Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 44893
   


Автор запитання: Віталій із міста: Київ :: Запитання: 37774  
Віталій запитує:
Доброго дня! Курсова стосується підвищення безпеки дорожнього руху. Потрібна інформація щодо фотофіксації порушень ПДР в різних країнах світу, їх організаційна схема, принципи роботи, а також їх вплив на безпеку руху. Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Віталій!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела інформації:
Лазаренко, М. В. Зарубіжний досвід притягнення до адміністративної відповідальності порушників правил дорожнього руху за допомогою автоматизованих технічних систем // Вип. 73. // Актуальні проблеми держави і права. — Одеса, 2014. — Вип. 73. — С. 81-84.
Рада ввела видеофиксацию нарушений ПДД - http://korrespondent.net/ukraine/3539384-rada-vvela-vydeofyksatsyui-narushenyi-pdd
Сараєв, Є. І. Організація дорожнього руху як об’єкт адміністративно-правового дослідження // Вип. 26. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. — Ужгород, 2014. — Вип. 26. — С. 174-178.
Сараєв, Є. І. Удосконалення адміністративно-правового статусу суб’єктів організації дорожнього руху // Вип. 73. // Актуальні проблеми держави і права. — Одеса, 2014. — Вип. 73. — С. 85-91.
«Фотофіксація захищає чесних водіїв» - http://www.voauk.com.ua/fotofiksacziya-zaxishhae-chesnix-vodiyiv.html
Як працює система відеофіксації порушень ПДР у Німеччині - http://www.dw.com/uk/як-працює-система-відеофіксації-порушень-пдр-у-німеччині/a-18634452
http://www.uts.in.ua/ru/novyny/pry_porushenni_pdr_fiksuvatymut_ne_vodiya_a_nomernyj_znak_dai.html
http://tyzhden.ua/Tag/порушення ПДР
http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1558100
http://www.volynnews.com/news/auto/videofiksatsiia-porushen-pdr-shcho-pro-tse-dumaiut-v-lutskomu-dai/
http://stanislavske.tv/platyty-chy-ni-nedoluhyj-zakon-fotofiksatsiji-porushen-pdr-doslidzhennya/

.: Розділ: Техніка. Виробництво :: 20.11.2015 12.55.09 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: ЛАРИСА МИХАЙЛІВНА із міста: м. Дніпропетровськ :: Запитання: 37732  
ЛАРИСА МИХАЙЛІВНА запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, відшукати вітчизняні та зарубіжні джерела інформації щодо найкращих доступних технологій з видобутку твердих корисних копалин відкритим способом. Щиро дякую за допомогу.
Наша відповідь:
Доброго дня, ЛАРИСО МИХАЙЛІВНО!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела (зверніть увагу на списки літератури в кінці статей):
Артамонов В. В. Апріорне ранжування факторів впливу на фізико-геологічні процеси при розробці родовищ корисних копалин відкритим способом [Електронний ресурс] / В. В. Артамонов, М. М. Назімков, М. Г. Василенко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. - 2014. - Вип. 1. - С. 169-176. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vkdpu_2014_1_27.pdf.
Балюк С. А. Концепція рекультивації земель, порушених за відкритого та підземного видобутку корисних копалин / С. А. Балюк, Л. В. Єтеревська, А. П. Травлєєв, В. М. Зверковський, А. С. Кобець; ред.: С. А. Балюк ; НААН України, ННЦ "Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського", Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Дніпропетр. держ. аграр. ун-т. - Харків, 2012. - 50 c.
Білецький В. С. Гірничий енциклопедичний словник. Т. 3. Материки, океани, країни, родовища / В. С. Білецький, Ф. К. Красуцький, О. А. Золотко, Б. С. Панов, В. О. Гнєушев. - Донецьк : Сх. вид. дім, 2004. - 749 c.
Весел Н. Н. Усовершенствование технологии открытых горных работ в режиме землесбережения : науч. изд. / Н. Н. Весел, Т. Н. Мормуль. - Д. : Наука і освіта, 2008. - 269 c.
Дриженко А. Ю. Відкриті гірничі роботи : підруч. для студентів ВНЗ / А. Ю. Дриженко ; ДВНЗ "Нац. гірн. ун-т". - 2-ге вид. - Дніпропетровськ, 2014. - 589 c.
Дриженко А. Ю. Карьерные технологические горнотранспортные системы : монография / А. Ю. Дриженко; Нац. гор. ун-т. - Д., 2011. - 544 c.
Кириченко М. Т. Основи гірничого виробництва : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. Т. Кириченко, О. Х. Кузьменко. - Житомир : ЖДТУ, 2003. - 344 c.
Кравець В. Г. Основи технології видобування корисних копалин : навч. посіб. / В. Г. Кравець, М. Т. Кириченко, О. О. Фролов, В. В. Вапнічна; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - К., 2009. - 100 c.
Кравець В. Г. Пріоритетні напрями забезпечення конкурентоспроможності гірничорудних підприємств при застосуванні відкритої гірничої технології [Електронний ресурс] / В. Г. Кравець, О. А. Темченко // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Серія : Гірництво. - 2014. - Вип. 24. - С. 66-75. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VKPI_gir_2014_24_11.pdf.
Крамаренко О. А. Техніка та технологія буріння геологорозвідувальних свердловин на газ-метан на вугільних родовищах Донбасу : монографія / О. А. Крамаренко, О. А. Захаров, А. О. Кожевников, О. А. Лексиков, В. П. Донцов. - Донецьк : Норд-Прес, 2008. - 258 c.
Кухар В. Ю. Обгрунтування параметрів робочого органа установки для піддонного видобутку незв'язних корисних копалин : автореф. дис... канд. техн. наук : 05.05.06 / В. Ю. Кухар ; Нац. гірн. ун-т. - Д., 2005. - 20 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2005/05kvynkk.zip.
Литвиненко К. В. Оптимизация взаимодействия звеньев комбинированного транспорта при открытой разработке полезных ископаемых [Електронний ресурс] / К. В. Литвиненко // Науковий вісник Національного гірничого університету. - 2012. - № 3. - С. 41-45. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvngu_2012_3_10.pdf.
Лустюк М. Г. Фізико-технічні основи гідравлічного видобутку кусковатих матеріалів з розсипних родовищ : монографія / М. Г. Лустюк. - Рівне, 2005. - 240 c.
Макаров В. М. Аналіз та перспективи розвитку буровугільного комплексу Олександрійського регіону [Електронний ресурс] / В. М. Макаров, М. О. Перов, І. Ю. Новицький // Проблеми загальної енергетики. - 2011. - Вип. 3. - С. 19-24. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/PZE_2011_3_6.pdf.
Мала гірнича енциклопедія : В 3 т. Т. 2. Л-Р / ред.: В. С. Білецький. - Донецьк : Донбас, 2007. - 652 c.
Мала гірнича енциклопедія : В 3 т. Т. 1. А - К / В. С. Білецький, В. С. Бойко, В. С. Букін, С. Л. Букін, Г. І. Гайко, А. Ю. Дриженко, О. А. Золотко, З. М. Іохельсон, В. П. Колосюк, Б. І. Кошовський. - Донецьк : Донбас, 2004. - 620 c.
Маланчук З. Р. Технології відкритої розробки корисних копалин : навч. посіб. для студентів ВНЗ / З. Р. Маланчук, В. С. Гавриш, В. А. Стріха, І. М. Киричик; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне : НУВГП, 2013. - 285 c.
Матвєєва О. Л. Процеси та апарати хімічних виробництв : навч.-метод. посіб. / О. Л. Матвєєва, І. О. Мікульонок, О. Д. Коваль; Нац. авіац. ун-т. - К., 2007. - 92 c.
Микитченко А. Я. Создание энергосберегающих низковольтных комплектных устройств на базе системы тиристорный преобразователь – двигатель для серии электрических экскаваторов [Електронний ресурс] / А. Я. Микитченко, В. В. Сафошин, М. В. Могучёв, А. Н. Шевченко, А. А. Жирков, А. Н. Шоленков // Електротехнічні та комп’ютерні системи. - 2011. - № 3. - С. 497-498. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/etks_2011_3_169.pdf.
Панас Р. Технологія формування і рекультивації відвалів розкривних порід на території Передкарпатського сірконосного басейну [Електронний ресурс] / Р. Панас, М. Маланчук // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. - 2010. - Вип. 2. - С. 176-182. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/sdgn_2010_2_33.pdf.
Перов М. О. Перспективи розширення паливної бази при використанні водовугільного палива в енергетичному секторі України [Електронний ресурс] / М. О. Перов, В. М. Макаров, І. Ю. Новицький, О. П. Жуков // Проблеми загальної енергетики. - 2012. - Вип. 3. - С. 37-44. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/PZE_2012_3_9.pdf.
Симоненко В. І. Технологічні основи розробки нерудних родовищ з внутрішньокар'єрним складуванням відходів гірничого виробництва : автореф. дис... д-ра техн. наук : 05.15.03 / В. І. Симоненко ; Нац. гірн. ун-т. - Д., 2004. - 35 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2004/04svivgv.zip.
Собко Б. Ю. Наукове обгрунтування технології відкритої розробки розсипних титано-цирконієвих родовищ України : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.15.03 / Б. Ю. Собко; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - К., 2010. - 35 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10sbycru.zip.
Стогній О. В. Потенціал видобутку вугілля в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Стогній, В. М. Макаров, М. І. Каплін // Проблеми загальної енергетики. - 2011. - Вип. 2. - С. 11-16. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/PZE_2011_2_5.pdf.
Сучасні технології розробки рудних родовищ : зб. наук. пр. за результатами роботи Міжнар. наук.-техн. конф., 22 - 23 квіт. 2011 р., Кривий Ріг / ред.: Є. К. Бабець, В. В. Цариковський, В. А. Ковальчук; Наук.-дослід. гірничоруд. ін-т. - Кривий Ріг : Вид. дім, 2011. - 125 c.
Темченко О. А. Наукові основи формування конкурентоспроможної технології відкритої розробки залізорудних родовищ у системі гірничо-збагачувального комбінату : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.15.03 / О. А. Темченко ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ, 2014. - 36 c.
Ткач О. С. Обгрунтування способу та технології розробки крупноплощадних мульдоподібних родовищ твердого вуглеводневого палива : автореф. дис... канд. техн. наук : 05.15.03 / О. С. Ткач ; Нац. гірн. ун-т. - Д., 2005. - 15 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2005/05tostvp.zip.
Шапар А. Г. Ресурсозберігаючі технології видобутку корисних копалин на кар'єрах України = Resource-saving Mineral Mining Technologies at Surface Mines of Ukraine / А. Г. Шапар, А. Ю. Дриженко, С. З. Поліщук, В. Ф. Бизов, М. М. Надточенко ; ред.: А. Г. Шапар. - К. : Наук. думка, 1998. - 91 c.
Яремійчук Р. С. Основи гірничого виробництва: видобування нафти, газу та твердих корисних копалин : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Р. С. Яремійчук, В. Р. Возний; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - К. : Кондор, 2006. - 373 c.
Додатково див. відповідь – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – -34678.

.: Розділ: Техніка. Виробництво :: 16.11.2015 14.05.33 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Галина із міста: Полтава :: Запитання: 37715  
Галина запитує:
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, литературу по использованию дистиллятов (конденсатов) ароматических веществ в пищевой промышленности. Дистилляты (конденсаты) получают путем перегонки из плодов, пюре, соков. Как их потом используют?
Наша відповідь:
Доброго дня, Галино!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Арсеньева О. П. Анализ работы пластинчатого подогревателя сахарного сока с учетом отложений [Електронний ресурс] / О. П. Арсеньева, Т. Г. Бабак, П. А. Капустенко, Г. Л. Хавин // Наукові праці [Одеської національної академії харчових технологій]. - 2012. - Вип. 41(2). - С. 173-177. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Np_2012_41(2)__40.pdf.
Гунько С. М. Комплексна мембранна технологія концентрування яблучного соку : автореф. дис... канд. техн. наук : 05.17.18 / С. М. Гунько ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". - К., 2002. - 16 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2002/02gsmkys.zip.
Данилова К. О. Розробка каталітичного способу очистки діоксиду вуглецю при його утилізації з газів спиртового бродіння : автореф. дис... канд. техн. наук : 05.18.07 / К. О. Данилова ; Укр. держ. ун-т харч. технологій. - К., 1999. - 19 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/1999/www.nbuv.gov.ua.
Змієвський Ю. Г. Дослідження процесу контактної мембранної дистиляції в процесі виробництва лактози / Ю. Г. Змієвський, В. Г. Мирончук, Д. Д. Кучерук // Харч. пром-сть. - 2011. - № 10/11. - С. 291-296.
Змієвський Ю. Г. Застосування електродіалізу і мембранної дистиляції в процесі переробки молочної сироватки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Ю. Г. Змієвський; Нац. ун-т харч. технологій. - К., 2010. - 21 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10zygpms.zip.
Корж Є. Г. Вдосконалення технологічних процесів в установках отримання криптоноксенонового концентрату : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.14 / Є. Г. Корж; Одес. нац. акад. харч. технологій. - Одеса, 2014. - 20, [1] c.
Ліпєц А. А. Використання природного цеоліту-кліноптилоліту для деамонізації конденсатів сокових парів / А. А. Ліпєц, В. О. Малишев // Наук. пр. Нац. ун-ту харч. технологій. - 2011. - № 37/38. - С. 59-63.
Луканін О. С. Технологічна оцінка сортів яблук на придатність їх для виробництва плодових дистилятів [Електронний ресурс] / О. С. Луканін, Н. Б. Мельник, С. М. Чухіль // Вісник аграрної науки. - 2013. - № 7. - С. 65-67. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vaan_2013_7_17.pdf.
Малишев В. О. Розроблення способів декальцинації соку другої сатурації кліноптилолітами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.05 / В. О. Малишев; Нац. ун-т харч. технологій. - К., 2013. - 20 c.
Омар Саїд Ахмед Мохамед Ахмед. Теплообмін при випарюванні в ротаційному термомеханічному агрегаті : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Омар Саїд Ахмед Мохамед Ахмед; Одес. нац. акад. харч. технологій. - О., 2011. - 19 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2011/11OSARTA.zip.
Паламарчук І. П. Тепломасообмінні процеси та обладнання переробного та харчового виробництва : навч. посіб. Ч. 2 / І. П. Паламарчук, П. С. Берник, З. А. Стоцько, В. В. Яськов, І. А. Зозуляк ; Наук.-метод. центр вищ. освіти М-ва освіти і науки України. - Л. : Бескид Біт , 2006. - 368 c.
Силка І. М. Удосконалення технології ароматизаторів з ефіроолійної сировини для харчових продуктів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.06 / І. М. Силка; Нац. ун-т харч. технологій. - К., 2011. - 20 c.
Титов С. В. Дослідження і розробка процесу конверсії шламу дистиляції у виробництві кальцинованої соди з метою вироблення карбонатної сировини для синтезу цементного клінкеру : автореф. дис... канд. техн. наук : 05.05.13 / С. В. Титов ; Харк. держ. політехн. ун-т. - Х., 1998. - 26 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/1998/www.nbuv.gov.ua.
Фролова Н. Е. Спосіб імітованої дистиляції - раціональна основа фракційної перегонки ефірних олій / Н. Е. Фролова, А. І. Українець, І. М. Силка // Харч. пром-сть. - 2009. - № 8. - С. 96-99.
Чагайда А. О. Інтенсифікація зброджування цукровмісних середовищ [Електронний ресурс] / А. О. Чагайда, В. А. Піддубний, І. Ф. Максименко, О. О. Бойко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. - 2013. - № 51. - С. 77-83. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npnukht_2013_51_12.pdf.
Шалугін В. С. Процеси та апарати промислових технологій : навч. посіб. / В. С. Шалугін, В. М. Шмандій; Кременчуц. держ. політехн. ун-т ім. М.Остроградського. - К. : Центр учб. л-ри, 2008. - 392 c.
Шубін О. О. Обладнання та технології харчових виробництв : темат. зб. наук. пр. Вип. 12, т. 1 / О. О. Шубін ; ред.: О. О. Шубін ; Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. - Донецьк, 2005. - 218 с.

.: Розділ: Техніка. Виробництво :: 14.11.2015 09.36.58 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Каховка :: Запитання: 37430  
Анна запитує:
Добридень!Прошу допомогти з таким питанням:Системи автоматичного пожежогасіння.Щиро дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Анно!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
ДСТУ 4490:2005. Пожежна техніка; Установки автоматичні аерозольного пожежогасіння. Проектування, монтування та експлуатування. Технічні вимоги [Текст] / розроб. О. Сізіков [та ін.]. - Офіц. вид. - Чинний від 01.07.2006. - К. : Держспоживстандарт України, 2006. - 14 с. - (Національний стандарт України).
ДСТУ 5027:2008. Протипожежна техніка. Установки водяного пожежогасіння автоматичні. Зрошувачі для водяних завіс. Загальні технічні вимоги та методи випробовування [Текст]. - Чинний від 2010-01-01. - К. : Держспоживстандарт України, 2010. - III, 23 с. : рис. - (Національний стандарт України).
ДСТУ Б ЕН 12845:2011. Стаціонарні системи пожежогасіння. Автоматичні спринклерні системи. Проектування, монтування та технічне обслуговування (EN 12845:2004 А2:2009, IDT) [Текст]. - Чинний від 2012-06-01. - К. : Мінрегіон України, 2012. - XIII, 220 с. : рис., табл. - (Національний стандарт України).
Пожежна техніка; Системи газового пожежогасіння [Текст]. - К. : Держспоживстандарт України. - (Національні стандарти України). Ч. 1 : ДСТУ 4469-1:2006 ; Електричні пристрої автоматичного контролю і затримки. Загальні вимоги (EN 12094-1:2003, MOD) ; . - Чинний від 2008-01-01. - К. : [б.в.], 2008. - VIII, 40 с.
Пожежна техніка; Системи газового пожежогасіння [Текст]. - К. : Держспоживстандарт України. - (Національні стандарти України). Ч. 2 : ДСТУ 4469-2:2007; Неелектричні прилади автоматичного керування і затримування. Загальні вимоги (EN¤ 12094-3:2003, MOD). - [Б. м.] : [б.в.], 2009. - VII, 28 с.
Адаменко М. І. Результати експериментальних досліджень за випробуваннями автоматичних установок пожежогасіння [Електронний ресурс] / М. І. Адаменко // Системи управління, навігації та зв'язку. - 2013. - Вип. 1. - С. 155-158. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/suntz_2013_1_31.pdf.
Адаменко М. І. Розрахунок установки автоматичного пожежогасіння складів боєприпасів у трьох режимах витікання рідини з резервуара під дією газу і сили ваги [Електронний ресурс] / М. І. Адаменко // Системи озброєння і військова техніка. - 2005. - № 1. - С. 15-17. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/soivt_2005_1_5.pdf.
Воробйов О. І. Системи пожежогасіння : навч. посіб. / О. І. Воробйов ; Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльн. МНС України. - Л., 2008. - 156 c.
Касьянов М. А. Проектування автоматичного протипожежного захисту приміщень промислового призначення [Електронний ресурс] / М. А. Касьянов, Д. В. Михайлов // Пожежна безпека: теорія і практика. - 2013. - № 14. - С. 52-55. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pbtp_2013_14_11.pdf.
Колесніков Д. В. Удосконалення стаціонарних систем автоматичного водяного пожежогасіння : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Д. В. Колесніков ; Держ. служба України з надзвичайн. ситуацій, Акад. пожеж. безпеки ім. Героїв Чорнобиля. - Черкаси, 2014. - 21 c.
Косюк В. В. Автоматична система водяного пожежогасіння та охолодження металоконструкцій машзалів (із циклу "Пожежна безпека енергетичних підприємств") [Текст] / В. В. Косюк // Енергетика та електрифікація. - 2011. - № 6. - С. 63-67.
Косюк, В. В. Автоматична система водяного пожежогасіння та охолодження металоконструкцій - надійний захист машинних залів електростанцій / В. В. Косюк // Енергетика та електрифікація. - 2013. - № 10. - С. 54-59.
Лаврівський З. Системи автоматичного пожежогасіння / З. Лаврівський, В. Мандрус // Ринок інсталяцій. - 2005. - №11. - С. 18-19.
Матвієнко М. П. Розроблення системи керування пожежогасінням у серверних приміщеннях [Електронний ресурс] / М. П. Матвієнко // Вісник Сумського державного університету. Сер. : Технічні науки. - 2013. - № 3. - С. 45-54 . - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VSU_tekh_2013_3_8.pdf.
Охорона праці та навколишнього середовища на підприємствах гірничо-металургійного комплексу : зб. наук. пр. Вип. 6 / ред.: М. І. Швидкий ; Укр. держ. НДІ безпеки праці та екол. в гірничоруд. і металург. пром-сті. - Кривий Ріг, 2005. - 145 с.
Охорона праці та навколишнього середовища на підприємствах гірничо-металургійного комплексу : Зб. наук. пр. Вип. 8 / ред.: М. І. Швидкий ; Держ. п-во "НДІ безпеки праці та екол. в гірничоруд. і металург. пром-сті". - Кривий Ріг, 2007. - 155 с.
Пилипенко А. А. Обгрунтування параметрів автоматичних засобів пожежогасіння в тупикових виробках вугільних шахт : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / А. А. Пилипенко ; Держ. Макіїв. НДІ з безпеки робіт у гір. пром-сті. - Макіївка, 2014. - 20 c.
Сізіков О. Застосування автоматичних систем водяного та пінного пожежогасіння в Україні / О. Сізіков, О. Тимошенко // Охорона праці : Наук.-виробн. щомісячний ж-л. - 2009. - № 2. - С. 26-27.
Федюк І. Б. Розрахунок геометричних параметрів порохових акумуляторів тиску і твердопаливних акумуляторів тиску для застосування в автоматичних установках пожежегасіння [Електронний ресурс] / І. Б. Федюк // Системи озброєння і військова техніка. - 2008. - № 3. - С. 69-70. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/soivt_2008_3_21.pdf.
http://ubgd.lviv.ua/moodle/mod/resource/view.php?id=4812

.: Розділ: Техніка. Виробництво :: 13.10.2015 22.17.55 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Каховка :: Запитання: 37419  
Анна запитує:
Добридень!Буду вдячна за джерела інформації на тему:Інженерно-технічні заходи, спрямовані на підвищення стійкості виробничих об'єктів до впливу світлового випромінювання, вторинних факторів ядерного вибуху, проникаючої радіації і радіоактивного зараження
Наша відповідь:
Анно, добрий день!Дякуємо, що користуєтеся нашими послугами. За вашим запитом радимо скористатися такими джерелами інформації:

Атаманюк В.Г. Гражданская оборона: Учебник для вузов. - М.: Высш. шк., 1086 .- 207с.

Губський А.І. Цивільна оборона. - К., 1995.

Демиденко Г.П., Кузьменко Е.П. і інш. Цивільна оборона. Навчальний посібник. Видання друге. -Львів.: Афіша, 2001.

Мартьянова, Н. С. Поглинута доза випромінювання. Біологічна дія. Захист від випромінювання [Текст] / Н. С. Мартьянова // Все для вчителя. - 2014. - Червень, № 6. - С. 73-76

Оцінка обстановки в надзвичайних ситуаціях в прикладах і завданнях. Методичні рекомендації для вивчення Цивільної оборони студентами усіх спеціальностей. Ф.І. Авер'янов, - Чернігів,
2003.

Практичні заняття з цивільної оборони. Методичні рекомендації для студентів усіх спеціальностей. / Укл. Авер'янов Ф. І. -Чернігів: ЧДТУ, 2004.- 107 с.Смирнов, В. Радіація : добро і зло / В. Смирнов // Безпека життєдіяльності. - 2011. - № 8. - С. 34-40 : рис., табл.

Як захиститися від радіації [Текст] // Безпека життєдіяльності. - 2010. - № 9. - С. 25-26.

Визначення можливих вражаючих факторів ядерних вибухів
http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=73905

Визначення стійкості цеху до вражаючих факторів ядерного вибуху
http://bukvar.su/voennaja-kafedra/39071-Opredelenie-stoiykosti-ceha-k-porazhayushim-faktoram-yadernogo-vzryva.html

ЛЕКЦІЯ No3. СТІЙКІСТЬ РОБОТИ ОБ’ЄКТІВ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/7627/2/ЛЕКЦ_Я_3_ЦЗ.pdf

Основи захисту обьєкту господарської діяльності
http://revolution.allbest.ru/war/00019975_0.html

Організація і проведення досліджень з оцінки стійкості роботи об’єктів гоподарювання при виникненні надзвичайних ситуаціях
http://lib.lntu.info/book/fepes/op_ta_bgd/2012/page19.html

Оцінка стійкості роботи підприємства в надзвичайних ситуаціях
http://knowledge.allbest.ru/war/2c0b65625b2bd68a5c53b88521316d27_0.html

ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ ОБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
http://go-ns.io.ua/s947252/pidvishchennya_stiykosti_obektiv_gospodarskoe_diyalnosti_v_umovah_nadzvichaynih_situaciy

Прогнозування масштабів зараження отруйними і радіоактивними речовинами. Прогнозування та оцінка пожежної обстановки
http://knowledge.allbest.ru/war/3c0a65625b3bc68a5d43a89521306d36_0.html

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ. Проектування. РОЗДІЛ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАХОДІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ) У СКЛАДІ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ОБ'ЄКТІВОсновні положення ДСТУ Б А.2.2-7:2010
http://www.mns.gov.ua/files/2011/11/1/dstu.pdf

Промислові об'єкти у надзвичайних ситуаціях: стійкість роботи. Реферат
http://osvita.ua/vnz/reports/dpju/24967/

Стійкість роботи промислових об'єктів у надзвичайних ситуаціях (реферат)
http://5ka.at.ua/load/vijskova_kafedra/stijkist_roboti_promislovikh_ob_39_ektiv_u_nadzvichajnikh_situacijakh_referat/12-1-0-390

ШЛЯХИ I СПОСОБИ ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ РОБОТИ ОБ’ЄКТІВ
http://ebooktime.net/book_23_glava_63_5.3._ШЛЯХИ_I_СПОСОБ.html

.: Розділ: Техніка. Виробництво :: 12.10.2015 21.31.38 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.254018 seconds