Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 42716
   


Автор запитання: Іванна із міста: Ужгород :: Запитання: 43052  
Іванна запитує:
Допоможіть, будь ласка, знайти літературу до теми: Людина й картина світу у молодіжному сленгу (з соціолінгвістики)
Наша відповідь:
Доброго дня, Іванно! Перегляньте наступні джерела:
Білецька О. Англійські запозичення в нестандартній лексиці сучасної української мови / О. Білецька // Вісник Книжкової палати. - 2016. - № 3. - С. 43-46.
Глазова О. Жаргон і сленг: як ставитися до них словеснику? : є проблема: вивчаємо... жаргон // Методичні діалоги - журнал для вчителів української мови й літератури. - 2013. - № 9. - С. 35-41.
Грабовий П. М. Український молодіжний сленг: сучасна картина світу. - Київ , Умань: ПП Жовтий, 2010. –221 с.
Демченко В. Арго як органічний елемент повсякденної української мови / В. Демченко // Дивослово. - 2010. - № 5. - С. 34-37.
Ірклій Є. Іншомовний молодіжний сленг: історія і сучасність / Є. Ірклій // Дивослово. - 2012. - № 12. - С. 35-37.
Мацько Л. І. Стилістика української мови / Л. І. Мацько. – Київ : Вища школа, 2003. – 450 с.
Подлевська Н. Культура спілкування в мережі Інтернет / Н. Подлевська // Укр. мова і літ. в школі. - 2011. - № 2. - С. 13-17.
Словник сучасного українського сленгу / Т. Н. Кондратюк. – Харків : Фоліо, 2006. – 349 с.
Словник юного хакера : молодіжний сленг // Шк. б-ка. - 2016. - № 6. - С. 39-44.
Ставицька Л. Арго, жаргон, сленг : соціяльна диференціяція української мови / Л. Ставицька ; Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту, Ін-т Критики, НАН України, Ін-т укр. мови. - Київ : Критика, 2005. - 464 с.
Ставицька Л. О. Український жаргон: словник / Л. О. Ставицька. – Київ : Критика, 2007. – 494 с.
Фурса О. С. Англіцизм українського молодіжного сленгу: чинники, динаміки та проблеми класифікації / О. С. Фурса // Мова та історія : зб. наук. праць. – Київ, 2005. – Вип. 74. – С. 57–67.
Фурса О. С. Молодіжний сленг як об’єкт лінгвістичного дослідження / О. С. Фурса // Мова та історія : зб. наук. праць. – Київ, 2005. – Вип. 78 / 79. – С. 101–106.
Грабовий П. М. Український молодіжний сленг як лінгвокультурний феномен [Електронний ресурс] / П. М. Грабовий // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського. - 2010. - Вип. 11. - С. 34-38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kdsm_2010_11_8.
Грабовий П. М. Особливості функціонування українського молодіжного сленгу на регіональному рівні [Електронний ресурс] / П. М. Грабовий // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. - 2009. - Вип. 4. - С. 40-42. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apftp_2009_4_16.
Грабовий П. М. Ключові лексеми українського молодіжного сленгу [Електронний ресурс] / П. М. Грабовий // Наук. праці Кам'янець-Подільського нац. ун-ту імені Івана Огієнка. Філологічні науки. - 2009. - Вип. 20. - С. 138-140. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2009_20_40.
Соціолінгвістика, її предмет, завдання і проблеми [Електронний ресурс] / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Режим доступу: https://studfiles.net/preview/5258342/page:22/.
Соціолінгвістика, її предмет, завдання і проблеми [Електронний ресурс] // Кочерган М. П. Загальне мовознавство. – Літературне місто : онлайн-бібліотека укр. літератури. Освітній онлайн-ресурс : [веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://litmisto.org.ua/?p=15182. – Назва з екрану.
Тищенко О. Український молодіжний сленг у когнітивному вимірі / О. Тищенко // Лексикографічний бюлетень : зб. наук. пр. — Київ : Ін-т української мови НАН України, 2010. — Вип. 19. — С. 229-231. — Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/73121/21-Tyshchenko.pdf?sequence=1.

.: Розділ: Мовознавство :: 22.04.2019 22.49.52 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Ужгород :: Запитання: 43048  
Софія запитує:
Доброго дня, допоможіть, будь ласка, знайти джерела про жаргонізми в рекламному тексті. Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Софіє! Радимо Вам опрацювати наступні посилання: – http://eprints.zu.edu.ua/15854/1/Яценко Зоря 73-80.pdf
https://otherreferats.allbest.ru/languages/00974534_0.html
http://21biz.ru/zhargonnye-slova-v-reklamnom-tekste/
file:///C:/Users/User/Desktop/Еко/upotreblenie-zhargonnyh-slov-v-reklamnom-tekste.pdf
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/110461/24-Taran.pdf?sequence=1
https://otherreferats.allbest.ru/languages/00405530_1.html
https://free-writing.ru/sleng-v-prodayushhix-tekstax-byt-ili-ne-byt/
https://www.trizland.ru/trizba/articles/2815
http://textb.net/57/19.html
http://bizkiev.com/content/view/446/205/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=2ahUKEwiv1pTIiOPhAhUD6KYKHeQSDW4QFjAIegQICRAC&url=http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/bitstream/0564/485/1/%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A1%D0%98%D0%9A%D0%90%20%D0%A0%D0%95%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%9C%D0%9D%D0%98%D0%A5%20%D0%A2%D0%95%D0%9A%D0%A1%D0%A2%D0%86%D0%92%20%D0%AF%D0%9A%20%D0%92%D0%98%D0%AF%D0%92%20%D0%9B%D0%86%D0%9D%D0%93%D0%92%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%AC%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%9D%D0%9E%D0%87%20%D0%A1%D0%92%D0%86%D0%94%D0%9E%D0%9C%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%86%20%D0%9C%D0%86%D0%A1%D0%A2%D0%AF%D0%9D.docx&usg=AOvVaw3Lg3I8SxqtV9YXQo_BvmCd
file:///C:/Users/User/Desktop/Еко/293-786-1-PB.pdf
http://ref.lecture.in.ua/Жаргонізми_у_різних_сферах_діяльності_людини
http://old.journ.lnu.edu.ua/vypusk7/visnyk08-16.pdf
http://vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v26/part_2/40.pdf
http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/14547/1/Kharytonenko_Typical errors .pdf
https://studfiles.net/preview/5605059/
file:///C:/Users/User/Desktop/Еко/2593-5222-1-SM.pdf
http://archive.ws-conference.com/wp-content/uploads/2569.pdf
http://philology.knu.ua/files/library/polonist/18/68.pdf
http://www.info-library.com.ua/books-text-10688.html
http://ukr.art-imxo.com.ua/article/sim-holovnyh-pryntsypiv-stvorennya-reklamnoho-tekstu.html
file:///C:/Users/User/Desktop/Еко/32315-60832-1-SM.pdf
http://ua-referat.com/Рекламний_текст_і_рекламний_слоган_основні_елементи_реклами
http://knukim.edu.ua/wp-content/uploads/2014/06/31.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/Еко/136652-294000-1-SM.pdf
– Тєлєтов О.С. Особливості мовленнєвого впливу в рекламних текстах / О. С. Тєлєтов, С. Г. Тєлєтова // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2015. – № 4. – С. 49-58.
– Тєлєтов О. С. Особливості гендерно та демографічно орієнтованих рекламних текстів / О. С. Тєлєтов, С. Г. Тєлєтова, А. С. Булатова, О. С. Река // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2016. – № 4. – С. 121-133.
– Пелепейченко Л. Мова реклами як об’єкт лінгвістичного дослідження / Л. Пелепейченко // Дивослово. – 2016. – № 10. – С. 63-64.
– Волкова О.А. Український рекламний текст і рекламний бренд: апперцепція мовного знака : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Волкова Ольга Анатоліївна ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Харків, 2012. - 19 с.
– Русецька О. Структурна та мовна організація сучасної друкованої реклами / О. Русецька // Український інформаційний простір. - 2014. - № 2. - С. 306-310.
– Запесоцкий Ю. А. Современная реклама как институт социально-культурной динамики / Ю. А. Запесоцкий // Вопросы философии. - 2013. - № 3. - С. 33-38.
– Каратєєва Г. М. Структурні особливості рекламного тексту / Г. М. Каратєєва // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Філологічні науки / М-во освіти і науки України, Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2015. - Кн. 1. - С. 218-221.
– Лисенко А.В. Актуальні проблеми культури мовлення сучасної української реклами / А. В. Лисенко // Імідж сучасного педагога. - 2014. - № 7. - С. 34-37.
– Горская М. А. Современные рекламные тексты в аспекте языкового манипулирования / М. А. Горская // Мова і культура / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Наук. вид. - Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2008 = Язык и культура. - Вип. 10, Т. 6 (106). - С. 137-141.
– Ткачук Н. О. Особливості функціонування рекламного дискурсу, орієнтованого на молодіжну цільову аудиторію / Н. О. Ткачук // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2016. - Серія : Філологічні науки, Вип. 1. - С. 249-253.
– Бойко В. М. Абревіатури в мові реклами / В. М. Бойко, Л. Б. Давиденко // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя / М-во освіти і науки України, Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2017. - Серія : Філологічні науки, Вип. 2. - С. 16-20.
– Орлов С.В. Психолингвистические и психологические факторы непроизвольного усвоения текста / С. В. Орлов // Инновации в образовании. - 2011. - № 3. - С. 87-102.
Раду А. Структурно-композиційна організація рекламного дискурсу / А. Раду // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць : 10-річчю кафедри українознавства присвячується / М-во освіти і науки України, Нац. авіаційний ун-т. - Київ, 2009. - Вип. 16. - С. 83-99.
– Коваленко Є. Рекламний текст як основна одиниця рекламної комунікації: особливості лінгвістичного аналізу / Є. Коваленко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія, Філологія / М-во освіти і науки України, Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. - Вінниця, 2009. - Вип. 11. - С. 219-224.
– Мирошниченко Г.А. Рекламный дискурс как инструмент формирования новых гендерных стереотипов / Г. А. Мирошниченко // Филологические науки. Вопросы теории и практики. - 2013. - № 8, ч.2. - С. 121-124.
– Ткачук В. Мистецтво рекламного дискурсу / В. Ткачук // Наукові записки. Серія : Літературознавство : сборник научных трудов / Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. - Тернопіль, 2011. - № 31. - С. 304-319.
– Лисенко А. В. Актуальні проблемии культури мовлення сучасної української реклами / А. В. Лисенко // Імідж сучас. педагога. - 2014. - № 7. - С. 34-37.
– Боса О. А. Рекламний текст: навчально-лидактичний аспект / О. А. Боса // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2011. - № 34/35/36. - С. 92-94.

.: Розділ: Мовознавство :: 21.04.2019 13.10.18 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Владлена із міста: Київ :: Запитання: 43015  
Владлена запитує:
Допоможіть дібрати літературу до дипломної роботи "Семантико-синтаксичні особливості експресивних дієслів на матеріалі сучасного поетичного тексту".
Наша відповідь:
Добридень, Владлено! Радимо скористатися такими джерелами інформації:

Арешенков Ю.О.Лінгвістичний аналіз художнього тексту: [навч. посібн. для студ. філол. спец. вищ. навч. закл.] / Юрій Олександрович Арешенков. –Кривий Ріг: Видавничий дім, 2007. – 177 с.

БАГАН М. ОДНОСКЛАДНІ БУТТЄВІ ЗАПЕРЕЧНІ РЕЧЕННЯ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ МОВЛЕННІ ТА ФОЛЬКЛОРНІЙ ТРАДИЦІЇ[Електронний ресурс].- Режим доступу:
http://dspu.edu.ua/filol_gum/wp-content/uploads/2016/04/2014_3.pdf

Вавринюк Т. І. Емоційно-експресивна лексика в поетичному мовленні (на матеріалі творів Ліни Костенко) / Т. І. Вавринюк // Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. - 2010. - Вип. 4. - С. 67-73. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhSt_2010_4_11

Віват Г. Наукова поезія ХХ століття: монографія.- Одеса : ВМВ, 2013. - 240 с.

Власенко В. В.,Яцик С. П.Емоційно-експресивні засоби та їх стилістичні функції у поетичному мовленні Ліни Костенко //Волинь-Житомирщина : історико-філолог. зб. з регіональних проблем. – 2002. – No 9. - С.142–145.

Гуйванюк Н. В. Експресивний синтаксис // Слово– Речення– Текст: Вибр. Праці / Н. В.Гуйванюк. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – С. 409–478.

II-Б.ХУДОЖНІЙ СТИЛЬ (МОВА ПОЕЗІЇ) [Електронний ресурс]- Режим доступу: http://kulturamovy.univ.kiev.ua/KM/pdfs/reg/2b-1.pdf . – Назва з екрана.

Дзюбак Н.М.Неповні речення з еліпсисом дієслова-присудка в поезії Ліни Костенко [Текст] / Дзюбак Н.М. // Система і структура східнослов'янських мов: Міжкафедральний збірник наук. праць. - К.:УДПУ,1997. - С.105-109.

Жижома О. Індивідуально-авторські новотвори в поетичному дискурсі 80 - 90-х років XX століття : Автореф. дис... канд. філол. наук : 10.02.01 / Жижома О. О. ; Донец. нац. ун-т. - Донецьк, 2003. - 18 c

Загнітко А. Український синтаксис: теоретико-прикладний аспект. – Донецьк, 2009. – 137 с. http://www.ukrajinistika.edu.rs/preuzimanje/UKR_sintaksis.pdf

КовальТ. Л. Експресиви як безпосередній засіб репрезентації експресивної функції мови / Т.Л. Коваль // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство: Міжвуз. зб. наук. ст. — 2011. — Вип. XXIV, ч. 2. — С. 468-476.

Кочан І.М. Лінгвістичний аналіз тексту: [навч.посіб.; 2-ге вид., перероб і доп.] / І.М.Кочан. – К.: Знання, 2008. – 423 с.

Мацько Л.І. Стилістика української мови / Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Мацько О.М. – К.: Вища школа, 2003. - 462 с.

Огринчук О. П. Поетика дієслова у віршових текстах М. Бажана та І. Драча : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / О. П. Огринчук; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ, 2013. - 18 c

Статєєва В. Ліна Костенко й українська лексикографія кінця ХХ — початку ХХІ ст. / В. Статєєва // Культура слова. — 2010. — Вип. 73. — С. 54-64.

Стежка Ю.І. Конфесійні дієслова у поетичному мовленні 60-80-х років XX століття [Текст] / Стежка Ю.І. // Наука і сучасність: Зб.наук.пр. Ч.1. - К.: НПУ, 1999. - С.229-236.

Чабаненко В. А. Основи мовної експресії: [монографія] / В. А. Чабаненко. – К. : Вища шк., 1984. – 167 с.

Чабаненко В. А. Стилістика експресивних засобів української мови : [монографія] / Віктор Антонович Чабаненко. – Запоріжжя : ЗДУ, 2002. – 351с.

Шевченко М. Сприйняття образу в поетичному тексті : Текст як одиниця словесно-художньої комунікації / М. Шевченко // Українська мова та література. – 2001. – № 4 – С.11–12.

Шевченко, Тетяна Василівна. Парцеляція в українському поетичному мовленні другої половини ХХ століття [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Шевченко Тетяна Василівна ; Дніпропетровський національний ун-т. Кафедра української мови. - Д., 2007. - 196 арк.

.: Розділ: Мовознавство :: 8.04.2019 22.58.40 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Владлена із міста: Київ :: Запитання: 42989  
Владлена запитує:
Доброго дня! допоможіть дібрати літературу до дипломної роботи. Тема "Семантико-синтаксичні особливості дієслів (на матеріалі сучасного поетиного тексту).
Наша відповідь:
Доброго дня, Владлено!
Пропонуємо Вам наступні джерела:
- Гошилик, Володимир Богданович. Семантико-синтаксична структура речень із предикатними стійкими дієслівно-іменними сполуками в сучасній українській мові [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Гошилик Володимир Богданович ; Прикарпатський національний ун-т ім. Василя Стефаника. - Івано-Франківськ, 2006. - 20 с.
- Котляренко, Світлана Василівна. Семантико-синтаксична структура речень з релятивними дієсловами [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Котляренко Світлана Василівна ; Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2006. - 22 с.
- Гмиря, Людмила Володимирівна. Семантико-синтаксична структура речень з двовалентними дієслівними предикатами [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Гмиря Людмила Володимирівна ; Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2008. - 20 с.
- Баган, Мирослава Петрівна. Семантико-синтаксичні параметри безособового вживання особових дієслів у сучасній українській мові [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Баган Мирослава Петрівна ; НАН України, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні. - К., 2000. - 18 с.
- Масицька, Тетяна Євгенівна. Семантико- синтаксична валентність дієслова [Текст] : автореф. дис...канд. філол. наук: 10.02.01 / Масицька Тетяна Євгенівна ; НАН України, Ін-т укр. мови. - К., 1995. - 16 с.
- Леута, Олександр Іванович. Семантико-синтаксичні параметри українського дієслова [Текст] / О. І. Леута. - К. : Видавництво НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2007. - 404 c. - Бібліогр.: с. 377-396
- Леута О.І. Дієслівні речення в українській літературній мові: структура, сематика, моделі: автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.02.01 / О.І. Леута ; Ін-т укр. мови НАН України. — К., 2009. — 35 с. — укp.
- Мартіна, Олеся Володимирівна. Семантико-синтаксична структура речення з інтерперсональними дієсловами [Текст] : монографія / О. В. Мартіна ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. - Кам'янець-Подільський : [б. в.], 2011. - 164 с. : табл. - Бібліогр.: с. 146-163. - 100 прим.
- Ачилова О. Л. Категорійна семантика кратності в системі мови та художньому тексті: автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / О. Л. Ачилова ; Тавр. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. — Сімф., 2011. — 20 с. — укp.
- Тиха Л.Ю. Метафора в поетичному дискурсі Івана Драча: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Л.Ю. Тиха ; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 2007. — 18 с. — укp.
- Гургула О. Б. Семантико-синтаксична структура речень з інфінітивом мети в сучасній українській мові: автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / О. Б. Гургула ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. — Івано-Франківськ, 2011. — 20 с. — укp.
- Баган М.П. Семантико-синтаксичні параметри безособового вживання особових дієслів у сучасній українській мові: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / М.П. Баган ; НАН України. Ін-т мовознав. ім. О.О.Потебні. — К., 2000. — 18 с. — укp.
- Прокопенко І.М. Синтаксичні функції синсемантичних дієслів: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / І.М. Прокопенко ; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2005. — 18 с. — укp.
- Леута О. І. Дієслівні речення в українській літературній мові: структура, сематика, моделі : автореф. дис... д-ра філол. наук : 10.02.01 / О. І. Леута; Ін-т укр. мови НАН України. - К., 2009. - 35 c. - укp.
- Сорочан О. В. Лексико-семантичні групи відприкметникових дієслів (семантичний та функціональний аспекти) : автореф. дис... канд. філол. наук / О. В. Сорочан; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2006. - 19 c. - укp.
- Леута О. І. Семантико-синтаксичні параметри українського дієслова : моногр. / О. І. Леута. - К. : Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2007. - 404 c. - Бібліогр.: с. 377-396. - укp.
- Овчиннікова І. І. Принцип семантико-синтаксичної єдності у типології дієслівної лексики української мови [Електронний ресурс] / І. І. Овчиннікова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 9 : Сучасні тенденції розвитку мов. - 2012. - Вип. 8. - С. 130-135. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_9_2012_8_23
http://www.info-library.com.ua/books-text-10692.html
http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/15910/1/Medyns'ka.pdf
http://kulturamovy.univ.kiev.ua/KM/pdfs/mix/34-27-55-56-19.pdf
http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/123456789/1418/1/Митрофанова О.Г. Природа семантико-синтаксичної категорії валентності.pdf
https://otherreferats.allbest.ru/languages/00350754_0.html

.: Розділ: Мовознавство :: 1.04.2019 17.31.54 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Кропивницький :: Запитання: 42967  
Юлія запитує:
Добрий день. Допоможіть,будь ласка знайти літературу за темою "Лінгвістична концепція Фердинанда де Соссюра"
Наша відповідь:

.: Розділ: Мовознавство :: 26.03.2019 20.48.46 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.444652 seconds