Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45097
   


Автор запитання: Вікторія із міста: Кіровоград :: Запитання: 33839  
Вікторія запитує:
Доброго дня,знайдіть,будь ласка, літературу по темі: психопортрет, психопортретування (укр. та рос. мовами) Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Вікторіє! Таку інформацію знайдете на сайтах і в літературі:
Методики оперативного составления психологического портрета личности. - .Режим доступу:
http://www.psybiznes.com/portret.html
Психологический портрет личности 2. - .Режим доступу:
http://www.coolreferat.com/Психологический_портрет_личности_2
Психологический портрет. - .Режим доступу:
http://ru.wikipedia.org/wiki/_
Психологические портреты. - .Режим доступу:
http://polittech.org/category/psycho/
Психология личности. Психологический портрет. - .Режим доступу:
http://www.sunhome.ru/psychology/11425
Психологический портрет человека. . - .Режим доступу:
http://24on-line.com/blog/2009-05-25-120
Психологический портрет личности. - .Режим доступу:
http://womanadvice.ru/psihologicheskiy-portret-lichnosti
Психологический портрет личности. - .Режим доступу:
http://hr-security.ua/ru/info/articles/106-psihologicheskiy-portret-lichnosti
Психологический портрет Методология создания психологического портрета личности : Презентация. - .Режим доступу:
http://www.myshared.ru/slide/54758/

Борисюк, А. Факторний аналіз "психологічних портретів" фахівців різних спеціальностей// ВІСНИК КИЇВСЬКОГО ІНСТИТУТУ БІЗНЕСУ ТА ТЕХНОЛОГІЙ . - 2008 . - № 1. -
Гора, І.В. Встановлення "соціально-демографічного та психологічного портрета" особи за ознаками писемного мовлення і почерку // АДВОКАТ . - 2011 . - № 12. - С. 30-34.
Гордієнко В. Психологія особистості в біографіях, подіях, портретах. - К.:Києво-Могилянська Академія, 2007. - 301 с.
Гордієнко В. І. Психологічні портрети професійних організаційних культур / В. І. Гордієнко, Л. В. Копець // Наук. зап. НаУКМА. Сер. Пед., психол. науки та соц. робота . - 2007. - Т. 71. - С. 50-55. - Бібліогр.: 7 назв. - укp.
Гусєва, Олена. Знайома незнайомка: спроба психологічного портрету / Олена Гусєва // Митниця. — 2012. — № 11. - С. 27-29.
Данилова, Светлана Владимировна. Социально-психологический портрет Интернет-зависимого подростка. // Вісник. — О., 2011. — Психологія. — С. 254-260
Драчук А. Соціально-психологічний портрет студентів за роки становлення України як самостійної держави [Електронний ресурс] / А. Драчук // Теорія і методика фіз. виховання і спорту . - 2005. - № 4. - С. 84-86. - Бібліогр.: 5 назв. - укp..
Дятлова, В. В. Психологический портрет современного менеджмента. // Сборник научных трудов. — Донецк, 2003. — Сер. — С. 146-149 Бп15498-4/19
Ірхін, Ю.Б. Складання психологічного портрету потенційного злочинця в бюджетній сфері економіки // Психологічні технології в екстремальних видах діяльності . - 2011. - С.68-70.
Корнієнко, Л. Соціально-психологічний портрет сучасної молоді // ШКОЛА . - 2012 . - № 1. - С.70-73
Корнійко У. Порівняльна характеристика психологічних портретів лідерів у чоловічих та жіночих ігрових командах [Електронний ресурс] / У. Корнійко // Теорія і методика фіз. виховання і спорту . - 2000. - № 2-3. - С. 115-119.
КУМАР В. ВАШ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ. - СПБ. И ДР.:ПИТЕР, 1997. - 137 С.
Леонтьев А.А. Психологический портрет лектора. - М.:О -во" Знание", 1979. - 47 с.
ЛИТВИНЦЕВА, Н.А. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АВТОПОРТРЕТ. - М. : БИЗНЕС-ШКОЛА "ИНТЕЛ-СИНТЕЗ", 1997. - 303 С.
Мавродий, Е. О некоторых особенностях психологического портрета молодежи Украины и Греции (по материалам пилотажного исследования). // Україна-Греція: історична спадщина і перспективи співробітництва (м. Маріуполь, 27-29 травня 1999 року). — Маріуполь, 1999. — Т. 2. — С. 217-220
Макарова, А. Психологический портрет в повести Эрнеста Хемингуэя "Старик и море"// Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов. - Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". - Вип. 31. - С. 51-55.
Максумова, М. Психолого-педагогический портрет успешного учителя предпринимательства // Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. праць. - Спецвип. 5; Ч. ІІІ. - С. 6-9.
Мандель, Б. Р. Очередь: психологический портрет на культурно-историческом фоне эпохи / Б. Р. Мандель // Соционика, ментология и психология личности. — 2011. — № 1. - С. 62-73.
Психологические портреты персонала. - СПБ.:Речь, 2003. - 415 с.
Психологические портреты персонала. Типология и диагностика [Текст] : учеб. пособие / ред. Ю. П. Платонов. - СПб. : Речь, 2003. - 415 с. - (Психологический практикум). - Библиогр.: с. 413.
Рарицький, О. А. Психологічний портрет людини з її «триванням на межі» (на матеріалі листів, спогадів, поезії В.Стуса). // Наукові праці. — Кам’янець-Подільський, 2004. — Вип. 3, т. 2. — С. 59-61
Сидоренко, О. Психолог сьогодні: штрихи до соціально-психологічного портрету// СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ . - 2010 . - № 2. - С.136-149
Туріщева Л.В. Психологія управління. - Харків:Основа, 2005. - 155 с.
Успенський, В. Психологічні детермінанти відображення індивідуальності людини у портретному мистецтві // ПСИХОЛОГІЯ І СУСПІЛЬСТВО . - 2010 . - № 1. - С.143-150.
Фармагей, О. І. Можливості використання аналізу почерку з метою психологічного портретування злочинців / О. І. Фармагей, Н. О. Онищук // Юрид. психологія та педагогіка. — 2011. — № 2. - С. 227-237.
Фурман, Анатолій А. Ціннісно-орієнтаційний портрет фахівця-психолога: від моделі до індивідуальних інваріантів / Анатолій А. Фурман // Психологія і суп-во. — 2012. — № 1. - С. 118-126.
Шамлян, Каріна М. Психологічний портрет особистості : Навч. практикум з курсу «Основи психології та педагогіки» (для студ. усіх спец.) / К.М.Шамлян, Л.В.Рижак; [Відп. ред. В.В.Дудок]; Нац. лісотехн. ун-т України. — Львів, 2006. — 82 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 82.

.: Розділ: Література :: 4.03.2014 09.26.29 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Львів :: Запитання: 33834  
Ольга запитує:
Доброго вечого! Допоможіть, будь ласка з пошуком літератури на тему: Проблема людини і природи в новелі "Природа". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
- Колінько, Олена. Неоромантична новела порубіжжя : на матеріалі української та російської малої прози кінця ХІХ-початку ХХ ст. / Колінько, Олена // Українська мова і література в школі. - 2010. - № 1. - Спец. вип. - С. 65-68.
- Кобилянська Ольга Юліанівна - http://uk.wikipedia.org/wiki/Кобилянська_Ольга_Юліанівна
- Людина і природа у творчості О. Кобилянсьної - http://www.ukrlib.com.ua/sochin/printout.php?id=22&bookid=62
- Островська, А. С. Імпресіоністичний характер новели «Природа» О.Кобилянської. // Матеріали вузівської конференції професорсько-викладацького складу за підсумками науково-дослідної роботи: філологічні науки (м. Донецьк квітень 1997 р.). — Донецьк, 1997. — С. 58-60.
- Природа і людина у новелістиці "Природа" О. Кобилянської - http://www.ukrlib.com.ua/sochin/printout.php?id=22&bookid=43
- Питання взаємин людини з природою - http://nte.etnolog.org.ua/zmist/2004/N5/Art09.htm
- Проблеми людяності в новелі «Природа» - http://lessons.com.ua/tema-lyudina-olga-kobilyanska-1863-1942/

.: Розділ: Література :: 3.03.2014 18.24.07 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ваня із міста: Горлівка :: Запитання: 33816  
Ваня запитує:
Доброго дня! Допомодіть знайти електронні матеріали для підготовки наступних питань : Героїчний епос зрілого Середньовіччя. Розвиток усної традиції в л-рі Середньовіччя: роль жонглерів, хугларів та шпільманів. Теорії походження героїчного епосу. «Пісня про Роланда»: особливості композиції. Засоби героїзації, сталі епітети, хронотоп поеми. Порівняльна характеристика образів Роланда та Олів’є. «Пісня про мого Сіда». Відображення історичних подій (Реконкісти) в поемі. Тема васальної відданості та її своєрідне втілення. Сід як ідеальний герой. «Пісня про Нібелунгів»: переосмислення ранньосередньовічних мотивів та образів у поему. Специфіка образів головних героїв. Образ Кримгільди та його еволюція. Порівняльна характеристика образів Роланда, Зігфріда та Сіда.’ Буду вдячний!
Наша відповідь:

.: Розділ: Література :: 1.03.2014 22.21.13 :.
.: Львівська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ирина із міста: Киев :: Запитання: 33813  
Ирина запитує:
Головні теми новел “Декамерона”. Широта охоплення в них реальної дійсності.
Наша відповідь:
Домашич, Т.
Зліт людського духу в літературі доби Відродження. Д.Боккаччо. Збірка новел "Декамерон" / Т. Домашич // Зарубіжна література в школі. - 2009. - № 10. - С. 31-35
Хлодовский, Руф Игоревич.
Декамерон : Поэтика и стиль / Руф Хлодовский; Отв. ред. А. Д. Михайлов ; АН СССР, Ин-т мировой литературы им. А.М.Горького. - М. : Наука, 1982. - 329 с. - Библиогр. в конце глав.
http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/264/5/
http://svr-lit.niv.ru/svr-lit/articles/italy/hlodovskij-dekameron.htm
http://lessons.com.ua/dekameron-dzhovanni-bokkachcho-krashhix-dushevnix-yakostej-lyudini/
http://www.worklib.ru/referat/literature/li_29707.php
http://www.getsoch.net/personazhi-obramleniya-dekamerona-dzhovanni-bokkachcho/
http://www.uznaem-kak.ru/zbirka-novel-dekameron-kompoziciya-i-tematichne-bagatstvo/

.: Розділ: Література :: 1.03.2014 16.23.49 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ирина із міста: Киев :: Запитання: 33791  
Ирина запитує:
Гуманістичні ідеали доби Відродження і їх втілення в «Декамероні»
Наша відповідь:
Шановна Ірина!Продивиться наступні посилання:

1.М.С. Шаповалова Література доби Відродження: Італія http://www.ae-lib.org.ua/texts/shapovalova__italian_renaissance__ua.htm

2.Гуманістичний характер доби Відродження http://www.br.com.ua/referats/Culture/1653.htm

3.ДЖОВАННИ БОККАЧЧО И НОВЕЛЛИСТЫ XIV в.http://www.philology.ru/literature3/khlodovsky-85b.htm

4.Гуманізм як принцип культури Відродження http://e-works.com.ua/work/6519_Gymanizm_yak_princip_kyltyri_Vidrodjennya.html

5.Доба Відродження та її гуманістичний характер http://chl.kiev.ua/cgi-bin/sp/admin/edit_quest.php?id=33791

6.Епоха Відродження, її гуманістичний зміст http://www.zadachi.org.ru/?n=30714

6.Антицерковна та антифеодальна спрямованість «Декамерона» Джованні Бокаччо http://stud24.ru/literature/anticerkovna-ta-antifeodalna-spryamovanst-dekamerona/139727-410809-page3.html

7.Гуманізм - ідейна основа культури епохи відродження http://cozap.com.ua/text/1302/index-1.html

8.http://issuu.com/72522/docs/dzhovanni_bokachcho_dekameron________1

9.http://coollib.net/b/212472/read

10.Боккаччо в истории литературы http://www.bibliotekar.ru/zhzl/8.htm

.: Розділ: Література :: 27.02.2014 14.02.37 :.
.: Каховська районна об'єднана бібліотека :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.558371 seconds