Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45629
   


Автор запитання: Роман із міста: Ніжин :: Запитання: 36523  
Роман запитує:
Доброї ночі. Потрібна інформація для курсової "Особливості лікувально - оздоровчого туризму у світі".Дякую.
Наша відповідь:
Ответ ожидается

Бабкин А.В. "Специальные виды туризма" : учеб. Пособие/ -Ростов н/Д: Феникс, 2008.-252с.-(Высшее образование)
Бовсуновская А.Я. География туризма: учебное пособие. - Д., 2002.
Долматов Г.М. Международный туристский бизнес: история, реальность и перспективы. - Ростов н / Д: Феникс, 2001. - 317 с.
Европейский гостиничный маркетинг: Учебное пособие. - М.: Финансы и статистика, 2007. - 224 с.
Менеджмент туризма: Основы менеджмента: Учебник. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 352 с.
Сергеев В.Н. Туризм и здоровье. - М., 1997.
Смаль І.В. Основи географії рекреації і туризму: навчальний посібник. - Ніжин: Видавництво НДПУ імені Миколи Гоголя, 2004.
Федорченко В.К., Дворова Т.А. Історія туризму в Україні. - К., 2002.
Туризм у ХХІ столітті. - К., 2001.
Фоменко Н.В. Рекреаційні ресурси та курортологія. - К.: Центр навчальної літератури, 2007.
Історія розвитку туризму
http://pidruchniki.com/1580011943751/turizm/istoriya_rozvitku_turizmu
Географія та особливості розвитку лікувально-оздоровчого туризму в Німеччині
http://bibliofond.ru/view.aspx?id=730937
Лікувально-оздоровчий туризм в Європі
http://bukvar.su/fizkultura-i-sport/58451-Lechebno-ozdorovitel-nyiy-turizm-v-Evrope.html
Лікувальні курорти Азії: китайська, тибетська, індійська медицина
http://i-medic.com.ua/index.php?newsid=23469
Лечебно-оздоровительный туризм
http://lektsiopedia.org/lek-12232.html
Оздоровчо-прикладне значення туризму. Види туризму
http://ua.textreferat.com/referat-524.html
Оздоровчо-лікувальний туризм в Азії
http://myunivercity.ru/Туризм/Оздоровчо-лкувальний_туризм_в_Аз/326934_2903505_страница1.html
Оздоровчо-прикладне значення туризму. Види туризму
http://bankreferatov.com.ua/referat/fzkultura/1_object32471.html
Развитие лечебно-оздоровительного туризма
http://www.kazedu.kz/referat/199549
Розвиток лікувально-оздоровчого туризму
http://ukrefs.com.ua/58345-Razvitie-lechebno-ozdorovitel-nogo-turizma.html
Туристично-країнознавча характеристика Малайзії
http://ua-referat.com/Туристично-країнознавча_характеристика_Малайзії
Туристично-рекреаційна характеристика Польщі
http://stud24.ru/turism/turistichnorekreacjna-harakteristika-polshh/139177-409096-page1.html
Туризм в Україні
http://5fan.info/rnarnapolyfsatyujg.html
Туристично-країнознавча характеристика Малайзії
http://www.5rik.ru/better/article-164068.htm

.: Розділ: Туризм :: 4.04.2015 23.18.03 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Львів :: Запитання: 36496  
Юлія запитує:
Доброго дня! Допоможі знайти інформацію для написання курсової на тему : "Аналіз розвитку та функціонування готельної мережі країни Болгарії".Дуже дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Юліє! У зв’язку з тим, що інформації про функціонування готельної мережі Болгарії дуже мало, просимо вибачення за російськомовні сайти
Форум о Болгарии. - Режим доступу:
http://bulgaria.polpred.com/
15 лет Болгарской ассоциации гостиничного и ресторанного дела. - Режим доступу:
http://www.bhra-bg.org/index_langs.php?lang=ru&page=presentation
Александрова А.Ю. Международный туризм Учебник. - М.: Аспект Пресс, 2002. – 470 с. . - Режим доступу:
http://tourlib.net/books_tourism/aleks.htm
Аль-Робаи Ааливи С. Карар Развитие международных гостиничных сетей//Журнал международного права и международных отношений. - 2012. - №2. . - Режим доступу:
http://tourlib.net/statti_tourism/karar.htm
Бордун, О. Аналіз перспектив розвитку рекреаційно-готельного комплексу болгарського курорту Несебр. // Вісник. — Львів, 2006. — Вип. 33. — С. 26-30 Бп2977-33 .
Азарян О. М.
Комплекс маркетингу на міжнародному ринку туристичних послуг : монографія / О. М. Азарян, І. В. Ілієв, О. А. Іщенко, Н. Л. Жукова, Г. О. Ворошилова; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. - Донецьк, 2008. - 146 c. - Бібліогр.: с. 134-137. - укp.
Розглянуто питання аналізу комплексу маркетингу на міжнародному ринку туристичних послуг. Розкрито методичні підходи до удосконалення процесу маркетингової діяльності на підприємствах туристичної галузі за умов трансформації ринкової економіки. Комплексно проаналізовано ринок туристичних послуг (на прикладі Болгарії), національний і зарубіжний досвід сертифікації й управління якістю туристичних, готельних послуг. Наведено результати моніторингу та оцінку якості ресторанних послуг в системі готельного господарства.
АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА/ Г. А. Негода. - Режим доступу:
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/48328/19-Negoda.pdf?sequence=1
http://soskin.info/ea/2012/9-10/201223.html
Горіна, Г. О. Стратегії розвитку міжнародних готельних мереж: теоретичні засади та механізм реалізації. // Торгівля і ринок України. — Донецьк, 2011. — Вип. 31, т. 1. — С. 162-169 Бп14830-31/1 .
Горіна, Г. О. Сутність та специфіка функціонування готельних мереж. // Економіка: проблеми теорії та практики. — Д., 2009. — Вип. 252, т. 1. — С. 53-58 Бп15184-252/1 .
Горіна Г.О. Готельні консорціуми як альтернатива готельним мережам// Торгівля і ринок України. - 2009. - №27. - С.162-166. - Режим доступу:
http://tourlib.net/statti_ukr/gorina2.htm
Міжнародні готельні мережі: стратегії розвитку в умовах глобалізації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Г. О. Горіна; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - Донецьк, 2011. - 20 c. - укp.
Обгрунтовано сутність мережної форми організації міжнародного бізнесу, зокрема, готельного. Проаналізовано теоретичні положення функціонування мереж. Визначено види, переваги та недоліки мереж. Встановлено специфіку стратегій розвитку міжнародних готельних мереж за умов глобалізації. Досліджено ситуацію на світовому й європейському готельному ринку. Висвітлено особливості функціонування та стратегії розвитку міжнародних готельних мереж і компаній за умов глобалізації. Проведено оцінювання готельних ринків країн СНД та обгрунтовано особливості їх розвитку. Виконано оцінку взаємозалежності моделей організації міжнародного готельного бізнесу та стратегій розвитку міжнародних готельних мереж. Виявлено недоліки та запропоновано напрями підвищення ефективності діяльності міжнародних готельних установ. Запропоновано заходи щодо активізації діяльності України на світовому готельному ринку.
Герасимова Н. С. Облік і внутрішній аудит послуг підприємств готельного господарства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Н. С. Герасимова; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. - Х., 2012. - 19 c. - укp.
Досліджено генезис формування сфери послуг та уточнено економічну сутність поняття "послуга" в економічній науці. Узагальнено тенденції розвитку підприємств готельного господарства в Україні та Харківському регіоні в період підготовки до чемпіонату Європи з футболу "Євро 2012". Удосконалено методику відображення в бухгалтерському обліку об'єктів витрат для калькулювання собівартості готельних послуг на підставі облікової кваліфікації повного складу витрат, які формують мінімальний набір включених у вартість номера послуг, за сегментами готельних підприємств. Визначено елементи облікової політики за сегментами підприємств готельного господарства. Запропоновано методику відображення доходів, витрат і фінансових результатів готельного підприємства за сегментами. Розроблено комплексну модель проектування системи внутрішнього аудиту в структурі інформаційного сервісу готельного підприємства. Запропоновано організаційно-економічний механізм оцінки аудиторських ризиків на різних етапах надання послуг готельними підприємствами. Обгрунтовано методичні підходи щодо проведення внутрішнього аудиту готельних послуг з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
Влияние проведения Олимпиады на развитие туризма в регионе. Математические методы и модели анализа и прогнозирования развития социально-экономических
процессов черноморского побережья Болгарии: Материалы Международной научно-практической конференции. - Болгария: ЕООД ИХНИИТ, 2012. С. 22-28 / Морозов Михаил Анатольевич. - Режим доступу:
http://www.rea.ru/ru/org/cathedries/turkaf/Pages/moroz.aspx
Говоров Б.В. РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА. - Режим доступу:
http://www.krc.karelia.ru/doc_download.php?id=5043&table_name=publ&table_ident=9582

Готельні мережі: структура та особливості. - Режим доступу:
http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0a65625b3ac78b4c43a89421216d27_0.html
Готельний бізнес :: теорія та практика. - Режим доступу:
http://pidruchniki.com/1584072028398/turizm/gotelniy_biznes
Економіка Болгарії. - Режим доступу:
http://uk.wikipedia.org/wiki/Економіка_Болгарії
Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг 3. ГЕОПРОСТОРОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНОГО ПРОЦЕСУ 3.4. Структура та територіальна організація індустрії туризму. - Режим доступу:
http://tourlib.net/books_ukr/lubiceva_rtp34.htm
Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти) К.: Альтерпрес, 2002. - 436 с. . - Режим доступу:
http://tourlib.net/books_ukr/lubiceva_rtp.htm
Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг
4. ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ 4.2. Кон'юнктура туристичного ринку. - Режим доступу:
http://infotour.in.ua/lubiceva_rtp42.htm
МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГОСТИНИЧНОЙ СЕТИ. - Режим доступу:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1227/1/Модель формирования национальной гостиничной сети.pdf
Павлюченко О. С. Сучасний стан та перспективи розвитку засобів розміщення для ділових туристів в Україні / О. С. Павлюченко, В. О. Губеня, А. Г. Бровко // Наук. пр. Нац. ун-ту харч. технологій. - 2013. - № 52. - С. 35-41. - Бібліогр.: 4 назв. - укp.
Зазначено, що індустрія ділових зустрічей і пов'язаних з ними поїздок за останні десятиліття зросла в самостійну сферу бізнесу. Обсяг коштів, які витрачаються щорічно у всьому світі на проведення ділових зустрічей, наукових конференцій, виставок, оцінюється в сотні мільярдів доларів. Близько двох третин великих міжнародних ділових заходів зараз проводиться саме в готелях, які мають власні ділові зони та зали для проведення засідань і переговорів, а саме конгрес-готелі. Відповідно до таких змін конгрес-готелі повинні розвиватися. Проаналізовано розвиток європейського досвіду ділового туризму, науковий підхід до визначення сутності поняття "конгрес-готель" у закордонній і вітчизняній літературі. Визначено характеристики розвитку готельного підприємства та пропозицію можливого використання простору в конференц-залах. Обгрунтовано технологічні параметри автоматичної пересувної системи крісел, яка надає можливість використовувати вільний простір як бенкетний, демонстраційний або виставковий зали.
Паук М.І. Використання світового досвіду залучення інвестицій в туристичний сектор//Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. - 2014. - Вип.6, ч.4. - С.61-64. . - Режим доступу:
http://tourlib.net/statti_ukr/pauk.htm
Скибінський С.В., Іванова Л.О., Моргун О.Ф. Маркетинг готельних послуг 1. ЕВОЛЮЦІЯ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ МАРКЕТИНГУ В ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ . - Режим доступу:
http://tourlib.net/books_ukr/skybinsky13.htm
Структура та територіальна організація індустрії туризму. - Режим доступу:
http://ua.textreferat.com/referat-954-4.html
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. - Режим доступу:
http://pidruchniki.com/1584072023997/turizm/osnovi_gotelnoyi_spravi
Тимошенко З. І. Маркетинг готельно-ресторанного бізнесу : навч. посіб. / З. І. Тимошенко, Г. Б. Мунін, В. П. Дишлевий; Європ. ун-т. - К., 2007. - 245 c. - Бібліогр.: с. 243-245. - укp.
Розглянуто проблеми організації діяльності в готельному бізнесі. Розкрито сутність таких понять, як циклічність та сезонність ринку готельного бізнесу, формування асортиментної політики, життєвий цикл готельного продукту, маркетингова стратегія. Описано методи сегментації ринку в даній сфері, стратегії позиціонування, засоби рекламно-інформаційного просування готельних послуг, переваги та недоліки готельного франчайзингу, специфіку організації ресторанного господарства.
Чинники формування якості обслуговування. - Режим доступу:
http://pidruchniki.com/16850303/turizm/chinniki_formuvannya_yakosti_obslugovuvannya
Технології та програмне забезпечення в готельному бізнесі на сучасному етапі. - Режим доступу:
http://ua-referat.com/Технології_та_програмне_забезпечення_в_готельному_бізнесі_на_сучасному_етапі

Бабин, Н.І. Інформаційні технології в сучасному готельному бізнесі// Розвиток соціально-економічних систем у трансформаційних умовах : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. студ. і молодих учених (м. Бердянськ, 29-30 січ. 2014 р.). - Т. 1. - С.105-106
Бойко, М. Холістичний маркетинг на підставах готельного господарства// ВІСНИК КИЇВ. НАЦ. ТОРГ.-ЕКОН. УН-ТУ. - 2013. - № 1. - С. 55-64
Візерський, С.Ю. Прогнози та перспективи розвитку готельного господарства // Формування ринкових відносин в Україні . - Вип. 2 (105) . - 2010. - С.110-116.
Гарбера, О.Є. Сучасні тенденції розвитку світової готельної індустрії // ЕКОНОМІЧНИЙ ЧАСОПИС . - 2010 . - № 11/12. - С.37-41.
Гладуняк, Ю.В. Роль і місце готельного господарства в економіці країни // Формування ринкових відносин в Україні . - Вип. 2(93) . - 2009. - С.163-167.
Горіна, Г.О. Аналіз розвитку міжнародних та національних готельних мереж в Україні // ЕКОНОМІКА РОЗВИТКУ . - 2011 . - № 1. - С.78-79.
Горіна, Г.О. Стратегії розвитку міжнародних готельних мереж: Теоретичні засади та механізм реалізації // Торгівля і ринок України . - Т. 1 . - 2011. - С. 162-169
Горіна, Г.О. Сутність та специфіка мережевої організації міжнародного готельного бізнесу // ЕКОНОМІКА ТА ДЕРЖАВА . - 2011 . - № 3. - С.107-109
Жук, Ю. О. Зарубіжний досвід управління підприємствами готельного господарства на основі логістичного підходу// ВІСНИК НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ ДОН.НАЦ.УН.ЕКОНОМ.І ТОРГ.ІМ.ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ. - 2012. - № 3. - С. 218-226.
Кількісна оцінка якості готельного продукту : монографія. - Донецьк : ДонНУЕТ, 2013. - 207 с.
Лутай , А. П. Використання інформаційних систем у готельному бізнесі// Економічні та екологічні механізми розвитку України та її регіонів. - С. 74-77.
Лутай, А. П. Інформаційні системи в готельному бізнесі // Торгівля і ринок України. - С. 351-356.
Мальська, М. П. Готельний бізнес: теорія та практика : підручник. - 470 с.
Маначинська , Ю. А. Визначення фінансового результату в умовах комплексного характеру готельних послуг // Формування ринкових відносин в Україні . - № 4 (119) . - 2011. - С. 110-114.
Маначинська , Ю.А. Оцінка стану світового та вітчизняного ринку готельних послуг // ЕКОНОМІКА ТА ПРАВО . - 2009 . - № 3. - С.62-66.
Нечипорук, С.В. Організаційне та методичне забезпечення стратегічного планування маркетингу на підприємствах готельного господарства // Розвиток соціально-економічних систем у трансформаційних умовах . - 2012. - С.201-202.
Опанащук, Ю. Методичні засади дослідження якості готельних послуг // ПІДПРИЄМНИЦТВО, ГОСПОДАРСТВО І ПРАВО . - 2008 . - № 10. - С.180-181.
Роглєв, Х.Й. Основи готельного менеджменту : Підручник для студ. вузів. - К.:Кондор, 2009. - 405 с.
Сєміколенова, С.В. Особливості проведення кластерного аналізу в дослідженні діяльності підприємств готельного господарства // НАУКОВІ ЗАПИСКИ КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АК. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ . - 2010 . - № 1 (№ 107). - С.72-77.
Топольник, В. Г. Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві : навч. посібник для студентів вищ. навч. закл.. - Львів : Магнолія 2006, 2012. - 326 с.
Топольник, В.Г. Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві : навч. посіб. за напрямом підгот. "Готельно-ресторана справа". - Донецьк:б.в., 2011. - 391 с.
Франчайзинг у готельно-ресторанному бізнесі : навч. посібник. - К.:Кондор, 2008. - 368 с.
Щоголєва, І. В. Управління якістю в системі менеджменту готельного підприємства// ВІСНИК НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ ДОН.НАЦ.УН.ЕКОНОМ.І ТОРГ.ІМ.ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ. - 2012. - № 3. - С. 241-245.

.: Розділ: Туризм :: 1.04.2015 22.59.02 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Діма із міста: Ніжин :: Запитання: 36438  
Діма запитує:
Доброго дня.Допоможіть знайти джерела (бажано сайти)на тему "Географія міського туризму".Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо наступні джерела інформації:

1. Бовсуновская Анна Яковлевна
География туризма : Учебное пособие / Анна Бовсуновская ; М-во образования и науки Украины (Киев), ДИТБ . - Донецк : Б.в., 2002. - 410 с. : фото, іл. - Библиогр. с. 341-344

2. География туризма : учебник / ред. А. Ю. Александрова. - 3-е изд., испр. - М. : КНОРУС, 2010. - 592 с. - Библиогр. в конце глав.

3. Кифяк, Василь Федорович.
Організація туристичної діяльності в Україні : навч. посібник / Василь Кифяк; Ред. О. В. Вілінська. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2003. - 298,[1] с. : табл. - Бібліогр.: с.295-298

4. Кляп, Михайло Петрович.
Сучасні різновиди туризму : навчальний посібник / Михайло Кляп, Федір Шандор. - К. : Знання, 2011. - 334 с. - (Сер. "Вища освіта XXI століття"). - Покажч. різновидів туризму: с. 291-296. - Бібліогр.: с. 297-300

5. Кузик, Степан Петрович.
Географія туризму : навч. посібник / Степан Кузик ; М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, Географічний фак. - К. : Знання, 2011. - 271 с. : табл., іл. - Бібліогр. в кінці розд.

6. Петринка, Людмила Василівна.
Географія туризму / Людмила Василівна Петринка ; Людмила Петринка. - Харків : Основа. - 2011. - (Бібліотека журналу "Географія" ; Вип. 6 (90))
Ч. 2. - 2011. - 96 с

7. Шандор, Федір Федорович.
Сучасні різновиди туризму : підручник / Федір Шандор, Михайло Кляп ; М-во освіти і науки України. - К. : Знання, 2013. - 334,[2] с. - (Сер. "Вища освіта XXI століття"). - Бібліогр. с. 297-300 - Покажч. різновидів туризму с. 291-296

8. Діденко, К. Д.
Роль історичних міст України в розвитку внутрішнього туризму [Текст] / К. Д. Діденко // Український географічний журнал. - 2014. - № 3. - С. 52-56. - Бібліогр. в кінці ст.

9. Сасін, Михайло.
Феномен XX століття. Удосконалення класифікації видів і форм туризму [Текст] / Михайло Сасін, Сергій Гринько // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2013. - № 22: Вкладка. - С. 1-10

10. http://pidruchniki.com/14940511/turizm/diloviy_turizm
11. http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0b65635b2ad69a5c53b88521216d37_0.html
12. http://tourlib.net/books_ukr/maslyak-rekr8-4.htm
13. http://ukrbukva.net/86995-Geograf-ya-m-s-kogo-turizmu.html
14. http://bibliofond.ru/view.aspx?id=730925
15. http://www.geolgt.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=41&lang=uk
16. http://www.tourism.gov.ua/files/sliders/7_Radionenk_mist_Lviv.pdf
17. http://bukvar.su/fizkultura-i-sport/59982-Geografiya-turizma.html
18. http://tourism-book.com/books/book-34/chapter-1370/
19. http://tourdream.net/archives/16764
20. http://ogorod.net/referats/154/41390
21. http://uchebnikionline.com/turizm/geografiya_turizmu_-_kuzik_sp/geografiya_turizmu_-_kuzik_sp.htm

.: Розділ: Туризм :: 26.03.2015 13.52.21 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталя із міста: Калуш :: Запитання: 36348  
Наталя запитує:
організація роботи концептуального ресторану?
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталю!
Перегляньте, будь ласка, наступний матеріал:
http://pidruchniki.com/11631018/turizm/tichniy_kontseptualniy_restoran#50
Пятницька Н.О. Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства. Тематичний концептуальний ресторан.
http://newsradio.com.ua/2013_04_22/Tendenc-rozvitku-restorannogo-b-znesu-specproekt-chastina-1/
Тенденції розвитку ресторанного бізнесу – спецпроект (частина 1)
http://mir-nauki.com/PDF/19EMN314.pdf
Орлова А. И. Прогрессивные формы организации питания и обслуживания в ресторанном бизнесе
http://www.the-village.ru/village/city/lviv/117341-lvov
Гид по концептуальным ресторанам Львова
******
1. Алексевич, О. Меню: оформлення та облік витрат на виготовлення [Текст] / О. Алексевич // Все про бухгалтерський облік. - 2010. - №18(22 лютого). - С. 8-10.
2. Архіпов, В. В. Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства [Текст] : навчальний посібник для вузів / В. В. Архіпов, В. А. Русавська. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 342 с.
3. Архіпов, В. В. Ресторанна справа: асортимент, технологія і управління якістю продукції в сучасному ресторані [Текст] : Навч. посібник для студ. вузів / В. В. Архіпов, Т. В. Іванникова, А. В. Архіпова. - К. : Фірма "Інкос". - [Б. м.] : Центр навчальної літератури, 2007. - 286 с.
4. В стиле Джейми [Текст] : Джейми Оливер // Viva! Биография. - 2011. - N 3. - С. 80.
5. Здобнов, А. И. Эстетические требования к оформлению блюд [Текст] : учебное пособие / А. И. Здобнов, Н. И. Ковалев, В. А. Цыганенко. - К. : Вища школа, 1989. - 126 с. : ил
6. Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства [Текст] : підручник для вузів / ред. Н. О. П'ятницька. - 2-ге видання, перероблене та доповнене. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - 584 с.
7. Пальчук, М. Новітні технології в ресторанному і готельному бізнесі [Текст] / М. Пальчук // Освіта України. - 2007. - 26 жовтня. - С. 5.
Успіхів!

.: Розділ: Туризм :: 17.03.2015 15.52.04 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: маряна із міста: львів :: Запитання: 36247  
маряна запитує:
Добрий день!Допоможіть підібрати літературу на курсову роботу тема:туристично-рекреаційний комплекс України:суспільно географічні проблеми
Наша відповідь:
Доброго дня, Маряно!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Воробйова О. А. Механізми стимулювання рекреаційно-туристичного природокористування : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.06 / О. А. Воробйова ; НАН України. Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. — О., 2007. — 20 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07voartp.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Воробйова О. А. Проблеми природокористування та сталого розвитку в рекреаційно-туристичній сфері : монографія / О. А. Воробйова, І. М. Дишловий, С. К. Харічков ; Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України. - О., 2009. - 374 c.
Вуйцик О. Вплив податкового регулювання на інвестиційну діяльність у рекреаційно-туристичному комплексі України [Електронний ресурс] / О. Вуйцик // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. - 2012. - Вип. 29(2). - С. 35-44. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VLNU_Mv_2012_29(2)__7.pdf.
Вуйцик О. І. Державне регулювання інвестиційної діяльності в рекреаційно-туристичному комплексі України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / О. І. Вуйцик ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Л., 2013. - 20 c.
Географічні аспекти розвитку туризму (на прикладі України та Польщі) : монографія / В. Г. Явкін [та ін. ] ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці, 2010. - 344 c.
Горошкова Л. А. Моделювання факторів сталого розвитку туристично-рекреаційної галузі України [Електронний ресурс] / Л. А. Горошкова // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. - 2014. - Вип. 1(1). - С. 38-43. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Tpaeiv_2014_1(1)__7.pdf.
Дмитренко В. М. Державне регулювання регіонального рекреаційно-туристичного комплексу: автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / В. М. Дмитренко ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2008. — 20 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08dvmrtk.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Донченко Л. М. Проблеми та перспективи державної підтримки розвитку туризму / Л. М. Донченко, Н. П. Гостєва // Держава та регіони. Сер. Держ. упр.. - 2010. - Вип. 1. - С. 37-42.
Іванунік В. О. Атрактивний потенціал розбудови закладів рекреаційно-туристичної інфраструктури в межах природної місткості регіону (на прикладі Чернівецької області) / В. О. Іванунік // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. - 2011. - № 18. - С. 126-132.
Мерзляк А. В. Інституціональний механізм державного регулювання рекреаційно-туристичної сфери України: сутність та складові [Електронний ресурс] / А. В. Мерзляк, Ю. Ю. Гурбик // Право та державне управління. - 2013. - № 4. - С. 138-146. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ptdu_2013_4_29.pdf.
Пунько Б. М. Політико-економічні чинники забезпечення розвитку рекреаційно-туристичної сфери України [Електронний ресурс] / Б. М. Пунько, Ю. С. Христук // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 4. - С. 126-138. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ape_2012_4_14.pdf.
Саух І. В. Державне регулювання розвитку туризму: сутність поняття та проблеми визначення / І. В. Саух // Актуал. пробл. економіки. - 2014. - № 4. - С. 59-66.
Стеченко Д. М. Становлення регіональних ринків рекреаційно-туристичних послуг [Електронний ресурс] / Д. М. Стеченко, А. І. Мельник, І. В. Безуглий // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління. Серія 1 : Економіка. - 2013. - Вип. 2. - С. 14-21. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/NvChdieu_2013_2_4.pdf.
Сучасний стан розвитку туристично-рекреаційного комплексу Волинської області [Текст] : монографія / Лариса Черчик [та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Черчик Л. М. ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2014. - 153 с.
Туристично-рекреаційний комплекс Волинської області: передумови розвитку : монографія. Ч. 1 / ред.: Л. М. Черчик ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк, 2014. - 127 c.
Шпак Л. О. Регулювання економічного розвитку туристично-рекреаційних комплексів регіонів України: методологія формування, теорія та практика [Текст] : монографія / Л. О. Шпак ; Акад. муніцип. упр. - Черкаси : СУЕМ, 2014. - 323 с.
Шупік Б. В. Проблеми розвитку туристично-рекреаційних ресурсів в Україні / Б. В. Шупік // Держава та регіони. Сер. Держ. упр.. - 2010. - Вип. 2. - С. 98-101.
Щепанський Е. В. Деякі практичні аспекти функціонування туристично-рекреаційної сфери України (1990-2000 рр.) [Електронний ресурс] / Е. В. Щепанський // Університетські наукові записки. - 2011. - № 1. - С. 355-362. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Unzap_2011_1_59.pdf.
Щепанський Е. В. Історія становлення та розвитку туристично-рекреаційної галузі України [Електронний ресурс] / Е. В. Щепанський // Університетські наукові записки. - 2010. - № 2. - С. 270-276. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Unzap_2010_2_40.pdf.
Щепанський Е. В. Оптимізація системи органів виконавчої влади України в туристично-рекреаційній сфері [Електронний ресурс] / Е. В. Щепанський // Університетські наукові записки. - 2012. - № 2. - С. 124-129. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Unzap_2012_2_21.pdf.
Додаткову літературу див. в електронних каталогах:
- Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/
- Національна парламентська бібліотека України – Режим доступу: http://www.nplu.org/

.: Розділ: Туризм :: 3.03.2015 22.11.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.496435 seconds