Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45065
   


Автор запитання: Володимир із міста: херсон :: Запитання: 31234  
Володимир запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти критичні статті на п'єсу Ярослава Стельмаха "Провінціалки" (в друкованому, або в електронному вигляді)
Наша відповідь:
Доброго дня, Володимире!
На жаль, це все, що вдалося знайти у доступних нам джерелах:
Барабан, Леонід Іванович. Три драматурги : В.К.Винниченко, О.Ф.Коломієць, Я.М.Стельмах. / Л.І.Барабан; НАН України, Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського; [наук. ред. В.К.Троянський] — Біла Церква: Дельфін, 2007. — 87 с.
Бондарева О. Сучасна українська драматургія – «діагностична модель суспільства» // Література. Театр. Суспільство: Зб. наукових праць. – Херсон: Аднайт, 2005. – С. 25 – 32.
Бондар Л.О. Творчість Ярослава Стельмаха в контексті "нової хвилі" української драматургії 80-х років ХХ ст.: Автореф. дис... канд. філол. наук / Л.О. Бондар ; Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2007. — 20 с.-http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07blodrs.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Жулинський, Микола Григорович. Спрага гармонії, або примарний вогник на виднокраї / Жулинський, Микола Григорович // Жулинський, Микола Григорович. Українська література. Творці і твори. - К. , 2011. - С. 1134-1138.
Клековкин А. "Тотальный" театр Ярослава Стельмаха // Радуга. - 1991. - № 12. - С.133-137.
Куценко, Леонід. Молодий герой у драматургії Ярослава Стельмаха / Куценко Леонід // Література. Діти. Час, 1989. - К., 1989. - С.71-76.
Саква О. Про драматургію Ярослава Стельмаха // Культура і життя. - 1989. - 12 берез. - С.8.
Стельмах, Людмила. Мій кіт за тобою скучив : Мемуари / Стельмах, Людмила. - К. : Ярославів вал, 2004. - 335 с.
Стельмах Я. Не заради себе: (Бесіда з письменником Я.Стельмахом / Записала Л.Вороніна) // Київ. – 1986. – № 5. – С. 147 – 170.
Усі українські письменники : біогр. нарис ; літ.-худож. огляд ; перелік основ. творів ; літ-ра для додат. користування ; термінолог. словник / упоряд. Ю. І. Хізова, В. В. Щоголева. - Х. : Торсінг плюс, 2009. - 384 с. : портр. - (Іду на урок).
Шаповал М. Новітня конфігурація української драми: путівник ілюзорного світу // Страйк ілюзій: Антологія сучасної української драматургії. – К., 2004. – С. 9 – 12.

.: Розділ: Література :: 4.04.2013 21.25.15 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Таміла із міста: місто Берегово :: Запитання: 31228  
Таміла запитує:
Добрий день!!Підскажіть будь-ласка,де можна знайти вірш Шарль Бодлера "Альбатрос" у перекладі Петровець.
Наша відповідь:
Поезія французького символізму [Текст] : пер. з фр. / Шарль Бодлер [та ін.] ; худ.-оформл. Б. П. Бублик ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка НАНУ. - Харків : Фоліо, 2010. - 379,[1] с. : портр. - (Бібліотека світової літератури

"Альбатрос" в перекладі Петровець-С.10

.: Розділ: Література :: 4.04.2013 16.17.50 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Херсон :: Запитання: 31215  
Тетяна запитує:
Доброго дня.Допоможіть,будь ласка знайти коротку інформацію про життєвий шлях Т.Г.Шевченка.Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно! Якщо Вам потрібна коротка біографія Т.Г.Шевченка, то зверніться до таких джерел:
http://www.ukrlitzno.com.ua/taras-shevchenko-biografiya-korotko/
http://biographera.net/Taras-Shevchenko-biographiya.php
http://tarasshevchenko.ho.ua/biographiya.html
http://tvorilife.com/shevchenko-taras-grigorovich-biografiya.html
http://serviseua.ucoz.ru/blog/biografija_t_g_shevchenka/2011-02-24-16

.: Розділ: Література :: 3.04.2013 17.08.30 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Інна із міста: Київ :: Запитання: 31212  
Інна запитує:
Традиція психологізму в українськії драматургії кінця ХІХ - початку ХХ ст. в системі модерністського художнього мислення
Наша відповідь:
Доброго дня, Інно!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Винниченкознавчі зошити: Зб. наук. ст. Вип. 2 / Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка НАН України, Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М.Гоголя / Ред.: В.П. Хархун. — Ніжин, 2005. — 165 с. (Проаналізовано проблему жанрового поліфонізму в драматургії В.Винниченка в контексті тенденцій психологізації драматургії кінця ХІХ - початку ХХ ст.)
Гуменюк В.І. Драматургія Володимира Винниченка. Проблеми поетики: Автореф. дис... д-ра філол. наук / В.І. Гуменюк ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 36 с.-http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2002/02gvivpp.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Заєць С. Л. Поетика абсурду в драматичних творах Миколи Куліша: автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / С. Л. Заєць ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2010. — 16 с.
Жукова К.В. Поетика української мелодрами кінця ХІХ - початку ХХ ст. (за творами Л.Яновської, І.Тогобочного): Автореф. дис... канд. філол. наук / К.В. Жукова ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2007. — 17 с.-http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07jkvtyt.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Казанова О.В. Новелістика В. Стефаника і родо-жанрові особливості української малої прози кінця XIX - початку XX століття: автореф. дис... канд. філол. наук / О.В. Казанова ; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2008. — 20 с.-http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08kovkps.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Ковалець Л. Драматизм соціальних і морально-психологічних конфліктів оповідання Леся Мартовича "Мужицька смерть" // Слово і час. - 2005. - № 7. - С.45-47.
Малютіна, Наталія Павлівна. Українська драматургія кінця XIX – початку XX ст. : навч. посіб. / Н. П. Малютіна. — К.: Академвидав, 2010. — 253 с. — (Альма-матер: ам).
Малютіна Н.П. Українська драматургія кінця ХІХ - початку ХХ століття: аспекти родо-жанрової динаміки: Моногр. / Н.П. Малютіна. — О.: Астропринт, 2006. — 351 с.
Мамай Н.М. Концепція особистості в драматургії Л.Андреєва: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.02 / Н.М. Мамай ; Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2005. — 18 с.
Приймак І.В. Творчість Любові Яновської в літературному процесі кінця XIX - початку ХХ ст.: Автореф. дис... канд. філол. наук / І.В. Приймак ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2007. — 20 с.-http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07pivpkp.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Семак О.І. Драматургія української діаспори першої половини ХХ століття: система конфліктів і характерів: автореф. дис... канд. філол. наук / О.І. Семак ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2009. — 20 с.-http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09soiskh.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Хороб С.І. Українська драматургія кінця XIX – початку XX століття в системі модерністського художнього мислення : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра філол. наук. 10.01.01. / Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Львів, 2002. — 45 с.-http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2002/02hsimhm.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Швець В.С. Історична драматургія Людмили Старицької-Черняхівської (проблематика і поетика): автореф. дис... канд. філол. наук / В.С. Швець ; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2008. — 20 с.-http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08svscpp.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Тема: Модернізм в українській культурі кінця ХІХ-початку ХХ століття-http://bibliofond.ru/view.aspx?id=452810

.: Розділ: Література :: 3.04.2013 14.59.59 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оля із міста: Дніпропетровськ :: Запитання: 31206  
Оля запитує:
Добридень! Допоможіть, будь ласка, знайти наступну інформацію: поняття "конфлікт" в сучасній літературознавчій науці (хто досліджував, яке трактування вкладав і т.ін.). Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Олю!
Ознайомтеся із наступними публікаціями:
1. Удалов В.Л. Конфліктність як терміноструктура і терміносистема // http://eprints.zu.edu.ua/1959/1/05uvlktt.pdf
2. Вірченко Т. І. Характер і конфлікт у п’єсі І. Білоуса „Марія – княгиня Рівненська (Несвицька)” // http://alma-mater.lnpu.edu.ua/magazines/visnyk/2010/20_2010_p3_fil.pdf#page=142
3. Хороб С. Теоретичні концепції драми Михайла Роздольського // http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vpu/Fil/2008_17_18/01_Khorob.pdf
4. Вірченко Т. І. Стильові типології художніх конфліктів української драматургії 1990 – 2010 років // http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vmdu/2012_6/index.files/Virch.pdf
5. Євтушенко Н.І. Еволюція конфліктів української і російської драматургії першої половини ХІХ ст. // http://web.znu.edu.ua/herald/issues/archive/articles/1159.pdf
6. Вірченко Т. І. Типологія художніх конфліктів за естетичним наповненням в українській драматургії 1990 – 2010 років: теоретичний та історичний виміри // http://dspace.luguniv.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/331/1/Visnuk_2012 _12.pdf#page=14
7. Бровко О. О. Художня конфліктологія: між текстом і театром // http://dspace.luguniv.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/331/1/Visnuk_2012 _12.pdf#page=189
8. Вірченко Т. І. Художній конфлікт в українській драматургії 1990–2010-х років: дискурс, еволюція, типологія : монографія / Тетяна Ігорівна
Вірченко ; ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса
Шевченка». – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2012. – 336 с. // http://archive.nbuv.gov.ua/books/2012/12vtihk.pdf
9. Мавлиева А.М. К вопросу о трактовке понятий «конфликт» и «коллизия» в современном литературоведении // http://elibrary.ru/item.asp?id=16546071
10. Нагапетова А. Г. Природа конфликта в отечественном литературоведении // http://www.alu.itech.ru/ont/ont/2007-5.pdf#page=93
11. Семенов А. Н. К проблеме конфликта художественного текста // http://www.ugrasu.ru/uploads/files/101-106 (1).pdf
12. Вірченко Т. І. Міський топос як передумова художнього конфлікту / Т.І. Вірченко // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство: Міжвуз. зб. наук. ст. — 2010. — Вип. XXIII, ч. 3. — С. 202-207. — Бібліогр.: 18 назв. http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/38329
13. Нагапетова А. Г. К вопросу о теории художественного конфликта // http://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-teorii-hudozhestvennogo-konflikta
14. Вербицкая Г.Я. К проблеме изучения субстанционального конфликта // http://www.work.vegu.ru/vegu/vestnik/DocLib/64-68_Вербицкая.pdf

.: Розділ: Література :: 3.04.2013 10.23.36 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.28141 seconds