Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 44536
   


Автор запитання: Віта із міста: Київ :: Запитання: 45736  
Віта запитує:
Доброго дня! Мені потрібна література про вирощування плодово-ягідних культур в Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Віто! Перегляньте наступні джерела:
Економіка та організація промислового садівництва України / [Шестопаль О. М., Рульєв В. А., Кондратенко П. В. та ін.] ; за ред. О. М. Шестопаля. – Київ : ННЦ ІАЕ, 2010. – 334 с.
Кухтіна І. Новий сезон на ринку фруктів та ягід: тенденції та перспективи / І. Кухтіна // Агробізнес сьогодні. - 2020. - № 11. - С.54—57.
Поперечна О. Лохина — ягода № 1 в Україні за площею комерційних насаджень / О. Поперечна // Ягідник. - 2020. - № 1. - С. 19—21.
Рульєв В. А. Конкурентоспроможність плодів і ягід. – Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2007. – 315 с.
Шестопаль О. М. Теоретико-методологічні основи (нова парадигма) та складові Національної програми поступу промислового садівництва України : макрогалузевий аспект / О. М. Шестопаль, П. В. Кондратенко, Л. О. Барабаш. – Київ : ННЦ ІАЕ, 2008. – 140 с.
Босий О. В. Важливі аспекти розробки проектів по вирощуванні ягідних культур [Електронний ресурс] / О. В. Босий // Ft.ua : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://www.ft.ua/vazhlivi-aspekti-rozrobki-proektiv-po/. - Назва з екрана.
Галузева Програма розвитку садівництва України на період до 2025 р. [Електронний ресурс]. – Київ, 2008. – 76 с. - Режим доступу: http://minagro.gov.ua.
Галат Л. М. Експортний потенціал та проблеми розвитку галузі ягідництва України [Електронний ресурс] / Л. М. Галат // Агросвіт. - 2021. - № 1-2. - С. 46-55. - Режим доступу: http://www.agrosvit.info/?op=1&z=3367&i=4.
Гомля Л. Сортове різноманіття та агротехніка вирощування смородини чорної [Електронний ресурс] / Л. Гомля, Ю. Брах // Біорізноманіття: інноваційна діяльність у системі екології й освіти : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 60-річчю заснування дендропарку загальнодержавного значення «Криворудський», 3-4 червня 2021 р., с. Крива Руда, Семенівський р-н, Полтавська обл). – Полтава, 2021. – С. 35-37. - Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Біорізноманіття_21.pdf#page=35.
Досягнення та концептуальні напрями вирощування малопоширених плодово-ягідних культур та переробки їх сировини [Електронний ресурс] : зб. матер. Першої Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ. – Київ : Ін-т садівництва НААН : Центр учбової літ., 2019. - 100 с. – Режим доступу: http://sad-institut.com.ua/files/zbirnik-tez-lyutiy-2019.pdf.
Капустінський О. «Для сертифікації саджанців необхідне польове оцінювання» : інтерв'ю з директором державне підприємство «Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції» [Електронний ресурс] / О. Капустінський // Infoindustria.com.ua : [вебсайт]. – Електронні дані. - Режим доступу: https://infoindustria.com.ua/oleksandr-kapustinskiy-dlya-sertifikatsiyi-sadzhantsiv-neobhidne-polove-otsinyuvannya/. - Назва з екрана.
Красовський В. Ботанічний опис нових субтропічних плодових культур перспективних для інтродукції в лісостеп України [Електронний ресурс] / В. Красовський, Т. Черняк, С. Гапон // Біорізноманіття: інноваційна діяльність у системі екології й освіти : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 60-річчю заснування дендропарку загальнодержавного значення «Криворудський», 3-4 червня 2021 р., с. Крива Руда, Семенівський р-н, Полтавська обл). – Полтава, 2021. – С. 76-78. - Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Біорізноманіття_21.pdf#page=76.
Садівництво та ягідництво в Україні – 2017: річний галузевий звіт, м. Київ. – Режим доступу: http://ukrsadprom.org.
Садівництво та ягідництво в Україні – 2018: річний галузевий звіт, м. Київ. – Режим доступу: http://ukrsadprom.org/wp-content/uploads/2019/03/2018-Richnyj-galuzevyj-zvit_Sadivnytstvo-ta-yagidnytstvo-2018.pdf.pdf.

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 16.08.2021 09.18.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Альона із міста: Київ :: Запитання: 45710  
Альона запитує:
Цікавить інформація про водну рослинність. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте такі джерела інформації:
Беляєв В. В. Моделювання динаміки формування радіоактивності водних рослин [Електронний ресурс] / В. В. Беляєв, О. М. Волкова, С. П. Пришляк // Ядерна енергетика та довкілля. — 2015. — № 1. — С. 44-49. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/jaed_2015_1_9.
Білоконь Г. С. Роль водної рослинності в процесах самоочищення водойм від радіонуклідного забруднення [Електронний ресурс] / Г. С. Білоконь, О. Ю. Зайченко, О. В. Федоненко, Ю. І. Просяник // Вісник Запорізького національного університету. Сер. : Біологічні науки. — 2013. — № 1. — С. 107-115. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_bio_2013_1_17.
Борсукевич Л. М. Вища водна рослинність басейнів верхньої течії Дністра, Прута та Західного Бугу : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Л. М. Борсукевич; Ін-т ботаніки ім. М.Г.Холодного, НАН України. — Київ, 2010. — 20 c.
Козак М.І. Вища водна рослинність Західного Поділля: синтаксономія, антропогенна динаміка, охорона: автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.05 / М.І. Козак ; НАН України; Ін-т ботаніки ім. М.Г.Холодного. — Київ, 2009. — 20 с.
Маджд С. М. Роль вищих водних рослин у деструкції забруднювачів у біоінженерних гідрофітних спорудах [Електронний ресурс] / С. М. Маджд, А. О. Панченко, А. М. Бондар // Наукоємні технології. — 2017. — № 1. — С. 89-93. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nt_2017_1_14.
Михалюк І. М. Вища водна флора Північного Поділля : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / І. М. Михалюк; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М.М. Гришка. — Київ, 2016. — 24 c.
Орлова Л. Д. Водний дефіцит лучних рослин Лівобережного лісостепу України [Електронний ресурс] / Л. Д. Орлова, Н. О. Власенко // Вісник проблем біології і медицини. — 2015. — Вип. 4(2). — С. 84-87. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpbm_2015_4(2)__18.
Парнікоза, І. Ю. Рослинність заплави Дніпра у Києві. Ч. 2 : Власне водна рослинність / І. Ю. Парнікоза // Країна знань. — 2014. — № 3. — С. 38-41.
Пришляк С. П. Радіонуклідне забруднення вищих водних рослин водойм України у віддалений після аварії на Чорнобильській АЕС час [Електронний ресурс] / С. П. Пришляк, О. М. Волкова, В. В. Беляєв, О. О. Пархоменко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. — 2015. — № 3-4. — С. 550-553. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_2015_3-4_148.
Ярова О. А. Водна та болотна рослинність Національного природного парку «Білоозерський» [Електронний ресурс] / О. А. Ярова, Н. І. Крецул // Молодий вчений. — 2020. — № 5(2). — С. 317-320. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2020_5(2)__43.

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 16.07.2021 09.08.51 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Соломія із міста: Суми :: Запитання: 45667  
Соломія запитує:
Добрий день! Знайдіть, будь ласка, інформацію за темою:"Небезпечні рослини України".
Наша відповідь:
Добрий день, Соломіє, пропонуємо вам переглянути наступні матеріали:
25 смертельно небезпечних кімнатних рослин. – Режим доступу: https://sad.ukr.bio/ua/articles/8967/
Найнебезпечніші рослини, які ростуть в Україні: інфографіка. – Режим доступу: https://24tv.ua/naynebezpechnishi-roslini-yaki-rostut-ukrayini-novini-ukrayini_n1378084
Небезпечні рослини, які ростуть в Україні. – Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/3037635-nebezpecni-roslini-aki-rostut-v-ukraini-infografika.html
Обережно, небезпечні рослини. – Режим доступу: http://57.sadok.zt.ua/oberezhno-nebezpechni-roslyny/
Отруйні рослини, про які варто знати. – Режим доступу: https://www.adm-km.gov.ua/?p=24474
Пісулінська Ірина. Отруйні рослини України : школа виживання / І. Пісулінська // Колосок. - 2015. - № 4. - С. 18-25. – Режим доступу: http://kolosok.org.ua/wp-content/uploads/2015/03/kolosok_2015_04.pdf
15 отруйних рослин, які швидше за все є у вас вдома. – Режим доступу: http://vsviti.com.ua/interesting/86709
Рослини, які не варто вирощувати на присадибній ділянці: отруйні види. – Режим доступу: https://www.rivneprod.gov.ua/2020/04/30/roslyny-yaki-ne-varto-vyroshhuvaty-na-prysadybnij-dilyantsi-otrujni-vydy/
ТОП-10 найотруйніших рослин України. – Режим доступу: https://spadok.org.ua/znakharstvo/top-10-nayotruynishykh-roslyn-ukrayiny
Які рослини в Україні небезпечні та що робити після контакту з ними. – Режим доступу: http://nezhatin.com.ua/2021/05/27/yaki-roslyny-v-ukrayini-nebezpechni-ta-shho-robyty-pislya-kontaktu-z-nymy/

https://osvitanova.com.ua/posts/3567-10-naiotruinishykh-roslyn-ukrainy-foto-ta-opys
http://tvoemisto.tv/news/8_otruynyh_roslyn_pro_yaki_varto_rozpovisty_malyuku_pered_kinikom_78928.html
https://lifestyle.segodnya.ua/ua/lifestyle/food_wellness/top-10-samyh-opasnyh-ukrainskih-rasteniy-626594.html

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 15.06.2021 13.59.52 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: Житомир :: Запитання: 45575  
Катя запитує:
Мені потрібна цікава інформація про гортензії як садові та кімнатні рослини.
Наша відповідь:
Доброго дня, Катя! Нажаль, мало матеріалу на ваш запит. Перегляньте наступні джерела:
Гамуля Ю. Г. Рослини України / Ю. Г. Гамуля ; за ред. О. М. Утєвської. - Харкыв : Pelican, 2011. - 207 с. : фотогр. - (Україна. Учора, сьогодні, завтра).
Костіна Ю. О. Рослини України : дит. кольор. енцикл. / Ю. О. Костіна ; пер. з рос. О. В. Зав'язкіна ; іл. О. К. Перепелиця ; дизайн обкл. А. М. Далбуз. - Донецьк : БАО, 2009. - 79 с. : іл.
Станкевич Т. О. Тварини і рослини України / Т. О. Станкевич ; пер. Г. С. Тетельман ; іл. Т. А. Бринзевич [та ін.]. - Харків : Чайка : Талант, 2012. - 95 с. : іл. - (Енциклопедія для допитливих).
Верещагіна П. М. Декоративне садівництво та квітникарство [Електронний ресурс] : курс лекцій / П. М. Верещагіна. - Миколаїв, 2014. - 43 с. - Режим доступу: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2880/1/Vereshagina_P.DSK_KL.pdf.
Все о гортензии древовидной [Електронний ресурс] // Stroy-podskazka.ru ^ [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://stroy-podskazka.ru/gortenziya/sorta/drevovidnaja/. - Назва з екрана.
Радюшкина К. В. Гортензия – жемчужина сада [Електронний ресурс] / К. В. Радюшкина // Современные тенденциив ландшафтном дизайне : матер. гор. конф. (Благовещенск, 25 сентября 2019 г.). - 2019. - С. 71-79. - Режим доступу: http://irbis.dalgau.ru/DigitalLibrary/NI/520.pdf#page=71.

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 28.05.2021 02.14.37 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Макар із міста: Київ :: Запитання: 45548  
Макар запитує:
Екологія, цікаве і сучасне
Наша відповідь:
Доброго дня, Макар! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела інформації:
Вінтоняк І. Чиста енергія : клуб кмітливих / Вінтоняк // Джміль. — 2020. — № 3. — С. 5-7.
Встигнути врятувати Землю / худож. В. Юрковська // Пізнайко (від 6 років). — 2019. — № 10. — С. 2-3.
Гайдай Є. Кольоровий світ : світ, в якому ти живеш / Є. Гайдай // Колосок. — 2021. — № 1. — С. 22-31.
Добро творити просто, зі злом миритися не можна : [добірка матеріалів] // Позакласний час. — 2019. — № 2. — С. 55-63.
Завгородня Т. І. Інформаційна агітбригада "Увага! Підсніжники!" : позакласна робота / Т. І. Завгородня // Біологія (Основа). — 2019. — № 7-9. — С. 42-43.
Новини науки і техніки // Веселі уроки – Jolly lessons. — 2019. — № 2. — С. 11.
Новини науки і техніки // Веселі уроки – Jolly lessons. — 2020. — № 5. — С. 3.
Пасмурова Л. О. Роздільний збір сміття: український досвід : матеріали для роботи / Л. О. Пасмурова // Біологія (Основа). — 2020. — № 16-18. — С. 30-33.
Поборімо пластикового монстра // Пізнайко (від 6 років). — 2019. — № 10. — С. 14-15.
Рятівник : велика екологічна гра / худож. К. Шалварова // Барвінок. — 2019. — № 5. — С. 19.
Рятівник : велика екологічна гра / худож. К. Шалварова // Барвінок. — 2019. — № 6. — С. 10.
Сучасні науково-методичні підходи екологічного виховання : [планета — наш дім] // Біологія (Шкільний світ). — 2020. — № 1. — С. 12-21.
Хто? Що? Як? Де? Коли? і Чому? : [добірка статей] // Барвінок. — 2019. — № 5. — С. 2-3.

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 19.05.2021 22.49.09 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.24179 seconds