Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 43487
   


Автор запитання: Яна із міста: Бровари :: Запитання: 44667  
Яна запитує:
Підберіть літературу за темою: Іномовлення: сучасний стан та перспективи. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Яно! Перегляньте наступні джерела:
Беззуб І. Іномовлення: сучасний стан та перспективи [Електронний ресурс] / І. Беззуб // Центр досліджень соціальних комунікацій НБУВ : : [вебсайт]. – Електронні дані. - Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1993:inomovlennya-suchasnij-stan-ta-perspektivi-2&catid=71&Itemid=382. - Назва з екрана.
Гресько О. В. Громадянський складник сучасного іномовлення України [Електронний ресурс] / О. В. Гресько // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. - 2016. - № 4. - С. 57-61. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2016_4_11.
Гресько О. В. Мовне питання в системі іномовлення України і ЄС [Електронний ресурс] / О. В. Гресько // Стиль і текст : зб. наук. праць. - 2015. - Вип. 16. - С. 59-67. - Режим доступу: https://drive.google.com/open?id=0Bw_X8JIiHdmXSWJXOHRHcXl5QVE.
Даниленко С. І. "Мультимедійна платформа іномовлення України" як інструмент протидії інформаційним зовнішнім впливам [Електронний ресурс] / С. І. Даниленко, М. І. Соботюк // Гілея: наук. вісник. - 2017. - Вип. 120. - С. 245-248. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2017_120_67.
Джолос О. Законодавче забезпечення діяльності державного іномовлення України [Електронний ресурс] / О. Джолос // Наук. записки Ін-ту журналістики. - 2016. - Т. 62. - С. 26-32. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizh_2016_62_7.
Джолос О. В. Розвиток та трансформація функцій іномовлення в сучасних умовах [Електронний ресурс] / О. В. Джолос // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. - 2019. - № 2. - С. 27-33. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2019_2_7.
Еволюція іномовлення в іноземних державах: досвід для України : аналітична записка [Електронний ресурс] // Нац. ін-т стратегічних досліджень : [вебсайт]. – Електронні дані. - Режим доступу: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/informaciyni-strategii/evolyuciya-inomovlennya-v-inozemnikh-derzhavakh-dosvid-dlya. – Назва з екрана.
Ільницька У. Іномовлення як форма зовнішньополітичних медіа-комунікацій сучасних держав [Електронний ресурс] : досвід для України / У. Ільницька // Гуманітарні візіїї. — Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2019. — Том 5. — № 1. — С. 13–18. - Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/46055.
Конах В. К. Еволюція іномовлення в іноземних державах: досвід для України [Електронний ресурс] / В. К. Конах // Актуальні проблеми міжнар. відносин. - 2014. - Вип. 118. - С. 12-24. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmv_2014_118(1)__4.
Терещук В. І. Політичні аспекти реалізації державного іномовлення в України [Електронний ресурс] / В. І. Терещук // Політикус. - 2016. - Вип. 3. - С. 159-163. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/polit_2016_3_37.
Кострубіцька А. В. Реформування системи іномовлення в Україні: державно-управлінський аспект [Електронний ресурс] / А. В. Кострубіцька // Політологія, філософія, соціологія: контури міждисциплінарного перетину : матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 15-16 жовтня 2015 р.) / за заг. ред. Д. В. Яковлева. – Одеса, 2015. – С. 118-121. – Режим доступу: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/6143/Polit filos cots 2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y#page=118.

.: Розділ: Загальні :: 6.09.2020 18.06.01 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Людмила із міста: Вінниця :: Запитання: 44661  
Людмила запитує:
Phonetic changes in the present day standard English
Наша відповідь:
Доброго дня, Людмило! Ваш запит написаний некоректно! Читайте правила користування "Віртуальною бібліографічною довідкою".

.: Розділ: Загальні :: 4.09.2020 14.46.45 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Сергій із міста: Бориспіль :: Запитання: 44605  
Сергій запитує:
Доброго дня! Підберіть, будь-ласка, літературу за темою Внутрішньопереміщені особи в Україні.Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Сергію! Перегляньте наступні джерела:
Балуєва О. В. Дискримінація внутрішньо переміщених осіб в Україні: архетипна природа [Електронний ресурс] / О. В. Балуєва, І. О. Аракелова // Публічне урядування. - 2016. - № 2. - С. 48-58. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pubm_2016_2_6.
Балуєва О. В. Формування підходів до вирішення проблем внутрішньо переміщених осіб [Електронний ресурс] / О. В. Балуєва, О. О. Чуприна // Проблеми і перспективи економіки та управління. - 2015. - № 4. - С. 16-23. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppeu_2015_4_4.
Більовський О. А. Особливості механізму надання державної житлової допомоги внутрішньо переміщеним особам в Україні [Електронний ресурс] / О. А. Більовський // Укр. соціум. - 2015. - № 3. - С. 104-113. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Usoc_2015_3_13.
Внутрішньо переміщені особи [Електронний ресурс] // Міністерство соціальної політики : [вебсайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://www.msp.gov.ua/timeline/Vnutrishno-peremishcheni-osobi.html. – Назва з екрана.
Впровадження підходу кейс-менеджменту при роботі з внутрішньо переміщеними особами в Україні (результати впровадження ВГО "Ліга соціальних працівників України” проекту "Швидке реагування на соціальні та економічні проблеми внутрішньо переміщених осіб в Україні”) [Електронний ресурс] // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. - 2015. - № 1-4. - С. 179-185. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/srutip_2015_1-4_24.
Грабова Я. О. Конституційно-правовий статус внутрішньо переміщених осіб в Україні [Електронний ресурс] / Я. О. Грабова // Митна справа. - 2015. - № 2(2.2). - С. 47-51. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ms_2015_2(2.2)__10.
Закіров М. Деякі аспекти розв’язання проблем внутрішньо переміщених осіб [Електронний ресурс] / М. Закіров // Резонанс. – 2016. – № 39. – С. 5-10. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/images/rezonans/2016/rez39.pdf.
Кашуба Я. М. Роль державної служби зайнятості у поверненні внутрішньо переміщених осіб до продуктивної зайнятості [Електронний ресурс] / Я. М. Кашуба // Ринок праці та зайнятість населення. - 2015. - № 1. - С. 4-6. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rpzn_2015_1_3.
Кобець М. П. Проблеми забезпечення права на житло внутрішньо переміщених осіб в Україні [Електронний ресурс] / М. П. Кобець // Наук. вісник Ужгород. нац. ун-ту. Серія : Право. - 2016. - Вип. 37(2). - С. 110-113. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2016_37(2)__29.
Коваліско Н. В. Внутрішньо переміщені особи в Україні: моніторинг результатів соціологічних досліджень 2014-2015 рр. [Електронний ресурс] / Н. В. Коваліско, С. М. Бубняк // Вісник Одес. нац. ун-ту. Серія: Соціологія і політичні науки. - 2016. - Т. 21, Вип. 1. - С. 38-46. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_sip_2016_21_1_6.
Крахмальова К. О. Поняття, ознаки та зміст адміністративно-правового статусу внутрішньо переміщених осіб в Україні [Електронний ресурс] / К. О. Крахмальова // Часопис Київ. ун-ту права. - 2015. - № 4. - С. 114-118. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2015_4_26.
Крахмальова К. О. Стан досліджень статусу внутрішньо переміщених осіб в Україні [Електронний ресурс] / К. О. Крахмальова // Часопис Київ. ун-ту права. - 2015. - № 3. - С. 142-145. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2015_3_36.
Макарова О. В. Реінтеграції внутрішньо переміщених осіб до місцевих ринків праці та запровадження активних програм зайнятості [Електронний ресурс] / О. В. Макарова // Ринок праці та зайнятість населення. - 2015. - № 1. - С. 7-10 . - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rpzn_2015_1_4.
Малиха М. І. До проблеми сутності поняття "внутрішньо переміщені особи": державна політика та регіональна практика [Електронний ресурс] / М. І. Малиха // Грані. - 2015. - № 8. - С. 6-11. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2015_8_3.
Непомнящий О. М. Теоретичні підходи до створення комплексної моделі надання допомоги внутрішньо переміщеним особам в Україні / О. М. Непомнящий // Теорія та практика державного управління. - 2016. - Вип. 1. - С. 34-39.
Павшук К. О. Проблема забезпечення виборчих прав внутрішньо переміщених осіб в Україні : теорія і практика [Електронний ресурс] / К. О. Павшук // Вісник Луган. держ. ун-ту внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. - 2016. - Вип. 3. - С. 185-192. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlduvs_2016_3_22.
Перепелюкова О. В. Вирішення нагальних проблем внутрішньо переміщених осіб [Електронний ресурс] / О. В. Перепелюкова // Вісник Східноукр. нац. ун-ту імені Володимира Даля. - 2015. - № 6. - С. 110-116. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VSUNU_2015_6_15.
Права внутрішньо переміщених осіб – 2017 [Електронний ресурс] // Українська Гельсінська спілка з прав людини : [вебсайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://helsinki.org.ua/prava-vnutrishno-peremischenyh-osib-2017/. - Назва з екрана.
Рекомендації міжнародної науково-практичної конференції "Внутрішньо переміщені особи в Україні: реалії та можливості" [Електронний ресурс] // Український соціум. - 2015. - № 1. - С. 175-181. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Usoc_2015_1_17.
Садова У. Я. Інтереси внутрішньо переміщених осіб в епіцентрі інституційних зусиль української держави [Електронний ресурс] / У. Я. Садова, Н. І. Андрусишин // Регіональна економіка. - 2016. - № 1. - С. 196-198. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2016_1_25.
Садова У. Я. Рееміграція як механізм соціальної політики у справах внутрішньо переміщених осіб в Україні [Електронний ресурс] / У. Я. Садова, Р. Р. Рісна // Регіональна економіка. - 2015. - № 2. - С. 55-64. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2015_2_9.
Семигіна Т. В. Соціальна підтримка внутрішньо переміщених осіб [Електронний ресурс] / Т. В. Семигіна, Н. Є. Гусак, С. О. Трухан // Укр. соціум. - 2015. - № 2. - С. 65-72. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Usoc_2015_2_8.
Семів Л. К. Проблеми інтеграції внутрішньо переміщених осіб у Україні в світлі наукових підходів до дослідження [Електронний ресурс] / Л. К. Семів // Регіональна економіка. - 2016. - № 1. - С. 59-69. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2016_1_9.
Середа Ю. В. Соціальний капітал внутрішньо переміщених осіб як чинник локальної інтеграції в Україні [Електронний ресурс] / Ю. В. Середа // Укр. соціум. - 2015. - № 3. - С. 29-41. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Usoc_2015_3_5.
Тимчик Г. С. Проблеми правового забезпечення захисту внутрішньо переміщених осіб в Україні [Електронний ресурс] / Г. С. Тимчик // Правове регулювання економіки. - 2014. - № 14. - С. 161-172 . - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pre_2014_14_16.
Тищенко Н. І. Внутрішньо переміщені особи в Україні як проблема сьогодення [Електронний ресурс] / Н. І. Тищенко, Б. Ю. Піроцький // Молодий вчений. - 2014. - № 10(13)(2). - С. 124-126. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2014_10(13)(2)__31.
Устименко В. Партнерство влади і бізнесу в контексті активізації підприємницької діяльності внутрішньо переміщених осіб: повноваження органів місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / В. Устименко, Г. Нестеров // Вісник Національної академії правових наук України. - 2015. - № 4. - С. 40-53. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vapny_2015_4_6.
Фугело П. М. Специфіка і стан соціального захисту безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб [Електронний ресурс] / П. М. Фугело // Інноваційна економіка. - 2015. - № 4. - С. 193-197. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2015_4_32.
Хижняк Л. М. Інформаційне забезпечення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб: досвід України [Електронний ресурс] / Л. М. Хижняк, А. І. Андрющенко // Міжнар. наук. форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент. - 2015. - Вип. 19-20. - С. 20-28. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mnf_2015_19-20_4.

.: Розділ: Загальні :: 13.08.2020 10.03.44 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: Київ :: Запитання: 44568  
Катя запитує:
Екологія світу, забруднення світу
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Пропонуємо Вам переглнути наступні джерела:
Джонсон Д. Охрана планеты / Д. Джонсон ; Disney ; авт. ил. К. Кристофору, Д. Фрэнсис, Н. Холл [и др.] ; дет. фот. Р. Моллер. — М. : Де Агостини, 2010. — 61 с. : іл., фотоіл. — (Энциклопедия. Открой мир вокруг себя ; Вып. 30).
Еріксен Т. Г. Сміття і люди : зворот. бік споживання / Т. Г. Еріксен ; пер. з норвез. І. Сабор. — 2-е вид., випр. — Київ : Ніка-Центр, 2019. — 223 с.
Пустовіт Н. А. Школа екологічного вчинку : навч. посіб. / Н. А. Пустовіт, О. О. Колонькова, О. Л. Пруцакова ; НАПН України, Інститут проблем виховання ; оформ. обкл. К. А. Бобровницька. — Кіровоград : Імекс, 2014. — 115 с. : іл., табл.
Тимочко Т. В. Екологічна варта : (зб. інформац. матеріалів) / Т. В. Тимочко, О. В. Пащенко, О. Р. Швець ; Всеукраїнська дитяча спілка "Екологічна варта". — Київ : Центр екологічної освіти та інформації, 2013. — 31 с. : іл.
Ткачук Г. Книжка про сміття / Г. Ткачук ; упоряд. авт. ; худож. оформ. та обкл. А. Селлешій. — Львів : Видавництво Старого Лева, 2019. — 131 с. : іл.
Шеремета В. Екологічний дороговказ : мал. поради для великих змін / В. Шеремета ; Бюро Києво-Галицького Архиєпископства УГКЦ із питань екології. — Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2009. — 159 с.
Шеремета В. Екологічний дороговказ : мал. поради для великих змін / Шеремета, Володимир ; Бюро Києво-Галицького Архиєпископства УГКЦ із питань екології. - 2-е вид., випр. і допов. - Київ ; Івано-Франківськ ; Дрогобич : Бюро УГКЦ з питань екології, 2014. — 183 с. : іл.

.: Розділ: Загальні :: 1.08.2020 00.00.57 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Христина із міста: Долина :: Запитання: 44556  
Христина запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка у пошуку актуальної літератури, для магістерської роботи - "Нормативно законодавча база булінгу у школі". Дуже дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Градова Ю. Нормативно-правове регулювання булінгу: національний та зарубіжний досвід [Електронний ресурс] / Ю. Градова, М. Артамонова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Право. — 2019. — Вип. 28. — С. 34-41. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIPR_2019_28_6
Закон України «Про освіту [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. Законодавство України [вебсайт] — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
Закон України від 18.12.2018 № 2657-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. Законодавство України [вебсайт] — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-19#Text
Корнієнко М. Нормативно-правове регулювання протидії насильству стосовно дітей [Електронний ресурс] / М. Корнієнко // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Юридичні науки. — 2019. — Т. 30(69), № 4. — С. 135-140. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_law_2019_30(69)_4_24
Лист Міністерства освіти і науки України від 18.05.2018 № 1/11-5480 «Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству» [Електронний ресурс] // Верховна рада України. Законодавство України [вебсайт] — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v5480729-18#Text
Лист Міністерства освіти і науки України від 28.10.2014 № 1/9-557 «Методичні рекомендації щодо взаємодії педагогічних працівників у навчальних закладах та взаємодії з іншими органами і службами щодо захисту прав дітей» [Електронний ресурс] // Верховна рада України. Законодавство України [вебсайт] — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-557729-14#Text
Лист Міністерства освіти і науки України від 29.12.2018 № 1/9-790 «Щодо організації роботи у закладах освіти з питань запобігання і протидії домашньому насильству та булінгу» [Електронний ресурс] // Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) [вебсайт] — Режим доступу: https://don.kyivcity.gov.ua/files/2019/1/4/7909.pdf
Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.09.2019 № 1225 «Деякі питання здійснення реагування на випадки булінгу (цькування)» та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти» // Міністерство освіти і науки України [вебсайт] — Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/deyaki-pitannya-zdijsnennya-reaguvannya-na-vipadki-bulingu-ckuvannya-ta-zastosuvannya-zahodiv-vihovnogo-vplivu-v-zakladah-osviti
Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.02.2020 № 293 «Про затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти» // Міністерство освіти і науки України [вебсайт] — Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-planu-zahodiv-spryamovanih-na-zapobigannya-ta-protidiyu-bulingu-ckuvannyu-v-zakladah-osviti
Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти» // Міністерство освіти і науки України [вебсайт] — Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/deyaki-pitannya-reaguvannya-na-vipadki-bulingu-ckuvannya-ta-zastosuvannya-zahodiv-vihovnogo-vplivu-v-zakladah-osviti
Наказ Міністерства соціальної політики України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров`я України від 19.08.2014 №564/836/945/577 «Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення» [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. Законодавство України [вебсайт] — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1105-14#Text
Ніколайчук А. Нормативно-правова база захисту дитини від насильства [Електронний ресурс] / А. І. Ніколайчук // Право.ua. — 2014. — № 1. — С. 88-94. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pravo_2014_1_17
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі» [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. Законодавство України [вебсайт] — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/658-2018-п#Text
Протидія булінгу в закладі освіти: системний підхід. Методичний посібник [Електронний ресурс] // В. Андрєєнкова В., В. Мельничук, О. Калашник — Київ : ТОВ «Агентство «Україна», 2019. — 132 с. — Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna serednya/protidia-bulingu/2019-11-25-protydiy-bullingy.pdf

.: Розділ: Загальні :: 27.07.2020 09.23.43 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.248096 seconds