Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45811
   


Автор запитання: Наташа із міста: Ужгород :: Запитання: 36714  
Наташа запитує:
Добрий вечір. Допоможіть, будь ласка. Мені потрібно літературу на курсову. Назва розділу "Шевченко в координатах культурно-публіцистичного і національного буття". Дуже гарно дякую за Вашу допомогу.
Наша відповідь:
Доброго дня, Наташо!
На жаль, із Вашого запиту не зрозуміло що саме слід шукати (про Т. Шевченка як громадськго діяча, про його твори тощо). Тому пропонуємо наступні джерела:
Бойко М. П. Соціально-філософські ідеї Т. Г. Шевченка у сучасному духовно-культурному вимірі : монографія / М. П. Бойко ; Дніпродзерж. держ. техн. ун-т. - Дніпродзержинськ : ДДТУ, 2013. - 216 c.
Іванишин П. В. Національний сенс екзистенціалів у поезії Т.Шевченка, Є.Маланюка, Л.Костенко (діахронія української літературної герменевтики) : автореф. дис... д-ра філол. наук / П. В. Іванишин ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. - Л., 2007. - 32 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07ipvulg.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Іванишин П. В. Національний спосіб розуміння в поезії Т. Шевченка, Є. Маланюка, Л. Костенко : монографія / П. В. Іванишин. - К. : Академвидав, 2008. - 392 c. - (Монограф).
Фігурний Ю. С. Український етнос у просторі й часі: українознавчі дослідження етнічних, державотворчих і націєтворчих процесів в Україні / Ю. С. Фігурний ; НДІ українознав. - К., 2009. - 520 c.
Янковська Ж. Відображення архетипів національного буття у поемі Т. Шевченка "Катерина" [Електронний ресурс] / Ж. Янковська // Українознавчий альманах. - 2013. - Вип. 12. - С. 92-95. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ukralm_2013_12_28.pdf.
Янковська Ж. Модус "національного буття" та "генетично-чуттєвий" фольклоризм поеми Т. Шевченка "Наймичка" [Електронний ресурс] / Ж. Янковська // Шевченкознавчі студії. - 2014. - Вип. 17. - С. 127-135. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Shs_2014_17_19.pdf.
Яцук Н. Є. Українська ментальність як феномен етногенетичного та соціокультурного буття народу : автореф. дис. канд. філософ. наук : 09.00.03 / Н. Є. Яцук ; Запоріз. держ. ун-т. - Запоріжжя, 2003. - 16 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2003/03ynesbn.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Якщо Вас ці матеріали не задовольнять, уточніть, будь ласка, які питання мають бути висвітлені в цьому розділі. Будемо раді Вам допомогти.

.: Розділ: Література :: 22.04.2015 21.27.11 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.23557 seconds