Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 45263
   


Автор запитання: Марина із міста: Виноградів :: Запитання: 15556  
Марина запитує:
дОБРОГО ДНЯ!Підкажіть, будь ласка, де можна знайти інформацію про порядок вилучення облікових карток з облікового генерального каталога на списану літературу. Відмітки в інвентарних книгах ЦБС
Наша відповідь:
Шановна Марино !
Рекомендуємо Вам переглянути наступні документи:
1.Карачинська, Ельвіра Тихонівна. Бібліотечні каталоги : Навч. посіб. / Карачинська, Ельвіра Тихонівна, Удалова, Валерія Костянтинівна. - Х. : Основа, 1992. - 160 с.
2.Столяров, Юрий Николаевич. Как сохранить библиотечный фонд : Секреты стар. книгохранителя: Учеб.-метод. пособие / Столяров, Юрий Николаевич ; Московский государственный университет культуры и искусства. - 2-е изд., дораб. и доп. - М. : Профиздат: МГУКИ, 2001. - 354 с. - (Современная библиотека)
3.Терешин, В.И. Библиотечный фонд : Учеб. пособие для учащихся библ. отд-ний уч-щ (колледжей) культуры и искусств, библ. техникумов / В. И. Терешин ; Московский государственный университет культуры и искусств. - М. : Издательство МГУКИ: Профиздат, 2000. - 175 с. : іл. - (Современная библиотека ; Вып. 4)
4.Сукиасян, Эдуард Рубенович. Библиотечные каталоги : Метод. материалы / Сукиасян, Эдуард Рубенович. - М. : Профиздат, 2002. - 187 с. - (Современная библиотека ; Вып. 19)
5.Терешин, В.И. Библиотечный фонд : Учеб. пособие... / В. И. Терешин ; Московский государственный университет культуры и искусств. - М. : Издательство МГУКИ: Профиздат, 2003. - 175 с. : табл. - (Современная библиотека ; Вып. 4)
6.Организация работы централизованной библиотечной системы : Инструкции и учет. формы / М-во культуры СССР; Государственная библиотека СССР им. В.И.Ленина; Государственная Публичная библиотека им. М.Е.Салтыкова-Щедрина; Под ред. Р.Т.Зотовой. - 2-е изд., испр. и доп.
7.Петрова, Татьяна Анатольевна. Библиотечный фонд : учеб.-метод. пособие / Петрова, Татьяна Анатольевна ; отв. ред. О. Р. Бородин. - М. : Либерея-Бибинформ, 2007. - 188 с. : портр. - (Библиотекарь и время. 21 век. 100 вып. № 58)
8.Библиотечные фонды : учеб. для библ. фак. ин-тов культуры / ред. В. А. Недовецкий. - М. : Просвещение, 1967. - 203 с.
9.Воронько, Кира Леонардовна. Организация библиотечных фондов и каталогов : учеб. для библ. техникумов и библ. отд-ний культ.-просвет. уч-щ / Воронько, Кира Леонардовна. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Книга, 1981
10. Техника работы ЦБС. - 1978.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 21.01.2009 11.19.07 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Додаткова інформація від :.
.:  Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Людмила із міста: Лисичанск :: Запитання: 15553  
Людмила запитує:
Прошу Вас определить в какой библиотеке есть в наличии и коды следующих изданий: 1.Кардашов Д.А. Фенолоформальдегидные смолы и клеи на их основе. Таллин. Политех 1974 2.Бек В.И. Синтез фенолоформальдегидных клеевых смол и старение клеевого соединения. Таллин. Политех 1971 3.Танер Ю.А. Фенолоформальдегидные смолы и клеи на их основе. Таллин. Политех 1974
Наша відповідь:
Вітаємо, Людмило!
Пропонуємо Вам переглянути такі посилання:
1) спеціалізований ресурс, де можна скачати книгу Кардашова «Консткукционные клеи» та знайти інші видання:
http://www.svarka-lib.com/node/92/
2) реферат на тему «Конструкционные материалы»:
http://www.allbest.ru/referat/f/?n=86&e=51544
3) курсова робота «Технология конструкционных материалов»:
http://www.allbest.ru/referat/f/?n=86&e=38750
Дякуємо, що скористалися нашим ресурсом!
Бажаємо успіхів у науковій діяльності!

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 21.01.2009 09.55.01 :.
.: Державна науково-педагогічна бібліотека ім. В.О.Сухомлинського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Київ :: Запитання: 15543  
Ольга запитує:
Допоможіть, будь-ласка, підібрати матеріал для написання курсової роботи на тему "Вплив новітніх інформаційних технологій на розвиток архівної справи". Буже дякую.
Наша відповідь:

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 20.01.2009 12.19.44 :.
.: Севастопольская Центральная библиотека им. Л.Н.Толстого :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віталія із міста: Київ :: Запитання: 15538  
Віталія запитує:
Допоможіть, будь-ласка, знайти літературу для написання курсової роботи, з предмету Аналітико-синтетична переробка інформації (АСПДІ), за темою: "Методика складання бібліографічного опису електронних документів". Дякую!
Наша відповідь:
Антоненко, І.
Бібліографічний опис електронних ресурсів: методичні матеріали для пристатейної бібліографії / І. Антоненко, О. Баркова // Бібліотечний вісник. - 2006. - № 1. - С. 25-27
Дзюба, Н. Й.
Інформаційно-пошукові мови: проблеми тоерії та практики : бібліографічний опис документа / Н.Й. Дзюба // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2005. - № 1. - С. 50-57. - Бібліогр.: 27 назв.
Мангутова, С.
Библиографическое описание сетевых ресурсов при оформлении ссылок и списков / С. Мангутова // Библиография. - 2005. - № 4. - С. 49-56
Зеленина, Г.
Межрегиональная аналитическая роспись статей / Г. Зеленина // Научные и технические библиотеки . - 2003. - № 9. - С. 51-61
Снурнікова, Ю.
Дублінський формат опису електронних публікацій в Internet та проблеми його адаптації в Україні / Ю. Снурнікова // Вісник Книжкової палати. - 2003. - № 8. - С.24-26. - Бібліогр.: 12 назв
Каспарова, Н.
Язык библиографической записи в многоязычной электронной коммуникации: к концепции международных правил каталогизации / Н. Каспарова // Научные и технические библиотеки . - 2003. - № 6. - С. 31-40
Шереметьева, Алла
Электронные информационные ресурсы библиотек : проблемы библиографического описания / Алла Шереметьева // Бібліятэчны свет. - 2002. - № 4. - С. 8-9
Кулыгина, Н.
Описание электронных ресурсов / Н.Кулыгина // Библиография. - 2001. - № 3. - С. 13-14
Дудник, И.
Библиографическое описание в электронной среде : пленум межрегионального комитета по катологизации / И.Дудник // Библиотека. - 2000. - № 9. - С. 71-72
Каспарова, Н.
Библиографическое описание электронных ресурсов в России:национальные аспекты и международный опыт / Н.Каспарова // Научные и технические библиотеки в СССР. - 2000. - № 3. - С. 14-17
Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника [] : збірник наукових праць / НАН України, Львівська наукова б-ка ім. В.Стефаника. - Львів : Б. в.
Вип. 12. - 2004. - 509,[1] с. : іл. - Бібліогр. в кінці глав.
Библиографическое описание электронных ресурсов : методические рекомендации / РГБ: Межрегион. комитет по каталогизации ; Сост.: Т.А. Бахтурина, И.С. Дудник, Н.Ю. Кулыгина,Отв.ред. Н.Н. Каспарова. - М. : Пашков дом, 2002. - 53,[2] с.
http://referat.inkiev.net/index.cgi?action=work|view&ID=134&lang=ua
http://lib.luguniv.edu.ua/site/ukr/information_service/example_bibliography6.html
http://library.tup.km.ua/inf_res/vistavki/vistavka_metod/nau_obr_doc_zmist.htm
http://www.e-catalog.name/cgi-
http://revolution.allbest.ru/literature/00044538_0.html
http://diplomz.co.ua/other/11829/
http://www.nbuv.gov.ua/articles/2004/04aiptfz.html
http://profy.nplu.org/!site/biblio/list7.htm

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 20.01.2009 09.38.31 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: віталя із міста: вінниця :: Запитання: 15488  
віталя запитує:
технічні характеристики пісилювачів AD 526 або AD620
Наша відповідь:

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 15.01.2009 10.00.06 :.
.: Херсонська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.62722 seconds