Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44057
   


Автор запитання: Яна із міста: Київ :: Запитання: 45002  
Яна запитує:
Доброго дня, допоможіть з підбором літератури для реферату - "Роль народної медицини у формуванні здорового способу життя". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Яно! Перегляньте наступні джерела:
Болтарович З. Українська народна медицина : історія і практика / З. Болтарович ; оформ. худож. І. В. Козія. — Київ : Абрис, 1994. — 319 с.
Колодюк І. В. Народна медицина у традиційній куль1 турі українців Полісся (остання чверть ХХ-початок ХХІ ст.) : автореф. дис. … канд. іст. Наук : 07.00.05. — Київ, 2005. — 26 с.
Озерна Д. Ви це зможете! 7 складових здорового способу життя.../ Д. Озерна. – Київ : Альпіна Україна, 2020. – 160 с. – (Спорт).
Поканевич В. В. Теоретичні аспекти народної медицини : навч. посібн. / В. В. Поканевич, В. І. Первак. — Київ : Nora print, 2005. — 80 с.
Пупеза Е. С. Народна медицина / Е. С. Пупеза. — Львів : Народні джерела цілителя, 2002. — 95 с.
Соколовський С. І. Державне управління у сфері народної медицини і цілительства України : матер. міжнар. наук. симпозіуму, м. Київ, 29 трав. 2015 р. «Актуальні питання в народній і нетрадиційніймедицині: здоров’я і довголіття – університет здоров’я» / С. І. Соколовський, К. В. Гарник // // Фітотерапія. - 2015. - № 2.
Ступак Ф. Я. Історія медицини / Ф. Я. Ступак. — Київ : Книга плюс, 2015. — 174 с.
Сятиня М. Л. Історія фармації : навч. посіб. для вищ. навч. закладів / М. Л. Сятиня. — Львів, 2002. — 660 с.
Іващенко І. Ю. Українська народна медицина [Електронний ресурс] / І. Ю. Іващенко // Медсестринство. – 2012. - № 1. – С. 23-28. – Режим доступу: https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/nursing/article/download/5405/4968/.
Євтушенко В. В. Народна медицина як складова традиційної української культури [Електронний ресурс] / В. В. Євтушенко // Вісник НАДУ. Серія : Державне управління. – 2019. - № 3. – С. 91-97. – Режим доступу: http://visnyk.academy.gov.ua/pages/dop/86/files/7c906a0e-c6c7-4126-a9da-a86e19a19ea0.pdf.
Радиш Я. Ф. Українська народна медицина як національний феномен : генеза та перспективи розвитку (до проблеми державного управління у сфері народної медицини і цілительства) [Електронний ресурс] / Я. Ф. Радиш //
Основи здорового способу життя [Електронний ресурс] / підгот. Н. С. Карвацька // Спадщина предків : [культ.-істор. портал]. – Електронні дані. - Режим доступу: https://spadok.org.ua/znakharstvo/osnovy-zdorovogo-sposobu-zhyttya. – Назва з екрана.

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 10.12.2020 09.59.40 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ярослава із міста: Бровари :: Запитання: 44991  
Ярослава запитує:
Доброго ранку! Допоможіть підібрати літературу до теми про психосоматику у дерматології. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ярослава! Перегляньте наступні джерела:
Бройтигам В. Психосоматическая медицина / В. Бройтигам, П. Кристиан, М. Рад ; пер с англ. — М. : ГЭОТАР Медицина, 1999. – 373 с.
Кірієнко В. О. Порушення фізіологічних маркерів психоемоційного напруження та їх корекція з використанням температурно-міографічного тренінгу в комплексній терапії псоріатичної хвороби у хворих з надмірною масою тіла та артеріальною гіпертензією / В. О. Кірієнко, Г. І. Макуріна, Є. С. Якименко // Укр. журнал дерматології, венерології, косметології. – 2015. – № 1. – С. 25-29.
Хомуленко Т. Б. Психосоматика: культурно-історичний підхід : навч.-метод. посіб. / Т. Б. Хомуленко, І. О. Філенко, К. І. Фоменко, О. С. Шукалова, М. В. Коваленко. – Харків : Диса плюс, 2015. – 264 с.
Хомуленко Т. Б. Психосоматичний підхід у проблематиці психології розвитку : теоретичні та прикладні аспекти / Т. Б. Хомуленко, Я. О. Василенко, М. В. Коваленко // Вісник ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Сер. : Психологія. – 2014. – Вип. 49. – С. 176-192.
Психодерматологія в Україні: сучасний погляд на проблему [Електронний ресурс] // Дерматологія та венерологія. – № 4. – С. 8-12. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/dtv_2018_4_3.pdf.
Психосоматичні захворювання шкіри [Електронний ресурс] / підгот. Ю. Карвацька // Буковинський державний медичний університет : вебсайт. – Електронні дані. – Режим доступу: https://www.bsmu.edu.ua/blog/2316-psyhosomatychni-zahvoruvannya-shkiry/. – Назва з екрана.
Федоренко О. Є. Психосоматика та психотерапія в сучасній дерматології [Електронний ресурс] / О. Є. Федоренко // Дерматологія. – 2017. – № 1. – С. 54-56. – Режим доступу: http://www.vitapol.com.ua/user_files/pdfs/uzdvk/552761446944310_27092009164515.pdf.
Чаріті Джастін Такйун. Психосоматичні аспекти дерматозів [Електронний ресурс] / Джастін Такйун Чаріті // Вісник ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Сер. : Психологія. – 2016. – Вип. 53. – С. 265-271. – Режим доступу: http://journals.hnpu.edu.ua/index.php/psychology/article/view/794.
Шевченко С. І. Захворювання шкіри: психосоматичний аспект [Електронний ресурс] / С. І. Шевченко // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. – 2013. – № 19. – С. 191-198. – Режим доступу: http://apspp.soc.univ.kiev.ua/index.php/home/article/view/491/398.

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 8.12.2020 06.04.51 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Діана із міста: Львів :: Запитання: 44853  
Діана запитує:
Добрий день! Пишу курсову на тему "Соціальний захист жінок, що постраждали внаслідок акушерсько-психологічного насильтсва". Якщо можна підручники про акушерсько-психологічне насильство! Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Діано! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Дослідження психологічного стану вагітних з урахуванням психосоматичного компоненту : навч. посіб. для акушерів-гінекологів, сімейних лікарів, лікарів-психотерапевтів та лікарів-інтернів за фахом / В. О. Потапов [та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДЗ «Дніпропетр. мед. акад.» [та ін.]. — 2-ге вид. — Дніпро ; Запоріжжя, 2018. — 126 с. : табл.
Психологічні особливості жінок і психічні порушення в акушерстві та гінекології : [навч. посіб. для студ. і лікарів-інтернів вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації] / [В. Л. Гавенко, Ю. С. Паращук, І. С. Вітенко та ін.] ; за ред. В. Л. Гавенка ; Центр. метод. кабінет з вищ. мед. освіти МОЗ України, Харк. держ. мед. ун-т. — Х. : Факт, 2001. — 111 с.
Ранк О. Травма рождения и её значение для психоанализа / Р. Отто; [пер. с англ. О. Лежниной]. – М.: Аграф, 2004. — 400 с.
Савінова К. Б. Медико-психологічні аспекти здоров’язберегаючих технологій у дітей молодшого шкільного віку : автореф. дис. … канд. мед. наук : 14.01.10 / К. Б. Савінова ; Держ. установа «Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О. М. Лук’янової НАМН України». — Київ, 2019. — 22 с. : іл.
Сюсюка В. Г. Клініко-патогенетичні аспекти акушерських і перинатальних ускладнень у жінок з урахуванням психоемоційного стану та їх медико-психологічна корекція : автореф. дис. … д-ра мед. наук : 14.01.01 / В. Г. Сюсюка ; М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2018. — 40 с. : іл., табл.

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 9.11.2020 12.28.49 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Альона із міста: Київ :: Запитання: 44824  
Альона запитує:
Можна підібрати літературу для реферату за темою Типи голкошкірих. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Альона! Перегляньте наступні джерела:
Голкошкірі [Електронний ресурс] // Znaimo.com.ua : [вебсайт]. – Електронні дані. - Режим доступу: https://znaimo.com.ua/Голкошкірі. – Назва з екрана.
Довгель В. А. Зоология безхребетних [Електронний ресурс] : учебн. для ин-тов / В. А. Догель ; под ред. Ю. И. Полянского. – 7 изд., перераб. и дополн. – М. : Высш. шк., 1981. – 606 с. – Режим доступу: http://chembaby.com/wp-content/uploads/2015/08/Zoologia_bespov_Dogel.pdf.
Біологічний енциклопедичний словник / під ред. М. С. Гілярова та ін. - М. : Рад. Енциклопедія, 1989. – 864 с.
Велика енциклопедія тварин / В. Б. Бейко [та ін.] ; пер. І. Андрущенка ; худож. А. Н. Січкар [та ін.]. - М. : Росмен, 2011. - 303 с.
Жизнь животных : в 6 т. Т. 2 : Беспозвоночные / под ред. Д. А. Зенкевича ; ил. Н. Н. Бондакова и др. - М. : Просвещение, 1968. - 563 с.Жители моря / худож. А. Беседина и др. ; фот. А. Аристархов и др. - М. : Аванта , 2003. - 184 с. : фотоил. - (Самые красивые и знаменитые).
Мир животных. Т. 4 : Беспозвоночные : Моллюски. Черви. Иглокожие / пер. с исп. С. В. Силаковой, К. В. Мишиной ; издат. группа "Океан" и Ин-т Галлаха. - М. : АСТ : Ин-т Галлаха, 1998. - 184 с.
Рябушко В. И. Энергетический обмен иглокожих (Тип Echinodermata) / НАН Украины; Ин-т биологии южных морей им. А. О. Ковалевского (Севастополь). — Севастополь, 2000. — 234 с.Усі тварини України : (за шк. прогр.) : класифікація тварин, характер. ознаки, ареал мешкання / упоряд. Н. І. Савицька ; худож. оформ. В. І. Воловельський, О. Соболєв. - Харків : Торсінг плюс, 2008. - 384 с. : іл. - (Іду на урок).
Щербак Г. Й. Підцарство найпростіші : наук. вид. / Г. Й. Щербак. - Київ : Вид.-поліграф. центр "Київський університет", 1992. - 70 с.
Щербак Г. Й. Зоологія безхребетних : підручник / Г. Й. Щербак, Д. Б. Царічкова. – Київ : Вид.-поліграф. центр "Київський університет", 2008. — 640 с.

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 2.11.2020 12.15.54 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Острог :: Запитання: 44807  
Софія запитує:
Добрий день! Допоможіть підібрати конспекти уроків з біології людини про дихальну систему. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Софіє! Радимо Вам наступні джерела інформації:
Дихальна система людини [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/test/dykhalna-systema-liudyny-25409.html. — Дата звернення : 29.10.2020.
Дихальна система людини [Електроннй ресурс] // На Урок: освітній проект [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://naurok.com.ua/test/dihalna-sistema-lyudini-24717.html. — Дата звернення : 29.10.2020.
Дубенська Л. Неінвазивна діагностика, або вдихнув-видихнув : турнір юних хіміків : [діагностика захворювань без проникнення в організм, зокрема через повітря, що видихає людина] / Л. Дубенська // Колосок. — 2017. — № 1. — С. 4-11.
Конспект уроку на тему : " Дихальна система людини" [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/konspekt-uroku-na-temu-dihalna-sistema-ludini-106882.html. — Дата звернення : 29.10.2020.
Контрольна робота на тему "Дихальна система людини" [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/kontrolna-robota-na-temu-dihalna-sistema-ludini-178801.html. — Дата звернення : 29.10.2020.
Презентація "Дихальна система людини" [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/prezentacia-dihalna-sistema-ludini-128732.html. — Дата звернення : 29.10.2020.
Презентація. Організм людини. Дихальна система [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/prezentacia-organizm-ludini-dihalna-sistema-265094.html. — Дата звернення : 29.10.2020.
Різник Л. Абсолютний Relax : вправи для поліпшення психічного стану / Л. Різник // Психолог (Шкільний світ). — 2019. — № 11. — С. 76-97.
[Творчі доробки вчителів біології] : [добірка статей] // Все для вчителя. — 2014. — № 3. — С. 46-155.
Чемерис І. Будова і функції дихальної системи / І. Чемерис // Хімія. Біологія (Шкільний світ). — 2003. — 36. — С.27-31.
Як транспортується кисень? // Колосочок. — 2015. — № 6. — С. 1-3.
Яковчук-Бесараб К. Як працюють серце і легені? : лабораторія / К. Яковчук-Бесараб // Джміль. — 2018. — № 9. — С. 19-21.

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 28.10.2020 09.10.40 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.235116 seconds