Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 43835
   


Автор запитання: Ольга із міста: Доманівка :: Запитання: 43413  
Ольга запитує:
мораторій на землю - це популізм
Наша відповідь:

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 1.10.2019 21.09.11 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лариса із міста: Ужгород :: Запитання: 43397  
Лариса запитує:
Доброго дня.Мене цікавить література на тему:Рекреаційна сфера Великоберезнянського р-ну Закарпатської області.Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ларисо! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями:– http://tourlib.net/statti_ukr/sichka.htm
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/5861/1/РЕАЛІЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗАКАРПАТТЯ.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/5127/1/ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЗАКАРПАТТЯ ТА ПРОБЛЕМИ.pdf
http://www.berehovo-tour.info/index.php?option=com_content&view=article&id=229:2009-01-31-09-00-00&Itemid=123
file:///C:/Users/User/Desktop/3311-Article Text-5639-1-10-20190311.pdf
http://geography.tnpu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/11/212.pdf
https://zakarpattya.net.ua/News/40812-Zakarpatska-Velykobereznianshchyna-krokuie-zelenoiu-mahistralliu-turyzmu-u-IEvropu
file:///C:/Users/User/Desktop/4701-Текст статті-9841-2-10-20190601.pdf
http://komsport.rada.gov.ua/uploads/documents/30604.pdf
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/265/1/03_monograf.pdf
https://tourism-book.com/pbooks/book-35/ua/chapter-1691/
http://www.velberez.gov.ua/images/doc/84_Programa_tyruzm_2016-2020.doc
http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/3674/1/Монографія Майстро Домбровська (1).pdf
http://www.velberez.gov.ua/index.php/turizm
http://www.velberez.gov.ua/index.php/8-velikobereznyanshchina/22-turistichnv-marshruti-2
– Волошин І.М. Туристична привабливість природно-заповідного фонду Закарпатської області та перспективи його використання/ І.М.Волошин, Г.В. Симочко // Науковий вісник Чернівецького університету. – Чернівці, 2011. – С. 54-59.
– Волошин І.М. Особливості структурних елементів туристично-ресурсного потенціалу Закарпатської області/ І.М.Волошин, Г.В. Симочко // Територія Західного Полісся і прилеглих територій. – Луцьк, 2011.
– Габчак Н.Ф. Курортно-рекреаційні зони Закарпаття: обгрунтування сутності та складових формування // Вісник львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2008. – Вип. 24. – С. 54-58.
– Зінько Ю.В. Сільський туризм : навч. посібник / Ю.В.Зінько, М.Й.Рутинський. – Київ : Знання, 2006. – 271 с.
– Киртич Л.П. Курортно-рекреаційне зонування Закарпаття / Л.П. Киртич, І.С.Лемко, М.О.Гайсак // Матеріали Міжнародного конгресу "Проблеми інформатизації рекреаційної та туристичної діяльності в Україні: перспективи культурного та економічного розвитку". – Трускавець, 2000. – С. 206-209.
– Рекреаційна політика в Карпатському регіоні: принципи формування, шляхи реалізації. – Чернівці : Прут, 1995. – 71 с.
– Курортні ресурси України / за ред. М.С. Лободи. – Київ :ТАМЕД, 1999. – 344 с.
– Курортно-рекреаційні зони Закарпаття : довідник 2000. – Ужгород, 2000. – 235 с.
– Мацола В.І. Рекреаційно-туристичний комплекс України. – Львів : Інститут регіональних досліджень НАНУ, 1997. – 259 с.
– Молнар О.С. Оцінка наявного туристично-рекреаційного потенціалу рекреаційних зон Закарпаття/ О.С.Молнар, О.І.Марченко // Екологічний вісник. – 2008. – № 7. – С. 24-29.
– Фоменко Н.В. Рекреаційні ресурси та курортологія / Н.В.Фоменко. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 312 с.

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 25.09.2019 10.56.26 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Таня із міста: Луцьк :: Запитання: 43369  
Таня запитує:
Доброго дня!допоможіть знайти інформацію на питання:17. Чи погоджуєтеся ви з тим, що на сьогодні у світовій економіці технопарки вважаються найбільш дієвим елементом інноваційної інфраструктури? Проаналізуйте географію зареєстрованих технологічних парків в Україні та запропонуйте створення нового технопарку з урахуванням світового досвіду організації його діяльності.
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – https://mon.gov.ua/ua/nauka/innovacijna-diyalnist-ta-transfer-tehnologij/tehnologichni-parki
http://sb-keip.kpi.ua/article/view/103552/118746
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/991-14
https://core.ac.uk/download/pdf/87397158.pdf
http://pratsi.opu.ua/app/webroot/articles/1311869845.pdf
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/2655/Tut.pdf?sequence=1
http://studentbooks.com.ua/content/view/980/76/1/3/
https://investment-estate.com/uk/novosti/dvyguny-innovaciy-yak-pracyuyut-naybilshi-tehnologichni-parky-svitu
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1551/1/Розвиток та функціонування технопарків світовий досвід та специфіка в Україні.pdf
– www.mon.gov.ua/science/innovation/analiz2008_2009.doc
– www.mon.gov.ua/science/innovation/analiz2010.doc
– www.raexpert.ru/researches/ technopark/part1
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Tpaeiv/2011_2/10.pdf
http://www.investplan.com.ua/pdf/19_2009/7.pdf
http://base.dnsgb.com.ua/files/journal/Agroinkom/agroinkom2009-9-12/agroinkom2009-9-12_23-26.pdf
http://www.ndiiv.org.ua/Files2/2006_5/2.pdf
https://pidruchniki.com/84764/pravo/pravoviy_status_tehnologichnih_naukovih_parkiv_ukrayini
http://www.agrosvit.info/pdf/9_2011/10.pdf
http://eir.pstu.edu/bitstream/handle/123456789/501/8.1.pdf?sequence=1
http://www.inprojournal.org/wp-content/uploads/2018/2_2018/10.pdf
http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2013_4_143_154.pdf
http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/2750/1/035-041.pdf
http://nti.ukrintei.ua/wp-content/uploads/2019/01/2017-4-Кваша.pdf
file://server_odb/загальні документи/04_Bibliogr/Вітання/863-Текст статті-862-1-10-20151107.pdf
http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/4523/2/Deryd.pdf
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=507

– Уханова І. О. Розвиток технопаркових структур в системі забезпечення державної інноваційної політики в Україні : дис. … канд. екон. наук : 08.00.03 / Уханова І. О. – Одеса, 2014. – 209 арк. іл.
– Мазур А. А. Технологічні парки України: цифри, факти, проблеми / А. А. Мазур, С. В. Пустовойт // Наука та інновації. - 2013. - Т. 9. - № 3. - С. 59-72.
– Князевич А. Формирование и функционирование инновационной инфраструктуры Украины : монография / А. Князевич ; под научн. ред. д.э.н., проф. И. Бритченко. – Ривне : Волинські обереги, 2016. – 272 с.
– Хамчук В. П. Технологічні парки як ефективний механізм інноваційного розвитку економіки / В. П. Хамчук // АгроІнКом. – 2009. - № 9-12 – С. 23-26.
– Британский опыт создания управления технопарками [Электронный ресурс] / Британское генеральное консульство в г. Екатеринбурге ; Фонд «Центр Инновационного Бизнеса». – Екатеринбург, 2008. – Режим доступа : http://www.cibfund.ru/files/uk_technoparks.pdf?t=fl&id=74.
– Уханова І. О. Розвиток та функціонування технопарків: світовий досвід та специфіка в Україні : монографія / І. О. Уханова ; Одес. нац. екон. ун-т. – Одеса : ОНЕУ, 2012. – 131 с.
– Братута О. Реформування державної регіональної політики в Україні з урахуванням досвіду економічно розвинених країн // Регіональна економіка. – 2002. – № 1. – С. 57-65.
– Геєць В.М. Інноваційні перспективи України / В.М.Геєць, В.П.Семиноженко. – Київ: Знання України, 2006. - 336 с.
– Уханова І.О. Проблеми та перспективи розвитку інноваційних підприємств (технопарків) у регіонах України / І.О.Уханова // Вісник соціально-економічних досліджень. – Одеса : ОДЕУ, 2006. – Вип. 23.- С. 342-347.
– Уханова І.О. Роль технологічних парків в становленні та розвитку інноваційної економіки країни / І.О.Уханова // Економічний вісник університету: збірник 122 наукових праць вчених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький, 2011.- Випуск 16/2. – С. 212-217.
– Уханова І.О. Умови формування технологічних парків в регіонах України / І.О.Уханова // Соціальні, фінансові та економічні основи ефективної політики держави в умовах глобалізації : матеріали ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених / заг. ред. д. е. н., проф. Дубницького В.І. – Донецьк : ДЕГІ, 2010. – Ч. 1. – С. 216-218.
– Янг Лоурен Е. Технопарки та кластери фірм / Е.Янг Лоурен. – Київ : ПЕРУ, 1995. – 37 с.
– Єпіфанова І.М. Технологічні парки як ефективний напрямок інноваційного розвитку держави / І.М. Єпіфанова, О.Л. Ільченко // Труды Одесского политехнического университета. – 2009. – №. 33-34. – C. 230-236.
– Технологічні парки України // Наука та інновації. – 2005. – №. 2. – C. 98-101.
– Урбан М.С. Порівняльний аналіз досвіду функціонування технологічних парків у Російській Федерації та Україні / М. С. Урбан // Проблеми науки. - 2011. - № 1. - С. 24-30.
– Семиноженко В. Технологічні парки України: перший досвід формування інноваційної економіки / В. Семиноженко // Економіка України. - 2004. - № 1. - С. 16-21.
– Чайковська К. Технологічні парки України: досвід формування інноваційної економіки / К. Чайковська // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : Збірник матеріалів IX Всеукраїнської науково-практичної конференції, 25-27 квітня 2006 р.: У 5 т. / М-во освіти і науки України, Асоц. навч. закладів України приват. форми власності, НПУ ім. М.П. Драгоманова, Європейський ун-т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2006. - Т. 5. - С. 334-337.
– Сініцина І. Європейський досвід у реалізації технологічних платформ в Україні / І. Сініцина // Освіта і управління. - 2012. - Том 15, № 1. - С. 19-22.

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 17.09.2019 17.30.44 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Таня із міста: Луцьк :: Запитання: 43361  
Таня запитує:
доброго дня! допоможіть знайти інформацію на питання: Існує багато думок щодо впливу системи дніпровських гідровузлів (ГЕС і водосховищ) на природу та економіку України. Розробіть сценарій їх ефективного використання через півстоліття.
Наша відповідь:
Добридень, Таню! Радимо опрацювати такі джерела інформації:

Багмет О. Б. Вплив Дніпровського каскаду водосховищ на сучасний геоморфогенез прилеглих територій [Електронний ресурс] / О. Б. Багмет. – Режим доступу : http://journals.uran.ua/visnukkhnu_ecology/article/view/120101

Вишневський В. І. Ріка Дніпро / В. І. Вишневський. - Київ : Інтерпрес ЛТД, 2011. - 383 c. - Бібліогр.: 250 назв

Голованов І. М. Оптимізаційна модель пошуку режимів експлуатації каскаду водосховищ за енергетичними критеріями з урахуванням водогосподарчих та екологічних обмежень (на прикладі дніпровського каскаду) / І. М. Голованов // Відновлюв. енергетика. - 2009. - № 1. - С. 49-55. - Б

Горло Н. В. Спорудження водосховищ Дніпровського гідрокаскаду: соціальний та економічний аспекти (50 - 70-ті рр. ХХ ст.) : Автореф. дис... канд. іст. наук / Н. В. Горло; Запоріз. нац. ун-т. - Запоріжжя, 2007. - 20 c. -

Дворецький А. І. Самоочищення Дніпровського водосховища як провідний чинник формування екологічно безпечного середовища існування риб [Електронний ресурс] / А. І. Дворецький, О. Ю. Зайченко, Л. А. Байдак, А. С. Кириленко // Рибогосподарська наука України. - 2014. - № 4. - С. 26-36. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rnu_2014_4_5

Дубняк С. С. Еколого-гідроморфологічний підхід до обгрунтування берегозахисту на дніпровських водосховищах [Електронний ресурс] / С. С. Дубняк // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. - 2015. - Т. 3. - С. 16-24. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/glghge_2015_3_4

Дубняк С. С. Еколого-гідроморфологічний аналіз проблем підтоплення земель у зоні впливу дніпровських водосховищ / С. С. Дубняк // Наук. пр. Укр. н.-д. гідрометеоролог. ін-ту. - 2007. - Вип. 256. - С. 293-307.

Матеріали до тренінгу "Забезпечення сталого функціонування та дотримання природно-екологічної рівноваги дніпровських водосховищ", 22 - 24 груд. 2003 р. / ред.: А. В. Яцик; Держ. ком. України по вод. госп-ву, Укр. НДІ водогосп.-екол. пробл. - К. : Оріяни, 2003. - 113 c. - укp.

Михайленко Л. К вопросу о состоянии плотины Киевской ГЕС / Л Михайленко, Ю. Лапшин, В.Ващенко // Екологічні науки. – 2013. – No 2. – С. 42 – 50.

Обухов Є. В. Економіко-екологічні оцінки проектів великих українських водосховищ : монографія / Є. В. Обухов; Одес. держ. екол. ун-т. - О. : ТОВ "ІНВАЦ", 2008. - 100 c. - Бібліогр.: с. 91-99.

Обухов Є. В. Еколого-економічні оцінки сучасних деформацій прибережних територій каскаду дніпровських водосховищ / Є. В. Обухов, Р. М. Старенький // Екологія довкілля та безпека життєдіяльн. - 2004. - № 3. - С. 71-76.

Правила експлуатації водосховищ Дніпровського каскаду / ред.: А. В. Яцик; Укр. н.-д. ін-т водогоспод.-екол. пробл. - К. : Генеза, 2003. - 175 c. - Бібліогр.: с. 169-172.

Протокол засідання Міжвідомчої комісії по узгодженню режимів роботи дніпровських водосховищ на серпень 2018 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
https://www.davr.gov.ua/protokol-zasidannya-mizhvidomchoi-komisii-po-uzgodzhennyu-rezhimiv-roboti-dniprovskih-vodoshovitsh--na-veresen--2018-roku

Романенко В. Д. Комплексна оцінка екологічного стану басейну Дніпра / В. Д. Романенко, М. Ю. Євтушенко, П. М. Линник, О. М. Арсан, М. І. Кузьменко, Л. О. Журавльова, В. Г. Кленус, Ю. В. Плігін, В. І. Щербак, П. Г. Шевченко; НАН України. Ін-т гідробіології. - К., 2000. - 100 c. - Бібліогр.: 21 назв. - укp.

Романенко В. Д. Дніпровські водосховища, їхнє значення та проблеми / В. Д. Романенко // Гидробиол. журн. - 2018. - 54, № 1. - С. 3-12. - Бібліогр.: 17 назв. -

Скрипник А. В. Раціональне природокористування та каскад Дніпровських водосховищ / А. В. Скрипник, О. С. Голячук // Проблеми економіки. - 2014. - № 4. - С. 153-160. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2014_4_20

Телима С. В. До оцінки впливу каскаду дніпровських водосховищ на гідроекологічний стан Черкаського Придніпров'я / С. В. Телима, Є. В. Жученко // Пробл. водопостачання, водовідведення та гідравліки. - 2005. - Вип. 4. - С. 143-149. - Бібліогр.: 10 назв.

Тімченко В. М. Екологічні вимоги до правил експлуатації дніпровських водосховищ (наукові засади та проблеми) / В. М. Тімченко, О. П. Оксіюк, В. Д. Романенко, М. Ю. Євтушенко, В. М. Якушин; НАН України. Ін-т гідробіології. - К., 2002. - 36 c. - Бібліогр.: с. 32-34.

Федоровский А. Д. Эколого-экономическая модель комплексного водоиспользования в гидроэнергетике / А. Д. Федоровский, И. Е. Тимченко, Л. А. Сиренко, В. Г. Якимчук // Электрон. моделирование. - 2001. - 23, № 5. - С. 91-99.

Шапар А. Дніпровські водосховища стали причиною багатьох негативних явищ [Електронний ресурс] / Аркадій Шапар. – Режим доступу : https://dt.ua/SOCIETY/dniprovski_vodoshovischa_stali_prichinoyu_bagatoh_negativnih_yavisch.html

Шапар А. Г. Визначення актуальних екологічних параметрів Дніпровських водосховищ за допомогою геоінформаційних технологій [Електронний ресурс] / А. Г. Шапар, О. О. Скрипник, О. С. Тараненко, Д. Д. Дубовик // Екологія і природокористування. - 2014. - Вип. 18. - С. 139-146. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecolpr_2014_18_16

Яцик А. В. До питання щодо спуску Київського водосховища / А. В. Яцик, Є. О. Яковлєв, В. О. Осадчук. - К. : Оріяни, 2002. - 50 c. - Бібліогр.: с. 49-50. - укp.

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 15.09.2019 08.53.05 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: таня із міста: луцьк :: Запитання: 43354  
таня запитує:
доброго дня! допоможіть будь ласка знайти відповідь на питання: Глобальна зміна клімату- одна з найгостріших екологічних проблем, які стоять перед людством. За прогнозами провідних міжнародних наукових центрів з дослідження клімату, протягом ХХІ ст. температура підвищиться на 2-5 градусів. Такі темпи глобального потепління спричинять серйозні кліматичні зміни і різні екосистеми опиняться під загрозою. Які причини і наслідки зміни клімату на Землі. Яке місце України в процесі зміни клімату. ЗАПРОПОНУЙТЕ шляхи розв'язання цієї екологічної проблеми
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно! Радимо Вам опрацювати наступні посилання:– http://necu.org.ua/climate/
https://allatra.org/uk/report/pro-problemi-ta-naslidki-globalnoyi-zmini-klimatu-na-zemli-efektivni-shlyahi-virishennya-danih-problem
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2015/01/zb-ikzop.pdf
https://pidruchniki.com/13731120/geografiya/antropogenni_zmini_navkolishnogo_seredovischa
http://geography.tnpu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/11/008.pdf
https://sites.google.com/site/globalpotepli/home/pricini-i-naslidki-globalnogo-poteplinna-klimatu
https://ua.boell.org/uk/2017/04/25/zmini-klimatu-v-ukrayini-dali-bude
https://www.unian.ua/ecology/1134585-zmini-klimatu-scho-chekae-na-ukrajinu.html
http://journals.iir.kiev.ua/index.php/knu/article/view/3589/3264
http://ecoacademy.org.ua/sites/default/files/theme_files/tema_3._zmina_klimatu.pdf
file://server_odb/загальні документи/04_Bibliogr/Вітання/56-Article Text-227-1-10-20151007.pdf
http://journals.iir.kiev.ua/index.php/apmv/article/viewFile/3093/2776
– Бабіченко В. М. Зміни температури повітря на території України наприкінці ХХ та на початку ХХІ століття / В. М. Бабіченко, Н. В. Ніколаєва, Л. М. Гущина // Український географічний журнал. – 2007. – № 4 – C. 3-12.
– Клімат України / [За ред. В. М. Ліпінського, В. А. Дячука, В. М. Бабіченка]. – Київ : Вид-во Раєвського, 2003. – 343 с.
– Величко М. Зміна клімату на Землі / М. Величко, В. Величко // Науковий світ. - 2006. - № 3. - С. 4.
– Хворов М. Зміна клімату та національна безпека / М. Хворов // Екологія. Право. Людина : спрямований на відображення всіх аспектів громадського екологічного руху та стану довкілля в Україні. - 2012. - № 15/16. - С. 31-33.
– Посудін Ю. І. Зміна клімату та екологічна міграція / Ю. І. Посудін // Екологічний вісник. - 2012. - № 3. - С. 12-13.
– Шевченко І. В. Деякі екологічні проблеми в Україні у зв'язку із зміною клімату / І. В. Шевченко // Географія та економіка в сучасній школі. - 2012. - № 5. - С. 38-41.
– Барабаш М. Зміна глобального клімату і проблема опустелювання в Україні / М. Барабаш, М. Кульбіда, Т. Корж // Наукові записки. Серія: Географія. - Тернопіль, 2004. Ч. 1, Спеціальний випуск: Екологічна географія. - С. 82-88.
– Шахота В. І. Лідерство Європейського Союзу у запобіганні зміни клімату / В.І.Шахота. – Дніпро : Акцент ПП, 2017. – 144 с. : іл., табл.
– Шурда К.Е. Економіка зміни клімату : конспект лекцій / К. Е. Шурда ; М-во освіти і науки України, Одес. держ. екол. ун-т. – Одеса : Фенікс, 2015. – 106 с.
– Наслідки зміни клімату. Україна : [звіт] / Met Office Нац. метеорол. служба Великої Британії ; Посольство Великої Британії в Україні ; [підгот. Речел МакКарті]. – [Б. м. : б. в.], 2010. – 19 с. : іл., табл.
– Підліснюк В.В. Зміни клімату: коротко про головне : тлумач. посіб. / В. Підліснюк, М. Загірняк, Т. Стефановська. – Київ ; Кременчук : Щербатих О. В., 2010. – 101 с. : іл.
– Бойченко С.Г. Глобальні і регіональні коливання (зміни) клімату та можливі екологічні наслідки від них на території України: напівемпіричні моделі, сценарії : Автореф. дис… д-ра геогр. наук : 11.00.09 / Одес. держ. екол. ун-т. – Одеса, 2005. – 35 с.
– Волошин Д. В. Економіко-екологічні передумови та механізми запобігання негативних наслідків зміни клімату : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. екон. наук. 08.08.01 / НАН України. Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. – Одеса, 2003. – 18 с.
– Деякі аспекти глобальної зміни клімату в Україні : зб. ст. – Київ : [ФАДА ЛТД], 2002. – 279 с. : іл., табл.
– Мормиль О. В. Зміна клімату і глобальне потепління / О. В. Мормиль, В. Г. Мормиль // Географія та економіка в рід. шк. - 2014. - № 5. - С. 46-48.
– Бойченко С. Сучасні глобальні зміни клімату та прояви їх на території України / С. Бойченко // Світогляд. - 2008. - № 1. - С. 15-25.
– Глобальні зміни клімату: економіко-правові механізми імплементації Кіотського протоколу в Україні : наук. вид. / ред. В. Я. Шевчук ; ПРООН, Ін-т законодавства Верховної ради України. – Київ : Геопринт, 2004. - 149 с.
– Шурда К.Е. Економіка зміни клімату : конспект лекцій / К. Е. Шурда ; Одес. держ. екол. ун-т. - Одеса : Фенікс, 2015. - 106 с.

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 11.09.2019 21.43.13 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.262848 seconds