Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44088
   


Автор запитання: Марія із міста: Турка :: Запитання: 38508  
Марія запитує:
реферат "Енциклопедія для дітей"
Наша відповідь:
Доброго дня!
Радимо Вам переглянути наступні матеріали:

Енциклопедія для дітей молодшого шкільного віку. Особливості редакторської підготовки
http://ukrdoc.com.ua/text/7689/index-1.html

Принципи роботи редактора над статтями в енциклопедичному виданні (на прикладі дитячих енциклопедій видавництва Дорлінг Кіндерслі)
http://refs.co.ua/53682-Principy_raboty_redaktora_nad_stat_yami_v_enciklopedicheskom_izdanii_na_primere_detskih_enciklopediiy_izdatel_stva_Dorling_Kindersli.html

Робота редактора над галузевими дитячими енциклопедіями
http://ukreferat.com/78708-Rabota-redaktora-nad-otraslevymi-detskimi-enciklopediyami.html

Довідкові видання та література
http://referatu.net.ua/referats/7375/44293

.: Розділ: Енциклопедії. Словники :: 5.03.2016 14.55.12 :.
.: Херсонська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Михайло із міста: Великий Бичків Закарпаття :: Запитання: 38202  
Михайло запитує:
Доброго дня! Будь ласка, допоможіть підібрати матеріал для написання курсової роботи на тему: "Особливості укладання та функціонування тематичних словників укладання німецько- українського глосарію на тему: розвиток та планування міста." Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Михайло!
На жаль, мало інформації за Вашим запитом, пропонуємо звернутися до наступних джерел:
Вступ до мовознавства - http://pidruchniki.com/1222090548043/dokumentoznavstvo/vstup_do_movoznavstva
Гаврилишин Я. Словник ділових термінів : Англо-укр.; Укр.-англ.: Близько 3500 термінів / Я. Гаврилишин, О. Каркоць. - К. : Смолоскип, 1993. - 94 с.
Іващенко В. Л. Типологічна диференціація концептуальних структур як одиниць ментального простору / В. Л. Іващенко // Мовознавство. — 2004. – № 1. С. 54–61.
Калинина Л.В. Лексико-грамматические разряды имен существительных как пересекающиеся классы слов (когнитивно-семасиологический анализ): Автореф. дис.... докт. филол. наук. — Киров, 2009. — 38 с.
Козирєва З. Г. Зведений словопокажчик української лексики // Лексикографічний бюлетень: Зб. наук. праць / Відпов. ред. к. філол. н. І. С. Гнатюк. — К., 2009. — Вип. 18. — С. 31–41.
Кочерган М. П. Загальне мовознавство: Підручник. Вид. 2-ге, випр. і доповн. — К.: Видавничий центр ?Академія?, 2006. — 464 с. (Альма-матер).
Кочерган М. П. Лексико-семантична система // Українська мова: Енциклопедія. 2-ге вид., випр. і доп. — К.: Вид-во ?Українська енциклопедія? ім. М. П. Бажана, 2004. — С. 305–306.
Селіванова О. О. Концептуалізація просторової орієнтації в українських фраземах // Мовознавство. — 2004. — № 1. — С. 17–25.
Сніжко Н. В. Моделі багатозначності українських іменників // Лексикографічний бюлетень: Зб. наук. праць / Відпов. ред. к. філол. н. І. С. Гнатюк. — К., 2010. — Вип. 19. — С. 83–93.
Фразеологічний словник української мови. Кн. 1 / Ін-т укр. мови АН України; Уклад. В. М. Білоноженко, В. О. Винник, І. С. Гнатюк та ін. - К. : Наукова думка, 1993. - 528 с.
Фразеологічний словник української мови. Кн. 2 / Ін-т укр. мови АН України; Уклад. В. М. Білоноженко, В. О. Винник, І. С. Гнатюк та ін. - К. : Наукова думка, 1993. - 980 с.
Щербін В. К. Українська концептологія і концептографія: погляд із Білорусі // Українська мова. — 2008. — № 3. — С. 26–40.
http://pidruchniki.com/1317070247601/dokumentoznavstvo/slovniki_dzherelo_informatsiyi_rol_slovnikiv_pidvischenni_movnoyi_kulturi

.: Розділ: Енциклопедії. Словники :: 26.01.2016 19.03.44 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віталій із міста: Київ :: Запитання: 37856  
Віталій запитує:
Доброго дня! Допоможіть будьласка чим зможете у написанні дипломної роботи "Управління редакторським відділом в енциклопедичному видавництві". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо Вам для опрацювання такі джерела:
Редагування довідково-енциклопедичної літератури
http://ua-referat.com/Редагування_довідково-енциклопедичної_літератури
http://ua-referat.com/Редагування_довідково_енциклопедичної_літератури
http://ukrefs.com.ua/page,5,181042-Redaktirovanie-spravochno-enciklopedicheskoiy-literatury.html

Редагування та реакторська діяльність в україномовному видавництві
http://referat-ok.com.ua/literatura/redaguvannya-ta-reaktorska-diyalnist-v-ukrajinomovnomu-vidavnictvi

Серажим К. С. ОСОБЛИВОСТІ РЕДАГУВАННЯ ДОВІДКОВИХ ВИДАНЬ
http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/4245/1/Serazhym.pdf

1.Афонін О. До Дня працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження // Вісник Книжкової палати. - 2005. - № 5. - С. 12-13.
2.Бондаренко Н. Українська книга в контексті соціальних процесів // Українська культура. - 2007. - № 7. - С. 13.
4.Дем`янова Л. Випуск книг і брошур видавництвами та видавничими організаціями за регіонами України в 2004 році // Вісник Книжкової палати. - 2005. - № 6. - С. 5-8
5.Іващук О. Форми оптимальної співпраці видавництва і книготорговельної фірми // Книжковий огляд. - 2002. - № 9. - С. 12-22.
6.Костів Л. Видавництво без витрат, або Безкоштовна книга необмеженим накладом // Книжковий огляд. - 2002. - № 10. - С. 54-57.
7.Лебідь С. Регіональні особливості репертуару книг видавництв України 2005 року: Центральна і Південна Україна // Вісник Книжкової палати. - 2006. - № 12. - С. 13 – 16
8.Навродська С. Бібліотечний моніторинг-на допомогу видавцям // Друкарство. - 1999. - № 7-8. - С. 32-33.
9.Налаштованість на творення сучасної книги // Вісник Книжкової палати. - 2007. - № 9. - С. 14.
10.Памятная книга редактора: науково-популярна література /Сост. А. Э. Мильчин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Книга, 1988. - 415 с.
11.Партико З. В. Загальне редагування: Нормативні основи: Навч. посібник. - Львів : Афіша, 2001. - 415 с.
12.Полосухіна Н. Випуск книжкової продукції державними видавництвами, які перебувають у сфері управління Держкомтелерадіо України (аналітичний огляд) // Вісник Книжкової палати. - 2005. - № 12. - С. 12 – 14.
13.Різун В. В.Літературне редагування: Підручник для фак. журналіст. ун-тів. - К. : Либідь, 1996. - 236, с.
14.Сава В. І. Основи техніки творення книги : Навч. посібник. - Львів : Каменяр, 2000. - 134, с. - Бібліогр.: с.133.
15. Справочные издания: Специфические особенности и требования / под ред. З. В. Гольцевой. – М. : Книга, 1982.
16.Тимошик М. С. Книга для автора, редактора, видавця: Практичний посібник. - К. : Наша культура і наука, 2005. - 559, с. - (Б-ка видавця, редактора, автора).
17. Черниш Н. І. Українська енциклопедична справа: історія розвитку, теоретичні засади підготовки видань / Н. І. Черниш. – Львів : Фенікс, 1998.
18. Шинкарук С. Олександр Афонін: " В Україні книжка виходить, але окрім автора і видавництва про неї ніхто не знає" // Книжковий клуб плюс. - 2006. - № 1. - С. 46-47.

.: Розділ: Енциклопедії. Словники :: 27.11.2015 13.14.23 :.
.: Львівська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: Львів :: Запитання: 37470  
Катя запитує:
Допоможіть знайти інформацію для курсової роботи: Типологічні особливості сучасної української енциклопедії та шляхи її редакторського опрацювання (на прикладі Енциклопедія Львова)
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталю!
Пропонуємо Вам переглянути виконані віртуальні довідки 34282, 34250, 37020, 36730, а також такі джерела інформації:

Геєць В. М. Видання енциклопедичного рівня [Електронний ресурс] / В. М. Геєць // Економіка України. - 2013. - № 12. - С. 88. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/EkUk_2013_12_7.pdf.

Грабівська Г. І. Участь Івана Франка в чужих енциклопедичних виданнях: стаття "Українці" / Г. І. Грабівська // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. - 2011. - № 55. - С. 191-195.

Демчук Н. Концепція енциклопедичної справи в інтерпретації Івана Франка: методологічні засади, принципи, етапи підготовки й видання довідників [Електронний ресурс] / Н. Демчук, О. Романюк // Вісник Львівського університету. Сер. : Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. - 2008. - Вип. 3. - С. 289-301. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vlukbit_2008_3_23.pdf.

Енциклопедія Львова
https://uk.wikipedia.org/wiki/Енциклопедія_Львова

Жежнич П. Особливості формування енциклопедії в сучасних умовах розвитку інформаційних технологій / П. Жежнич, М. Гірняк // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". - 2012. - № 732. - С. 399-402.

П. Жежнич ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕНЦИКЛОПЕДІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/14970/1/58_Zhezhnych_399_405_732.pdf

Зубець Н. О. Українська лексикографія другої половини ХХ - початку ХХІ століття : навч. посіб. / Н. О. Зубець ; ред.: Л. І. Кучеренко ; Запоріз. нац. ун-т. - 2-ге вид., доповн. - Запоріжжя, 2011. - 125 c.

Зубко Н. Н. КНИГИ-ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ «КНИГА ФОРУМУ ВИДАВЦІВ»: ТЕМАТИКО-ТИПОЛОГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ / Зубко Н. Н., Н, Я. Сьомко // Поліграфія і видавнича справа. – 2011. – № 2. ¬ С. 65-76.

Киричок Т. Ю. Тенденції розвитку енциклопедичних видань [Електронний ресурс] / Т. Ю. Киричок // Технологія і техніка друкарства. - 2010. - Вип. 1. - С. 269-276. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Titd_2010_1_37.pdf.

Комова М. Класифікація термінологічних словників
http://vlp.com.ua/files/29_22.pdf

Комська А. Регіональні енциклопедії України: стан та перспективи видання / А. Комська // Бібл. планета. - 2004. - № 4. - С. 11-15.

Комська А. Регіональні енциклопедії України: стан та перспективи видання / А. Комська // Бібл. планета. - 2004. - № 4. - С. 11-15.

Сучасна типологія довідкових видань та її значення у роботі редактора
http://knowledge.allbest.ru/journalism/3c0b65635a3ac69b5c43a88421306c27_0.html

Сучасні енциклопедії
http://bibliofond.ru/view.aspx?id=670296

Тимошик М. С.Видавнича справа та редагування : Курс лекцій . У 2-х ч. Частина 1: Навч. Посібник / За ред. В. В. Різуна. - : К.: Київський національний ун-т імені Тараса Шевченка, 2002. – 98 с.

Тимошик М. С. Книга для автора, редактора, видавця: Практичний посібник. – К.: Наша культура і наука, 2005. – 560 с. (Серія „Бібліотека видавця, редактора, автора”); - 2006. – 2-ге вид.

УКРАЇНСЬКА ЕНЦИКЛОПЕДИСТИКА. Матеріали Третьої міжнародної наукової конференції 22–23 жовтня 2013 року, м. Київ
http://encyclopedia.kiev.ua/vydaniya/Dopov2013.pdf

Українська енциклопедистика. Матеріали Другої міжнародної наукової конференції 17 червня 2011 року, м. Київ
http://encyclopedia.kiev.ua/vydaniya/Dopov2011.pdf

Черниш Н. І. Нариси з історії світової енциклопедичної справи : навч. посіб. / Н. І. Черниш. - К. : Наша культура і наука, 2009. - 212 c.

Черниш Н. І. Українська енциклопедична справа першої половини XX ст. / Н. І. Черниш // Поліграфія і вид. справа. - 2009. - № 1. - С. 8-17.

Швецова-Водка Г.М. Типологія книги. – К : Книжкова палата України, 1998. – 78 с.

.: Розділ: Енциклопедії. Словники :: 18.10.2015 22.38.45 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталя із міста: Тернопіль :: Запитання: 37020  
Наталя запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію на тему "Основні епати розвитку енциклопедичного видання".
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталю!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Геєць В. М. Видання енциклопедичного рівня [Електронний ресурс] / В. М. Геєць // Економіка України. - 2013. - № 12. - С. 88. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/EkUk_2013_12_7.pdf.
Грабівська Г. І. Участь Івана Франка в чужих енциклопедичних виданнях: стаття "Українці" / Г. І. Грабівська // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. - 2011. - № 55. - С. 191-195.
Демчук Н. Концепція енциклопедичної справи в інтерпретації Івана Франка: методологічні засади, принципи, етапи підготовки й видання довідників [Електронний ресурс] / Н. Демчук, О. Романюк // Вісник Львівського університету. Сер. : Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. - 2008. - Вип. 3. - С. 289-301. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vlukbit_2008_3_23.pdf.
Жежнич П. Особливості формування енциклопедії в сучасних умовах розвитку інформаційних технологій / П. Жежнич, М. Гірняк // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". - 2012. - № 732. - С. 399-402.
Зубець Н. О. Українська лексикографія другої половини ХХ - початку ХХІ століття : навч. посіб. / Н. О. Зубець ; ред.: Л. І. Кучеренко ; Запоріз. нац. ун-т. - 2-ге вид., доповн. - Запоріжжя, 2011. - 125 c.
Киричок Т. Ю. Тенденції розвитку енциклопедичних видань [Електронний ресурс] / Т. Ю. Киричок // Технологія і техніка друкарства. - 2010. - Вип. 1. - С. 269-276. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Titd_2010_1_37.pdf.
Комська А. Регіональні енциклопедії України: стан та перспективи видання / А. Комська // Бібл. планета. - 2004. - № 4. - С. 11-15.
Комська А. Регіональні енциклопедії України: стан та перспективи видання / А. Комська // Бібл. планета. - 2004. - № 4. - С. 11-15.
Черниш Н. І. Видавничий доробок Миколи Бажана : [монографія] / Н. І. Черниш. - Л. : Піраміда, 2012. - 275, [4] c.
Черниш Н. І. Нариси з історії світової енциклопедичної справи : навч. посіб. / Н. І. Черниш. - К. : Наша культура і наука, 2009. - 212 c.
Черниш Н. І. Українська енциклопедична справа першої половини XX ст. / Н. І. Черниш // Поліграфія і вид. справа. - 2009. - № 1. - С. 8-17.

.: Розділ: Енциклопедії. Словники :: 3.06.2015 19.11.49 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.243931 seconds