Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45810
   


Автор запитання: Віта із міста: Київ :: Запитання: 47725  
Віта запитує:
Доброго вечора! Підкажіть матеріали до теми про демографічну ситуацію в Україні за останні декілька років. Завдячую заздалегідь.
Наша відповідь:
Доброго дня, Віто! Перегляньте наступні джерела:
Цвігун І. А. Загрози демографічній безпеці України : монографія / І. А. Цвігун. - Кам’янець-Подільський : ЗВО «ПДУ», 2022. - 240 с.
Кузьменко О. К. Демографічна ситуація в Україні: сучасний стан, виклики та наслідки [Електронний ресурс] / О. К. Кузьменко, В. Ю. Лугова // Сучасна економічна наука: теорія і практика : матер. ХIII Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конференції з міжнародною участю, 30 листопада 2023 року, м. Полтава / НУ "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка". - С. 162-165. - Режим доступу: https://reposit.nupp.edu.ua/bitstream/PoltNTU/14537/1/18.pdf.
Синюк Н. Демографічна статистика в період війни: сучасний стан та основні виклики [Електронний ресурс] / Н. Синюк // Вісник Хмельницького національного університету. - 2022. - № 4. - С. 241–246. - Режим доступу: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/wpcontent/uploads/2022/09/2022-308-37.pdf.
Цвігун І. А. Системний підхід до оцінки демографічної кризи в Україні [Електронний ресурс] / І. А. Цвігун // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. Серія: Економіка. - 2023. - № 1. - С. 154-159. - Режим доступу: https://reposit.nupp.edu.ua/bitstream/PoltNTU/14537/1/18.pdf.
Якість життя населення України та перші наслідки війни / Л. М. Черенько, С. В. Полякова, В. С. Шишкінта ін.; НАУ, Ін-т демогр.та соціолог. дослідж. ім. М. В. Птухи [Електронний ресурс]. - Київ, 2023. - Режим доступу: https://idss.org.ua/arhiv/Моногр
афія_якіс
ь.pdf.

.: Розділ: Соціологія :: 28.03.2024 15.25.13 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Хмельницький :: Запитання: 47558  
Ольга запитує:
Дуже перепрошую, але не знаходжу свого питання у затребуваному списку. Будьте ласкаві, знайдіть 15 джерел для аналізу за темою "Механізми державного управління системою соціального забезпечення"
Наша відповідь:
Добрий день, Ольго. Радиво скоростатись відповіддю на ваше попереднє звернення: Віртуальна бібліографічна довідка - Розширений пошук - Пошук за: Номером запитання - № 47552, також пропонуємо переглянути наступні джерела:
Греба Р. В. Механізми реформування системи соціальних послуг в умовах децентралізації влади в Україні : автореф. дис. канд. наук з держ. управління : 25.00.02. Харків, 2018. 20 с.
Дубич К. В. Механізми державного управління системою надання соціальних послуг: дис. докт. наук з держ. упр.: спец. 25.00.02 / К. В. Дубич / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2015. – 451 с.
Кандагура К. С. Механізм державного управління у сфері взаємовідносин влади з інститутами громадянського суспільства / К. С. Кандагура // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2015. – № 1.
Ковальчук В. Г. Інформаційне забезпечення державного управління соціально-економічним розвитком регіону : монографія / Ковальчук В. Г., Дєгтяр А. О., Шведун В. О., ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т", Каф. публ. упр. та підприємництва. - Харків : О. А. Мірошниченко [вид.], 2022. - 165 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 159-165.

Николаєва В. І. Організаційне забезпечення системи соціальної роботи в Україні: сучасні реалії / В. І. Николаєва // Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Державне управління. – 2019. – № 3. ¬ – С. 131-137.
Николаєва В. І. Питання дієвості фінансового механізму державного управління системою соціальної роботи в Україні / В. І. Николаєва // Публічне управління та митне адміністрування. – 2019. - № 3 (22). – С. 106-114.
Черенько Л. М. Система соціальної підтримки в Україні: неминучість реформ та оцінка перспектив. / Л. М. Черенько // Демографія та соціальна економіка. – 2016. – № 2 (27). – С. 130?142.

.: Розділ: Соціологія :: 8.12.2023 08.56.57 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Хмельницький :: Запитання: 47552  
Ольга запитує:
Дуже прошу знайти покликання на літературу за темою Механізми державного управління системою соціального забезпечення
Наша відповідь:
Добрий день, Ольго! Перегляньте таку літературу:
Бавол Т. Складові державного управління в забезпеченні індивідуального підходу до надання соціальних послуг [Електронний ресурс] / Т. Бавол // Актуальні проблеми державного управління. — 2016. — Вип. 2. — С. 40-44. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdyo_2016_2_9.
Бакуліна О. С. Організаційно-правові засади державного управління у сфері забезпечення соціальної безпеки України [Електронний ресурс] / О. С. Бакуліна, І. М. Леган // Проблеми системного підходу в економіці. — 2020. — Вип. 1(2). — С. 34-39. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PSPE_print_2020_1(2)__7.
Бортнікова О. Г. Державне управління забезпеченням соціальної безпеки та проблеми становлення соціального партнерства в Україні [Електронний ресурс] / О. Г. Бортнікова // Інвестиції: практика та досвід. — 2012. — № 13. — С. 85-89. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2012_13_24.
Горбань Г. О. Модель соціально-психологічного забезпечення процесів прийняття управлінських рішень у соціальних системах [Електронний ресурс] / Г. О. Горбань // Вісник Одеського національного університету. Серія : Психологія. — 2012. — Т. 17, Вип. 9. — С. 61-73. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_psi_2012_17_9_9.
Дубич К. В. Ключові проблеми державного управління фінансовим забезпеченням системи соціальних послуг в Україні [Електронний ресурс] / К. В. Дубич // Економіка та держава. Серія: : Державне управління. — 2017. — № 2. — С. 27-33. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eddu_2017_2_9.
Євсюков О. П. Сучасні концепції забезпечення державного управління соціальної та економічної безпеки держави [Електронний ресурс] / О. П. Євсюков, В. О. Шведун // Інвестиції: практика та досвід. — 2021. — № 4. — С. 82-85. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2021_4_15.
Зелінська М. І. Загальні засади нормативно-правового забезпечення державного управління у сфері соціального захисту учасників антитерористичної операції та членів їх сімей [Електронний ресурс] / М. І. Зелінська, І. В. Пройдакова, Т. Ю. Клімова, С. В. Ногаш // Менеджер. — 2019. — № 3. — С. 122-128. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzhm_2019_3_16.
Коношенко С. В. Освітнє середовище університету як чинник формування управлінської культури майбутнього фахівця соціального забезпечення [Електронний ресурс] / С. В. Коношенко, Н. А. Коношенко, К. Є. Гордієнко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. — 2021. — № 1(1). — С. 146-156. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2021_1(1)__15.
Николаєва В. І. Адміністрування соціального забезпечення: європейська практика державно-громадського управління системою соціальної роботи [Електронний ресурс] / В. І. Николаєва, І. Ю. Суровцева // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Публічне управління та адміністрування. — 2022. — Т. 33(72), № 3. — С. 120-124. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sntvupa_2022_33(72)_3_22.
Самойленко А. П. Інституційне забезпечення соціального партнерства в державному управлінні [Електронний ресурс] / А. П. Cамойленко // Актуальні проблеми державного управління. — 2018. — № 1. — С. 192-199. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2018_1_30.
Сергєєва Л. М. Формування механізмів державного управління у сфері забезпечення соціальної безпеки України на сучасному етапі [Електронний ресурс] / Л. М. Сергєєва, В. В. Собченко // Теорія та практика державного управління. — 2019. — Вип. 4. — С. 107-114. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2019_4_16.
Сюр М. Г. Правові механізми забезпечення соціального розвитку у функціонуванні системи державного управління [Електронний ресурс] / М. Г. Сюр // Наукові праці МАУП. — 2012. — Вип. 4. — С. 100-105. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npmaup_2012_4_20.
Шалімов В. В. Управління соціальним захистом населення регіону: сучасний стан та напрями вдосконалення в контексті забезпечення соціально-економічного регіону [Електронний ресурс] / В. В. Шалімов, В. А. Чорноглазов, Г. В. Чорноглазова // Центральноукраїнський науковий вісник . Економічні науки. — 2020. — Вип. 5. — С. 118-130. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkntu_e_2020_5_13.
Ярошенко І. В. Аналіз сучасного нормативно-правового забезпечення системи публічного управління соціально-економічним розвитком регіонів в Україні [Електронний ресурс] / І. В. Ярошенко, П. К. Семигулін // Бізнес Інформ. — 2018. — № 10. — С. 255-261. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2018_10_39.

.: Розділ: Соціологія :: 6.12.2023 13.11.03 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Хмельницький :: Запитання: 47535  
Ольга запитує:
Підберіть, будьте ласкаві, літературу до теми "Соціальний захист малозабезпечених сімей в Україні"
Наша відповідь:
Андрієнко І. С. Всезагальність соціального забезпечення в контексті надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим особам [Електронний ресурс] / І. С. Андрієнко // Південноукраїнський правничий часопис. — 2013. — № 2. — С. 67-69. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pupch_2013_2_26
Волошин І. Соціальний захист малозабезпечених осіб в Україні [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / І. Волошин ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2020. — 20 с.
Волошин І. Щодо проблеми соціального захисту малозабезпечених громадян соціальними гуртожитками в Україні [Електронний ресурс] / І. Волошин // Підприємництво, господарство і право. — 2018. — № 6. — С. 122-127. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2018_6_22
Данилюк О. І. Адресність соціальної допомоги як ефективний інструмент у подоланні малозабезпеченості: теоретичний підхід [Електронний ресурс] / О. І. Данилюк // Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Соціально-педагогічна. — 2016. — Вип. 27. — С. 88-97. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2016_27_12
Коломойцев М. М. Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям як інститут права соціального забезпечення [Електронний ресурс] / М. М. Коломойцев // Митна справа. — 2015. — № 3(2). — С. 234-238. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ms_2015_3(2)__41
Коломойцев М. М. Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям як інститут права соціального забезпечення [Електронний ресурс] / М. М. Коломойцев // Митна справа. — 2015. — № 3(2). — С. 234-238. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ms_2015_3(2)__41
Лутицька Л. П. Соціальний захист малозабезпечених верств населення та методи його вдосконалення [Електронний ресурс] / Л. П. Лутицька // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. — 2013. — Вип. 4. — С. 43-48. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvu_2013_4_9
Мiрошник М. О. Мікрокредитування як інструмент розвитку фінансових послуг для малозабезпечених верств населення [Електронний ресурс] / М. О. Мiрошник, І. В. Діденко // Економічний простір. — 2021. — № 173. — С. 71-75. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2021_173_14
Олійник Г. Cоціальна робота з малозабезпечими верствами населення як спосіб подолання бідності [Електронний ресурс] / Г. Олійник // Social work and education. — 2018. — Vol. 5, no. 2. — С. 28-34. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/socworkeduc_2018_5_2_6
Приходько А. Ф. Інструменти соціального забезпечення малозабезпечених осіб та сімей [Електронний ресурс] / А. Ф. Приходько // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 11 : Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління. — 2014. — Вип. 18. — С. 177-180. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_011_2014_18_30
Приходько А. Ф. Інструменти соціального забезпечення малозабезпечених осіб та сімей [Електронний ресурс] / А. Ф. Приходько // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 11 : Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління. — 2014. — Вип. 18. — С. 177-180. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_011_2014_18_30
Савельчук І. Б. Особливості організації соціальної роботи із малозабезпеченими сім’ями: механізми співпраці та взаємодії [Електронний ресурс] / І. Б. Савельчук, Ю. В. Гапич // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 11 : Соціальна робота. Соціальна педагогіка. — 2017. — Вип. 23. — С. 187-193. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_011_2017_23_34
Сокол М. В. Малозабезпеченість як один із юридичних фактів виникнення відносин по соціальній допомозі [Електронний ресурс] / М. В. Сокол // Юрист України. — 2013. — № 2. — С. 115-118. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/uy_2013_2_19
Толстих Н. Малозабезпеченість як системний бар’єр на шляху соціально-економічного розвитку України [Електронний ресурс] / Н. Толстих // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2020. — № 3. — С. 99-109. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stmm_2020_3_9
Труфанова Ю. В. Державні соціальні допомоги малозабезпеченим сім'ям в умовах воєнного стану [Електронний ресурс] / Ю. В. Труфанова // Актуальні проблеми правознавства. — 2022. — Вип. 3. — С. 130-134. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprpr_2022_3_22

.: Розділ: Соціологія :: 23.11.2023 15.30.33 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Хмельницький :: Запитання: 47515  
Ольга запитує:
Вітаю! Потрібна допомога у літературі до теми Основні особливості соціального забезпечення безробітних через надання матеріальної допомоги" (не менше 15 джерел) будь ласка для аналізу
Наша відповідь:
Грідін О. В. Сучасний стан та основні проблеми фінансового забезпечення соціального захисту населення в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Грідін // Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. — 2022. — Т. 27, Вип. 2. — С. 61-66. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2022_27_2_12
Дмитренко Е. С. Особливості фінансового, правового та організаційного забезпечення соціального захисту громадян в умовах євроінтеграції України [Електронний ресурс] / Е. С. Дмитренко, Ю. П. Дмитренко // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. — 2022. — № 3. — С. 234-242. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fkd_2022_3_26
Жевакіна Н. В. Визначення сутності поняття безробіття в соціальному забезпеченні [Електронний ресурс] / Н. В. Жевакіна // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. — 2012. — № 16. — С. 5-12. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2012_16_3
Завора Т. М. Реформування системи загальнообов‘язкового державного соціального страхування на випадок безробіття у контексті забезпечення соціальної безпеки [Електронний ресурс] / Т. М. Завора, І. О. Литвин // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Економіка. — 2014. — Вип. 7. — С. 50-57. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_ek_2014_7_8
Клименко А. Сучасний стан правового регулювання соціального забезпечення громадян України [Електронний ресурс] / А. Клименко // Підприємництво, господарство і право. — 2020. — № 6. — С. 72-77. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2020_6_15
Мокрицька Н. П. Процедура реалізації права на участь у громадських роботах в системі соціального страхування на випадок безробіття [Електронний ресурс] / Н. П. Мокрицька // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2023. — Вип. 76(1). — С. 243-249. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2023_76(1)__40
Новікова О. Ф. Забезпечення збалансованого соціально-трудового розвитку України: виклики та можливості [Електронний ресурс] / О. Ф. Новікова, Я. В. Остафійчук // Економіка промисловості. — 2023. — № 2. — С. 62-77. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econpr_2023_2_6
Петрушка О. В. Іноземний досвід фінансового забезпечення громадян на випадок безробіття [Електронний ресурс] / О. В. Петрушка // Економіка. Фінанси. Право. — 2020. — № 10. — С. 23-26. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfipr_2020_10_6
Савченко К. М. Тенденції розвитку соціального страхування на випадок безробіття в Україні [Електронний ресурс] / К. М. Савченко // Інвестиції: практика та досвід. — 2017. — № 2. — С. 57-62. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2017_2_12
Стрепко В. Про безробіття як підставу соціального забезпечення в умовах ринку [Електронний ресурс] / В. Стрепко // Вісник Львівського університету. Серія юридична. — 2019. — Вип. 69. — С. 117-124. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_yu_2019_69_14
Товстиженко О. В. Особливості реформування системи соціального страхування на випадок безробіття [Електронний ресурс] / О. В. Товстиженко, Т. В. Міхєєнко, К. Ю. Сіренко // Науковий вісник Полісся. — 2016. — Вип. 3. — С. 140-145. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvp_2016_3_22
Тополь О. Соціальні виплати, компенсації та пільги як напрями соціального забезпечення населення України [Електронний ресурс] / О. Тополь, Н. Сухицька // Проблеми і перспективи економіки та управління. — 2021. — № 4. — С. 7-16. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppeu_2021_4_3
Трунова Г. Застосування правових норм у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття [Електронний ресурс] / Г. Трунова // Юридична Україна. — 2017. — № 2-3. — С. 85-93. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urykr_2017_2-3_13
Трунова Г. Окремі проблеми правового регулювання загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття [Електронний ресурс] / Г. Трунова // Підприємництво, господарство і право. — 2017. — № 5. — С. 76-80. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2017_5_18
Шаманська Н. Фінансові ресурси державного соціального страхування на випадок безробіття: реалії та пріоритети [Електронний ресурс] / Н. Шаманська // Світ фінансів. — 2012. — Вип. 3. — С. 80-88. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/svitfin_2012_3_11

.: Розділ: Соціологія :: 15.11.2023 19.28.38 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.285223 seconds