Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44905
   


Автор запитання: Катя із міста: Київ :: Запитання: 46603  
Катя запитує:
Мене цікавить рослина портулак городній. Що можна про нього дізнатися? Чи є якісь книжки або інша інформація про нього?
Наша відповідь:
Доброго дня, Катя! Перегляньте наступні джерела:
Малієнко Ю.М. Інвазійні рослини Запорізької області / Ю. М. Малієнко // Хімія. Біологія (Шк. світ). - 2003. - 54. - С. 8-11.
Ступчук Л. Корисний бур'ян : довкілля / Л. Ступчук // День. - 2020. - 25-26 вересня. - С. 32.
Босик Л. Кулінар, лікар і бур’ян – це все портулак [Електронний ресурс] // Volodymyrets.city : : [вебсайт]. - - Електронні дані. - Режим доступу: https://volodymyrets.city/articles/161379/kulinar-likar-i-buryan-ce-vse-portulak. - Назва з екрана.
Портулак — реабілітація. Як і для чого їсти? [Електронний ресурс] // Zelenasadyba.com.ua : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://zelenasadyba.com.ua/sad-i-gorod/portulak-reabilitacziya-yak-i-dlya-chogo-yisty.html. - Назва з екрана.

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 21.07.2022 11.00.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Яна із міста: Київ :: Запитання: 46158  
Яна запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти літературу за темою "Загальна ботанічна характеристика коренеплодів". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Яно! Перегляньте наступні джерела:
Алімов Д. М. Технологія виробництва продукції рослинництва : практикум : навч. посіб. / Д. М. Алімов, Ю. В. Шелестов. – Київ : Вища шк., 1994. – 152 с.
Бабич А. О. Світові земельні, продовольчі і кормові ресурси / А. О. Бабич – Київ : Аграрна наука, 1996. – 572 с.
Біологічне рослинництво : навч. посіб. / О. І. Зінченко, О. С. Алексєєва, П. М. Приходько та ін. ; за ред. О. І. Зінченка. – Київ : Вища шк., 1996. – 239 с.
Зінченко О. І. Кормовиробництво : підруч. / О. І. Зінченко. – Київ : Вища шк., 1994. – 440 с.
Лихочвор В. В. Рослинництво. Технології вирощування сільськогосподарських культур / В. В. Лихочвор. – 2-е видання, виправ. – Київ : Центр навч. літ., 2004. – 808 с.
Основи наукових досліджень в агрономії : підруч. / В. О. Єщенко, П. Г. Копитко, В. П. Опришко, П. В. Костогриз ; за ред. В. О. Єщенко. – Київ :
Дія, 2005. – 288 с.
Ботанічна характеристика цукрових буряків [Електронний ресурс] // Studfile.net : [вебсайт]. - Електрон. дані. - Режим доступу: https://studfile.net/preview/5280690/page:63/. - Назва з екрана.
Корнеплоди, бульбоплоди, баштанні [Електронний ресурс] : заняття № 6 / Таврійс. держ. агротехнолог. ун-т імені Дмитра Моторного // Tsatu.edu.ua : [вебсайт]. - Електрон. дані. - Режим доступу: http://www.tsatu.edu.ua/rosl/wp-content/uploads/sites/20/lr.6.korneplody-bulboplody-bashtanni.pdf. - Назва з екрана.
Полторецький С. П. Рослинництво [Електронний ресурс] : модуль 3 : біологія і технології вирощування технічних культур : метод. вказівки для виконання практ. і самост. робіт / С. П. Полторецький, Н. М. Полторецька ; Уман. нац. ун-т садівництва. - Умань, 2019. - 20 с. - Режим доступу: https://crops.udau.edu.ua/assets/files/roslini-plodo/modul_3_5.pdf.
Технічні культури [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. С. Городецький, Л. М. Качан, С. П. Вахній, В. С. Хахула ; за ред. О. С. Городецького.– Біла Церква, 2018. – 288 с. - Режим доступу: http://rep.btsau.edu.ua/bitstream/BNAU/3009/1/texnichni_kultury.pdf.

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 23.12.2021 09.20.05 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Іванна із міста: Бітля :: Запитання: 46036  
Іванна запитує:
реферат на тему "Гіпотези морфологічної еволюції покритонасінних рослин"
Наша відповідь:
Доброго дня, Іванно! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Ботаніка. Морфологія рослин: навчальний посібник для студентів природничо-географічного факультету ОКР «бакалавр», напряму підготовки: 6.040102 Біологія [Електронний ресурс] / к.б.н., доцент кафедри біології Шевчук О.А. — Вінниця, 2014. — 132 с. — Режим доступу: https://library.vspu.edu.ua/polki/akredit/kaf_2/shevchuk3.pdf/.
Морфологія рослин [Електронний ресурс] // Енциклопедія сучасної україни : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу:https://esu.com.ua/search_articles.php?id=68587. — Назва з екрана.
Основи еволюційної теорії: Навчальний посібник з дисципліни «Біологія розвитку та основи еволюційної теорії» для студентів спеціальності 162 – Біотехнології та біоінженерія спеціалізації «Промислова біотехнологія» / уклад.: О. Ю. Галкін, Л. О. Тітова. — Київ: КПІ імені Ігоря Сікорського, 2018. — 121 с.

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 19.11.2021 21.09.01 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ліля із міста: Бориспіль :: Запитання: 45999  
Ліля запитує:
Доброго дня! Мені потрібна інформація про імеретинський шафран. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Лілія! Перегляньте наступні джерела:
Ковмир О. Імеретинський шафран [Електронний ресурс] / О. Ковмир // Spiceryshop.com.ua : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://spiceryshop.com.ua/ua/content/enciclopedia/imeretinskii-shafran. - Назва з екрана.
Ступчук Л. Чужинці, які стали найріднішими : про одні з перших рослин, що завезені в Європу з Південної Америки [Електронний ресурс] / Л. Ступчук // День : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/naprykinci-dnya/chuzhynci-yaki-staly-nayridnishymy. - Назва з екрана.
Суниця І. Імеретинський шафран: склад, калорійність, користь чорнобривців, рецепти [Електронний ресурс] / І. Суниця // Cook.net.ua : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://cook.net.ua/imeretinskij-shafran-sklad-kalorijnist-korist-chornobrivciv-recepti/. - Назва з екрана.
Шафран імеретинський / Спеція з чорнобривців [Електронний ресурс] // www.chef.com.ua : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://www.chef.com.ua/recepty/sovety/shafran-imeretinskij-speciya-z-chornobrivciv-9331.html#.YYe-9WBBxPY. - Назва з екрана.

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 7.11.2021 13.48.40 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Надя із міста: Прилуки :: Запитання: 45808  
Надя запитує:
Доброго ранку! Мені потрібна література про джонджолі (чагарник). Дякую.
Наша відповідь:
Доброго ранку! Перегляньте наступні джерела:
Дойко Н. М. Біологічні основи інтродукції деревних рослин в Правобережному Лісостепу України : автореф. дис.... канд. біол. наук : 03.00.03 / Н. М. Дойко / Нац. ботан. сад імені М. М. Гришка НАН України. – Київ, 2004. – 20 с.
Машковська С. Однорічні ліани в озелененні / С. Машковська, Л. Комлева // Квіти України. – 2006. – № 1. – С. 22-25.
Червона книга України: рослинний світ. – Київ : Вид-во Укр. енцикл., 1996. – 608 с.
Червона книга України : рослинний світ / під заг. ред. Я. П. Дідуха ; худож. І. В. Маханьков [та ін.] ; фото О. С. Мандзюк, І. В. Маханьков. - Київ : Глобалконсалтинг, 2009. - 911 с. : іл., карти, фотогр.
Горбенко Н. Є. Малопоширені інтродуковані ліани України [Електронний ресурс] / Н. Є. Горбенко, Л. І. Улейська // Бюллетень Гос. Никитского ботан. сада. - 2012. - Вип. 104. - С. 49-52. - Режим доступу: http://boolt.nbgnsc.ru/download/104/9(104).pdf.
Джонджолі - що це за дерево [Електронний ресурс] // Paralleli.if.ua : вебсайт. - Електронні дані. - Режим доступу: http://paralleli.if.ua/6318-dzhondzholi-shcho-tse-za-roslina-yak-prigotuvati-klekachku-kolkhidskuyu-za-retseptom-gruzinskoyi-kukhni.html. - Назва з екрана.
Джонджоли [Електронний ресурс] // Vkusnoblog.net : [блог]. - Електронні дані. - Режим доступу: http://vkusnoblog.net/products/dzhondzholi. - Назва з екрана.
Свистун О. В. Клокичка периста (Staphylea Pinnata L.) – перспективний вид для декоративного озеленення [Електронний ресурс] / О. В. Свистун, М. І. Парубок // Наук. вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23 (6). - С. 236-239. - Режим доступу: https://nv.nltu.edu.ua/Archive/2013/23_6/48.pdf.
Фіторізноманіття заповідників і національних природних парків України. Ч. 1: Біосферні заповідники. Природні заповідники / кол. авт.в під ред. В. А. Онищенка і Т. Л. Андрієнко. – Київ : Фітосоціоцентр, 2012. – 406 с. - Режим доступу: https://www.botany.kiev.ua/doc/zap_1.pdf.

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 10.09.2021 08.58.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.237985 seconds