Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44823
   


Автор запитання: Валерія із міста: м. Біла Церква :: Запитання: 46473  
Валерія запитує:
Доброго дня! Потрібна інформація для написання курсової роботи на тему "Emirates Airline" Заздалегідь дякую і гарного дня.
Наша відповідь:
Доброго дня, Валерія! На жаль, дуже мало інформації з Вашого питання. Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Авіаційні конструкційні матеріали : лаб. практикум для здобувачів вищ. освіти спец. 134 ”Авіац. та ракет.-косм. техніка” / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т ; [уклад.: С. Р. Ігнатович, М. М. Свирид, В. І. Закієв]. — Київ : НАУ, 2021. — 55, [1] с. : іл., табл.
Аль-Газу А. Облік витрат і калькулювання собівартості послуг авіакомпаній : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / А. Аль-Газу ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2020. — 22 с. : рис., табл.
Голляк Ю. Б. Міжнародна міжгалузева взаємодія в авіаційній галузі / Ю. Б. Голляк ; М-во освіти і науки України. — Київ : ПанТот, 2010. — 267 с. : іл.
Данілова Е. І. Методологічні засади управління економічною безпекою діяльності авіакомпаній України : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Е. І. Данілова ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2020. — 44 с. : рис., табл.
Малахівська Г. В. Управління лояльністю клієнтів авіакомпаній на засадах соціально-відповідального маркетингу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Г. В. Малахівська ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2019. — 21 с. : рис., табл.
Марінцева К. В. Авіаційні пасажирські перевезення : курс лекцій / К. В. Марінцева ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. — Київ : НАУ, 2008. — 122, [1] с. : іл., табл.
Цимбалістова О. А. Логістичне забезпечення інноваційної активності авіакомпанії : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / О. А. Цимбалістова ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2018. — 20 с. : рис., табл.

.: Розділ: Авіація. Повітроплавство :: 6.06.2022 09.36.27 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валерія із міста: Хмельницький :: Запитання: 46456  
Валерія запитує:
Добрий день. Цікавить питання: Розвиток цивільної авіації в Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Валеріє! Пропонуємо вам для опрацювання таку літературу:
Борисенко П. А. Розвиток авіаційної промисловості України в умовах сучасного наукоємного виробництва : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.03 / П. А. Борисенко; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2009. — 20 c.
Гнаток В. М. Використання інформаційного ресурсу для розвитку підприємств та установ (на прикладі цивільної авіації України) : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.02 / В. М. Гнаток ; НАН України, Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки України ім. Г. М. Доброва. — Київ, 2006. — 23 с.
Державна політика розвитку цивільної авіації ХХІ століття: економічний патріотизм і стратегічні можливості України (Матеріали науково-практичної конференції, 7-8 лютого 2008 року) [Електронний ресурс] // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. — 2008. — № 1. — С. 59-63. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2008_1_14.
Задорожня Г. В. Державна політика розвитку цивільної авіації ХХІ століття: економічні і стратегічні можливості України [Електронний ресурс] / Г. В. Задорожня, Є. П. Соколова // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. — 2009. — № 1. — С. 78-79. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2009_1_18.
Краснова Ю. А. Правове регулювання забезпечення екологічної безпеки в галузі цивільної авіації України : монографія / Ю. А. Краснова; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ : Київ. ун-т, 2011. — 188 c.
Кулаєв Ю. Ф. Економіка цивільної авіації України : монографія / Ю. Ф. Кулаєв, С. М. Подрєза. — 2-ге вид., переробл. та доповн. — Київ : Фенікс, 2011. — 680 c.
Мацелик М. О. Правове забезпечення залучення інвестицій розвиток цивільної авіації в Україні [Електронний ресурс] / М. О. Мацелик // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. — 2008. — № 1. — С. 39-40. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2008_1_10.
Орловський М. М. Дослідження стану льотної придатності та перспективи розвитку цивільного авіаційного парку України [Електронний ресурс] / М. М. Орловський, А. В. Приймак, Ю. Ю. Височанська, К. А. Гальчинський // Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии. — 2019. — Вип. 83. — С. 42-58. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vikt_2019_83_5.
Рубан В. Я. Методологічні засади створення нового покоління системи науково-технічної і економічної інформації цивільної авіації України / В. Я. Рубан, В. М. Гнаток // НТІ. — 2002. — № 4. — С. 9-14.
Соколи І. І. Наукові засади формування територіально-виробничого комплексу (на прикладі цивільної авіації України) : автореф. дис... д-ра екон. наук : 08.00.05 / І. І. Соколи; Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України. — Одеса, 2008. — 37 c.
Філіппов А. В. Адміністративно-правове забезпечення безпеки цивільної авіації в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / А. В. Філіппов; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2010. — 17 c.
Чернікова О. М. Вибір стратегії розвитку аеропортів цивільної авіації України : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.04 / О. М. Чернікова ; Київський міжнародний ун-т цивільної авіації. — Київ, 2000. — 18 с.

.: Розділ: Авіація. Повітроплавство :: 1.06.2022 10.55.18 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валерія із міста: м. Біла Церква :: Запитання: 46335  
Валерія запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка в написанні курсової роботи. Потрібна інформація про Харківський аеропорт. Заздалегідь дякую і гарного дня!
Наша відповідь:
Добрий день, Валеріє. Радимо скористатись наступними джерелами інформації:

Кубата В. Г. Аеропорти й аеродроми : навч. посіб. / В. Г. Кубата, С. І. Овчаренко ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". - Харків : ХАІ, 2020. - 63 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 63.

Ложачевська О. М. Глобальна інституціональна взаємодія міжнародних авіаційних організацій з аеропортами України : монографія / О. М. Ложачевська, О. Т. Полторацька. - Київ : Логос, 2011. - 208 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 179-194.

Ратушна Н. В. Механізм управління неавіаційною діяльністю в аеропортах України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Н. В. Ратушна ; Нац. авіац. ун-т. - Київ, 2013. - 19 с. : рис.

Wizz Air відкриє рейс з Харкова до Лондона // https://uprom.info/news/other/infrastruktura/wizz-air-vidkriye-reys-z-harkova-do-londona/

Авиатранспорт. История аэропорта // http://gortransport.kharkov.ua/avia/history/

Аеропорт «Харків»: опис, історія, послуги. Як дістатися до аеропорту Харкова // https://uk.hoboetc.com/puteshestviya/30773-aeroport-harkov-opisanie-istoriya-uslugi-kak-dobratsya-do-aeroporta-harkova.html
Аэропорт Харьков, история аэропорта, исторические фотографии // https://www.avianews.com/aviation_history/airport/kharkov_history/kharkov_airport_history.htm
Аэропорт Харьков Основа HRK/UKHH // https://www.avianews.com/airlines/airport/kharkiv_hrk.htm

Аэропорт Харьков обслужил более 73 тыс. пассажиров в январе 2022 года // https://cfts.org.ua/news/2022/02/15/aeroport_kharkov_obsluzhil_bolee_73_tys_passazhirov_v_yanvare_2022_goda_69085

Аеропорт "Харків-Північний"
https://uk.xn----7sbiewaowdbfdjyt.pp.ua/1020525/1/aeroport-kharkiv-pivnichniy.html

Аеропорт Харків приступив до прийому широкофюзеляжних літаків на систематичній основі // https://uprom.info/news/other/infrastruktura/aeroport-harkiv-pristupiv-do-priyomu-shirokofyuzelyazhnih-litakiv-na-sistematichniy-osnovi/

Аеропорт «Харків» у період Євро-2012 обслужив 750 зліт-посадок літаків // https://www.unian.ua/kharkiv/664227-aeroport-harkiv-u-period-evro-2012-obslujiv-750-zlit-posadok-litakiv.html

Аеропорт Харків хоче обслуговувати одну з кращих авіакомпаній світу // https://uprom.info/news/other/logistika/aeroport-kharkiv-khoche-obsluhovuvaty-odnu-z-krashchykh-aviakompanij-svitu/

Будні аеропорту. Аеродром Харків – Коротич // https://uk.navigator-ukraina.com.ua/gruppovye-tury/ekskursii-po-kharkovu-i-vokrug-kharkova/tour/139-budni-aeroporta-kharkov-korotich.html

Міжнародний аеропорт «Харків» // https://uk.wikipedia.org/wiki/Міжнародний_аеропорт_«Харків»

Пасажиропотік аеропортів України// https://uk.wikipedia.org/wiki/Пасажиропотік_аеропортів_України

Параметри аеродромів України (20.01.2017) http://www.avia.gov.ua/uploads/documents/11320.pdf

.: Розділ: Авіація. Повітроплавство :: 11.04.2022 11.17.25 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Кирило із міста: Чернігів :: Запитання: 46240  
Кирило запитує:
Доброго дня! Допоможіть у підборі літератури про розвиток авіаційної галузі у ЄС.
Наша відповідь:
Доброго дня, Кирило! Відповідь на ваш запит шукайте: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером запиту - N 40182.

.: Розділ: Авіація. Повітроплавство :: 2.02.2022 16.56.52 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: м. Біла Церква :: Запитання: 46120  
Юлія запитує:
Доброго вечора! Потрібна інформація для написання курсової роботи по аеропорту Франції Шарль де Голь. Буду вдячна за будь які ресурси.
Наша відповідь:
Доброго дня, Юліє! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – https://paris1814.com/аэропорт-шарль-де-голль
https://ru.wikipedia.org/wiki/Париж_—_Шарль-де-Голль
https://www.parisaeroport.fr/ru/homepage
https://tonkosti.ru/Аэропорт_Шарль-де-Голль
https://frenchparis.ru/paris-charles-de-gaulle/
https://joinup.by/a_spravochnik_post/aeroport-sharl-de-gol/
https://tripway.com/avia/airports/charles-de-gaulle-cdg
https://europagid.com/aeroport-sharlya-de-gollya/
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/24415
http://www.guide-de-paris.ru/transport/avia/istoriya-aeroporta-sharl-de-goll.html
http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2015/09/Дисертація-Касіма-Мохаммеда-Басіма-Касіма.pdf

– Касім М. Б. Формирование архитектуры пассажирных терминалов современных аэропортов / М.Б.Касім // Архітектурний вісник КНУБА : збірник наукових праць. – Київ, 2017. Вип. 11–12. – С. 534-544.
– Касім М. Б. Розвиток структури сучасних аеропортів / М.Б.Касім // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник. – Київ, 2018. Вип. 52. – С. 328-337.

.: Розділ: Авіація. Повітроплавство :: 8.12.2021 22.33.08 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.250948 seconds