Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45734
   


Автор запитання: Ольга із міста: Херсон :: Запитання: 17341  
Ольга запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь-ласка, знайти інформацію за такою темою: Кращі бібліотечні сайти. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго!
Ваше запитання доволі "розмите". Про які сайти йдеться? Якої країни? Сайти бібліотек якого типу - публічних, шкільних, університетських тощо?
Для орієнтування у питанні пропонуємо Вам переглянути ряд публікацій:
1. Інтернет-технології бібліотечного сервісу в Україні: становлення і розвиток (1990-ті рр. - початок XXI ст.): автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.08 [Електронний ресурс] / Д.В. Соловяненко; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. — К., 2008. — 20 с. http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08sdvsrp.zip
2. Концепція онлайнового бібліотечного сервісу [Електронний ресурс] / Д. Соловяненко // Бібл. вісн. — 2002. — N 5. — С. 31-37. http://www.nbuv.gov.ua/articles/2002/02dvskob.zip
3. Концепція онлайнового бібліотечного сервісу [Електронний ресурс] / Д. Соловяненко // Бібл. вісн. — 2003. — N 1. — С. 18-29. http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03dvskob.zip
4. Статистика использования интернет-технологий в библиотеках Украины [Электронный ресурс] / Д.В. Соловяненко // Культура народов Причерноморья. — 2006. — N77. — С. 96-115 — Библиогр. в конце ст. 13 назв. http://www.nbuv.gov.ua/Articles/Kultnar/knp77/knp77_96-115.pdf
5. http://www.library.ru/help/guest.php?RubricID=1&PageNum=112&hv=112&lv=103 (дивіться список джерел у відповіді на запит 55388).
6. http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2007/cd/55.pdf
7. Торлин, І. Веб-сайты публичных библиотек Украины: попытка обзора / І. Торлин // Бібліотечний форум України. - 2006. - N 3. - С.4-7.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 7.07.2009 14.22.55 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оля із міста: Херсон :: Запитання: 17312  
Оля запитує:
Доброго дня! Допоможіть мені будьласка знайти інформацію в електронному та друкованому виді для дослідження на тему "Психологічні характеристики дітей різного шкільного віку як читачів"
Наша відповідь:
Доброго дня, Оля!
Радимо переглянути наступні джерела:
http://librportal.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=203&Itemid=45&limit=1&limitstart=5
http://osvita.ua/school/upbring/266
www.detisite.ru Психолого-педагогічне Інтернет-видання. Містить наукові та практичні матеріали з питань дитячої психології, педагогіки, медицини, запрошує до участі в дискусіях і семінарах. Розділи: психологія раннього віку, психологія навчання дитини, логопатологія, практика виховання дошкільників, методичні матеріали.
http://eprints.zu.edu.ua/1043/1/12.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Natural/Vdpu/Soc_komun/2008_1/20.html
Мурашова, К. Многие дети не читают книг. Это нормально? [Текст] : полемические заметки / К. Мурашова // Начальная школа. - 2003. - N5. - С. 43-46.
Пивнюк, Н. А. Чтение - дисциплина лечебная [Текст] : как литература может помочь человеку решить жизненные проблемы ( по материалам книги О.Л.Кабачек "Сказка в век компьютера") / Н.А. Пивнюк // Русская словесность в школах Украины : Научно-методический журнал. - 2004. - N4. - С. 6-10.
Пивнюк, Н. А. Как вызвать интерес к книге у современных детей? : о проблеме детского чтения и путях ее решения / Н. А. Пивнюк // Русская словесность в школах Украины. - 2008. - N 4. - С. 2-5
Сухорукова, Т. Вправи для формування навичок читання в молодших школярів [Текст] / Т. Сухорукова // Психолог. - 2004. - №2. - С. 14-19.
Гладушина, P. M. Психологічний механізм моделювання мовленнєвої діяльності читання і письма : научное издание / P. M. Гладушина // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 12, Психологічні науки : сборник / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова : НПУ, 2006. - Вип. 12 (36). - С. 33-39. - Бібліогр. в кінці ст.
Ефремов А. Детские книжки по-взрослому [Текст] / Ефремов А. // Педология. - 2002.-N5-6 . - С.63-68.
Гнідець, Уляна. Дитина - читає, Україна - процвітає! : про небезпеку явища занепаду культу читання і яким чином можна запобігти цьому руйнівному процесу, забезпечивши шлях для грунтовного дослідження літератури для дітей та юнацтва / У. Гнідець // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2009. - N 4. - С. 70-78
Кыштымова, И. Словом можно спасти. / И. Кыштымова // Воспитание школьников. - 2008. - N 2. - С. 63-64. - Бібліогр. в кінці ст.
Кочетова, П. Б. Как и почему меняются читательские интересы младших школьников и что с этим делать [Текст] / П.Б. Кочетова // Начальная школа. - 2003. - N1. - С. 19-24.
Камишанова, Н. М. Як зацікавити учня книгою [Текст] / Н.М. Камишанова // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2004. - N2. - С. 64.
Гриценко, З. Истоки и причины нечтения [Текст] : (продолж.) / З. Гриценко // Дошкольное воспитание : Ежемесячный научно-методический журнал. - 2008. - N 7. - С. 33-41.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 3.07.2009 19.01.24 :.
.: Державна науково-педагогічна бібліотека ім. В.О.Сухомлинського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: катерина із міста: херсон :: Запитання: 17236  
катерина запитує:
Чи проводиться зараз Всеукраїнський конкурс бібліотечни х ідей? Хто був переможцем в 2008 році і де можна знайти інформацію про цей конкурс
Наша відповідь:
Вітаємо, Катерино!
Пропонуємо переглянути такі посилання:
1) матеріал до теми:
http://profy.nplu.org/!site/official/o_idia.htm
2) матеріал до теми:
http://uabooks.info/ua/news/initiatives/?pid=616
3) матеріал до теми:
http://www.uba.org.ua/htdocs/modules/news/article.php?storyid=61
4) матеріал до теми:
http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/publish/article/87502;jsessionid=BA1F805A4993C3CB2CDDAAA887175DF5
5) матеріал до теми:
http://library.kherson.ua/librarians/index.php?option=com_search&Itemid=5&searchword=&searchphrase=any&ordering=newest&limit=30&limitstart=30
6) матеріал до теми:
http://209.85.129.132/search?q=cache:wDf-9qwMKOkJ:www.dobiko.donetsk.ua/ogolosh/polog.doc Всеукраїнський конкурс бібліотечних ідей&cd=14&hl=ru&ct=clnk&gl=ua&client=firefox-a
7) матеріал до теми:
http://library.kpi.kharkov.ua/scripts/irbis32r/cgiirbis_32.exe?I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&2_S21P02=1&2_S21P03=K=&2_S21STR=УБА
8) матеріал до теми:
http://profy.nplu.org/!site/index.php?p=14&cat=10
9) матеріал до теми:
http://209.85.129.132/search?q=cache:4yfFLXX6ea4J:www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2007/cd/92.pdf Всеукраїнський конкурс бібліотечних ідей&cd=23&hl=ru&ct=clnk&gl=ua&client=firefox-a
10) матеріал до теми:
http://www.library.edu-ua.net/about_library/history/
11) матеріал до теми:
http://www.vox.com.ua/data/publ/2006/07/10/ministerstvo-kultury-ukrainy-ogoloshuye-vseukrainskyi-konkurs-bibliotechnyh-idei.html
12) матеріал до теми:
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/for_lib/docs.php3
13) матеріал до теми:
http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/search/results;jsessionid=3147B754DEA0C6EAF31B9791F6A8264F?&search_param=бібліотечних&searchForum=1&searchPublishing=1&page=3
Бажаємо подальших наукових досягнень!
На все добре!

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 24.06.2009 14.49.35 :.
.: Державна науково-педагогічна бібліотека ім. В.О.Сухомлинського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Яна із міста: Львів :: Запитання: 17222  
Яна запитує:
Добрий день. Підскажіть, будь ласка,де можна знайти матеріал на тему "Бібліотечно-інформаційний сервіс" для консультації, бажано в інтернеті.Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Яно!
Пропонуємо переглянути такі посилання:
1) матеріал до теми:
http://www.nbuv.gov.ua/library/01_conf.html
2) матеріал до теми:
http://www.nbuv.gov.ua/articles/2005/05snfvnt.html
3) матеріал до теми:
http://photo.ukrinform.ua/ukr/current/photo.php?id=12628
4) матеріал до теми:
http://library.kr.ua/conference/zhivotovska.html
5) матеріал до теми:
http://e-catalog.mk.ua/cgi-bin/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=NGU&P21DBN=NGU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21COLORTERMS=0&S21P03=S=&S21STR=бібліотечно-інформаційний сервіс, библиотечно-информационный сервис
6) матеріал до теми:
http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea98/doc1/doc6.html
7) матеріал до теми:
http://www.chl.kiev.ua/cgi-bin/sp/print/index.php?id=6247
8) матеріал до теми:
http://librportal.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=103&Itemid=109&limit=1&limitstart=7
9) матеріал до теми:
http://www.personal.in.ua/article.php?ida=77
Бажаємо подальших наукових досягнень!
На все добре!

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 23.06.2009 14.22.24 :.
.: Державна науково-педагогічна бібліотека ім. В.О.Сухомлинського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Руслан із міста: Львів :: Запитання: 17135  
Руслан запитує:
Привіт! Мене цікавить де можна дізнатись про архіви міста Львова? Зокрема теми про дтп.
Наша відповідь:

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 13.06.2009 15.30.51 :.
.: Севастопольская Центральная библиотека им. Л.Н.Толстого :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.279519 seconds