Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 43487
   


Автор запитання: Зоя із міста: Чернівці :: Запитання: 44881  
Зоя запитує:
Добрий день! Допоможіть підібрати літературу на тему Іван Пулюй - вчений зі світовим ім'ям. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Зоя ! Ми уже відповідали на подібне запитання: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за Номером запитання - № 42573. Крім того, перегляньте додаткові джерела:
Ворошилов Ю. Іван Пулюй – велетень української наукової та громадської думки (до 170-річчя від народження) [Електронний ресурс] / Ю. Ворошилов, В. Павлишин // Мінералогічний збірник. — 2015. — № 65, Вип. 1. — С. 160-175. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Minzb_2015_65_1_16.
Гайда Р. Іван Пулюй та становлення науки про X-промені / Р. Гайда // Фіз. зб. — Львів, 1998. — Т. 3. — С. 148-197.
Гайда Р. Іван Пулюй. Життя і творчість : монографія / Р. Гайда, Р. Пляцко ; [відп. ред. О. Купчинський] ; Наук. т-во ім. Шевченка. — Вид. 2-ге, уточ. й допов. — Львів : Дослід.-вид. центр Наук. т-ва ім. Шевченка, 2019. — 219, [52] с. : іл. — (Українознавча наукова бібліотека НТШ ; число 50).
Задніпрянець І. Вивчення питань внеску українських учених у розвиток світової фізичної науки в середніх закладах освіти / І. Задніпрянець // Фізична газета. — 2015. — № 1-2. — С. 2-4.
Збожна О. Іван Пулюй і "Наукове товариство ім. Шевченка" [Електронний ресурс] / О. Збожна // Праці наукового товариства ім. Шевченка. Фізичний збірник. — 2014. — Т. 37, Т. 9. — С. 333-340. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pntsh_fiz_2014_37_9_37.
Іван Пулюй (до 175-річчя від дня народження) [Електронний ресурс] // Наука та наукознавство. — 2020. — № 1. — С. 136-139. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NNZ_2020_1_12.
Кушерець В. Самоцвіт України – Іван Пулюй : (до 170-річчя від дня народж.) / В. Кушерець , В. Шендеровський ; Т-во "Знання" України. — Київ : Знання України, 2015. — 62 с.
Пеленська О. Українець Іван Пулюй відкрив промені, які назвали рентгенівськими / О. Пеленська// Історія та правознавство. — 2020. — № 10-12. — С. 25-29.
Перший український фізик зі світовим ім'ям : з житття видатних українців // Шкільна бібліотека. — 2016. — № 1. — С. 8. — За матеріалами бібліотеки-музею "Літературне Тернопілля".
Пляцко Р. Іван Пулюй : до 170-річчя від дня народження / Р. Пляцко// Світ фізики. — 2015. — № 1. — С. 3-9.
Пулюй – Куліш. Подвижники Нації / за заг. ред. В. Шендеровського. — Київ : Рада, 1997. — 286, [1] с. : іл.
Рокіцький О. Іван Пулюй у світовій науці і культурі [Електронний ресурс] / О. Рокіцький, Н. Рокіцька // Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць.. Серія: : Історія, міжнародні відносини. — 2017. — Вип. 19. — С. 338-343. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ues_2017_19_39.
Фаріон І. До історії наукової мови у роздумах Івана Пулюя / І.. Фаріон // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". — 2016. — № 842. — С. 102-106.
Фаріон І. Націєтвірна функція мови в рецепції Івана Франка та Івана Пулюя : з нагоди уродин видатного фізика і перекладача Івана Пулюя (20.02.1845-31.08.1918) / І. Фаріон // Слово Просвіти. — 2017. — 16-22 лют. — С. 6-7.
Шопа Г. Загублене в часі : [до 170-річчя від дня народження Івана Пулюя] / Г. Шопа // Світ фізики. — 2015. — № 1. — С. 9-12.
Ярошович І. Іван Пулюй – одна з найвидатніших наукових постатей кін. ХІХ – поч. ХХ ст. [Електронний ресурс] / І. Ярошович, Б. Чайковський, А. Шалько // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. — 2015. — Т. 17, № 1(4). — С. 353-360. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlnu_2015_17_1(4)__65.

.: Розділ: Загальні :: 15.11.2020 17.56.55 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Луцьк :: Запитання: 44852  
Марія запитує:
Доброго дня! Щиро прохаю допомогти матеріали до дипломної роботи про сільські проблеми. Зазделегідь вдячна!
Наша відповідь:
Доброго дня, Маріє! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/10163/Ivanova_Sotsialni_problemy_na.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/55293827.pdf
http://old2.niss.gov.ua/articles/1132/
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/23833/14-Prodius.pdf?sequence=1
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/105/1/22.pdf
http://journals.uran.ua/index.php/2524-0455/article/view/90410/86170
http://econjournal.vsau.org/files/pdfa/786.pdf
http://pa.stateandregions.zp.ua/archive/2_2016/20.pdf
http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/news/Pages/View.aspx?MessageID=1921
https://nv.nltu.edu.ua/Archive/2011/21_6/327_Lew.pdf
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5556

– Збарський В.К. Сталий розвиток сільських територій: проблеми і перспективи / В.К. Збарський // Економіка АПК. – 2010. – № 11. – С. 129-135.
– Борщевський В.В. Розвиток сільських територій в контексті реалізації євро інтеграційної політики України / В.В. Борщевський, Х.М. Притула // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. - 2013. - № 1.
– Жибак М. М. До питання проблем та перспектив розвитку сільських територій / М. М. Жибак // Економіка та держава. – 2012. – № 5. – С. 11-13.
– Тимошенко М. М. Сільські території: генеза, сутність та значення для формування стратегії сільського розвитку України / М. М. Тимошенко // Економічний форум. – 2018. – № 1. – С. 96-105.
– Онегіна В. М. Сучасні тенденції розвитку сільських територій як загроза економічній безпеці України / В. М. Онегіна, Л. А. Батюк // Актуальні проблеми інноваційної економіки. – 2016. – № 1. – С. 33-36.
– Гуторова О. О. Проблеми та перспективи розвитку сільських територій в Україні / О. О. Гуторова // Актуальні проблеми інноваційної економіки. – 2016. – № 4. - С. 68-73.
– Збарський В. К. Сталий розвиток сільських територій: проблеми і перспективи / В. К. Збарський // Економіка АПК. – 2010. – № 11. – С. 129-136.
– Гнатів Н. Б. Соціально-економічні та агроекологічні проблеми сільських територій / Н. Б. Гнатів // Збалансоване природокористування. – 2014. – № 4. – С. 84-86.
– Васильєв М. Л. Розвиток сільських територій: науковий підхід до розв'язання проблеми / М. Л. Васильєв, О. Г. Булавка, М. М. Федоров // Агроінком. – 2012. – № 7/9. – С. 90-94.
– Палапа Н. В. Демографічні проблеми села в контексті збалансованого розвитку держави / Н. В. Палапа // Агроекологічний журнал. – 2013. – № 1. – С. 10-16.
– Рябоконь В. П. Кадри села : проблеми формування і закріплення / В. П. Рябоконь // Економіка АПК. – 2010. – № 5. – С. 115-119.
– Стройко Т. В. Соціальна інфраструктура села: проблеми розбудови / Т. В. Стройко // Вісник Сумського національного аграрного університету. серія "Економіка та менеджмент". – 2009. – № 5. – С. 129-134.
– Чопенко В. М. Демографічні проблеми українського села та шляхи їх вирішення / В. М. Чопенко // Агроінком. – 2014. – № 1/3. – С. 59-60.
– САблук П.Т. Проблеми демографічного розвитку українського села / П.Т. Саблук, К.І. Якуба ; відп. ред. П.Т. Саблук. – Київ : Ін-т аграр. економіки УААН, 2001. – 42 с.
– Мазур Г.Ф. Соціально-економічні проблеми розвитку села та шляхи їх вирішення (регіональний аспект) : автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.03 / Г. Ф. Мазур ; наук. кер. П. Т. Саблук ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" УААН. – Київ, 2007. – 20 с.
– Булах Т.М. Соціальний розвиток села: стан, проблеми, перспективи : монографія / Т. М. Булах ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т фін. і міжнар. торгівлі. – Київ : ННЦ "ІАЕ", 2013. – 434 с.
– Кириленко І. Г. Проблеми українського села та їх вирішення у контексті аграрних трансформацій / І. Г. Кириленко , О. І. Павлов // Економіка АПК. – 2010. – № 7. – С. 24-31.
– Соціально-трудовий потенціал українського села: стан, проблеми, шляхи вирішення / Ю. Ф. Мельник, Б. К. Супіханов, Ю. Я. Лузан [та ін] ; М-во аграр. політики України, Укр. наук.-досл. ін-т продуктивності АПК.– Київ : НДІ "Украгропромпродуктивність", 2007. – 352 с.
– Васьківська К. В. Проблеми розвитку сільських територій / К. В. Васьківська, І. В. Сембай, О. А. Сікора // Економіка АПК. – 2009. – № 11. – С. 117-121.
– Гафурова О.В. Правові проблеми соціального розвитку села : автореф. дис. ... д-ра юр. наук, спец. 12.00.06 / О. В. Гафурова ; наук. конс. В. М. Єрмоленко ; Національна академія наук України , Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького . – Київ : [б. в.], 2015. – 36 с.
– Косодій Р. П. Проблеми сільського розвитку в умовах глобалізації / Р. П. Косодій // Економіка АПК. – 2009. – № 4. – С. 132 - 137.
– Мельник А. Механізм економічного та соціального розвитку села в сучасних умовах: потенціал, проблеми, технології / А. Мельник, Г. Монастирський // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2015. – № 3. – С. 139-142.
– Шкурка М. С. Розвиток українського села: історичні аспекти та сучасні проблеми / М. С. Шкурка // Економіка АПК. – 2007. – № 9. – С. 136-143.
– Александров М. С. Концептуальні підходи вирішення соціальних проблем українського села / М. С. Александров, О. О. Митченок, Л. М. Усаченко // Агроінком. – 2011. – № 11. – С. 62-66.
Рябоконь В. П. Проблеми формування соціально-економічних цмов розвитку українського села / В. П. Рябоконь // Економіка АПК. – 2015. – № 9. – С. 68-74

.: Розділ: Загальні :: 9.11.2020 00.31.51 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Коростень :: Запитання: 44845  
Тетяна запитує:
Доброго вечора! Порадьте, будь ласка, літературу до дипломної роботи,тема якої: "Жанрова специфіка сучасних районних видань Коростенського району Житомирської області".
Наша відповідь:
Добрий день, Тетяно! Ми відповідали на подібний запит: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером запиту: №№ 43937; 43975; 44175; 44797.
Також радимо Вам опрацювати наступні джерела інформації:
Башманівський В. Міжкультурний діалог у інтернет-виданнях Житомирщини за 2013-2014 роки [Електронний ресурс] / В. Башманівський // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки. — 2016. — Вип. 1. — С. 23-27. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vzduffn_2016_1_6.
Бондаренко Т. Функціонування регіональних інтернет-видань у руслі тренду локальності [Електронний ресурс] / Т. Бондаренко // Вісник Донецького національного університету. Сер. Б : Гуманітарні науки. — 2015. — № 1-2. — С. 36-42. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdnug_2015_1-2_7.
Дженжебір О. Інформаційна модель ефективного регіонального видання [Електронний ресурс] / О. Дженжебір // Current issues of mass communication. — 2013. — Issue 14. — С. 91-93. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmk_2013_14_20.
Рябініна О. Інтертекстуальність у дискурсі сучасної української преси: лінгвістичний аспект: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / О. Рябініна ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Харків, 2008. — 19 с.
Шпак В. Друковані засоби масової інформації в контексті формування національного інформаційного простору [Електронний ресурс] / В. Шпак // Вісник Книжкової палати. — 2013. — № 9. — С. 3-5. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2013_9_2.

.: Розділ: Загальні :: 5.11.2020 17.43.42 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Інна із міста: Новоград-Волинський :: Запитання: 44841  
Інна запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка підібрати літературу до курсової роботи на тему: "СТАН РИНКУ ДРУКОВАНОГО ЗАСОБУ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ". Щиро вдячна!!!
Наша відповідь:
Добрий день, Інно! Радимо Вам опрацювати наступні джерела інформації за Вашим запитом:
Верменічева Х. Як зареєструвати друковані засоби масової інформації? [Електронний ресурс] / Х. Верменічева // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2016. — № 8. — С. 24-26. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bmju_2016_8_12.
Галаджун З. Закон України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні": еволюція документа з 1992 по 2017 рр. [Електронний ресурс] / З. Галаджун // Наукові записки [Української академії друкарства]. — 2017. — № 2. — С. 236–250. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_2017_2_28.
Горевалов С. Засоби масової комунікації: формування інформаційного суспільства : монографія / С. Горевалов, О. Безручко, Н. Зикун, В. Осипенко, С. Стародуб, О. Холод, Ю. Шмига; Київ. міжнар. ун-т. — Київ, 2010. — 320 c.
Друковані засоби масової інформації України : Довід.: У 2-х ч. Ч. 2. Журнали / уклад.: Т. Черненко; Держ. наук. установа "Книжк. палата України ім. І.Федорова". — Київ, 2006. — 400 c.
Друковані та електронні засоби масової інформації України : Станом на 1 жовт. 1999 р.: Довід.: У 3 ч. Ч. 1, кн. 1. Газети: 2313 назв / уклад.: Г. Неліпа; Держ. ком. інформ. політики України. — Київ, 2000. — 274 c.
Зайцева-Калаур І. Легальне та доктринальне визначення поняття засоби масової інформації [Електронний ресурс] / І. Зайцева-Калаур // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. — 2010. — Вип. 25. — С. 90-93. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvchzu_2010_25_19.
Костилєва С. Друковані засоби масової комунікації України, 1986 — 2000: Історія становлення, тенденції розвитку / С. Костилєва; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2001. — 304 c.
Левицька М. Документ, документальне джерело та друковані засоби масової інформації: до розв’язання головного завдання теоретичного документознавства [Електронний ресурс] / М. Левицька // Квалілогія книги. — 2013. — № 1. — С. 104-108. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kk_2013_1_23.
Лернатович В. Друковані засоби масової інформації: національний аспект [Електронний ресурс] / В. Лернатович // Збірник праць Науково-дослідного центру періодики. — 2009. — Вип. 1. — С. 346-355. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ZPNDZP_2009_1_26.
Рябініна О. Інтертекстуальність у дискурсі сучасної української преси: лінгвістичний аспект: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / О. Рябініна ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Харків, 2008. — 19 с.
Семьоркіна О. Друковані засоби масової інформації: проблеми реєстрації [Електронний ресурс] / О. Семьоркіна // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2011. — № 8-9. — С. 144-148. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bmju_2011_8-9_20.
Харенко О. Історія розвитку та сучасний стан законодавства про друковані засоби масової інформації [Електронний ресурс] / О. Харенко // Право і суспільство. — 2015. — № 6(2). — С. 36-45. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2015_6(2)__9.
Цюцюра С. Засоби масової інформації – як інструмент суспільної участі в інформаційній технології "прозорий бюджет" [Електронний ресурс] / С. Цюцюра, О. Криворучко, М. Цюцюра // Управління розвитком складних систем. — 2011. — Вип. 7. — С. 63-67. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Urss_2011_7_15.
Шестак В. Засоби масової інформації та їх роль у суспільстві й державі: питання адміністративно-правового забезпечення [Електронний ресурс] / В. Шестак // Право і Безпека. — 2010. — № 5. — С. 146-151. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2010_5_35.
Шпак В. Друковані засоби масової інформації в контексті формування національного інформаційного простору [Електронний ресурс] / В. Шпак // Вісник Книжкової палати. — 2013. — № 9. — С. 3-5. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2013_9_2.

.: Розділ: Загальні :: 4.11.2020 20.51.52 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Київ :: Запитання: 44839  
Ольга запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу про історіографію досліджень, присвячених постаті Бориса Грінченка. Заздалегідь вдячна!
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – Альошина М. Д. Дослідження Бориса Грінченка: рецепції перекладів творів світових письменників селянами / М. Д. Альошина // Борис Грінченко - відомий і невідомий : матеріали щорічних Грінченківських читань, 5 груд. 2012 р., м. Київ / Київський ун-т імені Бориса Грінченка, Науково-дослідна лабораторія грінченкознавства, Благодійний фонд сприяння освіти імені Бориса Грінченка. - Київ, 2013. - С. 78-84.
– Борис Грінченко - відомий і невідомий : матеріали щорічних Грінченківських читань, 5 груд. 2012 р., м. Київ / Київський ун-т імені Бориса Грінченка, Науково-дослідна лабораторія грінченкознавства, Благодійний фонд сприяння освіти імені Бориса Грінченка ; ред.: В. О. Огнев'юк, Л. Л. Хоружа, А. І. Мовчун. - Київ : Київ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2013. - 175 с.
– Дудар О.В. Роль особи в історії (на прикладі постаті Бориса Грінченка) / О. В. Дудар // Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матетр. ІІІ щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р. / М-во освіти і науки України ; Департ освіти і науки , молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) ; Київськ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка. - 2013. - С. 27-32.
– Євтушенко С.О. Творчість Бориса Грінченка в контексті європейської літератури кінця ХІХ-початку ХХ ст. : автореферат дисертації ... канд. філол. наук : 10.01.01 / С. О. Євтушенко ; Київський університет імені Бориса Грінченка. - Київ, 2013. - 19 с.
– Борис Грінченко : тези доп. республік. наук.-практ. конф., присвяч. 125-річчю із дня народж. видат. укр. письм., вченого, громад. діяча, 1-3 груд. 1988 р. – Ворошиловград, 1988. – 175 с.
– Голобородько Я. Письменник, просвітитель, учений: “Широкий шлях творчості” Бориса Грінченка / Я. Голобородько // Вісн. НАН України. – 2004. – № 10. – С. 57-62.
– Кобижча Н. І. Громадська і публіцистична діяльність Бориса Грінченка в контексті української культури останньої чверті ХІХ ст.: (“Листи з України Наддніпрянської”) / Н.І. Кобижча // Теоретичні та практичні питання культурології : зб. наук. ст. / Мелітоп. держ. пед. ун-т. ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. – Мелітополь, 2008. – Вип. 25, ч. 3. – С. 128–133.
– Кобижча Н. І. Світоглядна еволюція Бориса Грінченка в українській історіографії / Н. І. Кобижча // Питання культурології : зб. наук. ст. / КНУКіМ. – Київ, 2011. – Вип. 27. – С. 83-91.
– Кобижча Н. І. Етнографічні студії Бориса Грінченка: погляд сучасників / Н. І. Кобижча // Культура України : зб. наук. пр. / Харк. держ. акад. культури ; за заг. ред. В. М. Шейка. – Харків, 2013. – Вип. 40. – С. 132-141.
– Погрібний А. Г. Борис Грінченко : нарис життя і творчості / А. Г. Погрібний. – Київ : Дніпро, 1988. – 270 с.
– Родінова Н. Нові погляди на наукову і громадську діяльність Бориса Грінченка / Н. Родінова // Етнічна історія народів Європи : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 33. – С. 48–52.
– Богданець-Білоскаленко Н. Постать Бориса Грінченка крізь простір століть // Борис Грінченко – безкомпромісній лицар національної української культури : зб. матеріалів науково-практичної конференції (Луганськ, 5 груд. 2013 р.) / відп. за вип. О.В. Соцков. – Луганськ: ЛОУНБ ім. О.М. Горького, 2014. – 73 c.
– Богданець-Білоскаленко Н. Становлення світоглядних позицій Бориса Грінченка / Н.І. Богданець-Білоскаленко // Бахмутський шлях – 2010. – № 1-2. – С. 72-77.
– Бонь О.І. Громадсько-політична діяльність Бориса Дмитровича Грінченка / О.І. Бонь, О.В. Перепельченко // “Мрії, вистраждані життям...” : до 145-ї річниці з дня народження Б.Д. Грінченка : кол. моногр. (у двох част.). – Ч. 1 / В.О. Огнев'юк, Н.М. Гупай, Н.П. Дічек [та ін.]. – Київ : КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2009. – С. 240-253.
– Дудар О.В. Роль особистості в історії (на прикладі постаті Бориса Грінченка) / О. В. Дудар // Дослідження молодих вчених у контексті розвитку сучасної науки: матер. III щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф., (18 квіт. 2013 р., м. Київ). – Київ : Київ ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – С. 27-32.

http://lib.knukim.edu.ua/wp-content/uploads/2017/03/kobuzhcha_boris-grinchenko.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/313-Текст статті-461-1-10-20200205.pdf
http://ethnic.history.univ.kiev.ua/data/2010/33/articles/8.pdf
http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/1899/1/Dudar_IPPO_konf.pdf

.: Розділ: Загальні :: 4.11.2020 15.30.38 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.352879 seconds