Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 29 .:. Запитань у базі: 43859
   


Автор запитання: Анна із міста: Запоріжжя :: Запитання: 6830  
Анна запитує:
Підкажіть будь -ласка де можно знайти інформацію щодо історії соціальної роботи,
Наша відповідь:
Добрый день, Анна!Вот,что удалось найти:
1.http://www.ipe.poltava.ua/pm/34/demianenko.htm
2.http://testlab.kiev.ua/PUBLICAT/PED/ROMM/index.htm
3.http://www.refcity.ru/content/28573/3.html
4.http://pravoznavec.com.ua/kernel.php?module=booklist&action=chapter_from_chapterlist&FBLID=37&letter=&FBID=2307
5.http://referatw.ru/cgi-bin/main.cgi?level=5&p1=92&p2=135&p3=47529
6.Соціальна робота в Україні: Навч. посіб./ І.Д.Звєрєва, О.В.Безпалько, С.Я.Марченко та ін.; За заг. ред.: І.Д.Звєрєвої, Г.М.Лактіонової. – К.: Наук. світ, 2003. – 233 с.
7.Горілий А.Г. Історія соціальної роботи. Навчальний посібник (рек. МОН України) Тернопіль. Астон 2004 174 ст.
8.Івченко Н.М. Історія соціальної роботи: Навч.-метод. комплекс навч. дисципліни для студ. спец. 6.040200- соц. робота / Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна" та ін.. - К., 2003. - 68 с
9.Тюптя Л. Т., Іванова І. Б. Соціальна робота (теорія і практика).-«Університет «Україна», 2004.
10.Соціальна робота в Україні: перші кроки/ Під редакцією В. Полтавця .— К.: Видавничий дім “KM Academia”, 2000.— 236 с
11.Фирсов М.В. История социальной работы.-Издательство: "Академический Проект" ,2004.
12.Циткилов П.Я. История социальной работы: Учеб.пособие .-Издательство: Феникс,2006.-448с.
Удачи!

.: Розділ: Соціологія :: 22.07.2006 10.30.59 :.
.: Севастопольская Центральная библиотека им. Л.Н.Толстого :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Київ :: Запитання: 6748  
Ірина запитує:
Допоможіть, будь-ласка, підібрати літературу за темою "Управління соціальною роботою"
Наша відповідь:
1. Ягодка, Анатолій Григорович
Соціальна інфраструктура і політика: Навчальний посібник/ Анатолій Ягодка,; М-во освіти і науки України; КНЕУ. -К.: КНЕУ, 2000. -209, [1] с. -Бібліогр.: с. 204-207. -ISBN 966-574-074-1

2. Ягодка, Анатолій Григорович
Соціальна інфраструктура і політика: Навчальний посібник/ Анатолій Ягодка,; М-во освіти і науки України; КНЕУ. -К., 2002. -230, [1] с. -Бібліогр.: с. 228-231.

3. Теория социальной работы : Учебник для студ. вуз./ Ред. Е.И.Холостова. -М.: Юристь, 1999. -331

4. Теория социальной работы : Учебник для студ. вуз./ Ред. Е.И.Холостова. -М.: Юристь, 1999. -331

5. Кочергиг, Вячеслав
Ролевая структура механизма взаимодействия социальных технологий и управления/ Вячеслав Кочергиг // Проблемы теории и практики управления. -2004. -№ 6. - С. 20-24

6.Бакуменко В.
Системно-ситуаційне зображення процесів управління в соціальних системах/ В.Бакуменко // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. -1999. -№ 3. - С. 312-324

7.Андреев С.С.
Теория социального управления. Объективная необходимость и сущность социального управления/ С.С.Андреев // Социально-гуманитарные знания. -2000. -№ 6. - С. 91-109

8. Андреев С.С.
Теория социального управления. Субъект и объект социального управления/ С.С.Андреев // Социально-гуманитарные знания. -2001. -№ 1. - С. 80-96

9. Козлова О.Н.
Управляемость социальной жизни: от быта к бытию/ О.Н.Козлова // Социально-гуманитарные знания. -2002. -№ 1. - С. 128-138

10. Баграмов Э.
Теория и практика современного социального управления/ Э. Баграмов // Социально-гуманитарные знания. -2003. -№ 5. - С. 328-333

11. Алиуллов Р.Р.
Механизм социального управления: (методологический аспект)/ Р.Р. Алиуллов // Социально-гуманитарные знания. -2003. -№ 6. - С. 126-139

12. http://www.quarterly.uz.ua/1/3.htm

13. http://mms.gov.ua/legislation/l45

14. http://www.education.zp.ua/ukr/university/faculty/management/sots_rab

15. http://www.prava.net.ua/lex/index.php?page=1&id_key=4

16. http://osvita.irpin.com/viddil/v5/d65.htm

.: Розділ: Соціологія :: 6.07.2006 13.53.48 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Київ :: Запитання: 6733  
Юлія запитує:
Допоможіть будь-ласка знайти інформацію про теорії соціальної роботи. Зокрема, цікавить кнага М. Пейна "Сучасні теорії соціальноїроботи". Також порадьте інтернет ресурси, де є велика кількість інформації по соціальній роботі (електронні бібліотеки, періодичні виданна та ін). Щиро вдячна
Наша відповідь:

.: Розділ: Соціологія :: 4.07.2006 14.26.25 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Київ :: Запитання: 6592  
Світлана запитує:
Допоожіть мені будьласка,мені потрібна інформація "Морально етичний кодекс соціального працівника" Дуже вам дякую
Наша відповідь:
1. Звєрєва І.Д.
" Етичний Кодекс соціальних працівників України": від ідеї до впровадження/ І.Д. Звєрєва // Практична психологія та соціальна робота. -2002. -№ 9-10. - С. 84-87

2. http://www.socwd.uzhgorod.ua/ConfZvit.html

3. http://ccf.kiev.ua/rescenters/kiev/c26.html

.: Розділ: Соціологія :: 14.06.2006 10.26.51 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: наталя із міста: Дніпропетровськ :: Запитання: 6493  
наталя запитує:
допоможіть, будь ласка, знайти інформацію для написання контрольної по темі "соціологія і соціальна робота"
Наша відповідь:
1. http://www.socd.univ.kiev.ua/PUBLICAT/PED/ROMM/index.htm

2. http://66.249.93.104/search?q=cache:BxUZfF1CZTcJ:matriks-pres.com.ua/files/katbook/sociol.rtf соціологія і соціальна робота&hl=ru&gl=ua&ct=clnk&cd=4

3. Теория социальной работы : Учебник для студ. вуз./ Ред. Е.И.Холостова. -М.: Юристь, 1999. -331, [1]

4. Лукашевич, Микола Павлович
Теорія і методи соціальної роботи: Навчальний посібник/ Микола Лукашевич, Іван Мигович,; МАУП. -2-е вид., доп. і випр.. -К.: МАУП, 2003. -165 с. -

5. Соціальна робота в Україні: теорія і практика: Науково-методичний журнал: Видається щоквартально/ Редкол.: А. Й. Капська, С. В. Толстоухова, І. М. Пінчук та ін.; НПУ ім. М. П. Драгоманова, ДСССДМі, БО "ФСР", ВГО "ЛСПУ"
№ 1(9) : Січень-березень. -Б.м.. -2005. -173 с.: фото. -Бібліогр. в кінці розд.

6. Теорії і методи соціальної роботи: Підручник/ За ред. Т. В. Семигіної, І. І. Миговича. -К.: Академвидав, 2005. -327 с. -(Сер. "Альма-матер"). -Короткий термінологічний словник: с.308-327. -ISBN 966-8226-27-5

7. Черниш, Наталія
Соціологія: Курс лекцій/ Наталія Черниш,; Львівський нац. ун-т ім. І.Франка. -3-є вид., перероблене і доп.. -Львів: Кальварія, 2003.-540 с.

8. Герасимчук, Андрій Андрійович
Соціологія: Навчальний посібник/ Андрій Герасимчук, Юрій Палеха, Оксана Шиян,; Ред. В. Я. Пипченко, Н. М. Труш. -3-є вид., вип. й доп.. -К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2003. -245 с. -Бібліогр. в кінці розд.. -ISBN 966-7508-10-2

9. Соціологія : Підручник/ Н. П. Осипова, В. І. Астахова, В. Д. Воднік та ін.; За ред. Н. П. Осипової; М-во освіти і науки України. -К.: Юрінком Інтер, 2003. -335 с. -ISBN 966-667-122-0

10. Сасіна, Людмила Олександрівна
Соціологія: Навчальний посібник/ Людмила Сасіна, Наталя Мажник; М-во освіти і науки України, Харківський нац. економічний ун-т. -Харків: ВД "ІНЖЕК", 2005. -206 с. -Бібліогр.: с. 205-206. -ISBN 966-8515-67-6

11. Соціальна робота:наука і професія/ І.Мигович // Віче. -1998. -№ 5. - С. 74-86. -Бібліогр.13 назв.

12. Кривоконь Н.І.
Професія працівника соціального захисту населення:вимоги та типізація/ Н.І.Кривоконь // Практична психологія та соціальна робота. -2000. -№ 4 . - С. 43-45

.: Розділ: Соціологія :: 4.06.2006 10.25.32 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.298131 seconds