Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 31 .:. Запитань у базі: 43504
   


Автор запитання: Анна із міста: Рівне :: Запитання: 34942  
Анна запитує:
Доброго дня!Як регулюється рух найпростіших одноклітинних тварин?Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня! Для пошуку відповіді на запитання пропонуємо скористатися наступними джерелами (окремі тексти наводяться):
Пересування одноклітинних здійснюється за допомогою органел руху (несправжні ніжки, або псевдоподії, джгутики і війки).
Рух здійснюється за допомогою органел руху, які являють собою вирости цитоплазми клітин: псевдоподій — амебоїдний, джгутиків — джгутиковий та війок — війчастий.
Подразливість виявляється у вигляді таксисів — рухових реакцій на дію подразників, які проявляються за напрямком до джерела подразнення (позитивний фототаксис — в евглени зеленої) або у протилежний бік (негативний хемотаксис — в інфузорії-туфельки). Реалізується подразливість за допомогою органел руху.
До найпростіших належать одноклітинні мікроскопічні організми. Тіло має оболонку, цитоплазму, ядро. У процесі еволюції пройшло збільшення кількості ядер, у війчастих з'явились два ядра: вегетативне – макронуклеус та генеративне – мікронуклеус. Диференціювалася цитоплазма, внаслідок чого з'явились органоїди з суто специфічними функціями: травною (травні вакуолі, цитостом, цитофаринкс, порошиця), видільною (скоротливі вакуолі), руховою (війки, джгутики, псевдоніжки). Органоїди руху поділяють на дві категорії: постійні і тимчасові – псевдоніжки. Джгутики можуть з'єднуватися й утворювати лорикули, при злитті війок з'являються цири, зокрема утворюються сильні рухові апарати – мембрани, ундулюючі мембрани.
Для найпростіших притаманні таксиси. Здатність відповідати на подразнення проявляється рухом до подразника – позитивний таксис, а рухом від подразника – негативний таксис. За типом подразника розрізняють хемотаксис, фототаксис, термотаксис, тигмотаксис. Таксиси сприяють вибірковому проникненню паразитичних форм у специфічні середовища (спиномозгова рідина, клітини шкіри, печінки, селезінки, еритроцити).
Органелами руху і захоплення їжі на всіх етапах еволюції саркодових залишаються псевдоподії. – Режим доступу:
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/med_biologia/classes_stud/uk/med/biol/ptn/Протозоологія/2_курс/Тема 01.htm
***
Мікротрубочки — це відносно жорсткі елементи, які часто виконують роль цитоскелета, вони фіксують певне положення в клітині різних органел. Взаємодіючи з мікрофіламентами, мікротрубочки забезпечують рух найпростіших.
Найпростіші містять фібрилярні структури - мікрофіламенти, що викликають скорочення тіла або окремих його частин, а також беруть участь у поділі, та мікротрубочки, які виконують роль цитоскелета, фіксують певне положення в клітині різних органел. Взаємодіючи з мікрофіламентами, мікротрубочки забезпечують рух одноклітинних.
Переважна більшість найпростіших має здатність рухатися. Так, амеби переміщаються за допомогою тимчасових випинів цитоплазми - псевдоніжок (псевдоподій) із швидкістю 1 см/год. Значно швидше рухаються тваринки, які мають джгутики та війки. Джгутики довші від війок, їх буває від одного до кількох сотень, війок - до 15 тис. Евглена зелена за допомогою джгутика рухається зі швидкістю 14 мм/хв., а інфузорія туфелька, органоїдами руху якої є війки, - 15 см/хв.
Для найпростіших характерна подразливість, тобто здатність сприймати впливи навколишнього середовища і певним чином відповідати на них. Здебільшого подразнення середовища сприймаються всім організмом. У джгутикових на передньому кінці тіла знаходиться «очко»-стигма (гр. stigma - «пляма»), яке реагує на світло. У деяких інфузорій виявлені органоїди рівноваги - статоцисти (гр. states - «стоячий»), які мають вигляд міхурців із кришталиками всередині.
На подразнення найпростіші відповідають руховими реакціями - таксисами, які бувають позитивними (рух до подразника) і негативними (рух від подразника). Залежно від характеру подразника розрізняють реакції на хімічні подразнення - хемотаксиси, світлові - фототаксиси, температурні - термотаксиси, електричні - гальванотаксиси та ін. Наприклад, якщо в краплинку води, де знаходяться інфузорії туфельки, внести кришталик солі, то вони рухаються від нього (негативний хемотаксис). Розсіяне світло приваблює евглену зелену (позитивний фототаксис). – Режим доступу:
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/med_biologia/classes_stud/uk/med/biol/ptn/зоологія/1 курс/тема 01.htm
***
До найбільш високоорганізованих одноклітинних тварин нале­жать інфузорії. Органоїдами руху в них є війки, тіло вкрите міц­ною еластичною оболонкою, яка надає йому постійної форми.
У більшості інфузорій два ядра: велике й мале. Велике ядро — ве­гетативне — регулює процеси руху, живлення, виділення, а також нестатеве розмноження, що здійснюється поперечним поділом клітини навпіл. Мале ядро — генеративне, воно виконує важливу функцію у статевому процесі.
Найпростішим властива подразливість, яка виявляється в різних рухах — таксисах. Розрізняють позитивні таксиси — рухи до подраз­ника, і негативні таксиси — рухи від подразника.Поведінка одноклітинних організмів
Поведінка — це здатність організмів змінювати свої дії, реагуючи на вплив внутрішніх і зовнішніх чинників. Поведінка одноклітинних організмів складається в основному з автоматичних переміщень у бік подразника або від нього — позитивні й негативні таксиси. Такси­сом називають спрямоване переміщення окремих клітин, що живуть у природі вільно, під впливом стимулу, що діє однобічно. – Режим доступу:
http://biologyepk.blogspot.com/2013/01/6.html
***
Більшості найпростіших, за винятком деяких паразитичних форм, властива здатність до руху — переміщенню в просторі. Форми руху найпростіших різноманітні. Найбільш простий й, імовірно, вихідною формою є амебоидное рух. Воно виражається в утворенні помилкових ніжок (псевдоподий) – виростів цитоплазми різної форми. Весь уміст клітини як би повільно перетікає в напрямку що утвориться псевдоподии, і таким шляхом здійснюється переміщення найпростішого в просторі. Ця форма руху переважно властива представникам класу саркодових. Різним видам властива різна форма псевдоподий (мал. 26).
Більше складною формою є рух, здійснюване за допомогою жгутиков і ресничек. Жгутиковая форма руху характерна для класу жгутиконосцев.
Жгутики являють собою найтонші вирости тіла. Кількість їх у різних видів по-різному — від одного до багатьох десятків і навіть сотень (мал. 40, 63). Кожен жгутик бере початок від невеликого базального зернятка, називаного блефаропластом і розташованого в цитоплазмі. Таким чином, що безпосередньо граничить із базальним зерном частина жгутика проходить усередині цитоплазми (вона зветься кореневої нитки), а потім проходить через пелликулу назовні. Механізм жгутикового руху в різних видів різний. У більшості випадків він зводиться до обертового руху. Жгутик описує фігуру конуса, вершиною зверненого до місця його прикріплення. Найбільший механічний ефект досягається, коли кут, утворений вершиною конуса, становить 40—46°. Швидкість руху різна, вона коливається в різних видів між 10 й 40 оборотами в секунду. Найпростіше як би «угвинчується» у навколишню його рідке середовище.
Нерідко обертовий рух жгутика сполучається з його хвилеподібним рухом. Звичайно при поступальному русі саме тіло найпростішого обертається навколо поздовжньої осі.
Викладена схема справедлива для більшості одножгутикових форм. У многожгутикових рух жгутиков може носити інший характер, зокрема жгутики можуть перебувати в одній площині, не образуя конуса обертання.
Электронномикроскопические дослідження останнього років показали, що внутрішня ультрамікроскопічна структура жгутиков досить складна. Зовні жгутик оточений тонкою мембраною, що є безпосереднім продовженням самого поверхневого шару эктоплазми – пелликули. Внутрішня порожнина жгутика заповнена цитоплазматическим умістом. По поздовжній осі жгутика проходить одинадцять найтонших ниток (фибрилл), які нерідко є подвійними (мал. 20). Ці фибрилли розташовуються завжди закономірно. Дев’ять із них (прост або подвійних) лежать по периферії, образуя в сукупності як би циліндр. Дві фибрилли займають центральне положення. Щоб скласти собі подання про розміри всіх цих утворень, досить сказати, що діаметр периферичних фибрилл становить близько 350А (ангстрем). Ангстрем – одиниця довжини, рівна 0, 0001 мк, а мікронів рівняється 0, 001 мм. От які незначні по своїх розмірах структури стали доступними для вивчення завдяки впровадженню в мікроскопічну техніку електронного мікроскопа.
Функціональне значення фибрилл жгутиков не може вважатися остаточно з’ясованим. Очевидно, частина їх (імовірно, периферичні) відіграє активну роль у руховій функції жгутика й містить особливі білкові молекули, здатні скорочуватися, інші ж є опорними эластическими структурами, що мають підтримуюче значення.
Реснички служать органоидами руху інфузорій. Звичайне число їх у кожної особини дуже велике й виміряється декількома сотнями, тисячами й навіть десятками тисяч. Механізм руху ресничек трохи інший, чим жгутиков. Кожна ресничка робить гребні рухи. Вона швидко й із силою згинається в одну сторону, а потім повільно випрямляється.
Спільна дія великого числа ресничек, биття яких координоване, викликає швидкий поступальний рух найпростішого.
Кожна ресничка інфузорії, як показали новітні дослідження, є складним утворенням, по своїй будові відповідної жгутику. У підстави кожної реснички завжди розташовується так називане базальне зерно (інакше, кинетозома) – важлива частина ресничного апарата.
У багатьох інфузорій окремі реснички з’єднуються один з одним, образуя структури більше складної будови (мембранелли, цирри й ін.) і більше ефективної механічної дії.
Деяким високоорганізованим найпростішим (інфузоріям, радіоляріям) властива ще одна форма руху — скорочення. Тіло таких найпростіших здатне швидко міняти свою форму, а потім знову повертатися до вихідного стану.
Здатність до швидкого скорочення обумовлена наявністю в тілі найпростішого особливих волоконець — мионем — утворень, аналогічних м’язам багатоклітинних тварин.
У деяких найпростіших існують ще й інші форми руху.
Як і всі живі істоти, найпростіші мають подразливість, тобто здатністю відповідати тією або іншою реакцією на фактори, що діють ззовні. Найпростіші реагують на механічні, хімічні, термічні, світлові, електричні й інші подразнення. Реакції найпростіших на зовнішні подразнення часто виражаються в зміні напряму руху й звуться таксис. Таксиси можуть бути позитивними, якщо рух здійснюється в напрямку подразника, і негативними, якщо воно здійснюється в протилежну сторону.
Реакції багатоклітинних тварин на подразнення здійснюються під впливом нервової системи. Багато дослідників намагалися виявити й у найпростіших (тобто в межах клітини) аналоги нервової системи. – Режим доступу:
http://jivotnie.org.ua/archives/43
P.S. Пробачте за запізнення із відповіддю, були проблеми зі з’єднанням.

.: Розділ: Зоологія. Тваринництво :: 24.09.2014 16.59.20 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Ужгород :: Запитання: 34881  
Наталія запитує:
Доброго дня! Допоможіть мені будь ласка вирішити питання: "Порівняння переваг прямоходіння ящирки із горилою". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталіє!
Ми не відповідаємо на Завдання XІІІ Всеукраїнського турніру юних біологів. Пропонуємо переглянути джерела, в яких, можливо, Ви знайдете відповідь на питання:
Біологія : енцикл. довід. для вступ. до вищ. навч. закл. Ч. 2 : Різноманіття органічного світу. Людина / П. Г. Балан [та ін.]. - К. : Фітосоціоцентр, 2004. - 376 с.
Біологія : довід. для учнів та абітурієнтів / гол. ред. Б. Будний. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2008. - 475 с.
Біологія : повний курс : навч.-практ. довід. / Р. В. Шала мов [та ін.]. - Х. : Ранок, 2010. - 383 с.
Брем, Альфред Эдмунд. Рептилии : [пер. с нем.] / А. Э. Брем ; коммент. Е. А. Дунаевой. - М. : АСТ, 2000. - 663 с. : ил. - (Жизнь животных).
Вервес, Юрій Григорович. Зоологія : підруч. для серед. загальноосвіт. шк. : 7 кл. / Ю. Г. Вервес, П. Г. Балан, В. В. Серебряков ; худож. О. Андрющенко, В. Дунаєва, О. Мамаєва, В. Самсонов. - К. : Генеза, 1999. - 143 с.
Дрешер, Витус Б. Человекообразные обезьяны / Витус Б. Крешер ; худож. Р. Дигер ; пер. с нем. А. В. Волкова. - М. : Слово, 1994. - 48 с. : ил. - (Что есть что).
Нейпье, Пру. Обезьяны / П. Нейпье , Дж. Нейпье ; пер. с англ. Е. Годиной ; предисл. Э. П. Фридмана. - М. : Мир, 1984. - 128 с : ил. - (Удивительный мир диких животных).
Оливан, Мануэль Пуигсервер. Зоология : позвоночные / М. П. Оливан ; пер. с исп. А. Васильевой ; науч. ред. И. А. Жигарев. - М. : Росмэн, 1999. - 64 с. - (Школьный атлас).
Степура, Анатолій Володимирович. Світ тварин п'яти континентів : попул. енцикл. / А. В. Степура ; пер. з рос. С. М. Климента ; худож. О. К. Перепелиця. - Донецьк : БАО, 2007. - 832 с.
Талпош, Василь Степанович. Зоологія : поняття. Терміни : слов.-довід. / В. С. Талпош. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2000. - 239 с.
Хозяева джунглей / пер. с фр. Л. П. Корзуна. - М. : Росмэн, 1996. - 168 с. : ил. - (Мир дикой природы).
Кращі Інтернет-ресурси для дітей. Тварини - http://chl.kiev.ua/default.aspx?id=5650
Бажаємо перемоги!

.: Розділ: Зоологія. Тваринництво :: 15.09.2014 17.40.27 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Луцьк :: Запитання: 34719  
Анна запитує:
Доброго дня! Скажіть чи можна десь знайти онлайн книгу Басихес И.Е. Канарейка : (Овсяночный напев)1978 року?
Наша відповідь:
Доброго дня, Анно! Книга, що Вас цікавить (рік не вказано), розміщена з режимом доступу:
http://naidiknigi.ru/religija-i-jezoterika/54606-kniga-kanareyka-ilya-basihes.html
Крім того, пропонуємо ще декілька:
Птицы в нашем доме / И. Е. Басихес, О. А. Рудометов. – 1994. – 272 с. – Режим доступу:
http://sklad-knig.net/12727-pticy-v-nashem-dome-i-e-basihes-o-a-rudometov.html
Певчие, цветные и декоративные канарейки / Е. В. Лукина. – 1987. – 144 с. – Режим доступу:
http://sklad-knig.net/12823-pevchie-cvetnye-i-dekorativnye-kanarejki-e-v.html
Все о попугаях, канарейках и других птицах в вашем доме. – 2007. – 320 с. – Режим доступу:
http://sklad-knig.net/12772-vse-o-popugajah-kanarejkah-i-drugih-pticah-v.html

.: Розділ: Зоологія. Тваринництво :: 9.07.2014 21.33.12 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Львів :: Запитання: 34604  
Тетяна запитує:
Привіт) допоможіть знайти інформацію про ветеринарно санітарну експертизу при віспі коропа. Дякую)
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно!
Пропонуємо наступну інформацію:
1. Джміль, В. І. Ветеринарно-санітарна експертиза та оцінка якості риби за опісторхозу. // Екотрофологія – міст у майбутнє харчування людини. — Біла Церква, 2007. — С. 113-115.
2. Оніщенко, О. В. Ветеринарно-санітарні експертиза промислової риби, яка надходить на ринки Півдня України. // Науковий вісник. — Львів, 2008. — Т. 10, N4 (39). — С. 196-199.
http://medbib.in.ua/veterinarno-sanitarnayaekspertiza-ryibyipri.html
http://medbib.in.ua/ospa-karpov.html
http://medbib.in.ua/bolezni-infektsionnoy-etiologii.html
http://revolution.allbest.ru/agriculture/00284305_0.html
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0CGYQFjAI&url=http://repo.sau.sumy.ua/bitstream/123456789/965/3/opr03PS2.pdf&ei=QSGMU8nYMqis0QWszoGYDw&usg=AFQjCNFpEgC-l9j__6Fzjktz1AhQOfwBWw&cad=rja
http://vseslova.com.ua/word/Ветеринарія-17536u
http://www.studfiles.ru/preview/1155989/page:17/
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=0CEEQFjABOAo&url=http://repo.sau.sumy.ua/bitstream/123456789/673/3/34.pdf&ei=CSSMU-W-CsrJ0QWdYA&usg=AFQjCNGsQ2ORr2CEghD4z681SPZxLuvvIw&cad=rja
http://ua-referat.com/Ветеринарно-санітарна_експертиза_харчових_продуктів_тваринного_і_рослинного_походження_на
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&ved=0CFEQFjADOAo&url=ftp://lib.sumdu.edu.ua/ebooks/Knigi_CYL/Osn_tvarinnictva_Ekspertiza_miasa_Peshuk_2011.pdf&ei=CSSMU-W-CsrJ0QWdYA&usg=AFQjCNGN-7fJo13FqzlTW7cu1Lt2xjpd3w&cad=rja
Рекомендовану літературу можна подивитися на сайтах: https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CD4QFjAD&url=http://elibrary.nubip.edu.ua/8425/1/B.Borisevstch__NMK.pdf&ei=QSGMU8nYMqis0QWszoGYDw&usg=AFQjCNF04gU62y45RMGpqLq_xQxv3Am10Q&cad=rja
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CEYQFjAE&url=http://elibrary.nubip.edu.ua/3254/1/Yakubchak_NMK.pdf&ei=QSGMU8nYMqis0QWszoGYDw&usg=AFQjCNGY29MoDQTve_K7iJ1IT0T3-5w2Sw&cad=rja

.: Розділ: Зоологія. Тваринництво :: 1.06.2014 18.30.10 :.
.: ЦБС Оболонського району м. Києва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Христина із міста: Львів :: Запитання: 34590  
Христина запитує:
Доброго дня! допоможіть знайти інформацію про Ветеринарно санітарну експертизу мідій. Дякую
Наша відповідь:
Добрий день!

Ветеринарно-санітарна експертиза, якість і безпека харчових мідій.- Режим доступу:
http://librar.org.ua/sections_load.php?s=agriculture&id=313&start=10http://librar.org.ua/sections_load.php?s=agriculture&id=313&start=10
Ветеринарно-санітарна експертиза, якість і безпека харчових мідій.- Режим доступу:
http://www.libs.com.ua/a-raznoe/36335-1-veterinarno-sanitarna-ekspertiza-yakist-bezpeka-harchovih-midiy.php
Ветеринарно-санітарна експертиза.- Режим доступу:
http://dissertation.com.ua/catalog/1582?page=1&sort=desc&order=Название

Ветеринарно-санітарна експертиза, якість і безпека харчових мідій.- Режим доступу:
http://8800.org.ua/linkinfo_34133.html
Ветеринарно-санітарна експертиза, якість і безпека харчових мідій.- Режим доступу:
http://94.158.144.72/opac/index.php?url=/notices/index/IdNotice:149036/Source:default

.: Розділ: Зоологія. Тваринництво :: 29.05.2014 11.09.43 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.276982 seconds