Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 32 .:. Запитань у базі: 45081
   


Автор запитання: Аня із міста: м. Кіровоград :: Запитання: 10958  
Аня запитує:
Будь-ласка де можна знайти щось з професійної етики суддів прокурорів та слідчих? Дякую.
Наша відповідь:
Кодекс поведінки правоохоронців // Міліція України. - 1998. - № 7-8. - С. 28
Грушанська, М.
Історико-правові питання етики представників законодавчої влади / М.Грушанська // Нова політика. - 1999. - № 2 . - С. 21-24

Піджаренко, О.
Виключні повноваження-підвищені вимоги : Про окремі аспекти професійної етики судді / О.Піджаренко // Закон і бізнес. - 2001. - № 14. - С. 6
Кодекс професійної етики судді // Вісник Верховного Суду України. - 2002. - № 5. - С. 24
Гамаюнов, Игорь
Сколько стоит свобода / Игорь Гамаюнов // Смена. - 2003. - № 4. - С. 214-221

Фролов, В.
Кодекс професійної етики судді як захист єдності та незалежності судової системи / В. Фролов // Право України. - 2003. - № 4. - С.96-98
Кобликов,, Александр Семенович
Юридическая этика : Учебник для вузов / Александр Семенович Кобликов,. - М. : НОРМА : Инфра-М, 1999. - 159 с. - Пер. вид. : . - ISBN 5-89123-276-6(Норма). - ISBN 5-86225-840-Х(Инфра-М) : 15.00 р.
Гребеньков,, Геннадій Васильович
Юридична етика : Навчальний посібник / Геннадій Гребеньков, Дмитро Фіолевський, ; М-во освіти і науки України. - К. : Алерта, 2004. - 209 с. - Бібліогр.: с. 197-200. - ISBN 966-8553-06-2 : 16.10 р., 14.00 р.
Леоненко,, Виталий Васильевич
Профессиональная этика участников уголовного судопроизводства : громадсько-політична література / Виталий Леоненко, ; АН СССР, Ин-т государства и права. - К. : Наук. думка, 1981. - 163 с. ; 20 см. - Б. ц.
Сливка,, Степан Степанович .
Юридична деонтологія : Підручник для вищ. навч. закл. / Степан Сливка, ; Львів. ін-т внутр. справ. - 3-є вид., перероб. і доп. - К. : Атіка, 2006. - 294,[1] с. - Бібліогр.: с.286-287. - 36.50 р.
http://www.judges.org.ua/seminar3-2.htm
http://www.viaduk.net/clients/vs.nsf/0/F010E843CEA310FDC2256D2C00263498?OpenDocument&CollapseView&RestrictToCategory=F010E843CEA310FDC2256D2C00263498
http://www.justinian.com.ua/article.php?id=484
http://www.lawyer.org.ua/?w=r&i=&d=600
http://www.lawbook.by.ru/magaz/pravoukr/0304/24.shtml
http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/6B5CB17A2AFAEDBAC2256C3100375FD8?OpenDocument&CollapseView&RestrictToCategory=6B5CB17A2AFAEDBAC2256C3100375FD8&Count=500&
http://pravoznavec.com.ua/period/article/895/#chapter
http://www.justinian.com.ua/article.php?id=2145
http://www.uap.org.ua/ua/actions/point-of-view/draft-of-codex/index.html

www.franko.lviv.ua/faculty/pravo/proh_kursu3.doc

http://www.justinian.com.ua/article.php?id=2214
http://www.uap.org.ua/ua/actions/point-of-view/evropeyski-instrukziyi-z-pitan-etiki-ta-povedinki-prokuroriv/index.html
http://advokatura.org.ua/index.php3/97/etika_rozdil_5
http://www.lawyer.org.ua/?w=r&i=&d=600

.: Розділ: Етика. Естетика :: 5.09.2007 08.50.09 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Херсон :: Запитання: 10782  
Ольга запитує:
Допоможіть будьласка знайти матеріал для реферату по етиці "Моралиний вимір суспільства як проблема етики" бажано в інтернет ресурсах на українській мові. Дякую.
Наша відповідь:

.: Розділ: Етика. Естетика :: 28.08.2007 11.22.44 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Павлина із міста: Кременчуг :: Запитання: 10091  
Павлина запитує:
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, найти материалы в Интернете, содержащие схемы и каталоги выпускных и вечерних платьев. Заранее благодарна.
Наша відповідь:

.: Розділ: Етика. Естетика :: 16.05.2007 08.15.22 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: наташа із міста: Бровари :: Запитання: 10075  
наташа запитує:
Культура спілкування менеджера
Наша відповідь:
Палеха, Юрій Іванович
Ключі до успіху, або Організаційна та управлінська культури/ Юрій Палеха,; ЄУФІМБ. -К.: Вид-во

Європейського ун-ту фінанас., інформ. систем, менеджменту і бізнесу, 2000. -209, [1] с.
Дерлоу, Дес
Ключові управлінські рішення: Технологія прийняття рішень/ Дес Дерлоу,; Пер. з англ. Р.А.Семків,

Р.Л.Ткачук. -К.: Всеувито: Наук. думка, 2001. -242 с.. -(Сер. "Усе про менеджмент"). -Бібліогр.: с. 235-236. Покажчик:

с.237-242. -ISBN 966-520-009-7. -ISBN 966-00-0678-0

Зміст:
Метод Ішікави
Бастонська матриця
Техніка Дельфі
Рівновага Неша
Матриця Ансофа
"Інформація Кассандри"
Тотальне управління якістю (ТQМ)
Трирівнева культура Еда Шейна
Культурна "призма" Брейка
"Дорожні карти" менеджера
Науковий менеджмент: тейлоризм
Стоян, Тетяна Андріївна
Діловий етикет: моральні цінності і культура поведінки бізнесмена: Навчальний посібник/ Тетяна Стоян,; М-во

освіти і науки України, Київ. економ. ін-т менеджм.. -К.: Центр навчальної літератури, 2004. -231 с.
Чайка, Галина Леонідівна
Культура ділового спілкування менеджера: Навч. посібник/ Галина Чайка,. -К.: Знання, 2005. -442 с. -(Сер.

"Вища освіта XXI століття"). -Бібліогр.: с.417-442
Роббинз, Стивен П.
Основы организационного поведения/ Стивен П. Роббинз,; Пер. с англ. О. Л. Пелявского, Под ред. Н. А.

Ливинской. -8-е изд.. -М.; СПб.; К.: Вильямс, 2006. -443 с. -Парал. тит. англ.. -Библиогр. в примеч.: с. 391-434; Предм.

указ.: с. 435-443. -ISBN 5-8459-0883-3

Зміст:
Введение в организационное поведение
Основы индивидуального поведения
Личность и эмоции
Основные концепции мотивации
Мотивация: от теории к практике
Индивидуальное принятие решений
Основы группового поведения
Рабочие команды
Коммуникация
Лидерство и доверие
Власть и политика
Конфликты и переговоры
Основы организационной структуры
Организационная культура
Кадровая политика и практика
Организационные перемены и организационное развитие
Тульчинский Г.
Менеджмент, культура, образование: Три стороны одной медали/ Г.Тульчинский // Персонал. -1999. -№ 2. -

С. 23-29
Герасімова І.
Чи потрібно менеджеру мистецтво? Культурологічний підхід до професійної підготовки майбутніх

менеджерів/ І.Герасімова // Вісник Вінницького політехнічного інституту. -2001. -№ 1. - С. 89-93
Матвієнко О.
Інформаційна культура - основна складова професійної культури менеджерів інформаційних систем/

О.Матвієнко // Педагогіка і психологія. -2001. -№ 1. - С. 83-89. -Бібліогр.: 6 назв.
Пашко, Людмила
Володіння мистецтвом менеджменту людськими ресурсами як основа управлінської культури в державному

управлінні/ Людмила Пашко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. -2003.

-№ 4. - С. 90-95. -Бібліогр.: 6 назв.
Дистефано Д.
Культура в международном менеджменте/ Д. Дистефано // Маркетинг. -2004. -№ 4. - С. 81-88
Лекин Николай
Организационная культура: необходимость систематизации ключевых положений/ Лекин Николай //

Проблемы теории и практики управления. -2006. -№ 4. - С. 8-15. -Бібіліогр.: 26 назв.
Рутицкая, Владислава
Корпоративная культура и внутренний PR/ Владислава Рутицкая // Менеджер по персоналу. -2006. -№ 12. -

С. 42-48
Бабайлов В.К., Дмитрієв і.А., Маліков В.В. Культура ділового спілкування менеджера: Навчальнiй посібник.- Харків:

ХНАДУ, 2001.-319 з.
http://www.refine.org.ua/pageid-2497-1.html
http://www.disser.com.ua/contents/9192.html
http://works.tarefer.ru/104/index.html
http://edu.meta.ua/?q=

&page=2
http://krok.edu.ua/ua_text.php?url=kafedry/men_i_market/discipliny/7.htm&header= %

D3
http://www.myref.ru/list.php?g=99
http://sav93.narod.ru/referat.html

.: Розділ: Етика. Естетика :: 15.05.2007 01.23.28 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Киев :: Запитання: 10059  
Ольга запитує:
Помогите, пожалуйста, найти информацию для реферата с эстетики "Система мистецтва та види мистецтва"
Наша відповідь:
1. Гомбрих, Эрнст. История искусства/ Эрнст Гомбрих,; Эрнст Гомбрих; Ред. Н.А.Борисовская; Пер. с англ. В.А.Крючкова, М.И.Майская. -М.: АСТ, 1998. -688 с.: ил., табл., карт.. -Библиогр.: с.638-654; Указ.: с.674-685.
2. Холлингсворт, Мэри. Искусство в истории человека/ Мэри Холлингсворт,; Мэри Холлингсворт; Пер. с ит. О.Б.Бобровой при уч. И.В.Беленького; Предисл. Дж.К.Аргана. -М.: Искусство, Б.г.. -512 с.: ил.. -Алф.-предм. указ.: с.489-512.-Словарь термин.: с.479-488
3. Массовые виды искусства и современная художественная культура/ [Богомолов Ю. А., Борев В. Ю., Вартанов А. С. и др.; Отв. ред. А. С. Вартанов, В. П. Демин]; ВНИИ искусствознания. -М.: Искусство, 1986. -271,[1] с.; 21 см
4. Михалев, Вадим Петрович Видовая специфика и синтез искусств/ Вадим Михалев,; АН УССР, Ин-т философии. -К.: Наук. думка, 1984. -100 с.; 20 см. -Библиогр. в примеч. в конце глав
5. Ігошкіна, Наталія Георгіївна Культурологія мистецтва : Навчальний посібник/ Наталія Ігошкіна,; МАУП. -К., 2005. -206,[1] с.. -Бібліогр.: с. 196-204
6.История русского искусства / АН СССР. Ин-т истории искусств; Под общ. ред. И.Э.Грабаря и др.
Т.2, Б.м.. -1954. -423,[2] с.: ил., 7 л. ил.. -Библиогр.: с.387-396; Указ. с.397-411.
Примірники: всього:2 - КФ(1), (1)
http://www.ukrreferat.com/web/web_18.html
http://www.bestreferat.ru/referat-43793.html
http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=32519
http://www.referats.net/pages/referats/rkr/page.php?id=14715
http://vodogray.narod.ru/Referat-2.htm
http://www.ukma.kiev.ua/ua/faculties/fac_gum/filosophy/home_page/templ/estet_templ.htm
http://msoffice.com.ua/workslist.php?subject=, &limit=0
http://osvita.org.ua/referat/art/2487/

.: Розділ: Етика. Естетика :: 14.05.2007 00.10.44 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.3994 seconds