Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45252
   


Автор запитання: Надія із міста: Київ :: Запитання: 47242  
Надія запитує:
Добрий ранок! Чи є у бібліотеці книга Хорова Шевченкіана.
Наша відповідь:
Добрий день, Надіє! Книжка Пісенна Шевченкіана. Хорова Шевченкіана [Ноти] : до 200-річчя від дня народж. Т. Г. Шевченка / упоряд. О. М. Івасюк ; передм. С. В. Майданської ; обкл. В. Гіндича. - Чернівці : Букрек, 2013. - 318 с. : іл., портр., ноти знаходиться у відділі мистецтв Національної бібліотеки України для дітей. Чекаємо на вас!

.: Розділ: Музика :: 16.05.2023 07.07.30 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Діана із міста: Київ :: Запитання: 46769  
Діана запитує:
Добрий день. Цікавить фортепіанна творчість Миколи Колесси. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Діано! Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Бондар Б. Микола Колесса: «Я обіцяв собі віддати музиці все, що маю в житті» / Б. Бондар // Музика. — 2011. — № 4-6. — С. 24-27.
Мартинюк А. Диригентська школа Миколи Колесси як феномен української музичної культури ХХ століття [Електронний ресурс] / А. Мартинюк // Педагогічна освіта: теорія і практика. — 2017. — Вип. 22(2). — С. 68-73. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2017_22(2)__13.
Попович Н. М. Значення постаті Миколи Колесси у становленні Львівської диригентської школи [Електронний ресурс] / Н. М. Попович, Л. М. Сухацька, С. М. Буркало // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія : Педагогіка та психологія. — 2016. — Вип. 1. — С. 26-28. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmdupp_2016_1_7.
Рудницький О. М. Неоромантичні риси фортепіанної творчості Миколи Колесси як звернення до традиції композиторських шкіл ХІХ сторіччя [Електронний ресурс] / О. М. Рудницький // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. — 2012. — № 9. — С. 173-177. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2012_9_35.
Рудницький О. М. Риси імпресіонізму у формуванні нового фортепіанного мислення (на прикладі творчості Миколи Колесси) [Електронний ресурс] / О. М. Рудницький // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. — 2011. — № 2. — С. 201-204. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2011_2_48.
Рудницький О. М. Фортепіанна творчість Миколи Колесси в контексті стильових напрямків XX сторіччя : автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.03. / О. М. Рудницький — Львів, 2009. — 16 с.
Самотос-Баєрлє Н. Сторінки біографії Миколи Колесси: камерноінструментальна музика – виконавська практика і компонування (За «Спогадами» М. Колесси) [Електронний ресурс] / Н. Самотос-Баєрлє // Наукові збірки Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка. — 2015. — Вип. 34. — С. 418-424. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzlnma_2015_34_69.
Чабан Т. І. Стильові засади композиторської творчості Миколи Колесси (на прикладі сонатини для фортепіано) [Електронний ресурс] / Т. І. Чабан // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Мистецтвознавство. — 2018. — № 1. — С. 133-140. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUm_2018_1_22.

.: Розділ: Музика :: 24.10.2022 20.07.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аня із міста: Калуш :: Запитання: 46458  
Аня запитує:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, з пошуком літератури про композиторську творчість Михайла Вербицького. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Аню! Перегляньте таку літературу:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Бермес І. Л. Михайло Вербицький: штрихи до творчого портрета композитора (до 200-річчя від дня народження) [Електронний ресурс] / І. Л. Бермес // Культура України. Cерія : Мистецтвознавство. — 2015. — Вип. 50. — С. 4-14. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kum_2015_50_3.
Бермес І. Михайло Вербицький і музичний романтизм [Електронний ресурс] / І. Бермес // Актуальні питання гуманітарних наук. — 2015. — Вип. 13. — С. 71-79. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2015_13_9.
Букало Н. Михайло Вербицький як збирач народних пісень [Електронний ресурс] / Н. Букало, Б. Луканюк // Вісник Львівського університету. Серія : Мистецтвознавство. — 2012. — Вип. 11. — С. 184-202. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Mistec_2012_11_22.
Загайкевич, Марія Петрівна. Михайло Вербицький: Сторінки життя і творчості / М. П. Загайкевич ; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. — Львів : Місіонер, 1998. — 145 с.: іл. — (Історія української музики ; вип. 4: Дослідження).
Захарчук О. Михайло Вербицький, священник і композитор (до 150-их роковин смерті) [Електронний ресурс] / О. Захарчук // Українська музика. — 2020. — Число 3. — С. 95-98. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrmuzyka_2020_3_17.
Новакович М. Ювілейні роздуми про священика і композитора Михайла Вербицького [Електронний ресурс] / М. Новакович // Українська музика. — 2015. — Число 1-2. — С. 13-22. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrmuzyka_2015_1-2_5.
Павлів Т. І. Отець Михайло Вербицький – композитор, громадський діяч, автор гімну України «Ще не вмерла України і слава, і воля» [Електронний ресурс] / Т. І. Павлів, Л. М. Соловей // Київське музикознавство. — 2016. — Вип. 54. — С. 200-205. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/kmuz_2016_54_29.
Попович О. Солоспіви Михайла Вербицького [Електронний ресурс] / О. Попович // Українська музика. — 2015. — Число 3. — С. 56-61. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrmuzyka_2015_3_7.
Соловей Л. Отець Михайло Вербицький – композитор, громадський діяч, автор гімну України «Ще не вмерла України і слава, і воля» [Електронний ресурс] / Л. Соловей // Актуальні питання гуманітарних наук. — 2015. — Вип. 14. — С. 101-110. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2015_14_14.
Ясіновський Ю. Композиторська спадщина отця Михайла Вербицького в історичній ретроспекції: минуле, cучасне, майбутнє [Електронний ресурс] / Ю. Ясіновський // Українська музика. — 2015. — Число 3. — С. 44-55. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrmuzyka_2015_3_6.

.: Розділ: Музика :: 1.06.2022 12.51.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Костя із міста: Канів :: Запитання: 46216  
Костя запитує:
Доброго дня! Підкажіть літературу про сучасну фольк музику. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Костя! Перегляньте наступну літературу:
Тормахова В. М. Українська естрадна музика і фольклор: взаємопроникнення і синтез : автореф. дис. … канд. мист.: спец. 17.00.03 «Музичне мистецтво» / В. М. Тормахова ; Нац. муз. академія України ім. П. І. Чайковського. – Київ, 2007. – 19 с.
Українська музична культура: від джерел до сьогодення : навч. моногр. / О. В. Сердюк, О. В. Уманець, Т. О. Слюсаренко. - Харкыв : Основа, 2002. - 400 с.
Барановська М. С. Естрадно-вокальна музика в Україні кінця ХХ–початку ХХІ ст.: тенденції розвитку [Електронний ресурс] / М. С. Барановська // Вісник КНУКіМ. Серія : Мистецтвознавство. - 2013. - Вип. 28. - С. 5-11. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vknukim_myst_2013_28_3.pdf.
Роман Н. М. Інтеграція народної музики в сучасну музичну культуру [Електронний ресурс] / Н. М. Роман // Традиційна культура в умовах глобалізації: народна музика та декоративне мистецтво в світовому цивілізаційному просторі : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 22–23 серп. 2014 р. – Харків : Стеценко І.І., 2014. – С. 244–246.
Тринько О. Українська фолктроніка: синтез фольклору та поп-музики [Електронний ресурс] / О. Тринько // Актуальнi питання гуманiтарних наук. - 2021. - Вип 36, т. 3. - С. 43-46. - Режим доступу: http://www.aphn-journal.in.ua/archive/36_2021/part_3/36-3_2021.pdf#page=43.
Фолк-напрями в сучасній українській музиці [Електронний ресурс] // Народна освіта : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://narodna-osvita.com.ua/6603-folk-napryami-v-suchasny-ukrayinsky-muzic.html. - Назва з екрана.
Цюряк І. О. Популяризація жанру народної пісні у сучасному направленні симфо-рок [Електронний ресурс] / І. О. Цюряк, Н. С. Борисенко // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. - 2021. - Вип. 197. - С. 181-184. - Режим доступу: https://pednauk.cuspu.edu.ua/index.php/pednauk/article/view/949/880.

.: Розділ: Музика :: 26.01.2022 14.40.05 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Полтава :: Запитання: 45891  
Оксана запитує:
Доброго дня. Будь ласка, допоможіть знайти інформацію з теми:"Матеріали до Міжнародного дня музики". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо вам скористатися наступними матеріалами:
Грінченко, М. Історія української музики / М. Грінченко. – 2-ге вид. – Нью-Йорк : Вид-во Укр. муз. ін-ту, 1961. – 192 с.
Дивовижний світ звуків : 1 жовтня - Міжнародний день музики // Шкільна бібліотека. - 2018. - № 9. - С. 12-14.
Живі сторінки української музики : статті, дослідження, публікації / упоряд. Л.Б.Архімович, Т. В. Шеффер. – К.: Наук. думка, 1965. – 199 с.
Кияновська, Л. О. Українська музична культура : навчально-методичний посібник / Л. О. Кияновська. – 2-ге вид. перероб. і доп. – Тернопіль : СМП "Астон", 2000. – 184 с.
Кращі виховні заходи. Сценарії / упоряд. О. В. Гноінська. – Харків : Веста, 2009. - 320 с. - (Рідна школа). – Режим доступу: http://poltavskyi-nvk.kh.sch.in.ua/Files/downloads/sample.pdf
Нотна веселка душі : 1 жовтня - Міжнародний день музики // Шкільна бібліотека. - 2019. - № 9. - С. 40-41.
Свято - пам'ять народу : матеріали до бесід з учнями // Позакласний час. - 2021. - № 3. – С. 2-12.
https://naurok.com.ua/calendar/october/mizhnarodniy-den-muziki
https://naurok.com.ua/vihovniy-zahid-do-mizhnarodnogo-dnya-muziki-hay-muzika-luna-222971.html
https://naurok.com.ua/scenariy-svyata-mizhnarodniy-den-muziki-1380.html
https://naurok.com.ua/biblioteka/muzichne-mistectvo/typ-4
https://vseosvita.ua/library/vihovnij-zahid-do-dna-muziki-146282.html
https://vseosvita.ua/library/miznarodnij-den-muziki-v-ditacomu-sadku-podoroz-na-planetu-barvistoi-muziki-175028.html
https://www.pedrada.com.ua/article/2314-stsenary-rozvagi-do-mjnarodnogo-dnya-muziki
https://library.vspu.edu.ua/vistavki/muzika/muzika.htm
https://vseosvita.ua/library/vihovnij-zahid-cikavij-svit-muziki-1470.html
https://nadoest.com/scenarij-vihovnogo-zahodu-prisvyachenogo-vsesvitneomu-dnyu-muz
https://urok.osvita.ua/materials/outschool/48474/
http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/exhibitions/973-muzik

.: Розділ: Музика :: 29.09.2021 12.54.34 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.263201 seconds