Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 42716
   


Автор запитання: Наталя із міста: Київ :: Запитання: 43138  
Наталя запитує:
Допоможіть знайти літературу за темою Англіцизми в сучасній українській літературі
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталя! Перегляньте наступні джерела:
Бороденко Л. М. Причини запозичень іншомовних лексем у сучасній українській мові (на матеріалі творів сучасних письменників) / Л. М. Бороденко // Функциональная лингвистика : науч. журнал / науч. ред. А. Н. Рудяков. – Симферополь, 2010. – № 1. – Т. 1. – С. 65-68.
Бублейник Л. В. Особливості художнього мовлення / Л. В. Бублейник. – Луцьк : Вежа, 2000. – 197 с.
Гудима Н. В Класифікація основних типів запозичень у сучасній українській літературній мові / Н. В. Гудима // Наук. праці Кам’янець-Подільськ. нац. ун-ту імені Івана Огієнка: Філологічні науки / відп. ред. Л. М. Марчук. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – Вип. 20. – С. 147-151.
Кислюк Л. П. Нові англійські запозичення і термінологія // Українська термінологія і сучасність : зб. наук. праць / відп. ред. Л. О. Симоненко. – Київ : КНЕУ, 2001. – Випуск IV. – С. 51–53.
Кочерган М. П. Вступ до мовознавства : підручник для студентів / М. П. Кочерган. – Київ : ВЦ Академія, 2000. – 368 с.
Дьолог О.С. Англіцизми та особливості їх засвоєння в сучасній українській мові / О. С. Дьолог // Функциональная лингвистика : науч. журнал / науч. ред. А. Н. Рудяков. – Симферополь, 2010. – № 1. – Т. 1. – С. 203-205.
Мельник С. М. Іншомовна лексика як джерело лексичних інновацій у художній прозі кінця ХХ-початку ХХІ століть / С. М. Мельник // Лінгвістика. – №2 (20). – 2010. – С. 186-192.
Ярмолка К. Англіцизми в сучасній українськомовній художній прозі : на матеріалі творів Ю. Андруховича [Електронний ресурс] / К. Ярмолка // Українська мова і література в школах України. — 2019. — № 4. — С. 31-32.
Давиденко Т. А. Специфіка англіцизмів сучасної прози [Електронний ресурс] / Т. А. Давиденко // Національний університет «Острозька Академія» : [науковий блог]. — Режим доступу: https://naub.oa.edu.ua/2015/специфіка-англіцизмів-сучасної-проз/.
Клименко Н. Ф. Динамічні процеси в сучасному українському лексиконі [Електронний ресурс] : моногр. / Є. А. , Н. Ф. Клименко, Карпіловська, Л. П. Кислюк. – Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2008. – 336 с. — Режим доступу: http://www.inmo.org.ua/assets/files/lib/Dynamichni protsesy v such. ukr. leksykoni (2008).pdf.
Лапінська О. М. Англіцизми в мові персонажів сучасної української літератури [Електронний ресурс] / О. М. Лапінська // Ученые записки Таврич. нац. ун-та им. В. И. Вернадского. Сер. Филология. Социальные коммуникации. — 2017. — Т. 25 (64) — № 1. Ч. 1. — С. 102-106. — Режим доступу: http://sn-philol.cfuv.ru/wp-content/uploads/2017/01/018_lap.pdf.
Мединська А. В. Соціально-характерологічні експресеми в мовленні персонажів Гр. Тютюнника [Електронний ресурс] / А. В. Мединська. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/nvvnu/fi lolog_mov/2011_1/R1/Medynska.pdf.
Чернікова Л. Ф. Англіцизми в сучасній українській мові [Електронний ресурс] / Л. Ф. Чернікова, Т. І. Смілик // Культура народов Причерноморья. – 2009. - С. 129-133. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/34810/36-Chernikova.pdf?sequence=1.

.: Розділ: Мовознавство :: 23.05.2019 11.47.01 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Іванна із міста: Ужгород :: Запитання: 43128  
Іванна запитує:
Добрий вечір! Підберіть, будь ласка, літературу до теми:Звертання у структурі речення: граматичний статус. Дякую)
Наша відповідь:
Доброго дня, Іванно! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями:– https://int-konf.org/ru/2016/aktualni-problemi-suchasnoji-nauki-17-19-10-2016/1287-dashko-l-t-status-zvertannya-u-strukturi-rechennya
http://litmisto.org.ua/?p=777
http://linguistics.kspu.edu/webfm_send/913
https://otherreferats.allbest.ru/languages/00079746_0.html
file://server_odb/загальні документи/Методичний/2555-5146-1-SM.pdf
http://dn.khnu.km.ua/dn/k_default.aspx?M=k1215&T=12&lng=1&st=0
http://eprints.zu.edu.ua/20429/1/Тимошенко.pdf
– Хапатько О. Звертання. Поширені і непоширені звертання. Розділові знаки при звертанні : урок української мови, 8 клас / О. Хапатько // Українська мова й література в сучасній школі. – 2012. – № 3. - С. 42-46.
– Проскочило Н. Звертання: роль, місце в реченні, способи вираження / Н. Проскочило // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. - 2012. - № 12. - С. 34-35.
– Дем"янюк Т. В. Звертання й розділові знаки при ньому : 8 клас / Т. В. Дем"янюк // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2013. - № 9. - С. 5-8.
– Петренко А. Речення зі звертаннями / А. Петренко // Профтехосвіта : [журн. для працівників профтехосвіти всіх рівнів]. - 2013. - № 8. - С. 49-50.
– Литвин Л. Вивчаємо звертання на матеріалі творів Т. Г. Шевченка / Л. Литвин // Укр. мова і л-ра в шк. України. - 2014. - № 9. - С. 17-21.
– Каліш Л. В. Звертання поширені і непоширені. Розділові знаки при звертаннях : 8 клас / Л. В. Каліш // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2016. - № 22/23/24. - С. 27-31.
– Рудницька О. Звертання. Розділові знаки при звертанні. Тренувальні вправи / О.Рудницька // Українська мова та література. - 2001. – № 14. - С.16.
– Глазова О.П. Звертання, вставні слова і речення / О.П.Глазова, Т.В.Косян // Глазова О.П.,Косян Т.В. Уроки української мови в 9 класі : посібник для вчителів. - Київ,1997. - С. 281-283.
– Удовкіна С Звертання, вставні слова і вставні конструкції / С. Удовкіна // Українська мова та література. - 2012. - № 5. - С. 34-38.
– Вітвіцька О. В. Поняття про звертання, розділові знаки при них / О. В. Вітвіцька // Все для вчителя. - 2012. - № 15/16. - С. 49-50.
– Недвига Л. А. Звертання поширені і непоширені / Л. А. Недвига // Все для вчителя. - 2014. - № 9. - С. 86-87.
– Бутко А. Звертання. Розділові знаки при звертанні / А. Бутко // Українська мова та література. - 2015. - № 2. - С. 20-22.
– Мерцалова Л.В. Звертання. Розділові знаки при звертанні / Л. В. Мерцалова // Все для вчителя. - 2017. - № 4. - С. 29.
– Голомб-Масловська М. Звертання : розділові знаки при звертанні / М. Голомб-Масловська // Українська мова та література. - 2018. - № 7/8. - С. 35-44.
– Кондрашова О. А. Звертання. Роль звертань у мовленні. Розділові знаки призвертаннях : 5 клас / О. А. Кондрашова // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2018. – № 7/8. - С. 2-6.
– Звертання //Бібліотечка “Дивослова”. – 2018. – № 4 . – С. 19-22.

.: Розділ: Мовознавство :: 17.05.2019 23.09.23 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Ужгород :: Запитання: 43127  
Софія запитує:
Доброго дня, допоможіть, будь ласка, підібрати інформацію з теми "Поняття відокремлення. Відокремлені члени речення" Дуже дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня.
Пропонуємо переглянути наступні посилання:
1. Відокремленні члени речення - https://is.muni.cz/el/1421/jaro2016/UJA_57/um/62371073/Vidokremleni_cl.rec.pdf
2. Узагальнення та систематизація знань з теми: Відокремлені члени речення - http://pedagogi.org/pars_docs/refs/4/3411/3411.pdf
3. Арешенков Ю.О. Синтаксис сучасної української мови - http://elibrary.kdpu.edu.ua/bitstream/0564/2178/1/syntaxa.pdf
4. Загнітко А. Український синтаксис - http://www.ukrajinistika.edu.rs/preuzimanje/UKR_sintaksis.pdf
5. Арібжанова І. Уточнення як синтаксичне поняття - http://philology.knu.ua/files/library/ukrmov/2012/59-72.pdf
6. Поняття про відокремлення - https://vseosvita.ua/library/ponatta-pro-vidokremlenna-vidokremleni-drugoradni-cleni-recenna-66838.html
7. Урок української мови у 8 класі "Поняття про відокремлення. Відокремлені другорядні члени речення - https://naurok.com.ua/urok-ukra-nsko-movi-u-8-klasi-ponyattya-pro-vidokremlennya-vidokremleni-drugoryadni-chleni-rechennya-intonaciya-rechen-iz-vidokremlenimi-chlenami-44781.html
8. Відокремлені члени речення - https://webpen.com.ua/pages/Syntax_and_punctuation/separated_parts_of_the_sentence.html
9. Речення з відокремленими членами речення та їх пунктуаційне оформлення -http://www.ridnamova.kiev.ua/html/6.6.2.html
10. Відокремлені члени речення -https://learningapps.org/watch?app=5318021

.: Розділ: Мовознавство :: 17.05.2019 15.24.43 :.
.: Одеська Центральна міська бібліотека для дорослих ім. І. Я. Франка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліна із міста: м. Прилуки :: Запитання: 43105  
Аліна запитує:
Доброго дня, допоможіть підібрати літературу до теми: " Семантико-граматична структура додатка (на матеріалі творчості Є. Гуцала)
Наша відповідь:
Добридень, Аліно! Радимо опрацювати такі джерела інформації : за вже виконаними довідками 23245, 28109, 38558, а також:

Андрейчук, Денис. "Озватися до зозулі": діалог з орнітоморфною формою в оповіданні Євгена Гуцала "Зозуля" [Текст] / Денис Андрейчук, Ірина Зелененька // Мова твору в контексті проблем вивчення художньої літератури : матеріали І Всеукраїнської конференції / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Барський гуманітарно-педагогічний коледж ім. Михайла Грушевського, Глухівський національний педагогічний університет ім. Олександра Довженка. - Бар, 2012. - С. 49-50. - Бібліогр. в кінці ст.

Антонюк, Є. Прислів'я і приказки у творчості Євгена Гуцала [Текст] : збірка наукових праць / Є. Антонюк // Тези доповідей і повідомлення дев'ятнадцятої Вінницької обласної історико-краєзнавчої конференції. 18 лютого . - Вінниця, 1999. - С. 80-81

Богачук, Ірина.Тематичний спектр малої прози Євгена Гуцала [Текст] / Ірина Богачук // Літературознавчі студії : зб. наук. пр. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського, Ф-т філології й журналістики ім. М. Стельмаха, Каф. української літератури. - Вінниця : Нілан-ЛТД, 2018. - Вип. 12. - С. 129-135.

Бойцун І. Є. Психологічний портрет "дітей війни" у творах Євгена Гуцала / І. Є. Бойцун. - Луганськ : Шлях, 2002. - 39 c. - укp.

Вихованець І. Р. Нариси з функціонального синтаксису української мови / І. Р. Вихованець ; відп. ред. К. Г. Городенська ; АН України, Ін-т укр. мови. – К. : Наук. думка, 1992. – 222 с.

Вихованець І. Р. Семантико-синтаксична структура речення / І. Р. Вихованець,К. Г. Городенська, В. М. Русанівський. – К. : Наук. думка, 1983. – 219 с.

Горболіс, Лариса. Інформаційно-змістова матриця запаху як вияв національної самобутності героя : на матеріалі оповідання Євгена Гуцала "Запах кропу"// Дивослово. - 2010. - № 8. - С. 53-55. - Бібліогр.: с. 55.

Гордієнко, О. О. Природа і людина у творі Євгена Гуцала "Лось" // Все для вчителя. - 2012. - № 17-18. - С. 143-144.

Громик Лариса. "З пороків усіх найогидніший - зрада": Повість Є.Гуцала "Безголов'я"// Слово і час. - 2005.- №9. - С.59-64.

Гурбанська Антоніна. "Сльози Божої Матері" Є.Гуцала як метажанр // Слово і час. - 2007.- №1. - С.70-74.

Дончик, Віталій. Проза українського серця [Текст] : [Про Є. Гуцала] / В. Дончик // Урок української. - 2002. - № 4. - С. 51-54

Завальнюк, І. Я.Відономастична фразеологія у мові прози Євгена Гуцала [Текст] / І. Я. Завальнюк, Л. В. Медвідь // Філологічні студії : збірник наукових статей. - Вінниця, 2009. - Вип. 7. - С. 44-46

Загнітко А. П. Система і структура морфологічних категорій сучасної української мови (проблеми теорії) : навч. посібник для студ. спец. "Українська мова і література" / А. П. Загнітко. – К. : ІСДО, 1993. – 343 с.

Загнітко А. П. Структура та ієрархія валентних значень дієслова / А. П. Загнітко. – К. : НМКВО, 1990. – 64 с.

Загнітко А. П. Теоретична граматика української мови: Морфологія : моногр. / А. П. Загнітко.– Донецьк : ДонДУ, 1996. – 437 с.

Загнітко А. П. Український синтаксис (науково-теоретичний і навчально-практичний комплекс) : навч. посібник / А. П. Загнітко. – К. : ІЗМН, 1996. –Ч. 1. – 202 с.

Іваницька Н.Л.Член речення як синтаксична категорія// Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського: Збірник наукових праць. Серія: Філологія. – Вінниця: Вид-во Вінницького держ. пед. ун-ту , 2000. – Випуск No 2. – С. 50-53.

Масицька Т. Є. Граматична структура дієслівної валентності / Т. Є. Масицька. – Луцьк : РВВ "ВДУ" ім. Лесі Українки, 1998. – 206 с.

Морозюк Н. Філософія добра і зла в оповіданнях Євгена Гуцала : Спроба аналізу // Українська література в загальноосвітній школі. - 2006.- №8. - С.29-31. - Бібліогр.: с. 31.

Мрищук, Наталія Павлівна. Мала проза Євгена Гуцала: Поетика жанру [Текст] : монографія / Н.П. Мрищук. - К. : [б. в.], 2001. - 149 с.

Панчук, Олена. Прямий і непрямий додаток : 8-й клас : [конспект уроку]
// Українська мова та література (Шкільний світ). - 2011. - № 37. - С. 20-22.

"Поділля - його Єрусалим". Спогади про життя і творчість Євгена Пилиповича Гуцала / авт.-упоряд. : Марія Гуцало ; літ. ред. : Василь Волочай. - Вінниця : Вид. Балюк І. Б., 2008. - 288 с.

Поліщук, Олена. Естетичний вимір "настроєвої" прози Євгена Гуцала 1960-х років // Дивослово. - 2012. - № 1. - С. 47-50. - Бібліогр.: с. 50.

Приходько, І. Ф.Український світ Євгена Гуцала [Текст] / І. Ф. Приходько // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2015. - № 7/8. - С. 60-66. -

Прокопчук, Л. Порівняння в художньому мовленні Є. Гуцала [Текст] / Л. Прокопчук, О. Басенко // Філологічні студії : збірник наукових статей. - Вінниця, 2006. - Вип. 4. - С. 165-168
Прокопчук, Л. В. Складносурядні речення з єднальними відношенннями в мовотворчості Євгена Гуцала [Текст] / Л. В. Прокопчук, Д. В. Адріяш // Філологічні студії : збірник наукових статей. - Вінниця, 2009. - Вип. 7. - С. 67-69

Прокопчук, Л. В. Сполучникові порівняння в поетичному доробку Євгена Гуцала [Текст] / Л. В. Прокопчук, Д. В. Адріяш // Філологічні студії : збірник наукових статей. - Вінниця, 2009. - Вип. 7. - С. 69-71

Савчук Наталія. Чи сердиться пророк Ілля? : Тренінг емпатії за малою прозою Євгена Гуцала // Українська мова та література (Шкільний світ). - 2005.- №46. - С.3-7.

Свідер П. І. Архетипи матері і материнства у творчості Євгена Гуцала [Електронний ресурс] / П. І. Свідер // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. - 2009. - Вип. 20. - С. 583-584. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2009_20_156

Серветник, Оксана. Вираження любові до навколишнього світу в оповіданні Є.Гуцала "Перебите крило" // Українська література в загальноосвітній школі. - 2012. - № 2. - С. 29-32.

Солопенко, Галина. Другорядні члени речення : урок-подорож : 8-й клас // Українська мова та література (Шкільний світ). - 2012. - № 9. - С. 12-15. - Бібліогр.: с. 15.

Ткаченко, Олена. Є. Гуцало "Сім'я дикої качки". Про людину і світ крізь призму морально-етичних проблем // Українська мова та література (Шкільний світ). - 2012. - № 13. - С. 31-34.

.: Розділ: Мовознавство :: 11.05.2019 18.32.16 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Агнесса із міста: Вінниця :: Запитання: 43102  
Агнесса запитує:
Доброго дня! Допопможіть знайти літературу на тему дипломної роботи (30 джерел) за темою "Повтор як засіб фокалізації в сучасному англомовному пісенному наративі". Зокрема теми: фокалізація, стилістичний повтор, види стилістичного повтору, композиція пісня, пісенний наратив. Дякую!
Наша відповідь:
Добрий день, Агнессо! за вашим запитом підібрано такі джерела інформації:

Алексенко С.Ф. Жанрові особливості англомовного пісенного рок-дискурсу // Україна і світ: діалог мов та культур: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 30 березня –1 квітня 2016 року. –К.: Вид. Центр КНЛУ, 2016. – С. 5-6.
http://eportfolio.kubg.edu.ua/data/conference/1629/document.pdf

Афертаєва К.Н. «Наратив» в сучасній культурі : зб. наукових праць.- Київ, 2013.- Вип. 6. - С. 47–49.

Бавикін А.П. Типи нарації в лексико-фразеологічній семантиці мови. -Дніпропетровськ, 2006. - С. 14, 100–103.

Бекетова О. В. Класифікація та лексико-граматичні моделі фігур повтору як лінгвостилістичних засобів аргументації / О. В. Бекетова // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 15 / М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. , 2009. - С. 46-55.

Бехта І. А. Дискурс наратора в англомовній прозі : [монографія] / І. А. Бехта. – К. : Грамота, 2004. – 304 с.

Варчук Л. В.ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ОБРАЗУ ОПОВІДАЧА В СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ НАРАТИВІ // Науковий вісник ДДПУ імені І. Франка. Серія “Філологічні науки”. Мовознавство. - 2018. - No 9,. – С. 36-39.
http://ddpu-filolvisnyk.com.ua/uploads/arkhiv-nomerov/2018/NV_2018_9/NV_2018_9.pdf

Васильева, Юлия Витальевна. Повтор как принцип организации фольклорного текста : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук . - Саратов - 2004 .- 23 с. http://cheloveknauka.com/povtor-kak-printsip-organizatsii-folklornogo-teksta

Вахрушев А.О. Мовні універсалії.- М., 2009. - С. 342–344.

Волянська Ю. Типологічні різновиди повтору в сучасній лінгвістичній думці / Ю. Волянська. – Режим доступу: http://litmisto.org.ua/?p=8844

Воробйова О.П. Спокушання музикою : емоційна аура музичних мотивів у художній прозі (когнітивний етюд) / О. П. Воробйова // Світ емоцій у дзеркалі когніції: мова, текст, дискурс : Тези доповідей Круглого столу, присвяченого ювілею проф. О.П. Воробйової. –К.: КНЛУ, 2012. – C. 49.

Гальперин И.Р. Стилистика английского языка / И.Р.Гальперин. – М.: Высшая школа, 1981. – 342 с.

Єфименко В. А. Фокалізація та медіація в сучасних наративах // Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Вип. 29. – Острог, 2012. – С. 67-68.
https://eprints.oa.edu.ua/1567/1/NZ_Vyp_29_web.pdf

Женетт Ж. Фигуры / Ж.Женетт. – М. : Изд-во им. Сабашниковых, 1998. – 944 с.

Загнітко А.П. Лінгвістика тексту : теорія і практикум : науково-навч. посіб. /А.П. Загнітко. – Донецьк: ДонНУ, 2006. – 289 с.

Ільченко М.Л.СУГЕСТИВНА ФУНКЦІЯ ПОВТОРУ В АНГЛОМОВНОМУ ЕЛЕКТОРАЛЬНОМУ ДИСКУРСІ // Четвертий міжнародний науковий форум. Сучасна англістика: Традиції. Сьогодення. Перспективи. Тези доповідей / За ред. В.О.Самохіної. – Х, 2011. - С. 51-52.
http://foreign-languages.karazin.ua/resources/12c577e944a0f4355757df2cf73c361e.pdf

Кобзєв М. Еволюція лінгвістичних поглядів на статус повтору в англійськомовному та українськомовному тексті / М. Кобзєв // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка [Текст] : [зб. наук. ст.]. Т. 31. Мовознавство / Донецьке від-ня Наук. т-ва ім. Шевченка. - Донецьк, 2012. - С. 141-146.

Кобзєв М. Зв'язок повтору з принципом в англійській та українській мовах / М. Кобзєв // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка [Текст] : [зб. наук. ст.]. Т. 33 Мовознавство / Донецьке від-ня Наук. т-ва ім. Шевченка. - Донецьк, 2012. - С. 150-156.

Плотницкий, Юрий Евгеньевич. Лингвостилистические и лингвокультурные характеристики англоязычного песенного дискурса : аАВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание учёной степени кандидата филологических наук. – Самара, 2003. – 22 с.
https://www.dissercat.com/content/lingvostilisticheskie-i-lingvokulturnye-kharakteristiki-angloyazychnogo-pesennogo-diskursa

Попович М. М. Структура мовного знака - джерело різних видів номінального повтору / М. М. Попович // Іноземна філологія [Текст] : республіканський міжвід. наук. зб. Вип. 82 / М-во вищ. і сер. спец. освіти УРСР, Львівський держ. ун-т ім. І. Франка. - Львів, 1986. - С. 100-107.

Тараненко О.О. Повтор / О.О. Тараненко // Українська мова : енциклопедія / Редкол.:В.М. Русанівський, О.О. Тараненко, М.П. Зяблюк та ін. – 2-ге вид., випр. і доп. – Київ : Вид-во «Укр. енцикл.»ім. М.П. Бажана, 2004. – С. 496.

Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми : [підручник] / О. О. Селіванова. – Полтава : Довкілля-К, 2008. – 712 с.

Сташко Г. І. Образ матері в американському пісенному фольклорі : лігнвостилістичний та лінгвокультурний апекти // Одеський лінгвістичний вісник : наук.-практич. журнал. -Випуск 7. –Одеса, 2016. – С. 105-109. http://www.oljournal.in.ua/v7/odesa7.pdf

Стилистика английского языка : [учеб. пособие]. / А.Н. Мороховский, О.П. Воробьева, Н.И. Лихошерст, З.В. Тимошенко. – К. : Высш. шк., 1991. – 272 с.

Тремаскина О.А. Языковые особенности англоязычного
песенного дискурса // Научное сообщество студентов XXI столетия. Гуманитарные науки : сб. ст. по мат. XXVI междунар. студ. науч.-практ. конф. № 11(25). // Режим доступа:
http://sibac.info/studconf/hum/xxvi/39659

Чернявская В.Е. Лингвистика теста. Лингвистика дискурса: учеб. пособие. М.: Флинта: Наука, 2013. — 208 с.

Шевельова-Гаркуша Н. Повтор як засіб реалізації синтаксичного ритму (на матеріалі текстів сучасної американської поезії) / Н. Шевельова-Гаркуша // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 11 - 12 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького, Осередок наук. - Черкаси, 2012. - С. 76-80. - Бібліогр. наприкінці ст.

Шмид В. Нарратология / Вольф Шмид. – М. : Языки славянской культуры, 2003. – 312 с.

Юрченко Лілія . Види повтору в сучасному англомовному пісенному наративі // Мова, освіта, культура : інтеграційні тенденції в сучасному світі : матеріали XVІІ міжнародної студентської Інтернет-конференції, 14-15 березня 2019 р., Вінниця / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця, 2019. – С. 97-101.
http://library.vspu.net/bitstream/handle/123456789/4137/Збірник конференції.pdf?sequence=1&isAllowed=y

.: Розділ: Мовознавство :: 9.05.2019 16.32.06 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.679242 seconds