Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45782
   


Автор запитання: Ніна із міста: м. Світловодськ :: Запитання: 19579  
Ніна запитує:
Доброго дня! прошу допомогти в підборі матеріалів про розвток українського кінематографу в другій половині ХХ століття
Наша відповідь:
Доброго дня, Ніно!
Пропонуємо Вам скористуватись інформацією у наступних джерелах:
http://uk.wikipedia.org/wiki/Український_кінематограф (http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Спеціальна:Search&search=український кінематограф&fulltext=Пошук)
http://vj.net.ua/cinema/funny/618
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=47224405&cat_id=33355500
http://www.nplu.kiev.ua/ua/events/calendar/2010/text/osuka.htm
http://nashemisto.if.ua/forum/event340.html
http://www.vuzlib.net/kult/37.htm
http://www.referaty.com.ua/ukr/details/4000/
Режисерське мистецтво В.М.Скляренка в контексті історії української театральної культури 20-х - 70-х років ХХ століття: Автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.01 [Електронний ресурс] / М.К. Волков; Київ. нац. ун-т культури і мистец. — К., 2007. — 19 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2007/07vmkkrs.zip
Звук як компонент образної структури фільму: Автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.04 [Електронний ресурс] / О.В. Бут; НАН України. Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. — К., 2007. — 19 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2007/07bovosf.zip
Кінематографічний твір як об'єкт права інтелектуальної власності: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 [Електронний ресурс] / С.Ю. Бурлаков; НДІ приват. права та п-ва Акад. прав. наук України. — К., 2008. — 20 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08bsyoiv.zip
Міф і мистецька гра в естетиці неоромантизму: Автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.01 [Електронний ресурс] / О.А. Чумаченко; Київ. нац. ун-т культури і мистец. — К., 2003. — 17 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2003/03coagen.zip
О.П.Довженко - педагог. Творчий пошук і метод: Автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.04 [Електронний ресурс] / О.В. Безручко; НАН України. Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. — К., 2007. — 19 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2007/07bovtpm.zip
Режисерське мистецтво В.М.Скляренка в контексті історії української театральної культури 20-х - 70-х років ХХ століття: Автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.01 [Електронний ресурс] / М.К. Волков; Київ. нац. ун-т культури і мистец. — К., 2007. — 19 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2007/07vmkkrs.zip
Культурні індустрії: соціальна сутність, стан та перспективи розвитку в Україні: автореф. дис... канд. культурології: 26.00.01 [Електронний ресурс] / О.С. Олійник; Київ. нац. ун-т культури і мистец. — К., 2008. — 19 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08oospru.zip
Проблема правди у сучасному ігровому кінематографі: автореф. дис... канд. мистецтвознавства: 17.00.04 [Електронний ресурс] / Георгій Анатолійович Черков; НАН України; Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. — К., 2008.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08cgasik.zip
Українсько-польські зв'язки в галузі культури 1991 - 1999 рр.: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 [Електронний ресурс] / В.В. Лишко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 16 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2002/02lvvgzk.zip

Балера, О. В. Українсько-ізраїльське співробітництво в галузях театрального та кіно- мистецтва у 1991–2005 рр. // Зб. наук. пр. — Х., 2006. — Вип.23. — С.14–20.
Безклубенко, С. Д. Українське кіно : Начерк історії. — К.: Альтерпрес, 2004. — 189 с.: іл. — (БС • Бібліотечна серія).
Брюховецька, Л. Приховані фільми : Українське кіно 1990-х. — К.: АртЕк, 2003. — 381, [1] с.: іл. — (Бібліотека журналу «Кіно-Театр»).
Брюховецька, Л. І. Світовий резонанс українського кіно (на матеріалі журналу «Кіно». К., 1925–1930) // Українське мистецтвознавство. — К., 1993. — Вип.1. — С.97–103.
Брюховецька, О. Нове українське кіно: пошуки національної ідентичності // Екранна освіта в Україні. Сучасний стан, проблеми розвитку. — К., 2004. — С.71–75.
Госейко, Л. Історія українського кінематографа. 1986 – 1995 / Пер. із франц. – Київ, KINO-КОЛО, 2005. – 464 с.
Горпенко, В. Г. Стан і перспективи кінознавства незалежної України // Україна: національна ідея. — К., 2003. — С.142–150.
Зубавіна І. Б. Міф в українському кіно // Культура України: стан, проблеми, тенденції розвитку. — К., 1997. — С.92–97.
Зубавіна, І. Б. Метааморфози комічного в естетиці українського кіномистецтва // Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова. Наук. зап. Сер.: Соц.-гуманіт. дисципліни. — К., 1998. — Вип. Проблеми культурології. — С.70–76.
Капельгородська. Н.М. Український біографічний кінодовідник / Капельгородська Н.М., Глущенко Є.С., Синько О.Р.; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України та ін. — К.: АВДІ, 2001. — 735 с.
Коваль, Д. Візитна картка українського кіно // Світова кінокласика. — К., 2004. — Вип.3. — С.102–111.
Крупник, Л. О. Мистецький нонконформізм середини 60 — середини 80-х років XX століття (на прикладі українського кіно) // Актуальні проблеми слов’янознавства. — К., 2004-. — Ч.1. — С.115–125.
Лемешева, Л. Останні романтики українського кіно. Досвід свободи у несвобідному суспільстві // Художня культура. Актуальні проблеми. — К., 2005. — Вип.2. — С.236–271.
Мусієнко, О. С. Спроба концептуального осмислення історії кіно України. Сучасний погляд // Сучасний стан українського мистецтвознавства та шляхи його подальшого розвитку. — К., 2000. — С.121–122.
Онищенко, О. І. Концептуалізація українського кінознавства в умовах 90-х років // Культура України: стан, проблеми, тенденції розвитку. — К., 1997. — С.89–92.
Остахнович, Б. Сучасний стан і проблеми розвитку українського кіно // Мистецькі обрії. — К., 1999. — 1998. — С.199–206.
Українське кіно: євроформат. : Хроніки громад. обговорень, 1996-2003 рр. Кіносоціологія. / Нац. Спілка кінематографістів України та ін. — К.: Альтерпрес, 2003. — 527 с. — (Українські альтернативи).
Українське кіно: ідентифікація у часі. : Хроніки громад. обговорень 2001-2003 р. р. / Нац. Спілка кінематографістів України, Укр. філос. фонд; [Відп. ред., уклад. і авт. комент. О.Г.Рутковський] — К.: Альтепрес, 2003. — 423 с. — (УА • Українські альтернативи).
Хайдар, Н. О. Становлення жанру кінокомедії в українському кінематографі // Мистецтвознавчі записки. — К., 2008. — Вип. 14. — С.109–118.
Чумаченко, О. Розвиток поетики українського кіно в контексті неороматичних та орієнталістських ідей / [Голов. ред. І.М.Юдкін]; НАН України. Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. — К., 2002. — 54, [1] с.

.: Розділ: Театр. Кінематограф :: 18.02.2010 08.29.46 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Черкаси :: Запитання: 19435  
Олена запитує:
Доброго дня! У мене до Вас велике прохання,будь-ласка допоможіть знайти відео: теленарис (документальне кіно) "Рожеві лебеді Василя Симоненка" виготовила Полтавська обл. держ. телерадіокомпанія "Лтава" 2004р. Автор Інна Дідик. Дуже потрібно! І ще можливо відео про В.Симоненка. Велике СПАСИБІ!
Наша відповідь:
Доброго дня, Ірино!
На жаль, у відкритому доступі у Мережі цього фільму нам знайти не вдалося.
Спробуйте зв'язатися з режисером фільму І.Дідик Снарською (див. http://snarskaya.com/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=26) або телеканалом "Лтава" (http://www.ltava.poltava.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=44&Itemid=96). Можливо, вони зможуть Вам допомогти.

.: Розділ: Театр. Кінематограф :: 8.02.2010 08.26.38 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Надія із міста: Долина,Івано-Франківщина :: Запитання: 19211  
Надія запитує:
Добрий вечір.Підкажіть,будь-ласка,де можна знайти в електронному варіанті тексти дитячих п"єс.
Наша відповідь:

.: Розділ: Театр. Кінематограф :: 20.01.2010 00.20.28 :.
.: Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлия із міста: Макеевка :: Запитання: 18611  
Юлия запитує:
Добрый день, помогите, пожалуйста, найти телепрограмму на неделю ТРК "Наш дом". СПасибо.
Наша відповідь:
Добрый день, Юлия!
Посмотрите что удалось найти:
http://old.pnz.ru/nashdom/price.htm
http://tv.pnz.ru/index.php?module=content&pid=8
http://trk_nash_dom.penzainfo.ru/

.: Розділ: Театр. Кінематограф :: 24.11.2009 11.28.02 :.
.: Центральная детская библиотека им. А.П.Гайдара г. Севастополь :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлия із міста: Макеевка :: Запитання: 18197  
Юлия запитує:
Здравсвуйте, подскажите, где можно бесплатно скачать все серии сериала. "Проклятый рай 3". Спасибо.
Наша відповідь:
Здравствуйте, Юлия!
Попробуйте скачать здесь - http://tm.store4files.com/file/проклятый-рай-3-сериал.html

.: Розділ: Театр. Кінематограф :: 22.10.2009 07.45.21 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.269998 seconds