Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44695
   


Автор запитання: Олексій із міста: Кіровоград :: Запитання: 12046  
Олексій запитує:
Добрї ночі! Допоможіть, будь ласка, знайти в мережі інтернету, інформацію про розвиток професійної освіти в Україні(ХІХ-ХХ ст.).Заздалегідь щиро вдячний!
Наша відповідь:
Доброго дня, Олексію!
Пропонуємо наступну інформацію:
1. Загальнопедагогічна підготовка вчителя в історії вищої школи України (XIX - перша чверть XX ст.): Автореф. дис... д-ра пед. наук: 13.00.04 [Електронний ресурс] / Н.М. Дем'яненко; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. — К., 1999. — 40 с. http://www.nbuv.gov.ua/ard/1999/99dtmvas.zip
2. Освітня діяльність і педагогічні погляди Дениса Коренця в контексті розвитку українського кооперативного шкільництва у Галичині (кін. XIX - перша пол. XX ст.): Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 [Електронний ресурс] / О.Б. Ковальчук; Прикарп. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2000. — 19 с. http://www.nbuv.gov.ua/ard/2000/00kobkcg.zip
3. Розвиток ідей гуманної педагогіки в Західній Україні (кінець ХІХ-початок ХХ ст.): Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 [Електронний ресурс] / С.М. Вдович; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. — К., 1998. — 16 с. http://www.nbuv.gov.ua/ard/1998/98vsmpzu.zip
4. Розвиток природничих і технічних наук у Харкові в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст.: Автореф. дис... канд. техн. наук: 07.00.07 [Електронний ресурс] / Г.Л. Звонкова; НАН України. Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва. — К., 2005. — 18 с. http://www.nbuv.gov.ua/ard/2005/05zglpps.zip
5. Університетська освіта в Україні в другій половині ХІХ ст.: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 [Електронний ресурс] / Т.А. Стоян; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 1999. — 20 с. http://www.nbuv.gov.ua/ard/1999/99staudp.zip
http://www.prof.kiev.ua/upr-Ict-1.htm
http://64.233.183.104/search?q=cache:c4RhMsJPtLoJ:www.history.org.ua/Journal/2005/1/7.pdf розвиток професійної освіти в Україні&hl=ru&ct=clnk&cd=6&gl=ua
http://uk.wikipedia.org/wiki/Категорія:Освіта_в_Україні
http://www.lib.ua-ru.net/inode/p-2/19220.html
http://referatik.com.ua/referat/64/4768/
http://www.oekraine.com/core/edu.htm
http://www.refineua.com.ru/pageid-5012-2.html

.: Розділ: Освіта :: 12.12.2007 01.56.50 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Харків :: Запитання: 11923  
Наталія запитує:
Добрий вечір! Я до вас звертаюсь вперше. Будь-ласка допоможіть знайти літературу щодо Освіти у Східноукраїнському регіоні (переважно початкової, але що знайдеться по освіті в цьому регіоні будь ласка напишіть). Завчасно Велике Вам дякую! Вибачите що вас відволікаю і пишу питання не у відповідному розділі і полі, але ніяк не можу до вас достукатися, але Ви моя остання надія. Дуже прошу допоможіть. Спасибі ще раз і вибачите якщо що не так.
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталія!
Пропонуємо наступну інформацію:
1. Становлення та розвиток гімназійної освіти східноукраїнського регіону (друга половина XIX - початок XX століття): Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 [Електронний ресурс] / С.Д. Фатальчук; Луган. нац. пед. ун-т ім. Т.Шевченка. — Луганськ, 2006. — 20 с. http://www.nbuv.gov.ua/ard/2006/06fsdpps.zip
2. Духовний розвиток учнівської молоді в регіональному культурно-освітньому просторі: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.07 [Електронний ресурс] / О.П. Омельченко; Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. — Луганськ, 2006. — 20 с. http://www.nbuv.gov.ua/ard/2006/06oopkop.zip
3. Курило Віталий Семенович. Освіта та педагогічна думка Східноукраїнського регіону у ХХ столітті. — Луганськ, 2000. — 460с.
4. Курило Віталій Семенович. Становлення і розвиток системи освіти та педагогічної думки Східноукраїнського регіону в ХХ столітті: Дис... д-ра пед. наук: 13.00.01 / Інститут педагогіки АПН України. — Луганск, 2000. — 507 арк.
5. Освіта та становище регіонів у перехідний період: Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф., 29 травня 1996 р. / Східноукраїнський держ. ун-т / Г.М. Конкіна (уклад.), Л.П. Лисих (уклад.) — Луганськ, 1996. — 70с.
6. Курило В. С. Характеристика джерельної бази дослідження історії освіти та педагогічної думки Східноукраїнського регіону в ХХ сторіччі // Луганський держ. пед. ун-т ім. Т. Шевченка. Вісник. — Луганськ, 1999. — N3 (13): Педагогічні науки. — С.5–16.
7. Курило В. Розвиток системи професійно-технічної освіти у східноукраїнському регіоні в ХХ сторіччі (середина 30-х-кінець 80-х років) // Тернопільський держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. Наукові записки. Сер.: педагогіка. — Тернопіль, 2000. — N1. — С.54–62.
http://edu.ukrsat.com/meeting/forum10/175.shtml

.: Розділ: Освіта :: 29.11.2007 02.31.14 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оляшка із міста: Цінева :: Запитання: 11612  
Оляшка запитує:
Дорого дня!Допоможіть знайти відповідь на запитанння:Мета і завдання соціального виховання згідно з вимогами Державної національної програми "Освіта"(Україна 21століття)-1994рік. Дуже дякую.
Наша відповідь:
Пропонуємо наступні джерела інформації:
Завгородня, Н. М.
Проблема соціалізації учнів у сучасній педагогічній теорії і практиці / Н.М. Завгородня // Управління школою. - 2007. - № 6. - С. 2-8. - 17 назв.
Гілевич, І.
Зміст і завдання соціально-педагогічної стратегії виховання / І. Гілевич // Виховна робота в школі. - 2007. - № 1. - С. 24-26
Гапон, Ю. А.
Соціально-педагогічні основи виховання у світлі результатів соціального дослідження / Ю.А. Гапон // Педагогіка і психологія. - 2005. - № 1. - С. 89-96
Москаленко, Валентина.
Проблема виховання в контексті соціалізації особистості / Валентина Москаленко // Соціальна психологія. - 2005. - № 2. - С. 3-17
Дзуназа, Алла.
Формування соціоекономічної культури особистості як актуальне завдання навчання та виховання / А. Дзуназа // Рідна школа. - 2004. - № 9. - С. 27-29 : табл. - Бібліогр.: 4 назв.
Андрусенко, О. В.
Актуальність соціального виховання молоді у процесі демократизації українського суспільства / О.В. Андрусенко // Наше гасло. - 2004. - № 1-2. - С. 282-284
Галон, Юрій.
Попередні дані про вивчення впливу традицій на соціальне виховання особистості / Ю. Галон // Рідна школа. - 2004. - № 5. - С. 18-21 : табл. - Бібліогр.: 8 назв.
Гапон, Юрій.
Попередні дані про вивчення впливу традицій на соціальне виховання особистості / Юрій Гапон // Рідна школа. - 2004. - № 5. - С. 18-21. - Бібліогр.: 8 назв.
Середюк, О.
Родинне свято у соціальному вихованні учнів / О.Середюк // Початкова школа. - 2002. - № 6. - С.10-11
Рєпа, Н. О.
Виховання морально-соціальної зрілості учнів засобами народної педагогіки / Н.О.Рєпа // Рідна школа. - 2001. - № 8. - С. 29-52. - Быблыогр.: 46 назв.
Виховання національно свідомого, патріотично зорієнтованого молодого покоління, створення умов для його розвитку як чинник забезпечення національних інтересів України [] : Аналітично-інформаційні матеріали / О. В. Бабак, І. Д. Бех; Ред. М. М. Ілляш ; Держ. комітет України у справах сім'ї та молоді, Держ. ін-т проблем сім’ї та молоді. - К. : [б. і.], 2003. - 190,[1] с. : іл, табл.
http://conference.mdpu.org.ua/viewtopic.php?p=263&sid=39d36b4ec53ff87362e6587a32cc7786
http://www.poglyad.com/other/2271/

.: Розділ: Освіта :: 31.10.2007 09.04.04 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Херсон :: Запитання: 11582  
Марія запитує:
Добрий день, допоможіть , будь - ласка ,знайти матеріал для написання доповіді з теми: Самостійна робота учнів на уроках історії та правознавства. Дякую
Наша відповідь:

.: Розділ: Освіта :: 29.10.2007 12.19.11 :.
.: Севастопольская Центральная библиотека им. Л.Н.Толстого :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юрій із міста: Теплик :: Запитання: 11573  
Юрій запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь-ласка знайти сайти із яких можна "скачати" сценарії позакласних заходів з фізики та математики, а також вірші про фізику та вчених-фізиків. Якщо можна, то скиньте мені будь-ласка посилання на ці сайти на електронну адресу yura-brats@rambler.ru. Заздалегідь дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Юрій! Інформацію про сценарії позакласних заходів з фізики та математики можна знайти на сайтах:

http://www.ruthenia.info/db/price/pip.2.htm
http://revolution.allbest.ru/pedagogics/00004440_0.html
http://www.osnova.com.ua/books.php?morebook=402&magid=3&PHPSESSID=0776e683cd5da5ca030a0abb

.: Розділ: Освіта :: 29.10.2007 01.14.19 :.
.: Миколаївська центральна бібліотека для дітей ім. Ш.Кобера і В.Хоменко :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.333972 seconds