Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45629
   


Автор запитання: катерина із міста: харків :: Запитання: 34169  
катерина запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти матеріал за темою : Управління використанням курортно-рекреаційного потенціалу регіону. Бажано в електронному вигляді. Дуже дякую за допомогу.
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Влащенко Н.М. Соціально-економічний механізм розвитку санаторно-курортного комплексу регіону: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.05 / Н.М. Влащенко ; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. — Х., 2009. — 20 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09vnmkkr.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Гаман П.І. Державне регулювання розвитку рекреаційної сфери Карпатського регіону України: автореф. дис... д-ра наук з держ. упр.: 25.00.02 / П.І. Гаман ; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України. — К., 2009. — 40 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09gpikru.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Гулич О.І. Концептуальні засади екологічно збалансованого розвитку курортно- оздоровчих територій: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.10.01 / О.І. Гулич ; НАН України; Ін-т регіон. дослідж.. — Л., 2005. — 24 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2005/05goikot.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Гудзь М. В. Формування та реалізація стратегії ефективного використання потенціалу приморських курортно-рекреаційних територій: автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.05 / М. В. Гудзь ; Ін-т екон.-прав. дослідж. НАН України. — Донецьк, 2011. — 36 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2011/11GMVKRT.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Дмитренко В.М. Державне регулювання регіонального рекреаційно-туристичного комплексу: автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / В.М. Дмитренко ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2008. — 20 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08dvmrtk.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Луців Н.Г. Принципи та інструменти економічного стимулювання ефективного використання природних рекреаційних ресурсів (на прикладі Львівської області): автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.06 / Н.Г. Луців ; Нац. лісотехн. ун-т України. — Л., 2007. — 19 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07lngplo.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Мазур Сергій. Особливості формування і ефективність використання рекреаційних послуг в системі господарювання курортно-рекреаційних підприємств [Електронний ресурс] / Сергій. Мазур // Молодь і ринок . - 2010. - № 1-2. - С. 139-144. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Mir_2010_1-2_33.pdf
Мельнікова Н.В. Науково-прикладні засади збалансованого розвитку курортної території: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.06 / Н.В. Мельнікова ; Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. — Сімф., 2009. — 20 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09mnvrkt.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Новосельська Л.І. Екологізація фінансового механізму розвитку курортно-рекреаційних територій (на прикладі Львівської області): Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.08.01 / Л.І. Новосельська ; Нац. лісотехн. ун-т України. — Л., 2006. — 20 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2006/06nliplo.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Рендович П. М. Сутність та особливості курортно-рекреаційної діяльності [Електронний ресурс] / П. М. Рендович // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Економіка . - 2009. - Вип. 11. - С. 385-390. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoa_2009_11_50.pdf
http://www.rusnauka.com/12_KPSN_2009/Economics/44584.doc.htm
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08rogrkr.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/8241/9-Gudz’.pdf?sequence=1
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/5899/09-Gudz.pdf?sequence=1
http://pk.napks.edu.ua/library/compilations_vak/eiu/2010/2/p_118_123.pdf
http://disser.com.ua/contents/35522.html
http://www.niss.gov.ua/articles/1178/
http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/33823/1/Dobush_balneolohichnyy _kurort.pdf
http://vistnic.stu.cn.ua/index.pl?task=arcl&j=1&id=30
http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2008-2/doc/2/05.pdf
http://www.nvisnik.geci.cn.ua/uk/nissue/item/download/128_463dc8fae82d026490a403fed3dfb41a.html

.: Розділ: Туризм :: 6.04.2014 14.44.39 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.282646 seconds