Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 42716
   


Автор запитання: Женя із міста: Львів :: Запитання: 43409  
Женя запитує:
Доброго дня! Підберіть, будь ласка, ґрунтовну літературу до теми "Репресовані слова". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Орися Демська-Кульчицька Реєстр репресованих слів
https://www.myslenedrevo.com.ua/uk/Sci/Linguistics/rejestr.html
Антонів Ю. B. До проблеми реабілітації лексики, вилученої з української мови
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/9003/Antoniv_Do_problemy_reabilitatsiyi_leksyky.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Мовна політика в УРСР: історія лінгвоциду
http://movahistory.org.ua/wiki/Масенко_Л._Мовна_політика_в_УРСР:_історія_лінгвоциду
Масенко Л. Українська мова у XX сторіччі: історія лінгвоциду
http://history.org.ua/LiberUA/966-518-314-1/966-518-314-1.pdf
http://chtyvo.org.ua/authors/Masenko_Larysa/Ukrainska_mova_u_XX_st_Istoria_linhvotsydu/
https://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/16516/Pozdran_Reactivacia.PDF?sequence=1&isAllowed=y
https://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/16624/Pozdran_React_lexika.PDF?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/73111/11-Kovtunec.pdf?sequence=1
Караванський С. Секрети української мови (ч.3)
http://zahystmovy.org.ua/wp-content/uploads/2017/01/Секрети-української-мови.-Святослав-Караванський.pdf
Тулузакова О. Г. Актуалізація «репресованої» лексики (на матеріалі творів представників «Станіславського феномену»)
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/6052/Tuluzakova_Aktualizatsiya_represovanoyi_leksyky.PDF

.: Розділ: Мовознавство :: 1.10.2019 13.50.56 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Львів :: Запитання: 43407  
Катерина запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, з матеріалами для магістерської роботи на тему "Лінгвістичні особливості сучасної чеської реклами". Дякую!
Наша відповідь:
Катерино, добрий день! Для вас підібрано такі джерела інформкції:

https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/verejnopravni-regulace-reklamy-ppbi-70162.html

Борисевич С. Мовні особливості рекламних текстів // Східнослов’янська філологія: збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської студентської наукової конференції.- Кривий Ріг, 2003. – С. 248-252;

Вишнёвский, Мариан. Чехия - направление визовое, но массовое [Текст] / М. Вишнёвский // Украинский туризм. - 2010. - № 5. - С. 38-43 : цв.ил.

Вся Чехія вся Угорщина [Текст] : туристична компанія Альянс // Украинский туризм. - 2008. - № 1 . - С. 4

Интернет-реклама в Чехии постепенно вытесняет все остальные виды рекламы
https://420on.cz/magazine/technology/43362-internet-reklama-v-chehii-postepenno-vytesnyaet-vse-ostalnye-vidy-reklamy

Історія реклами: конспект лекцій/ укладач Н. С. Подоляка. – Суми : Сумський державний університет, 2015. – 193 с.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=31&ved=2ahUKEwjIz-OrxfrkAhUFxIsKHRSsC7c4HhAWMAB6BAgEEAI&url=https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/40898/1/reklama1.docx&usg=AOvVaw0a9_75yzpbsAPEB94SPeV8


Каймаков А.Реклама https://www.radio.cz/ru/rubrika/evrodom/reklama

Каймаков А. Реклама для чехов https://www.radio.cz/ru/rubrika/zdravstvujte/reklama-dlya-chexov

Национальные особенности рекламы - пример Чехии.Часть I
https://www.polylog.ru/ru/pr-blog/natsionalnye-osobennosti-reklamy-primer-chekhii-chast-i.htm

Национальные особенности рекламы - пример Чехии. Часть II
https://www.polylog.ru/ru/pr-blog/natsionalnye-osobennosti-reklamy-primer-chekhii-chast-ii.htm

Романчук К.В. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА НАЦІОНАЛЬНІ ПЕРСПЕКТИВИ : [Росія. Білорусія, Чехія]/ Романчук К.В., Лисюк А.В.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=23&ved=2ahUKEwiEq6GSwPrkAhWhtIsKHThACTs4FBAWMAJ6BAgBEAI&url=http://pbo.ztu.edu.ua/article/download/47317/43854&usg=AOvVaw23uJrZBlwIEb3wuf-ZJOEt

Осадца Іван. НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ НА РИНКУ ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМИ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ: ПІДХОДИ ДО ТЕМИ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjejZO8v_rkAhUFlIsKHS3gAkYQFjAAegQIABAC&url=http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/mfapim_2014_2_7.pdf&usg=AOvVaw2CoQ-OFl1CJhQ7k_iijlV8

Ринок інтернет-реклами в Центральній та Східній Європі
http://www.gemius.com.ua/vse-stati-dlja-chtenija/rinok-internet-reklami-v-centralnij-ta-sxidnij-jevropi.html

Спустя полгода после запрета в Чехии рекламы на трассах демонтирована лишь малая ее часть http://out-of-home.ua/czech-ban-motorway/

.: Розділ: Мовознавство :: 1.10.2019 01.58.30 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Славута :: Запитання: 43402  
Світлана запитує:
Доброго дня!Допоможіть, будь ласка, із пошуком літератури для написання магістерської "Мовно-літературна репрезентація концепту "жінка" у сучасній прозі XXI століття"? Завчасно дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Світлано! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела інформації:
Бондаренко О. Концепти «чоловік» і «жінка» в українській та англійській мовних картинах світу : автореф. дис. на здобуття наук. Ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.17 «Порівнльно-історичне і типологічне мовознавство» / О. Бондаренко ; Кіровоградс. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. — Донецьк, 2005. — 20 с. Фісак І. Категорія «концепт» у сучасному науковому дискурсі [Електронний ресурс] / І. Фісак // Філологічні науки. – 2014. – №17. — Режим доступу : http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/4168/1/Fisak.pdf. — Назва з екрана. — Дата звернення: 30.09.2019.
Карасик В. И. Лингвокультурный концепт как единица исследования / В. И. Карасик, Г. Г. Слышкин // Методологические проблемы когнитивной лингвистики: Сб. науч. тр. ; под. ред. И. Стернина. — Воронеж, 2001. — С. 75-76.
Куцик О. Концептуалізація образу жінки в українській та російській пареміології [Електронний ресурс] / О. Куцик, М. Колечко // Рідне слово в етнокультурному вимірі. — 2015. — С. 131-140. — Режим доступу : http://ddpu.drohobych.net/native_word/wp-content/uploads/2016/04/2015_14.pdf.— Назва з екрана. — Дата звернення: 30.09.2019.
Сукаленко Т. М. Метафоричне вираження концепту ЖІНКА в українській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Сукаленко Т. М.; Ін-т української мови НАН України. — Київ, 2009. — 20 с.
Сукаленко Т. Мікроконцепт «Внутрішні характеристики жінки» (за матеріала ми спрямованого асоціативного експерименту) [Електронний ресурс] / Т. Сукаленко // Вісник Львів. ун-ту. Серія філол. — 2009. — Вип. 46. — Ч.1. — С. 193-200. — Режим доступу : http://litmisto.org.ua/?p=19229. — Назва з екрана. — Дата звернення: 30.09.2019.
Телия В. Н. Метафоризация и ее роль в создании русской языковой картины мира. В. Телія / В. Н. Телия // Роль человеческого фактора в языке. Язык и картина мира. — М. : Наука, 1988. — С. 173-204.

.: Розділ: Мовознавство :: 28.09.2019 19.35.45 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Ужгород :: Запитання: 43389  
Наталія запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти перелік угорсько-українських та українсько-угорських перекладних словників.
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталіє! Перегляньте наступні джерела:
Magyar-orosz szotar / szerk. L. Hadrovics, L. Galdi. – Budapest : Akademiai kiado, 1986. – Kot. 1 : A-K. – 1986. – XV, 1479 old.
Magyar-Ukran szotar / szerk. P. Csucska [e.m.]. - Budapest : Uzshorod : Akademiai kiado, 1961. – 912 old.
Ukran-Magyar szotar / ossz. L. Katona. - - Budapest : Uzshorod : Akademiai kiado. Karpatontuli teruleyi kiado. 1963. – 463 old.
Magyar-Ukran szotar / szerk. P. P. Csucska [e.m.]. - Budapest : Uzshorod : Akademiai kiado. Karpatontuli teruleyi kiado. 1961. – 912 old.
Таланов О. Угорсько-український, українсько-угорський словник : понад 100 000 слів= Magyar-ukran ukran-magyar szotar / О. Таланов. – Київ : Арій, 2015. – 544 с.
Угорсько-український словник / за ред.. П. М. Лизанця. – Ужгород, 2001.
Українсько-угорський та угорсько-український словник= Ukran-magyar es magyar-ukran szotar / упоряд. І. Палко ; зав. ред.. А. А. Варга. – Львів : Світ, 2015. – 320 с.
Українсько-угорський та угорсько-український словник для закладів загальної середньої освіти з навчанням угорською мовою : словник [Електронний ресурс] / О. С. Бобкова, Н. І. Богомолова, О. Гісем. – Чтиво : [веб-сайт]. – Електрон. дан. – Режим доступу: http://chtyvo.org.ua/authors/Bobkova_OS/Ukrainsko-uhorskyi_ta_uhorsko-ukrainskyi_slovnyk_dlia_zakladiv_zahalnoi_serednoi_osvity_z_navchannia/. – Назва з екрану.

.: Розділ: Мовознавство :: 24.09.2019 12.32.13 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Ужгород :: Запитання: 43384  
Наталія запитує:
Доброго дня! Чи можна отримати перелік усіх угорсько-українських та українсько-угорських перекладних словникі?
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Ньорба С. Водограй : тести для аудіювання на уроках укр. мови у шк. з угор. мовою навчання. Ч. 2 : Українсько-угорський словник. Угорсько-український словник. Фразеологічний словник / С. Ньорба ; Закарпатський науково-методичний центр освіти національних меншин при Ужгородському національному університеті. — Вид. 3-є. — Ужгород : Ліра, 2008. — 213 с.
Угорсько-український словник / За ред. П.М.Лизанця. — Ужгород : Інформаційно-видавниче агенство "ІВА", 2001. — 792 с.
Українсько-словацький словник : Близько 10000 сл. — Х. : Прапор, 2002. — 250 с.
Українсько-угорський та угорсько-український словник = Ukran-magyar es magyar-ukran szotar / упоряд. І. Палко. — Львів : Світ, 2015. — 319 с.
Українсько-угорський та угорсько-український словник = Ukran-magyar es magyar-ukran szotar / упоряд. Іштван Палко ; зав. ред. А. А. Варга. — Львів : Світ, 2015. — 320 с.

.: Розділ: Мовознавство :: 22.09.2019 11.36.21 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.437093 seconds