № 12.
Знайди відмінності : [картина Марії Примаченко "Коник співає, мов на скрипочці грає"] // Малятко. — 2019. — № 1. — С. 9 .
Казковий живопис : до 105-річчя від дня народження М. О. Примаченко (1909-1997) // Календар знаменних і пам'ятних дат. – Київ, 2013. — № 1, 2014. — С. 36-43.
Корнійчук І. В. Художня спадщина України : (виховна година для учнів 7-8-х класів) / І. В. Корнійчук // Мистецтво в школі (музика, образотворче мистецтво, художня культура). — 2018. — № 5. — С. 32-35.
Кравцова Н. Соняшник — квітка сонця : рослинні символи в сучасній українській геральдиці / Н. Кравцова // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). — 2019. — № 10. — С. 16-31.
Лозінська Т. Анімалістичний жанр у живописі: знайомство з творчістю М. Приймаченко : 6 кл. / Т. Лозінська // Шкільний світ. — 2014. — № 2. — Образотворче мистецтво. — 2014. — № 1. — С. 16-20.
Марія Примаченко (Приймаченко) [Образотворчий матеріал] = Maria Prymachenko : мистец. альб. / Національна спілка майстрів народного мистецтва України ; Музей українського народного декоративного мистецтва ; упоряд., вступ. ст. Є. Шевченко, О. Шестакова ; пер. англ. мовою І. Пошивайло ; світлини: Є. Шевченко, С. Вовк, О. Росторопа. — Київ : Народні джерела, 2008. — 287 с. : [1] портр., репрод.
Мельник Х. Життя Марії Приймаченко в 10 фактах : 12 січня видатній художниці виповнилося б 110 років / Х. Мельник // Літературна Україна. — 2019. — 19 січ. — С. 7.
Ми пишаємося вами // Стежка. — 2013. — № 19. — С. 14-15.
Мистецтво вічне! : бібліотекар — вихователю : [добірка сценаріїв] // Шкільна бібліотека. — 2014. — № 11. — С. 69-84.
Могила Т. Б. Дивовижний світ Марії Приймаченко : презентація / Т. Б. Могила // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2018. — № 8. — С. 113-122.
Пономаренко О. Образи чудернацьких звірів і прадерева в декоративному живописі Марії Приймаченко : світ мистецтва / О. Пономаренко // Українська мова й література в сучасній школі. — 2013. — № 2. — С. 70-71, 3-я с. обкл.
Саврук Л. М. Жінки в історії українського мистецтва : (виховний захід) : виховання навчання / Л. М. Саврук // Мистецтво в школі (музика, образотворче мистецтво, художня культура). — 2018. — № 3. — С. 27-31.

.: Розділ: Образотворче мистецтво :: 23.11.2020 07.03.49 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Діана із міста: Львів :: Запитання: 44784  
Діана запитує:
Добрий день, допоможіть підібрати літературу до курсової роботи на тему: "Розширення художньо-естетичного досвіду молодших школярів при ознайомленні з мистецтвом скульптури"
Наша відповідь:
Добрий день, Діано! Радимо Вам опрацювати такі джерела інформації:
Бойко Н. Розвиток творчих здібностей молодших школярів засобами образотворчого мистецтва [Електронний ресурс] / Н. Бойко // Таврійський вісник освіти. — 2013. — № 4. — С. 117-121. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2013_4_23.
Дишловенко Л. Розвиток творчих здібностей молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва [Електронний ресурс] / Л. Дишловенко // Таврійський вісник освіти. — 2016. — № 3. — С. 80-85. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2016_3_16.
Зміст зображувальної діяльності молодших школярів [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/zmist-zobrazuvalnoi-dialnosti-molodsih-skolariv-24896.html. — Дата звернення : 23.10.2020.
Ковальова В. Розвиток творчої особистості молодшого школяра в умовах компетентнісно орієнтованої освіти : новітні технології в освіті / В. Ковальова // Початкова школа. — 2018. — № 2. — С. 1-3.
Конспект уроку "Скульптура та її види" [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/konspekt-uroku-skulptura-ta-ii-vidi-151416.html. — Дата звернення : 23.10.2020.
Лихвар В. Розвиток художньо-творчого потенціалу молодших школярів у процесі образотворчої діяльності [Електронний ресурс] / В. Лихвар, І. Лихвар // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. — 2010. — № 1. — С. 131-134. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2010_1_33.
Малицька О. Композиція на уроках образотворчого мистецтва в початковій школі / О. Малицька // Мистецтво та освіта. — 2017. — № 3. — С. 28-33.
Москалюк А. Вплив предметів художньо-естетичного циклу на емоційно-естетичний розвиток молодших школярів [Електронний ресурс] / А. Москалюк // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка . — 2012. — Вип. 66. — С. 185-188. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDU_2012_66_43.
Посібник «Скульптура» [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/posibnik-skulptura-70222.html. — Дата звернення : 23.10.2020.
Презентація "Уроки скульптури у студії образотворчого мистецтва" [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/prezentacia-uroki-skulpturi-u-studii-obrazotvorcogo-mistectva-159569.html. — Дата звернення : 23.10.2020.
Художньо-естетичний розвиток молодших школярів [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/hudozno-esteticnij-rozvitok-molodsih-skolariv-235386.html. — Дата звернення : 23.10.2020.

.: Розділ: Образотворче мистецтво :: 22.10.2020 15.08.29 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліна із міста: Київ :: Запитання: 44720  
Аліна запитує:
Підберіть літературу до реферату за темою: Мистецтво постмодернізму І. Смичека. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Аліно! Перегляньте наступні джерела:
Куманський Б. Ігор Смичек: той, хто назву місту / Б. Куманський // Образотворче мистецтво. - 2019. - N 3. - С. 52-55.
Кіровоградські художники: Ігор Смичек [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://stepup.press/relax/item/602-kirovogradski-khudozhniki-igor-smichek.
Тосіч Д. Принципи декоративності в живописі Ігоря Смичека [Електронний ресурс] / Д. Тосіч. - Режим доступу: https://www.osnukinmuseum.kr.ua/ach.2018-15.pdf.
Художні лабіринти Ігоря Смичека [Електронний ресурс] : виставка творів художника,9.10.2015 р. // Художньо-меморіальний музей імені Богдана Хмельницького : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: prostir.museum/ua/post/35810. - Назваз екрана.

.: Розділ: Образотворче мистецтво :: 23.09.2020 13.43.16 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.277025 seconds