Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45242
   


Автор запитання: Яна із міста: Київ :: Запитання: 44165  
Яна запитує:
Підберіть літературу за темою Розвиток енциклопедичних видань. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Яно! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Горбик В. Проблеми підготовки багатотомного енциклопедичного видання «Звід пам’яток історії та культури України» / В. Горбик // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика : зб. ст. – 2009. – Вип. 15, Ч. 1. – С. 30-45.
Грабівська Г. І. Участь Івана Франка в чужих енциклопедичних виданнях: стаття "Українці" / Г. І. Грабівська // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. - 2011. - № 55. - С. 191-195.
Жежнич П. Особливості формування енциклопедії в сучасних умовах розвитку інформаційних технологій / П. Жежнич, М. Гірняк // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". - 2012. - № 732. - С. 399-402.
Зубець Н. О. Українська лексикографія другої половини ХХ-початку ХХІ століття : навч. посіб. / Н. О. Зубець ; ред.: Л. І. Кучеренко ; Запоріз. нац. ун-т. - 2-ге вид., доповн. - Запоріжжя, 2011. - 125 c.
Комська А. Регіональні енциклопедії України: стан та перспективи видання / А. Комська // Бібл. планета. - 2004. - № 4. - С. 11-15.
Комська А. Регіональні енциклопедії України: стан та перспективи видання / А. Комська // Бібл. планета. - 2004. - № 4. - С. 11-15.
Черниш Н. І. Видавничий доробок Миколи Бажана : [моногр.] / Н. І. Черниш. - Львів : Піраміда, 2012. – 275.
Черниш Н. І. Нариси з історії світової енциклопедичної справи : навч. посіб. / Н. І. Черниш. – Київ : Наша культура і наука, 2009. - 212 c.
Черниш Н. Парадигма розвитку української енциклопедичної справи ХХ ст. (до 55-ї річниці створення Головної редакції УРЕ) // Наук. праці Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2013. – Вип. 37. – С. 513-536.
Черниш Н. І. Українська енциклопедична справа першої половини XX ст. / Н. І. Черниш // Поліграфія і вид. справа. - 2009. - № 1. - С. 8-17.
Геєць В. М. Видання енциклопедичного рівня [Електронний ресурс] / В. М. Геєць // Економіка України. - 2013. - № 12. - С. 88. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/EkUk_2013_12_7.pdf.
Демчук Н. Концепція енциклопедичної справи в інтерпретації Івана Франка: методологічні засади, принципи, етапи підготовки й видання довідників [Електронний ресурс] / Н. Демчук, О. Романюк // Вісник Львів. ун-ту. Сер. : Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. - 2008. - Вип. 3. - С. 289-301. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vlukbit_2008_3_23.pdf.
Енциклопедичні видання в сучасному інформаційному просторі [Електронний ресурс] : колектив. моногр. / за ред. Киридон А. М. – Київ : Держ. наук. установа «Енциклопедичне видавництво», 2017. – 312 с.
Киричок Т. Ю. Тенденції розвитку енциклопедичних видань [Електронний ресурс] / Т. Ю. Киричок // Технологія і техніка друкарства. - 2010. - Вип. 1. - С. 269-276. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Titd_2010_1_37.pdf.
Науковий проект «Українська бібліотечна енциклопедія» [Електронний ресурс] // Українська бібліотечна енциклопедія. – Режим доступу: http://ube.nplu.org/About Project.
Українські електронні та паперові енциклопедичні видання: основні здобутки й перспективи [Електронний ресурс] : наук. зб. / НАН України ; Ін-т енциклопед. досліджень. – Київ, 2015. – 252 с. – Режим доступу: http://encyclopedia.kiev.ua/vydaniya/files/ukrainski-elektronni-ta-paperovi-entsyklopedychni-vydannia.pdf.

.: Розділ: Енциклопедії. Словники :: 10.05.2020 00.34.44 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ульяна із міста: Київ :: Запитання: 43715  
Ульяна запитує:
Добрий день! Цікавлять словники-довідники та електронні ресурси економічної тематики. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Ульяно! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 38947.

.: Розділ: Енциклопедії. Словники :: 26.12.2019 10.45.49 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Андрій із міста: Київ :: Запитання: 43512  
Андрій запитує:
Добрий день! Які польсько-українські словники є у фонді бібліотеки.
Наша відповідь:
Добрий день, Андрію! У фонді Національної бібліотеки України для дітей є такі словники. Чекаємо Вас за адресою вулиця Януша Корчака, 60, щоденно, окрім суботи.
Польсько-український та українсько-польський словник = Slownik polsko-ukrainski i ukrainsko-polski : близько 50 тисяч слів та словосполучень / уклад. Д. Бачинський [та ін.]. — Вид. 2-е, випр. та допов. — Київ : Чумацький Шлях, 2006. — 536 с.
Польсько-український українсько-польський словник : 100000 слів і словосполучень / уклад. А. Малецька, З. Ландовські; за заг. ред. В. Бусела. — Київ : Перун, 2004. — 838 с.
Польсько-український українсько-польський словник : понад 8000 слів для учнів загальноосвіт. шк. / уклад. Н. Ткачова. — Київ : Літера, 2012. — 143 с.
Таланов О. Польсько-український українсько-польський словник = Polsko-ukrainski ukrainsko-polski slownik : понад 100000 слів та словосполучень / О. Таланов. — Київ : Арій, 2017. — 543 с.

.: Розділ: Енциклопедії. Словники :: 30.10.2019 15.41.49 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Київ :: Запитання: 43272  
Тетяна запитує:
Добрий день! Підберіть літературу про Джеймса Крюса.
Наша відповідь:
Добрий день, Тетяно! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 42688. Також Ви можете ознайомитися з наступними джерелами за Вашим запитом:
Давидюк Л. В. Зарубіжна літературна казка : навчальний посіб. / Л. В. Давидюк, О. Ф. Задорожня — Київ : Ленвіт, 2003. — 590 с.
Брандис Е. П. От Эзопа до Джанни Родари : зарубеж. лит. в дет. и юнош. чтении : очерки / Е. П. Брандис ; оформ. П. Кузаняна. — Изд. доп. и перераб. — Москва : Детская литература, 1980. — 446 с.
Зарубежная детская литература : учеб. для ин-тов культуры / сост. И. С. Чернявская. — Изд. 2-е, перераб. и доп. — Москва : Просвещение, 1982. — 559 с. : илл.
Письменник, що дарує сміх : до 90-річчя від дня народж. нім. дит. письменника Д. Крюса / Національна бібліотека України для дітей ; матеріал підгот. В. І. Олійник, Л. М. Ільченко ; літ. ред. О. А. Кадькаленко. — Київ : НБУ для дітей, 2016. — 24 c. : фотоіл.
Крюс Джеймс [Електронний ресурс] // Javalibre.com.ua : [веб-сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://javalibre.com.ua/java-book/author/bio/265.– Назва з екрана

.: Розділ: Енциклопедії. Словники :: 4.08.2019 20.09.06 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юра із міста: Київ :: Запитання: 42688  
Юра запитує:
Доброо вечора. Підкажіть матеріал про Крюса
Наша відповідь:
Доброго дня, Юріє! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Джеймс Крюс (р. 1926) // Зарубежная детская литература / сост. И. Чернявская. — 2-е изд., перераб. и доп. — М., 1982. — С. 311-314.
Джеймс Крюс // Зарубежная литература для детей и юношества : в 2 ч. Ч. 2. – М., 1989. – С. 160-162.
Дороже серебра и злата : игровая программа для детей 7-10 лет по сказочной повести Дж. Крюсса «Тим Талер, или Проданный смех» // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2006. – № 1. – С. 9-14.
Зиман Л. Джеймс Крюс / Л. Зиман // Зарубежная литература для детей и юношества / Л. Зиман. — М., 2007. — С. 162-168.
Иванова Э. Джеймс Крюс (1926-1997) / Э. Иванова // Зарубежная детская литература. – 2-е изд., стереотип. – М., 2000. – С. 74-76.
Исаева А. Джеймс Крюс, веселый писатель / А. Исаева // Детская литература, 1973 : сб. ст. – М., 1973. – С. 266-291.
Качак Т. Джеймс Крюс (1926-1997) / Т. Качак, Л. Круль // Зарубіжна література для дітей / Т. Качак, Л. Круль. — Київ, 2014. — С. 180-183.
Колос А. Дивовижний світ дитинства у повісті Джеймса Крюса «Флорентіна» / А. Колос // Зарубіж. літ. в шк. України. – 2015. – № 10. – С. 55-56.
Малая С. Джеймс Крюс. Маяк на Омаровых рифах [Електронний ресурс] / С. Малая // Библиогид : книги и дети : [веб-сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://bibliogid.ru/podrobno/186-dzhejms-kryus-mayak-na-omarovykh-rifakh. — Назва з екрана.
Просекова О. Кто смеется, тот спасен / О. Просекова // Читаем, учимся, играем. – 2007. – № 5. – С. 12-15.
Стеквашов Є. Джеймс Крюс / Є. Стеквашов // Зарубіжні письменники : енцикл. довід. Т. 1: А-К. – Тернопіль, 2005. – С. 805-807.
Тубельская Г. Крюс Джеймс (1926-1997) / Г. Тубельская // Зарубежные детские писатели : биобиблиогр. справ. Ч. 1 : Сто имен : А-М / Г. Тубельская. – М., 2005. – С. 182-185.
Фройнд В. Темные силы / В. Фройнд // Современная литература для детей и юношества в Федеративной Республике Германия / В. Фройнд. – Воnn, 1990. – С. 43-48.

.: Розділ: Енциклопедії. Словники :: 11.12.2018 22.16.51 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Додаткова інформація від :.
.:  Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.298538 seconds